Kalkulačka mateřská dovolená – výpočet PPM v roce 2024

<span>Základní podmínky pro nárok na mateřskou, se v roce 2024 nemění. Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice. Maximální mateřská je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč. Na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), je nárok 28 nebo 37 týdnů (pro muže jen 22 týdnů).</span> Základní podmínky pro nárok na mateřskou, se v roce 2024 nemění. Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice. Maximální mateřská je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč. Na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), je nárok 28 nebo 37 týdnů (pro muže jen 22 týdnů).

Těhotné maminky, mají krátce před porodem (6-8 týdnů), a především následně po porodu (při péči o dítě), nárok na peněžitou podporu od státu.

Během mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů), je podpora obvykle vyšší. Následně, během rodičovské dovolené, to může být méně.

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), mají nárok především těhotné zaměstnané ženy, nebo podnikatelky (které si platí dobrovolné nemocenské pojištění).

V některých případech, ale může být nárok na mateřskou (PPM), i po skončení zaměstnání. Nárok může být i při práci na dohodu (DPČ nebo DPP).

Na mateřskou (PPM), může mít nárok i muž. Od 7 týdne po porodu, může být až 22 týdnů doma s dítětem a dostávat stejnou mateřskou, jako ženy.

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je mateřská v roce 2024. Od začátku roku, se zvyšují redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství.

Zvyšuje se i maximální mateřská (až 53 910 Kč za měsíc). Podíváme se i na to, jaké jsou podmínky pro nárok pro mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství v roce 2024.

Kalkulačka: Výpočet mateřské dovolené – kolik je PPM v roce 2024?

V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) v roce 2024, pro zaměstnané ženy (nebo ty, které jsou sice nezaměstnané, ale splňují podmínky pro nárok na PPM). Výpočet se týká i žen, které pracují na dohodu.

Kalkulačku pro výpočet mateřské pro OSVČ v roce 2024 najdete zde (podmínky pro výpočet se mírně liší).

Výpočet mateřské (PPM) se provádí na základě hrubé mzdy (vyměřovacího základu) za posledních 12 měsíců. Pro zjednodušení stačí zadat vaši průměrnou hrubou mzdu.

Délka mateřské dovolené je 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata a vícerčata), nebo případně „jen“ 22 týdnů (pro muže či při převzetí dítěte do péče).

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kolik je mateřská v roce 2024? (zvýšení redukčních hranic a maximální PPM)

Od 1. 1. 2024, dochází k pravidelnému zvýšení redukčních hranic, pro výpočet peněžité pomoc v mateřství (resp. zvýšení se týká všech nemocenských dávek, včetně ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, vyrovnávacího příspěvku v těhotenství nebo i klasické nemocenské během neschopenky).

To může pro některé maminky znamenat i mírné zvýšení mateřské (u maminky s hrubou mzdou 45 000 Kč, to představuje zvýšení až o cca 1000 Kč za měsíc).

Díky zvýšení redukčních hranic, se zvyšuje i maximální možná mateřská. Ta je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč za měsíc (za 30 dní).

Na takto vysokou mateřskou, ale mohou mít nárok jenom maminky, které měli v zaměstnání vysoce nadprůměrnou mzdu (cca trojnásobek průměrné mzdy).

Výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), vychází z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Při hrubé mzdě do cca 44 700 Kč, vychází výpočet v podstatě přímo z hrubé mzdy (odpovídá první redukční hranici, kde se započítává 100%).

Mateřská v roce 2024, by pak vycházela na 70% hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).

Peněžitá pomoc v mateřství, by pro takovou maminku s průměrnou mzdou 45 000, byla 30 990 Kč za měsíc (za 30 dní, na 1 kalendářní den je to 1033 Kč).

Kdo má nárok na mateřskou dovolenou a jaké jsou podmínky v roce 2024?

Mateřská dovolená se týká pouze těch maminek, které jsou v období před porodem zaměstnané. Mateřská dovolená, je pracovní volno (dovolená), kterou svým zaměstnancům poskytuje zaměstnavatel.

Délka mateřské dovolené, je maximálně 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata či vícerčata).

Mateřská dovolená, začíná již před porodem. Termín nástupu na mateřskou, je v době 6 – 8 týdnů před porodem.

V případě OSVČ nebo žen, kterým skončilo zaměstnání ještě před porodem, se nedá hovořit o mateřské dovolené. Mohou mít ale nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Kdo má nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství) 2024?

PPM – peněžitá pomoc v mateřství, je peněžní dávka, kterou vyplácí stát (ČSSZ), na základě nemocenského pojištění.

Nárok tedy mají především zaměstnanci (kteří pracují v zaměstnání, kde jim vzniká účast na nemocenském pojištění) – minimálně 270 dní za předchozí 2 roky.

