Kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu?

Pro dítě do 5 roků, by tak výše výživného měla být v rozmezí 14% z příjmu rodiče

To, kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu jeho rodičů, je vysoce individuální. Zákon, kterým se řídí soud při určování výše alimentů, totiž neurčuje žádné konkrétní částky. Zákon pouze obecně konstatuje, že dítě má nárok na obdobný životní standart, jako jeho rodiče.

Soud při určování výše výživného tedy musí přihlížet k tomu, jaký byl životní standart rodiny před rozvodem. A dále pak k tomu, jaké jsou příjmy a celková majetková situace obou rodičů. Od toho se pak odvíjí, kolik je stanoveno výživné.

Nejčastěji soud vychází z určitých doporučujících tabulek, které pro jednotlivé věkové skupiny dětí doporučují určité procento z příjmu povinného rodiče (rodiče, který má povinnost platit alimenty).

Pro dítě do 5 roků, by tak výše výživného měla být v rozmezí 14% z příjmu rodiče, kterému je uložena povinnost hradit alimenty. U dítěte do 10 let by to pak mělo být již 16%. Výše výživného pro dítě do 15 roků by měla být 8 %. Dítě od 16 roků by mělo dostávat 20%.

Pro určení výše výživného, ale hraje roli i počet dětí (počet vyživovacích povinností) nebo doba, kterou druhý rodič věnuje péči o dítě.

Tyto procentuální výše výživného jsou ale jen orientační – nejsou nijak právně vymahatelné. Vždy záleží na tom, jak konkrétní soudce posoudí daný případ.

Mohlo by vás zajímat: Tabulka doporučená výše výživného, Vyživovací povinnost otce dítěte

Podmínky pro nárok na dětské přídavky se v roce 2024 zatím nemění. MPSV připravuje reformu sociálních dávek – 4 sociální dávky se budou rušit (zruší se i příspěvek na dítě) a vznikne 1 nová sociální dávka. Změna by měla platit od začátku roku 2025.
Těhotná žena (neprovdaná matka dítěte), má nárok na výživné pro sebe (až do 2 roků po porodu). Dále je nárok na výživné pro dítě, a na jednorázový příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Výživné je možné žádat i po pravděpodobném otci dítěte.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2024. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
Parlament schválil změnu zákona o náhradním výživném. Na alimenty od státu (od Úřadu práce), bude nově nárok až 4 roky (48 měsíců). Doposud to byly pouze 2 roky. Od státu je možné dostat až 3 tisíce korun na jedno dítě (podmínkou je zahájení exekuce na alimenty).
Během rodičovské dovolené, může být nárok na různé sociální dávky. Rodiny nebo samoživitelky s malým dítětem, mají nárok na rodičovský příspěvek a obvykle i na přídavky na dítě. Kromě toho může být nárok i na příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Samoživitelky mohou mít nárok i na náhradní výživné od státu.
Základní životní minimum jednotlivce je v roce 2024 částka 4860 Kč. Existenční minimum jednotlivce je v roce 2024 částka 3130 Kč. K poslednímu zvýšení, došlo na začátku minulého roku. Letos se zatím nic nemění. O možném zvýšení bude vláda jednat až ve druhé polovině roku 2024.
V roce 2024 se přídavky na dítě nemění. Platí stejné podmínky, jako v předchozím roce (není žádné zvýšení). Aktuálně je u dětí do 6 roků nárok na 1330 Kč, u dětí 6 - 15 roků je to 1470 Kč a u dětí do 26 roků je to 1580 Kč měsíčně. Nárok mají rodiny s příjmy do 3,4 násobku životního minima.