Rodičovská na dvojčata 2023

Kromě vyšší celkové částky rodičovského příspěvku, je v roce 2022 u dvojčat nárok, i na vyšší měsíční částku.

I v roce 2022 platí, že při narození dvojčat máte nárok na částku 450 000 Kč. Pokud by se vám narodilo jen jedno dítě, pak je  roce 2022 rodičovský příspěvek „pouze“ 300 000 Kč.

Na dvojčata je také možné dostávat vyšší měsíční částku. U dvojčat je nárok na 1,5 násobek toho, na co máte nárok u jednoho dítěte.

Zatímco na jedno dítě, můžete v roce 2022 dostat maximálně 10 000 Kč měsíčně (pokud jste neměli nárok na mateřskou, pak to může být i podstatně více), na dvojčata by to bylo v roce 2022 do 15 000 Kč měsíčně.

Pozor: Od července 2022, dochází ke změně. Od poloviny roku, začíná platit novela zákona o státní sociální podpoře. Ta mimo jiné přináší i zvýšení rodičovské na 13 000 Kč měsíčně (19 500 Kč u dvojčat).

Pokud jste při narození měli nárok na mateřskou (stačí, pokud příslušné podmínky splňuje alespoň jeden z rodičů – může v žádosti o RP doložit odpovídající výši příjmu), pak je maximální možná výše rodičovské stejná, jako byla vaše mateřská (peněžitá pomoc v mateřství).

Na dvojčata je to opět 1,5 násobek.

Maximální rodičovská na dvojčata, může být v roce 2022, až 71 550 Kč měsíčně (na jedno dítě je v roce 2022 maximum 47 700 Kč). Na takto vysoký rodičovský příspěvek, ale dosáhne jen málokdo.

Mohlo by vás zajímat: Porodné na dvojčata 2022, Mateřská na dvojčata 2022, Zvýšení přídavků na dítě v roce 2022

V roce 2023 je rodičovský příspěvek zatím stále jen 300 000 Kč na jedno dítě (nebo 450 000 Kč na dvojčata). Během roku se bude schvalovat zvýšení o 50 tisíc korun. N zvýšený rodičovský příspěvek (350 000 Kč) bude zřejmě nárok od 1. 1. 2024.
Na konci června 2022, budou poslanci hlasovat o zvýšení rodičovské. Mohla by se zvýšit až na 400 000 Kč pro jedno dítě (nebo jen na 360 000 Kč). Nebo také vůbec a změní se jen měsíční částka na 13 000 Kč. Měly by se i měnit podmínky rodičovského příspěvku – zruší se omezení pobytu ve školce nebo v jeslích.
Na podporu v nezaměstnanosti je nárok i po skončení rodičovského příspěvku. Podpora ale může být jen velmi nízká. Pokud poslední zaměstnání skončilo již před delší dobou, pak se podpora vypočítá z průměrné mzdy v ČR (37 047 Kč) a je to jen 5558 Kč za první dva měsíce, poté ještě méně.
Od 1. července 2022, by mohla začít platit novela zákona, která přinese zvýšení rodičovského příspěvku na 13 000 Kč měsíčně (u dvojčat na 19 500 Kč). Současně by mělo dojít i ke zrušení omezení, že dítě do 2 roků, nesmí být ve školce nebo jeslích déle než 92 hodin měsíčně. Jsou navrhovány i další změny u sociálních dávek a u hmotné nouze.
Vláda představila záměr na zvýšení rodičovského příspěvku (nově až 13 000 Kč měsíčně). A dále by chtěla během srpna 2022, vyplatit mimořádný jednorázový příspěvek na dítě 5000 Kč. Tento přídavek na dítě, by byl určen pro rodiny s ročním příjmem do 1 miliónu korun a týkal by se dětí do
Rodičovský příspěvek je zatím stále 300 000 Kč na jedno dítě (450 000 Kč na dvojčata). Během roku 2022 (nebo od 1. 1. 2023), by se ale rodičovská mohla zvýšit o 15%. Na rodičovský příspěvek je nárok při péči o nejmladší dítě v rodině, do jeho maximálně 4 roků (rodičovská dovolená ale končí nejpozději ve 3 letech).
O zvýšení rodičovského příspěvku, zatím nebylo finálně rozhodnuto. Jedním z návrhů je zvýšení o 15% - tj. rodičovská na jedno dítě by se zvýšila na 345 000 Kč, a rodičovská na dvojčata by se zvýšila na 517 500 Kč. Ke zvýšení by mohlo dojít ještě během roku 2022, nebo nejpozději od 1. 1. 2023.
Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2022. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).