Prodloužení otcovské dovolené na 2 týdny

Otcovská spadá pod dávky nemocenského pojištění (podobně, jako mateřská, nebo nemocenská během neschopenky).

Od začátku roku 2022, se prodloužila otcovská dovolená na 2 týdny (14 kalendářních dní). Do konce roku 2021, byl nárok pouze na 1 týden placené otcovské dovolené (7 kalendářních dní).

Otcovská spadá pod dávky nemocenského pojištění (podobně, jako mateřská, nebo nemocenská během neschopenky).

Nárok na otcovskou mají zaměstnanci, nebo i OSVČ (pokud si platí nemocenské pojištění). Nárok může být i při práci na DPP (příjem nad 10 000 Kč měsíčně) nebo u práce na DPČ (příjem od 4000 Kč měsíčně).

Otcovská se musí vyčerpat, během prvních 6 týdnů od narození dítěte (šestinedělí). Během otcovské, nesmí otec dítěte chodit do zaměstnání (na základě kterého mu vznikl nárok).

Otec dítěte, nemusí být manželem ženy, která dítě porodila.

Výše otcovské je stejná, jako mateřská (PPM, peněžitá pomoc v mateřství). I otcovská je 70% z redukovaného vyměřovacího základu (u hrubé mzdy do cca 44 700 Kč, to vychází přibližně na 70% z hrubé mzdy). Otcovská se platí za každý kalendářní den (včetně soboty, neděle, státního svátku).

Viz kalkulačka – Výpočet otcovské dovolené od 1. 1. 2024.

Mohlo by vás zajímat: Kolik je placená otcovská dovolená v roce 2024?, Kdy je nárok na otcovskou dovolenou?, Čerpání PPM na otce dítěte

Otcovská dovolená je aktuálně na 2 týdny (14 kalendářních dní). Na otcovskou mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ. Otcovská, musí být vyčerpána, během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské, je podobný jako výpočet mateřské (PPM) - i zde je to 70% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).
Otec dítěte má po porodu nárok na 14 dní placené otcovské dovolené (během prvních 6 týdnů po porodu). Od 7 týdne po porodu může mít nárok i na „mateřskou“ (PPM – peněžitou pomoc v mateřství). Žena může mít nárok na nemocenskou (6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu), nebo následně na podporu v nezaměstnanosti.
Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je pro rok 2024 částka 216 Kč měsíčně. Zvyšují se i redukční hranice pro výpočet PPM. Aby měla OSVČ nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), musí si platit nemocenské pojištění (alespoň 270 dní za poslední 2 roky, 180 dní z toho za poslední rok).
Na otcovskou dovolenou, mají nárok zaměstnanci, nebo případně i podnikatelé (pokud si OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění). Na otcovskou je nárok 2 týdny (14 kalendářních dní), během prvních 6 týdnů od narození dítěte.
Po porodu, má muž (otec dítěte) nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok na dávku otcovské poporodní péče, je během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské. U zaměstnance s hrubou mzdou do cca 45 000 Kč je to 70% z hrubé mzdy.
Otec dítěte (tatínek) má po narození dítěte nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok je na ni během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské dovolené je stejný, jako výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). I otcovská je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.
Na porodné je i v roce 2024, nárok jen u prvního a druhého dítě. Porodné na první dítě je 13 000 Kč. Porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Nárok na porodné mají rodiny (samoživitelky), pokud jejich průměrný čistý příjem, není vyšší než 2,7 násobek životního minima.
Nárok na dovolenou, vzniká i v době, kdy máte mateřskou dovolenou (započítává se jako „výkon práce“) nebo kdy čerpáte řádnou dovolenou. Rodičovská dovolená nebo neschopenka, se pro nárok na dovolenou, započítává jen částečně (maximálně 20 týdnů).