Rodičovská na dvojčata 2022

Kromě vyšší celkové částky rodičovského příspěvku, je v roce 2022 u dvojčat nárok, i na vyšší měsíční částku.

I v roce 2022 platí, že při narození dvojčat máte nárok na částku 450 000 Kč. Pokud by se vám narodilo jen jedno dítě, pak je  roce 2022 rodičovský příspěvek „pouze“ 300 000 Kč.

Na dvojčata je také možné dostávat vyšší měsíční částku. U dvojčat je nárok na 1,5 násobek toho, na co máte nárok u jednoho dítěte.

Zatímco na jedno dítě, můžete v roce 2022 dostat maximálně 10 000 Kč měsíčně (pokud jste neměli nárok na mateřskou, pak to může být i podstatně více), na dvojčata by to bylo v roce 2022 do 15 000 Kč měsíčně.

Pokud jste při narození měli nárok na mateřskou (stačí, pokud příslušné podmínky splňuje alespoň jeden z rodičů – může v žádosti o RP doložit odpovídající výši příjmu), pak je maximální možná výše rodičovské stejná, jako byla vaše mateřská (peněžitá pomoc v mateřství).

Na dvojčata je to opět 1,5 násobek.

Maximální rodičovská na dvojčata, může být v roce 2022, až 71 550 Kč měsíčně (na jedno dítě je v roce 2022 maximum 47 700 Kč). Na takto vysoký rodičovský příspěvek, ale dosáhne jen málokdo.

Mohlo by vás zajímat: Porodné na dvojčata 2022, Mateřská na dvojčata 2022, Zvýšení přídavků na dítě v roce 2022

Vláda představila záměr na zvýšení rodičovského příspěvku (nově až 13 000 Kč měsíčně). A dále by chtěla během srpna 2022, vyplatit mimořádný jednorázový příspěvek na dítě 5000 Kč. Tento přídavek na dítě, by byl určen pro rodiny s ročním příjmem do 1 miliónu korun a týkal by se dětí do
Rodičovský příspěvek je zatím stále 300 000 Kč na jedno dítě (450 000 Kč na dvojčata). Během roku 2022 (nebo od 1. 1. 2023), by se ale rodičovská mohla zvýšit o 15%. Na rodičovský příspěvek je nárok při péči o nejmladší dítě v rodině, do jeho maximálně 4 roků (rodičovská dovolená ale končí nejpozději ve 3 letech).
O zvýšení rodičovského příspěvku, zatím nebylo finálně rozhodnuto. Jedním z návrhů je zvýšení o 15% - tj. rodičovská na jedno dítě by se zvýšila na 345 000 Kč, a rodičovská na dvojčata by se zvýšila na 517 500 Kč. Ke zvýšení by mohlo dojít ještě během roku 2022, nebo nejpozději od 1. 1. 2023.
Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2022. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
Rodičovský příspěvek, který dostáváte během rodičovské dovolené, nečekají v roce 2022 žádné velké změny. I v roce 2022 platí celková částka 300 000 Kč na jedno dítě (nebo 450 000 Kč na dvojčata). Nezmění se příliš ani podmínky, pro maximální měsíční částku (a tím i délku výplaty rodičovské). Ke zvýšení rodičovské dojde zřejmě až od 1. 1. 2023.
Pokud nemáte nárok na mateřskou (PPM) a jste dlouhodobě nezaměstnaná, pak si můžete zvolit výši rodičovského příspěvku do 10 000 Kč měsíčně. Vyšší částku je možné zvolit jen na základě doložení příjmu od otce dítěte. Rodičovský příspěvek se vyřizuje na Úřadu práce, nárok je od narození dítěte.
Pravděpodobnost narození dvojčat je poměrně nízká – někde mezi 1 – 2%. Pokud máte dvojčata v rodině, tak se tato pravděpodobnost o něco málo zvyšuje, a to až na 4 – 6%.
Během rodičovské dovolené, nebo během doby, kdy dostáváte rodičovský příspěvek, za vás zdravotní pojištění platí stát bez dalších omezení. Stát může platit zdravotní pojištění i po skončení rodičovské (za osobu v domácnosti, která pečuje o dítě). Pak jsou zde ale určitá omezení (příjem maximálně do 10 000 Kč, dítě může být ve školce maximálně 4 hodiny denně).