Čerpání PPM na otce dítěte

I otec dítěte musí pro PPM splňovat stejné podmínky jako žena.

Existuje nějaká možnost, aby dostával mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství, PPM) otec dítěte? Ano taková možnost je. A není to až taková výjimka, že je na mateřské tatínek. Třeba když žena na PPM nemá nárok, nebo pokud se rodině více vyplatí, aby byl doma otec dítěte a žena se po porodu vrátila do zaměstnání.

Aby mohl mít otec dítěte PPM, musí na začátku 7 týden po porodu uzavřít s matkou dítěte dohodu o svěření dítěte do péče. Na základě toho si pak tatínek vyřídí v zaměstnání rodičovskou dovolenou a podá si žádost o peněžitou pomoc v mateřství.

I otec dítěte musí pro PPM splňovat stejné podmínky jako žena. Tedy účast na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní za poslední 2 roky. A dále musí být v době zahájení PPM zaměstnaný (účastník nemocenského pojištění) nebo v ochranné lhůtě 7 dní od skončení zaměstnání.

Otec dítěte má nárok na kratší PPM než žena. Žena může začít dostávat PPM už v době 6 – 8 týdnů před porodem a má ji 28 týdnů (při narození jednoho dítěte) nebo 37 týdnů (při narození dvojčat). Otec dítěte, tím že PPM začíná nejdříve v 7 týdnu po narození dítěte, má nárok jen na 22 týdnů PPM na jedno dítě, nebo 31 týdnů na dvojčata.

Viz kalkulačka PPM pro muže (otce dítěte) v roce 2024

Mohlo by vás zajímat: Mám nárok na mateřskou?, Nárok na PPM po ukončení zaměstnání, Maximální rodičovská v roce 2024

Termín nástupu na mateřskou dovolenou, je v době od začátku 8 týdne před porodem do začátku 6 týdne před porodem. Muž může nastoupit na mateřskou až od začátku 7 týdne po porodu. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů na jedno dítě nebo 37 týdnů na dvojčata (či vícerčata).
Otec dítěte má po porodu nárok na 14 dní placené otcovské dovolené (během prvních 6 týdnů po porodu). Od 7 týdne po porodu může mít nárok i na „mateřskou“ (PPM – peněžitou pomoc v mateřství). Žena může mít nárok na nemocenskou (6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu), nebo následně na podporu v nezaměstnanosti.
Na otcovskou dovolenou, mají nárok zaměstnanci, nebo případně i podnikatelé (pokud si OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění). Na otcovskou je nárok 2 týdny (14 kalendářních dní), během prvních 6 týdnů od narození dítěte.
Po porodu, má muž (otec dítěte) nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok na dávku otcovské poporodní péče, je během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské. U zaměstnance s hrubou mzdou do cca 45 000 Kč je to 70% z hrubé mzdy.
Otec dítěte (tatínek) má po narození dítěte nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok je na ni během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské dovolené je stejný, jako výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). I otcovská je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.
Podnikatelé (OSVČ, živnostníci), mohou mít nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), jenom pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Minimální nemocenské pojištění, je v roce 2024 stanoveno na 216 Kč měsíčně. Mateřská ale vychází jenom minimální – pouze 5 550 Kč za měsíc (za 30 dní).
Pro nárok na PPM, musíte mít alespoň 270 dní účasti na nemocenském pojištění. A dále musíte být v době termínu začátku PPM, stále účastníkem nemocenského pojištění (např. zaměstnaná), nebo být v ochranné době (až 180 dní) od skončení posledního zaměstnání.
Pokud nemáte nárok na mateřskou (PPM) a jste dlouhodobě nezaměstnaná, pak si můžete zvolit výši rodičovského příspěvku do 10 000 Kč měsíčně. Vyšší částku je možné zvolit jen na základě doložení příjmu od otce dítěte. Rodičovský příspěvek se vyřizuje na Úřadu práce, nárok je od narození dítěte.