Prodloužení otcovské dovolené na 2 týdny od 1. 1. 2022

Otcovská spadá pod dávky nemocenského pojištění (podobně, jako mateřská, nebo nemocenská během neschopenky).

Od začátku roku 2022, se prodlužuje otcovská dovolená na 2 týdny (14 kalendářních dní). Do konce roku 2021, je nárok pouze na 1 týden placené otcovské dovolené (7 kalendářních dní).

Otcovská spadá pod dávky nemocenského pojištění (podobně, jako mateřská, nebo nemocenská během neschopenky).

Nárok na otcovskou mají zaměstnanci, nebo i OSVČ (pokud si platí nemocenské pojištění). Nárok může být i při práci na DPP (příjem nad 10 000 Kč měsíčně) nebo u práce na DPČ (příjem od 3500 Kč měsíčně).

Otcovská se musí vyčerpat, během prvních 6 týdnů od narození dítěte (šestinedělí). Během otcovské, nesmí otec dítěte chodit do zaměstnání (na základě kterého mu vznikl nárok).

Otec dítěte, nemusí být manželem ženy, která dítě porodila.

Výše otcovské je stejná, jako mateřská (PPM, peněžitá pomoc v mateřství). I otcovská je 70% z redukovaného vyměřovacího základu (u hrubé mzdy do cca 39 500 Kč, to vychází přibližně na 70% z hrubé mzdy). Otcovská se platí za každý kalendářní den (včetně soboty, neděle, státního svátku).

Viz kalkulačka – Výpočet otcovské dovolené od 1. 1. 2022.

Na prodlouženou otcovskou, mohou mít nárok i ti, komu se dítě narodí na konci roku 2021. Podmínkou je, aby se dítě narodilo nejpozději 6 týdnů, před koncem roku (tj. cca nejpozději v polovině listopadu).

Mohlo by vás zajímat: Kolik je placená otcovská dovolená v roce 2022?, Kdy je nárok na otcovskou dovolenou?, Čerpání PPM na otce dítěte

Nárok na dovolenou, vzniká i v době, kdy máte mateřskou dovolenou (započítává se jako „výkon práce“) nebo kdy čerpáte řádnou dovolenou. Rodičovská dovolená nebo neschopenka, se pro nárok na dovolenou, započítává jen částečně (maximálně 20 týdnů).
Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je pro rok 2022 částka 147 Kč měsíčně. Zvyšují se i redukční hranice pro výpočet PPM. Aby měla OSVČ nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), musí si platit nemocenské pojištění (alespoň 270 dní za poslední 2 roky, 180 dní z toho za poslední rok).
Mateřská dovolená na 1 dítě je 28 týdnů (196 dní). Mateřská dovolená na dvojčata je 37 týdnů (259 dní). Žena, která je těhotná může na mateřskou nastoupit už v době 6 – 8 týdnů před porodem. Podmínky pro výpočet PPM, jsou v roce 2022 stejné, jako v předchozích letech.
Od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), se prodlužuje otcovská dovolená na 2 týdny (14 kalendářních dní). Na otcovskou mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ. Otcovská, musí být vyčerpána, během prvních 6 týdnů po porodu. Na delší otcovskou, mají nárok i ti, komu se dítě narodí před koncem roku 2021.
Po porodu, má muž (otec dítěte) nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok na dávku otcovské poporodní péče, je během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské. U zaměstnance s hrubou mzdou do cca 39 500 Kč je to 70% z hrubé mzdy.
Na porodné je i v roce 2022, nárok jen u prvního a druhého dítě. Porodné na první dítě je 13 000 Kč. Porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Nárok na porodné mají rodiny (samoživitelky), pokud jejich průměrný čistý příjem, není vyšší než 2,7 násobek životního minima (to se zvýšilo naposledy od 1. 4. 2022).
Otec dítěte (tatínek) má po narození dítěte nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok je na ni během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské dovolené je stejný, jako výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). I otcovská je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.