Mateřská na dvojčata 2021

Pokud se narodí dvojčata, tak je mateřská delší – 37 týdnů namísto 28 týdnů u jednoho dítěte.

Pokud se ženě narodí jedno dítě, tak má nárok na mateřskou dovolenou v délce 28 týdnů. Pokud se narodí dvojčata, tak je mateřská delší. A to celkem 37 týdnů. Pokud by se ženě narodilo více než 2 děti, tak už se mateřská dále neprodlužuje.

Mateřská dovolená začíná obvykle 6 – 8 týdnů před porodem. Termín zahájení mateřské dovolené si určuje každá žena sama (po konzultaci se svým lékařem).

Během mateřské mají ženy, které splňují zákonem určené podmínky, nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). To je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění zaměstnanců (nebo podnikajících OSVČ).

Výše „mateřské“ (PPM) se neliší podle počtu narozených dětí. Je tedy jedno, jestli se narodí jedno dítě nebo dvojčata. Výše peněžité pomoci v mateřství je vždy stejná. Liší se jen celková částka, kterou žena dostane. To je dáno tím, že mateřská na dvojčata se vyplácí o 9 týdnů déle (tedy o dva měsíce). Celková výše mateřské na dvojčata je tedy asi o 30% vyšší, než při narození jednoho dítěte. Výše měsíční platby je ale stejná.

Viz: Kalkulačka: Kolik je mateřská (PPM) v roce 2021?

Mohlo by vás zajímat: Jak nakojit dvojčata?, Jaký kočárek pro dvojčata, Jak vznikají dvouvaječná dvojčata

Od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), se prodlužuje otcovská dovolená na 2 týdny (14 kalendářních dní). Na otcovskou mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ. Otcovská, musí být vyčerpána, během prvních 6 týdnů po porodu. Na delší otcovskou, mají nárok i ti, komu se dítě narodí před koncem roku 2021.
Pravděpodobnost narození dvojčat je poměrně nízká – někde mezi 1 – 2%. Pokud máte dvojčata v rodině, tak se tato pravděpodobnost o něco málo zvyšuje, a to až na 4 – 6%.
Řada žen, je před porodem na rizikovém těhotenství. Jedná se o „běžnou“ pracovní neschopnost. Je nárok na nemocenské dávky (vypočítané stejně, jako u jiné neschopenky). Platí i stejná omezení, jako jsou například vycházky. V této kalkulačce si můžete spočítat nemocenskou v roce 2021.
Od začátku roku 2021 dochází ke zvýšení redukčních hranic, které ovlivňují výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství, PPM). Mateřská by se měla v roce 2021 zvýšit jen mírně (desítky korun měsíčně). Od 1. 1. 2021 se zvyšuje i maximální mateřská. A v návaznosti na to, i maximální rodičovská (rodičovský příspěvek).
Pokud by si OSVČ platit jen minimální nemocenské pojištění, pak je i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), jen minimální. Při nemocenském pojištění 147 Kč měsíčně v roce 2021, by mateřská byla 31 752 Kč za 28 týdnů (196 dní)
Zvýšení rodičovského příspěvku na dvojčata platí i pro děti, které se narodily (nebo ještě narodí) před účinností této novely (tedy děti narozené před 1. 1. 2018). Zákon je formulován tak, aby se tato změna vztahovala i na dříve narozené děti.