Čerpání PPM na otce dítěte

I otec dítěte musí pro PPM splňovat stejné podmínky jako žena.

Existuje nějaká možnost, aby dostával mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství, PPM) otec dítěte? Ano taková možnost je. A není to až taková výjimka, že je na mateřské tatínek. Třeba když žena na PPM nemá nárok, nebo pokud se rodině více vyplatí, aby byl doma otec dítěte a žena se po porodu vrátila do zaměstnání.

Aby mohl mít otec dítěte PPM, musí na začátku 7 týden po porodu uzavřít s matkou dítěte dohodu o svěření dítěte do péče. Na základě toho si pak tatínek vyřídí v zaměstnání mateřskou dovolenou a podá si žádost o peněžitou pomoc v mateřství.

I otec dítěte musí pro PPM splňovat stejné podmínky jako žena. Tedy účast na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní za poslední 2 roky. A dále musí být v době zahájení PPM zaměstnaný (účastník nemocenského pojištění) nebo v ochranné lhůtě 7 dní od skončení zaměstnání.

Otec dítěte má nárok na kratší PPM než žena. Žena může začít dostávat PPM už v době 6 – 8 týdnů před porodem a má ji 28 týdnů (při narození jednoho dítěte) nebo 37 týdnů (při narození dvojčat). Otec dítěte, tím že PPM začíná nejdříve v 7 týdnu po narození dítěte, má nárok jen na 22 týdnů PPM na jedno dítě, nebo 31 týdnů na dvojčata.

Viz kalkulačka PPM pro muže (otce dítěte) v roce 2021

Mohlo by vás zajímat: Mám nárok na mateřskou?, Nárok na PPM po ukončení zaměstnání, Maximální rodičovská v roce 2021

Nárok na mateřkou, je při práci na DPČ v případě, že vám vzniká účast na nemocenském pojištění. U DPČ je to při příjmu od 3000 Kč měsíčně v roce 2020 nebo od 3500 Kč v roce 2021. Výpočet mateřské je pak úplně stejný (není rozdíl mezi prací na DPČ nebo HPP).
Po porodu, má muž (otec dítěte) nárok na 7 dní placené otcovské dovolené. Nárok na dávku otcovské poporodní péče, je během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské. U zaměstnance s hrubou mzdou do cca 36 000 Kč je to 70% z hrubé mzdy.
Otec dítěte (tatínek) má po narození dítěte nárok na 7 dní placené otcovské dovolené. Nárok je na ni během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské dovolené je stejný, jako výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). I otcovská je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.
Délka a čerpání a výše rodičovského příspěvku může být během rodičovské změněna. Klidně i několikrát.