Kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu?

Pro dítě do 5 roků, by tak výše výživného měla být v rozmezí 11 – 15% z příjmu rodiče

To, kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu jeho rodičů, je vysoce individuální. Zákon, kterým se řídí soud při určování výše alimentů, totiž neurčuje žádné konkrétní částky. Zákon pouze obecně konstatuje, že dítě má nárok na obdobný životní standart, jako jeho rodiče.

Soud při určování výše výživného tedy musí přihlížet k tomu, jaký byl životní standart rodiny před rozvodem. A dále pak k tomu, jaké jsou příjmy a celková majetková situace obou rodičů. Od toho se pak odvíjí, kolik je stanoveno výživné.

Nejčastěji soud vychází z určitých doporučujících tabulek, které pro jednotlivé věkové skupiny dětí doporučují určité procento z příjmu povinného rodiče (rodiče, který má povinnost platit alimenty). Pro dítě do 5 roků, by tak výše výživného měla být v rozmezí 11 – 15% z příjmu rodiče, kterému je uložena povinnost hradit alimenty. U dítěte do 9 let by to pak mělo být již 13  – 17%. Výše výživného pro dítě do 14 roků by měla být 15 – 19 %. Dítě do 17 roků by mělo dostávat 16 – 22% a zletilé dítě nad 18 roků pak 19 – 25%.

Tyto procentuální výše výživného jsou ale jen orientační – nejsou nijak právně vymahatelné. Vždy záleží na tom, jak konkrétní soudce posoudí daný případ.

Mohlo by vás zajímat: Tabulka doporučená výše výživného 2022, Vyživovací povinnost otce dítěte

Od začátku července 2022 se znovu zvýšilo životní a existenční minimum (zvýšení o 8,8% od 1. 7. 2022). Od července, bude mít nárok na sociální dávky více lidí. Týká se to i příspěvek na dítě. Na dětské přídavky je nově nárok, i při vyšších příjmech. V srpnu se také bude vyplácet mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků.
Na mimořádný jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě, bude nárok při příjmu do 1 miliónu korun hrubého (příjem za rok 2021). Mezi příjmy se počítá výplata ze zaměstnání, příjmy z podnikání, příjmy z DPP nebo DPČ, alimenty (výživné), rodičovský příspěvek, a další. Počítá se i příjem dalších osob (které sdílí společnou domácnost s rodičem dítěte).
V roce 2022 se zvýšilo životní minimum (od 1. dubna 2022 se navýšily částky životního a existenčního minima o 10%). Základní životní minimum jednotlivce je tedy od 1. 4. 2022 částka 4250 Kč (zvýšení o 390 Kč). Existenční minimum jednotlivce je od 1. 4. 2022 částka 2740 Kč (zvýšení o 250 Kč).
Od poloviny minulého roku, mohou mít samoživitelky (samoživitelé) nárok na náhradní výživné od státu. Jedná se o novou sociální dávku, kterou vyplácí Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) jsou až 3000 Kč na jedno dítě. Aktuálně již bylo přijato přes 9000 žádostí. Průměrná měsíční částka je 1700 Kč na jedno dítě.
Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2022. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí. Jedná se především o návrh doporučující výši výživného procentem z příjmů rodiče. Tabulka je aktuální i pro rok 2022.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
Aktuálně neexistuje žádný přesný vzorec, nebo tabulka, podle které by se musel soud řídit při stanovení výše výživného.