Výživné pro těhotnou ženu (studentku) – má otec dítěte vyživovací povinnost?

<span>Těhotná žena (neprovdaná matka dítěte), má nárok na výživné pro sebe (až do 2 roků po porodu). Dále je nárok na výživné pro dítě, a na jednorázový příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Výživné je možné žádat i po pravděpodobném otci dítěte.</span> Těhotná žena (neprovdaná matka dítěte), má nárok na výživné pro sebe (až do 2 roků po porodu). Dále je nárok na výživné pro dítě, a na jednorázový příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Výživné je možné žádat i po pravděpodobném otci dítěte.

Dobrý den, chtěla bych vědět jak je to s vyživovací povinnosti vůči těhotné ženě?

Naše dcera je těhotná. Miminko by se jí mělo narodit asi za 4 měsíce. S otcem dítěte nežije, a ani to neplánuje.

Dcera je sice zletilá, ale zároveň je to ještě nezaopatřené dítě – je jí 22 roků a studuje na vysoké škole.

Školu teď bude muset přerušit, a po porodu, až to bude zvládat, by jí chtěla dodělat. Nemá žádné vlastní příjmy, kromě nějaké občasné brigády.

Tím, že bydlí u nás, tak nemá nárok ani na žádné sociální dávky. Po porodu asi bude mít nárok na rodičovskou, jinak nic.

Zajímalo by mě, na co má naše dcera nárok? Jak je to s vyživovací povinností otce dítěte?

Nebo dokud je nezaopatřeným dítětem, tak máme vyživovací povinnost jenom my, rodiče?

Předem děkuji za radu.


Výživné pro těhotnou ženu (neprovdanou matku dítěte)

Občanský zákoník, pamatuje i na situace kdy je žena těhotná, a nežije s otcem dítěte. V paragrafu 920, je speciální ustanovení, které se týká právě těchto situací.

Obecně platí, že otec dítěte má hned „několik vyživovacích povinností“:

  • Otec dítěte má povinnost poskytovat výživné matce dítěte, po dobu 2 roků od porodu
  • Otec dítěte má povinnost jednorázově přispět na náhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem
  • Otec dítěte bude mít vyživovací povinnost na dítě (výživné může být požadováno už předem)

Viz Občanský zákoník, zákon číslo 89/2012, paragraf 920:

§ 920 Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce

(1) Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Povinnost k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem vznikne muži, jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí živé. 

(2) Soud může na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby částku potřebnou na výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poskytl předem. 

(3) Soud může rovněž na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby předem poskytl částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela jako zaměstnankyni podle jiného právního předpisu mateřská dovolená.

Výživné pro neprovdanou matku dítěte je možné žádat i před porodem

Pokud se otec a matka dítěte nedomluví, tak je nutné se obracet na soud. Občanský zákoník připouští, aby se to řešilo už před porodem.

Vyživovací povinnost, může mít i zatím jenom pravděpodobný otec dítěte (muž, kterého žena označí jako pravděpodobného otce).

Pochopitelně pokud by se po porodu zjistilo, že to není otec dítěte, pak může zaplacené výživné vymáhat zpět.

Příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem

Těhotná žena, může po pravděpodobném otci svého dítěte, dále požadovat příspěvek na náklady, které jsou spojené s těhotenstvím a porodem.

Pozor ale na to, že sem nepatří například pořízení výbavičky pro dítě (to už spadá do vyživovací povinnosti vůči dítěti).

Může se jednat například o náklady spojené s dojížděním k lékaři, náklady spojené se specifickou těhotenskou výživnou, s různými léky, případně i přiměřené náklady spojené s nákupem těhotenského oblečení, náklady spojené s hospitalizací v porodnici, apod.

I u tohoto příspěvku, může soud nařídit, aby byl zaplacen předem. Na tento příspěvek je nárok, i kdyby se dítě narodilo mrtvé.

Na výživné pro matku dítěte je nárok až do 2 roků od porodu

Dále platí, že otec dítěte má vyživovací povinnost vůči matce svého dítěte, až do 2 roků od porodu.

Výživné je možné u soudu žádat i zpětně, maximálně ale právě do 2 roků od porodu – pak už nárok zaniká.

Kolik je výživné pro matku dítěte?

Výživné pro neprovdanou matku dítěte, je ale nižší, než kolik by bylo výživné pro dítě, nebo výživné po rozvodu.

Obecně platí, že dítě (nebo manželé po rozvodu), mají nárok na stejnou životní úroveň, jako jeho rodiče (jako druhý z manželů).

Neprovdaná matka dítěte, má nárok jenom na zajištění základních životních/existenčních potřeb.

Na rozdíl od výživného na dítě, pro to nejsou žádné přesné tabulky, a bude více záležet na individuálním rozhodnutí konkrétního soudce.

Nárok na výživné na dítě ihned po porodu

Při narození dítěte, vzniká nárok i na výživné pro samotné dítě. I toto výživné může být požadováno předem.

Na základě návrhu těhotné ženy, může soud rozhodnout, aby pravděpodobný otec dítěte zaplatil předem výživné, za celou dobu, po kterou by měla zaměstnaná žena nárok na mateřskou dovolenou (28 týdnů u jednoho dítěte nebo 37 týdnů u dvojčat).

Pro výživné na dítě, jsou stanoveny poměrně přesné tabulky. Pokud by se jednalo pouze o jedno dítě, pak by měl otec dítěte platit 14% svého čistého příjmu. Pokud by to byla dvojčata, tak bude nárok na 24% čistého příjmu. Viz. Kalkulačka pro výpočet výživného na dítě.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Výživné pro těhotnou ženu (studentku) – má otec dítěte vyživovací povinnost?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna