Vyřízení žádosti o náhradní výživné v roce 2024

Náhradní výživné od státu, spadá pod sociální dávky. Nárok je až po podání návrhu na zahájení exekuce.

Pokud vám druhý rodič neplatí soudem nařízené výživné, tak můžete mít nárok na náhradní výživné od státu. Jedná se v podstatě o sociální dávku. Podobně, jako i všechny ostatní sociální dávky, se tak žádost o náhradní výživné vyřizuje na Úřadu práce.

Aby bylo možné podat žádost o náhradní výživné od státu (až 3000 Kč měsíčně na dítě), musí být nejprve zahájeno exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí.

Neznamená to tedy, že by od stačilo zajít na Úřad práce, a ten by automaticky začal vyplácet náhradní výživné.

Rodič dítěte (samoživitel nebo samoživitelka, který nedostává alimenty, musí nejprve podat návrh na zahájení exekučního řízení (řízení o výkonu soudního rozhodnutí).

Na základě toho pak bude možné zajít na Úřad práce a podat si žádost o náhradní výživné.

K vyřízení žádosti o náhradní výživné je potřeba vyplnit přílišnou žádost (formulář) a doložit řadu informací.

Mimo jiné hlavně informace o exekučním řízení. Také je potřeba doložit nezaopatřenost dítěte (například potvrzením o studiu, podobně jako u jiných sociálních dávek).

Po úspěšném vyřízení žádosti o náhradní výživné začne Úřad práce vyplácet peníze pravidelně každý měsíc (stejně jako jsou vypláceny například přídavky na dítě nebo třeba rodičovský příspěvek).

Mohlo by vás zajímat: Kolik bude náhradní výživné od státu v roce 2024, Náhradní výživné od Úřadu práce v roce 2024, Žádost o přídavky na dítě

Daňová sleva na dítě může být uplatněna celá (za celý rok), i když jste byla zaměstnaná jenom půl roku. Podmínkou pro nárok na daňový bonus, je minimální roční příjem, alespoň 113 400 Kč (v minulém roce to bylo 103 800 Kč).
Těhotná žena (neprovdaná matka dítěte), má nárok na výživné pro sebe (až do 2 roků po porodu). Dále je nárok na výživné pro dítě, a na jednorázový příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Výživné je možné žádat i po pravděpodobném otci dítěte.
Po skončení výplaty mateřských dávek (PPM) nebo k datu narození dítěte je nárok na rodičovský příspěvek. Ten je v roce 2024 ve výši 350 000 Kč na jedno dítě nebo 525 000 Kč na dvojčata. Po narození dítěte, může být nárok i na porodné nebo na přídavky na dítě.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2024. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
Parlament schválil změnu zákona o náhradním výživném. Na alimenty od státu (od Úřadu práce), bude nově nárok až 4 roky (48 měsíců). Doposud to byly pouze 2 roky. Od státu je možné dostat až 3 tisíce korun na jedno dítě (podmínkou je zahájení exekuce na alimenty).
Podmínky pro nárok na dětské přídavky se v roce 2024 nemění. Aktuálně je nárok na příspěvek, při příjmu do 3,4 násobku životního minima. O příspěvek na dítě je možné požádat na Úřadu práce nebo je možné přídavky vyřídit i online - přes internet v aplikaci JENDA.
Samoživitelky (samoživitelé) mohou mít nárok na náhradní výživné od státu. Jedná se o novou sociální dávku, kterou vyplácí Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) jsou až 3000 Kč na jedno dítě. Aktuálně již bylo přijato přes 9000 žádostí. Průměrná měsíční částka je 1700 Kč na jedno dítě.