U zaměstnanců to znamená, být v pracovním poměru (nebo práce na DPČ s příjmem od 4000 Kč, či práce na DPP s příjmem nad 10 000 Kč), alespoň po dobu cca 9 měsíců, v době před porodem (započítávají se i předchozí zaměstnání).

Nárok mohou mít i OSVČ (pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění).

Jaké jsou podmínky pro nárok na mateřskou (PPM) v roce 2024?

Základní podmínkou pro nárok na mateřskou (PPM), je účast na nemocenském pojištění (zaměstnání/podnikání), alespoň po dobu 270 dní za poslední 2 roky před porodem.

Do doby účasti na nemocenském pojištění, se může započítat i neschopenka (rizikové těhotenství) či studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole (pokud je úspěšně dokončeno).

Další podstatnou podmínkou, je účast na nemocenském pojištění (zaměstnání/podnikání) v době termínu nástupu na PPM (6 – 8 týdnů před porodem). Nebo být alespoň v ochranné době (až 180 dní), od posledního skončeného zaměstnání).

Nárok na mateřskou po skončení zaměstnání v roce 2024

Na těhotné ženy, se v zákoníku práce vztahuje větší ochrana. Zaměstnavatel jim nemůže dát výpověď (z běžných důvodů).

Nebo mají nárok i na různé úlevy (omezení pro některé pracovní činnosti, zákaz práce v noci, přes čas, omezení pro služební cesty, převedení na jinou práci, nárok na dorovnání mzdy, při přeložení na jinou pozici, atd.).

Přesto může pracovní poměr skončit i u těhotné ženy (práce na dobu určitou, ukončení pracovního poměru ve zkušební době, ukončení zaměstnání dohodou).

I nezaměstnaná těhotná žena, může mít nárok na mateřskou. Podmínkou je, aby termín nástupu na mateřskou, spadal do ochranné doby.

Ochranná doba, je až 180 dní po skončení zaměstnání, ve kterém již byla žena těhotná (pokud toto zaměstnání trvalo kratší dobu, než 180 dní, pak je i ochranná doba kratší).

Nárok na mateřskou při práci na dohodu DPČ nebo DPP v roce 2024

Podmínkou nároku na mateřskou (PPM), je účast na nemocenském pojištění. Při práci na dohodu (DPP nebo DPČ), platí zaměstnavatel pojištění jenom někdy.

U práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), vzniká účast na nemocenském pojištění, při příjmu od 4000 Kč.

U práce na dohodu o provedení práce (DPP), se platí pojištění při příjmu nad 10 000 Kč.

Nárok na mateřskou pro studentku (ukončení x přerušení studia)

I těhotná studentka, může mít někdy nárok na mateřskou (PPM). Pouze ale za předpokladu, že jí již během studia na nějaké škole, vznikla účast na nemocenském pojištění (tj. nějaká práce/brigáda při škole).

Nárok na mateřskou, může být i po skončení střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, pokud následně žena nastoupí do nějakého zaměstnání. Pak se jí doba studia může započítat do limitu 270 dní minimální účasti na nemocenském pojištění.

Rodičovská dovolená v roce 2024

Po skončení mateřské dovolené (a PPM), nebo ihned po porodu (pokud nebyl nárok na mateřskou), je nárok na rodičovský příspěvek.

Ženy, které splňovaly podmínky pro mateřskou dovolenou, mají následně zpravidla i rodičovskou dovolenou.

Rodičovská dovolená je do 3 roků dítěte (rodičovská končí v den 3 narozenin dítěte – není možné prodloužení, následně je možné jenom neplacené volno).

Během rodičovské dovolené, nebo ihned po porodu (pokud není nárok na PPM), je vyplácen rodičovský příspěvek.

Rodičovský příspěvek 2024 (podmínky, zvýšení)

V roce 2024, se rodičovská zvýšila na 350 000 Kč na jedno dítě nebo 525 000 Kč na dvojčata. Platí to ale jenom pro děti narozené od 1. 1. 2024. Pro děti narozené do 31. 12. 2023 se nic nemění, a rodičovská je pouze původních 300 tisíc korun (nebo 450 tisíc korun na dvojčata).

Rodičovský příspěvek může být až 13 000 Kč měsíčně (pokud nebyl nárok na mateřskou). Nebo dokonce až 53 910 Kč měsíčně (maximální rodičovská odpovídá tomu, kolik měla žena mateřskou, resp. tomu, jaký byl její vyměřovací základ).

Rodičovský příspěvek, může být vyplácen až do 4 roků dítěte (pouze u dětí narozených od 1. 1. 2024 to bude jenom do 3 roků ). Rodičovská končí při vyčerpání celé částky, nebo když má dítě 4 roky, nebo při narození druhého dítěte, atd.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka mateřská dovolená – výpočet PPM v roce 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna