Vyřízení žádosti o náhradní výživné od 1.7.2021

Náhradní výživné od státu, na které by měl být nárok od roku 2021, bude spadat mezi sociální dávky.

Náhradní výživné od státu, na které by měl být nárok od roku 2021 (od 1.7.2021), bude spadat mezi sociální dávky.

Podobně, jako i všechny ostatní sociální dávky, se tak žádost o náhradní výživné bude vyřizovat na Úřadu práce.

Aby bylo možné podat žádost o náhradní výživné od státu (až 3000 Kč měsíčně na dítě), bude muset být nejprve zahájeno exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí.

Neznamená to tedy, že by od července 2021 stačilo zajít na Úřad práce, a ten by automaticky začal vyplácet náhradní výživné.

Rodič dítěte (samoživitel nebo samoživitelka, který nedostává alimenty, bude muset nejprve podat návrh na zahájení exekučního řízení (řízení o výkonu soudního rozhodnutí).

Na základě toho pak bude možné zajít na Úřad práce a od července 2021 si podat žádost o náhradní výživné.

K vyřízení žádosti o náhradní výživné bude potřeba vyplnit přílišnou žádost (formulář) a doložit řadu informací.

Mimo jiné hlavně informace o exekučním řízení. Také bude potřeba doložit nezaopatřenost dítěte (například potvrzením o studiu, podobně jako u jiných sociálních dávek).

Po úspěšném vyřízení žádosti o náhradní výživné začne Úřad práce vyplácet peníze pravidelně každý měsíc (stejně jako jsou vypláceny například přídavky na dítě nebo třeba rodičovský příspěvek).

Mohlo by vás zajímat: Kolik bude náhradní výživné od státu v roce 2021, Náhradní výživné od Úřadu práce v roce 2021, Žádost o přídavky na dítě

Od července 2021, je nárok na náhradní výživné od státu. Pokud vám druhý rodič dítěte, neplatí soudem stanovené alimenty, pak je možnost obrátit se na Úřad práce, a podat žádost o náhradní výživné. To může být ve výši až 3000 Kč na jedno dítě. Nárok je po dobu 24 měsíců.
V roce 2021 by se měly přídavky na dítě zvýšit o 26 - 38%. Konkrétně od 130 až 380 Kč. A to od 1. července 2021. Na konci roku 2020, se na tom shodla vláda. Společně se zvýšením přídavků, by se měly změnit i podmínky pro nárok, na tuto sociální dávku. Nárok bude při příjmu do 3,4 násobku životního minima.
Od 1. 7. 2021 budou mít samoživitelky (samoživitelé) nárok na náhradní výživné od státu. Bude se jednat o novou sociální dávku, kterou bude vyplácet Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) bude až 3000 Kč na jedno dítě. Žádost o náhradní výživné bude možné začít řešit až od poloviny roku 2021.
I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí. Jedná se především o návrh doporučující výši výživného procentem z příjmů rodiče. Tabulka je aktuální i pro rok 2021.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2021. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
Vláda schválila návrh, že by od července 2021 bylo vypláceno náhradní výživné za neplatiče alimentů. Náhradní výživné by vyplácel Úřad práce (jako jiné sociální dávky), v maximální výši 3000 Kč měsíčně. To odpovídá tomu, jaká je průměrná výše alimentů v roce 2020.
Po skončení výplaty mateřských dávek (PPM) nebo k datu narození dítěte je nárok na rodičovský příspěvek. Ten je v roce 2021 ve výši 300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata.