Kalkulačka: Výpočet otcovské dovolené v roce 2024

<span>Po porodu, má muž (otec dítěte) nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok na dávku otcovské poporodní péče, je během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské. U zaměstnance s hrubou mzdou do cca 45 000 Kč je to 70% z hrubé mzdy.</span> Po porodu, má muž (otec dítěte) nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok na dávku otcovské poporodní péče, je během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské. U zaměstnance s hrubou mzdou do cca 45 000 Kč je to 70% z hrubé mzdy.

Otcovská dovolená, je placené volno pro tatínky po porodu (po narození dítěte). Pozor na to, abyste si nespletli otcovskou dovolenou se situací, kdy je muž (otec dítěte) na mateřské nebo rodičovské dovolené. To je něco jiného.

Po narození dítěte, má muž nárok, na 14 dní placené dovolené (dávka otcovské poporodní péče), kterou může čerpat během prvních 6 týdnů po porodu.

Nárok na otcovskou mají zaměstnanci nebo OSVČ (pokud si platí nemocenské pojištění). Výpočet otcovské je podobný, jako u mateřské (peněžité pomoci v mateřství). I otcovská je stejně jako PPM, ve výši 70%, z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Kalkulačka: Výpočet otcovské dovolené od 1. 1. 2024

Pro výpočet otcovské dovolené, je u zaměstnanců rozhodující jejich hrubá mzda (za posledních 12 měsíců) a počet dní, kdy budou doma (maximum je 14 kalendářních dní):

Kalkulačka otcovská dovolená 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet dní na otcovské
Výpočet

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou v roce 2024?

Otcovská dovolená (stejně, jako mateřská), spadá pod nemocenské dávky. Má na ni nárok tedy jen zaměstnanec (za kterého hradí nemocenské pojištění zaměstnavatel) nebo OSVČ (který si musí platit nemocenské pojištění sám).

V některých případech, je nárok na dávku otcovské poporodní péči u těch, kdo pracují na DPP nebo DPČ. Pouze ale v případě, že jim daná dohoda (DPP nebo DPČ) zakládá účast na nemocenském pojištění:

 • U dohody o provedení práce (DPP), je to při měsíčním příjmu nad 10 000 Kč
 • U dohody o pracovní činnosti (DPČ), je to při měsíčním příjmu nad 4 000 Kč

Pokud je otec dítěte nezaměstnaný, tak má na dávku otcovské poporodní péče nárok jen v případě, že by o ni žádal do 7 dní od skončení zaměstnání (7 dní je standardní ochranná doba pro nárok na nemocenské dávky).

Jaké jsou podmínky pro nárok na otcovskou dovolenou?

Základní podmínky pro nárok na otcovskou nejsou nijak složité:

 • Nárok má pouze otec dítěte, nebo případně ten kdo pečuje o dítě při převzetí do péče, nahrazující péči rodičů
 • Nárok je pouze v době prvních 6 týdnů po porodu
 • Nárok je pouze po dobu 14 kalendářních dní (nemůže být rozděleno do více částí, nemusí být ale vyčerpány všechny dny)
 • Nárok mají jenom ti, kdo jsou účastníky nemocenského pojištění (zaměstnanci, OSVČ)
 • Nárok může být maximální do 7 dní, od skončení nemocenského pojištění (od skončení zaměstnání nebo od ukončení/přerušení podnikání)

Nárok na otcovskou je hned po narození dítěte (i když je žena s dítětem ještě v porodnici).

Kolik je za otcovskou dovolenou v roce 2024?

Výpočet otcovské dovolené je podobný, jako výpočet mateřské. Vychází se z hrubé mzdy (nebo OSVČ z vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění).

U zaměstnanců s hrubou mzdou do cca 44 700 Kč, je otcovská ve výši 70% hrubé mzdy. V jiných případech, může výpočet otcovské vypadat takto:

 • Hrubá mzda 20 000 Kč = otcovská bude 6 454 Kč za 14 dní
 • Hrubá mzda 25 000 Kč = otcovská bude 8 064 Kč za 14 dní
 • Hrubá mzda 30 000 Kč = otcovská bude 9 674 Kč za 14 dní
 • Hrubá mzda 35 000 Kč = otcovská bude 11 284 Kč za 14 dní
 • Hrubá mzda 40 000 Kč = otcovská bude 12 908 Kč za 14 dní
 • Hrubá mzda 45 000 Kč = otcovská bude 14 462 Kč za 14 dní
 • Hrubá mzda 50 000 Kč = otcovská bude 15 428 Kč za 14 dní
 • Hrubá mzda 60 000 Kč = otcovská bude 17 346 Kč za 14 dní
 • Hrubá mzda 70 000 Kč = otcovská bude 18 984 Kč za 14 dní

Příklad: Výpočet otcovské od 1. 1. 2024

Pokud bychom měli zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč, který po porodu bude 14 dní čerpat dávku otcovské poporodní péče, pak by výpočet vypadal takto:

 • Denní vyměřovací základ při hrubé mzdě 45 000 Kč bude = 1479,45
 • Redukovaný vyměřovací základ bude 1475 Kč (do 1466 se započítá 100%, nad 1466 se započítá 60%)
 • Otcovská na jeden den bude 70% = 1033 Kč
 • Otcovská za týden (14 dní) bude = 14 462 Kč
 • v roce 2024 je to o 462 Kč více, než v minulém roce (díky zvýšení redukčních hranic)

Formulář: žádost o otcovskou dovolenou pro zaměstnance

Zaměstnanec si podává žádost o otcovskou dovolenou u svého zaměstnavatele. Je potřeba vyplnit příslušný formulář:

V žádosti o dávku otcovské poporodní péče, zaměstnanec vyplní první část, a takto vyplněný formulář předá zaměstnavateli (před začátkem otcovské dovolené). Zaměstnavatel doplní zbylé údaje a předá žádost na ČSSZ

Formulář: žádost o otcovskou dovolenou pro OSVČ

OSVČ podává žádost o otcovskou až poté, co vyčerpá 14 dní otcovské dovolené. OSVČ vyplňuje stejný formulář, jako zaměstnanec. Vyplňuje ho celý sám, a následně předá na ČSSZ (resp. místně příslušnou OSSZ).

Otcovská je následně vyplacena do 30 dní, od předání podkladů na ČSSZ (nebo zaměstnavateli u zaměstnanců).

Kdy má muž nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství)

Kromě 14 dní otcovské dovolené, může ale muž (otec dítěte) čerpat i klasickou mateřskou dovolenou (22 nebo 31 týdnů). Nebo i následně rodičovskou dovolenou (maximálně do 3 roků dítěte).

Na mateřské nebo rodičovské dovolené může být buď muž (otec) nebo žena (matka). Vždy ale jenom jeden z nich.

Otec dítěte může jít na mateřskou od začátku 7 týdne po porodu. Výpočet mateřské a podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství jsou identické, jako pro ženu. I muž musí splnit podmínku minimální doby účasti na nemocenském pojištění (270 kalendářních dní za poslední dva roky) a všechny další podmínky.

Obdobné je to i u rodičovské dovolené. Pokud by chtěl být otec dítěte na rodičovské, tak pro něj platí stejné podmínky jako pro ženu. Nejsou zde v zásadě žádné rozdíly.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet otcovské dovolené v roce 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna