Kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu?

Pro dítě do 5 roků, by tak výše výživného měla být v rozmezí 11 – 15% z příjmu rodiče

To, kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu jeho rodičů, je vysoce individuální. Zákon, kterým se řídí soud při určování výše alimentů, totiž neurčuje žádné konkrétní částky. Zákon pouze obecně konstatuje, že dítě má nárok na obdobný životní standart, jako jeho rodiče.

Soud při určování výše výživného tedy musí přihlížet k tomu, jaký byl životní standart rodiny před rozvodem. A dále pak k tomu, jaké jsou příjmy a celková majetková situace obou rodičů. Od toho se pak odvíjí, kolik je stanoveno výživné.

Nejčastěji soud vychází z určitých doporučujících tabulek, které pro jednotlivé věkové skupiny dětí doporučují určité procento z příjmu povinného rodiče (rodiče, který má povinnost platit alimenty). Pro dítě do 5 roků, by tak výše výživného měla být v rozmezí 11 – 15% z příjmu rodiče, kterému je uložena povinnost hradit alimenty. U dítěte do 9 let by to pak mělo být již 13  – 17%. Výše výživného pro dítě do 14 roků by měla být 15 – 19 %. Dítě do 17 roků by mělo dostávat 16 – 22% a zletilé dítě nad 18 roků pak 19 – 25%.

Tyto procentuální výše výživného jsou ale jen orientační – nejsou nijak právně vymahatelné. Vždy záleží na tom, jak konkrétní soudce posoudí daný případ.

Mohlo by vás zajímat: Tabulka doporučená výše výživného, Vyživovací povinnost otce dítěte

Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2020. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
Vláda schválila návrh, že by od července 2021 bylo vypláceno náhradní výživné za neplatiče alimentů. Náhradní výživné by vyplácel Úřad práce (jako jiné sociální dávky), v maximální výši 3000 Kč měsíčně. To odpovídá tomu, jaká je průměrná výše alimentů v roce 2020.
Od 1. 4. 2020 dochází ke zvýšení částek životního a existenčního minima jak pro jednotlivce, tak i pro rodinu.
Žena v domácnosti, která pečuje o jedno dítě do 7 roků nebo o dvě děti do 15 roků, má možnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně, a zdravotní pojištění za ni bude platit stát.
Aktuálně neexistuje žádný přesný vzorec, nebo tabulka, podle které by se musel soud řídit při stanovení výše výživného.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí.