Náhradní výživné (alimenty) pro samoživitelky – až 3000 Kč v roce 2024

<span>Samoživitelky (samoživitelé) mohou mít nárok na náhradní výživné od státu. Jedná se o novou sociální dávku, kterou vyplácí Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) jsou až 3000 Kč na jedno dítě. Aktuálně již bylo přijato přes 9000 žádostí. Průměrná měsíční částka je 1700 Kč na jedno dítě.</span> Samoživitelky (samoživitelé) mohou mít nárok na náhradní výživné od státu. Jedná se o novou sociální dávku, kterou vyplácí Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) jsou až 3000 Kč na jedno dítě. Aktuálně již bylo přijato přes 9000 žádostí. Průměrná měsíční částka je 1700 Kč na jedno dítě.

Od začátku roku 2021, platí nový zákon o náhradním výživném (zákon číslo 588/2020). Ten přinesl novou sociální dávku – náhradní výživné od Úřadu práce. Na tuto sociální dávku, mají poloviny roku 2021 nárok samoživitelky (nebo samoživitelé), pokud jim druhý rodič neplatí soudem nařízené výživné. Jedná se o částku až 3000 Kč na jedno dítě. Nárok na náhradní výživné je ale jen v případě, že jsou dlužné alimenty vymáhány přes exekutora (stačí, že byl podán návrh na zahájení exekuce).

Náhradní výživné (alimenty)

Podle schváleného zákona, je náhradní výživné koncipováno jako sociální dávka. Nárok na ni je od poloviny roku 2021, konkrétně od 1.7.2021

V případě, že se jeden z rodičů bude vyhýbat povinnosti platit alimenty, pak tuto roli dočasně převeze stát. Samoživitelky (nebo samoživitelé), mohou dostávat až 3000 Kč měsíčně na jedno dítě od státu.

Není to ale až tak jednoduché, že by jen stačilo zajít na Úřad práce, který by vám automaticky začal posílat peníze na účet. Aby vznikl nárok na náhradní výživné (alimenty) od státu, bude muset být splněno několik podmínek.

Náhradní výživné v roce 2024 – průměrná částka je 1700 Kč

Náhradní výživné funguje od poloviny roku 2021, a za tu dobu bylo podáno cca 9000 žádostí. To je podstatně méně, než kolik očekávalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle odhadů, by na náhradní výživné mohlo mít nárok až 24 000 dětí. Zatím si o něj požádalo jen necelých 40% oprávněných.

Ministerstvo tedy zvažuje, že by případně zjednodušilo vyřízení nároku na tuto sociální dávku (MPSV plánuje vyhodnocení po roce od zavedení a pak možná přijdou nějaké změny – nejdříve tedy v druhé polovině roku 2023).

O náhradní výživné zatím žádají především matky (otcové tuto sociální dávku žádali jen v 13,7% případů). Průměrná výše náhradních alimentů je cca 1700 Kč na jedno dítě (odvíjí se od toho, jaké výživné bylo stanoveno soudem, a kolik případně rodič skutečně platí – maximum je 3000 Kč na jedno dítě).

Kolik bude náhradní výživné od státu na jedno, dvě nebo více dětí

Náhradní výživné od státu je maximálně 3000 Kč měsíčně na jedno dítě (podrobnější vysvětlení k výši náhradních alimentů je níže).

Na tyto (maximálně) 3000 Kč, je nárok za každé dítě. Zákon je totiž koncipován tak, že nárok na náhradní výživné má nezaopatřené dítě (tj. ne rodič dítěte, ale oprávněnou osobou je zde samotné dítě).

Žádost o náhradní výživné, za dítě pochopitelně vyřizuje jeho rodič. Ale fakticky je to tak, že náhradní výživné je sociální dávka, na kterou má nárok dítě (podobně, jako je to u přídavků na dítě).

Pokud bude mít samoživitelka (samoživitel) dvě nebo více dětí, na které druhý rodič neplatí alimenty, tak si může požádat o náhradní výživné pro každé dítě. U dvou dětí by tedy teoreticky mohlo být náhradní výživné 6000 Kč. U tří dětí to může být až 9000 Kč, atd.

Na náhradní výživné je nárok jen při exekuci

Jedním z hlavních předpokladů, aby vám vznikl nárok na náhradní výživné od státu, je to, že bude zahájeno exekuční řízení (což v praxi znamená, že musí být podán alespoň návrh na zahájení exekuce).

V praxi to tedy znamená, že pokud jeden z rodičů přestane platit soudem nařízené alimenty, pak je nutné nejprve zahájit vymáhání výživného přes exekutora (exekuční řízení).

Jakmile rodič, který nedostává alimenty na dítě, podá návrh na exekuci, může se obrátit na Úřad práce, který mu začne vyplácet náhradní výživné. A to až 3000 Kč měsíčně na dítě.

Pro samoživitelky (samoživitele) to má mít tu výhodu, že nebudou muset čekat dlouhé měsíce na výsledek exekučního řízení a na to, jestli se exekutorovi povede z druhého rodiče vymoci nějaké peníze.

Na náhradní výživné by měl být nárok ihned po podání návrhu na exekuci.

Kolik je náhradní výživné od státu v roce 2024

Náhradní výživné od státu může být v roce 2023 maximálně 3000 Kč na jedno dítě. V praxi to ale může být i nižší částka (aktuální průměrná částka je 1737 Kč na jedno dítě). V zákoně je výše náhradního výživného popsána takto:

§ 4 Výše náhradního výživného

(1) Náhradní výživné se stanovuje jako rozdíl výše měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu a částečného plnění výživného v příslušném měsíci, nejvýše však ve výši 3000 Kč měsíčně. Plní-li se výživné jinak než v pravidelných měsíčních dávkách, stanoví se pro účely stanovení výše náhradního výživného měsíční průměr těchto částek.

Náhradní výživné bude maximálně 3000 Kč, v praxi to ale může být i méně

V praxi to tedy může znamenat, že pokud bude soudem určeno výživné například 2000 Kč měsíčně, a druhý rodič nezaplatí ani korunu, pak bude nárok na ony dva tisíce korun.

Nebo jiný příklad. Pokud bude soudem stanoveno výživné 4000 Kč a druhý rodič v exekuci zaplatí jen část této částky (například 1500 Kč), pak stát doplatí zbytek do částky 4000 Kč, tj. 2500 Kč.

Neznamená to tedy, že by náhradní výživné na dítě bylo automaticky 3000 Kč. To je pouze maximální částka, kterou je možné od státu dostat na jedno dítě.

Výše náhradního výživného, se bude stanovovat individuálně, podle konkrétní situace.

Náhradní výživné se může v průběhu roku měnit (jednou za 4 měsíce)

Výše náhradního výživného se podle příslušného zákona bude stanovovat na 4 měsíce. Po 4 měsících pak bude nutné zase dojít na Úřad práce a nechat si vypočítat případnou novou výši náhradního výživného:

(2) Výše náhradního výživného se stanovuje na období 4 kalendářních měsíců a vychází z měsíčního průměru částek stanovených podle odstavce 1 za 4 kalendářní měsíce předcházející 4 kalendářním měsícům, za které se nárok prokazuje a uplatňuje

Kde se bude vyřizovat náhradní výživné?

Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, náhradní výživné (alimenty) od státu, spadá pod sociální dávky. Podobně, jako i všechny ostatní sociální dávky, se tedy náhradní výživné řeší na Úřadu práce.

Co je potřeba k vyřízení žádosti o náhradní výživné?

Pro vyřízení žádosti o náhradní výživné od Úřadu práce, je potřeba vyplnit příslušnou žádost (formulář). Kromě samotné žádosti je pak nutné doložit řadu informací.

Především informace o exekuci nebo soudním výkonu rozhodnutí k vymožení pohledávky na výživné (už jsme výše psali, že na náhradní výživné bude nárok, jen pokud bude zahájena exekuce), zahrnující zejména informace o orgánu, u něhož byl podán návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí, identifikaci povinné osoby, předmět řízení a jeho spisovou značku

Kromě toho budou potřeba i další dokumenty – například doklad prokazující nezaopatřenost dítěte (což může být například potvrzení o studiu nebo jiný formulář – podobně, jako je to i u jiných sociálních dávek – například u přídavků na dítě).

Jak se vyplácí náhradní výživné?

Náhradní výživné (alimenty) od státu se vyplácí stejně, jako i všechny ostatní sociální dávky od Úřadu práce.

Tedy jednou měsíčně, v příslušný výplatní termín (každý Úřad práce má výplatní termín stanovený na jiný den v měsíci).

Náhradní výživné by mělo chodit na účet (nebo složenkou na poštu) pravidelně každý měsíc stejně, jako například přídavky na dítě, příspěvek na bydlení nebo rodičovský příspěvek.

Podobně, jako i u jiných sociálních dávek, je náhradní výživné vypláceno zpětně. To znamená, že náhradní výživné za leden dostanete v únoru (podobně jako je to i s výplatou ze zaměstnání).

Prodloužení nároku na náhradní výživné – nově až 4 roky

V roce 2023, byla schválena změna zákona. Podle nových podmínek, může být v roce 2024 nárok na náhradní výživné až po dobu 48 měsíců (tedy až 4 roky). Před touto změnou, byla maximální doba, po kterou Úřad práce vyplácel náhradní výživné, jenom 2 roky (maximálně 24 měsíců).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Náhradní výživné (alimenty) pro samoživitelky – až 3000 Kč v roce 2024

Diskuse: 4
 • Custom avatar Milena Honzeková

  Dobrý den, chtěla bych informaci, zda by měla moje dcera nárok na náhradní výživné, když je otec dětí nezvěstný a za pět let nezaplatil ani korunu. Soud mu vyměřil platit 5000,- Kč na dvě nezletilé děti. (nyní 12 a 8 let). Děkuji Honzeková

  • Mateřská.org

   Viz obsah článku a příslušný zákon:
   Oprávněná osoba má nárok na náhradní výživné, pokud
   a) k vymožení pohledávek na výživné probíhá exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí; to neplatí, pokud soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zastaveny pro nemajetnost povinné osobypodle § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu, a to v posledních 4 měsících před podáním žádosti, popřípadě v průběhu řízení o náhradní výživné nebo po přiznání nároku na náhradní výživné,

   Tj. jednou z hlavních podmínek je to, aby byla byla zahájena exekuce.

 • Custom avatar Iv.Micolova

  Dobry den,chtela bych se zeptat zda na to vyzivne,ktere ted stat uznal mame take narok mi co v rodnem liste nemame otce uvedeneho.Myslim si ze duvod snad psat nemusim,ale nebylo to nic prijemneho.Tak by me docela zajimalo jak toto bude stat brat a myslim si,ze nas je vice v takovehle situaci na toto nas stat nemyslel.

  • Mateřská.org

   Náhradní výživné od státu, bude vypláceno v případě, že byla stanovena vyživovací povinnost soudem, a daný rodič tuto povinnost neplní. Pokud není druhý rodič, který by měl povinnost platit výživné, tak ani nebude nárok na toto náhradní výživné od státu. Tyto situace nová sociální dávka nijak neřeší …

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna