Náhradní výživné (alimenty) pro samoživitelky – až 3000 Kč od 1. 1. 2021

<span>Od 1. 1. 2021 mohou mít samoživitelky (samoživitelé) nárok na náhradní výživné od státu. Bude se jednat o novou sociální dávku, kterou bude vyplácet Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) budou až 3000 Kč na jedno dítě. Žádost o náhradní výživné bude možné začít řešit až po definitivním schválení zákona (pravděpodobně od ledna 2021).</span> Od 1. 1. 2021 mohou mít samoživitelky (samoživitelé) nárok na náhradní výživné od státu. Bude se jednat o novou sociální dávku, kterou bude vyplácet Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) budou až 3000 Kč na jedno dítě. Žádost o náhradní výživné bude možné začít řešit až po definitivním schválení zákona (pravděpodobně od ledna 2021).

V pátek 13. listopadu 2020 byl v parlamentu definitivně schválen zákon o náhradním výživném. Pokud nyní zákon projde ještě schválením v senátu (a podepíše jej prezident), pak by od 1. 1. 2021 mohli mít samoživitelky (nebo samoživitelé) nárok na náhradní výživné až 3000 Kč měsíčně na dítě (za předpokladu, že se druhý rodič vyhýbá povinnosti platit alimenty).

Náhradní výživné (alimenty) od ledna 2021

Podle schváleného zákona, je náhradní výživné koncipováno jako sociální dávka.

V případě, že se jeden z rodičů bude vyhýbat povinnosti platit alimenty, pak tuto roli dočasně převeze stát. Samoživitelky (nebo samoživitelé), by v roce 2021 mohli začít dostávat až 3000 Kč měsíčně na jedno dítě od státu.

Nebude to ale až tak jednoduché, že by jen stačilo zajít na Úřad práce, který by vám automaticky začal posílat peníze na účet.

Aby vznikl nárok na náhradní výživné (alimenty) od státu, bude muset být splněno několik podmínek.

Náhradní výživné od státu na dvě nebo více dětí

Náhradní výživné od státu by mělo být maximálně 3000 Kč měsíčně na jedno dítě (podrobnější vysvětlení k výši náhradních alimentů je níže).

Na tyto (maximálně) 3000 Kč, bude nárok za každé dítě. Zákon je totiž koncipován tak, že nárok na náhradní výživné má nezaopatřené dítě (tj. ne rodič dítěte, ale oprávněnou osobou je zde samotné dítě).

Žádost o náhradní výživné, bude za dítě pochopitelně vyřizovat jeho rodič. Ale fakticky je to tak, že náhradní výživné bude sociální dávka, na kterou má nárok dítě (podobně, jako je to u přídavků na dítě).

Pokud bude mít samoživitelka (samoživitel) dvě nebo více dětí, na které druhý rodič neplatí alimenty, tak si bude moci požádat o náhradní výživné pro každé dítě. U dvou dětí by tedy teoreticky mohlo být náhradní výživné 6000 Kč.

Na náhradní výživné bude nárok jen při exekuci

Jedním z hlavních předpokladů, aby vám vznikl nárok na náhradní výživné od státu, bude to, že bude zahájeno exekuční řízení.

V praxi to tedy bude znamenat, že pokud jeden z rodičů přestane platit soudem nařízené alimenty, pak bude nutné nejprve zahájit vymáhání výživného přes exekutora (exekuční řízení).

Jakmile rodič, který nedostává alimenty na dítě, podá návrh na exekuci, bude se moci obrátit na Úřad práce, který mu začne vyplácet náhradní výživné. A to až 3000 Kč měsíčně na dítě.

Pro samoživitelky (samoživitele) to bude mít tu výhodu, že nebudou muset čekat dlouhé měsíce na výsledek exekučního řízení a na to, jestli se exekutorovi povede z druhého rodiče vymoci nějaké peníze.

Na náhradní výživné by měl být nárok ihned po podání návrhu na exekuci.

Kolik bude náhradní výživné od státu v roce 2021

Náhradní výživné od státu může být v roce 2021 maximálně 3000 Kč na jedno dítě. V praxi to ale může být i nižší částka. V zákoně je výše náhradního výživného popsána takto:

§ 4 Výše náhradního výživného

(1) Náhradní výživné se stanovuje jako rozdíl výše měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu a částečného plnění výživného v příslušném měsíci, nejvýše však ve výši 3000 Kč měsíčně. Plní-li se výživné jinak než v pravidelných měsíčních dávkách, stanoví se pro účely stanovení výše náhradního výživného měsíční průměr těchto částek.

Náhradní výživné bude maximálně 3000 Kč, v praxi to ale může být i méně

V praxi to tedy může znamenat, že pokud bude soudem určeno výživné například 2000 Kč měsíčně, a druhý rodič nezaplatí ani korunu, pak bude nárok na ony dva tisíce korun.

Nebo jiný příklad. Pokud bude soudem stanoveno výživné 4000 Kč a druhý rodič v exekuci zaplatí jen část této částky (například 1500 Kč), pak stát doplatí zbytek do částky 4000 Kč, tj. 2500 Kč.

Neznamená to tedy, že by náhradní výživné na dítě bylo automaticky 3000 Kč. To je pouze maximální částka, kterou je možné od státu dostat na jedno dítě.

Výše náhradního výživného, na které by měl být nárok od začátku roku 2021, se tak bude stanovovat individuálně, podle konkrétní situace.

Náhradní výživné se může v průběhu roku měnit (jednou za 4 měsíce)

Výše náhradního výživného se podle příslušného zákona bude stanovovat na 4 měsíce. Po 4 měsících pak bude nutné zase dojít na Úřad práce a nechat si vypočítat případnou novou výši náhradního výživného:

(2) Výše náhradního výživného se stanovuje na období 4 kalendářních měsíců a vychází z měsíčního průměru částek stanovených podle odstavce 1 za 4 kalendářní měsíce předcházející 4 kalendářním měsícům, za které se nárok prokazuje a uplatňuje

Kde se bude vyřizovat náhradní výživné?

Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, náhradní výživné (alimenty) od státu, na které by měl být nárok od 1. 1. 2021, bude spadat pod sociální dávky.

Podobně, jako i všechny ostatní sociální dávky, se tedy bude náhradní výživné řešit Úřadu práce.

Kdy bude možné požádat o náhradní výživné od státu?

Zákon o náhradním výživném byl 13. 11. 2020 schválen v parlamentu. Což znamená, že zatím tento zákon neplatí. Ještě je nutné schválení v senátu a podpis prezidenta republiky. Je ale pravděpodobné, že by nový zákon měl začít platit od 1. 1. 2021.

Do začátku ledna 2021, by pak Úřad práce připravil příslušnou metodiku a formuláře pro žádost o náhradní výživné (pokud bude zákon schválen a začne platit od 1. 1. 2021).

Žádost o náhradní výživné tedy bude možné podat nejdříve na začátku ledna 2021.

Co bude potřeba k vyřízení žádosti o náhradní výživné?

Pro vyřízení žádosti o náhradní výživné od Úřadu práce, bude potřeba vyplnit příslušnou žádost (formulář). Kromě samotné žádosti pak bude nutné doložit řadu informací.

Především informace o exekuci nebo soudním výkonu rozhodnutí k vymožení pohledávky na výživné (už jsme výše psali, že na náhradní výživné bude nárok, jen pokud bude zahájena exekuce), zahrnující zejména informace o orgánu, u něhož byl podán návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí, identifikaci povinné osoby, předmět řízení a jeho spisovou značku

Kromě toho budou potřeba i další dokumenty – například doklad prokazující nezaopatřenost dítěte (což může být například potvrzení o studiu nebo jiný formulář – podobně, jako je to i u jiných sociálních dávek – například u přídavků na dítě).

Přesný postup podání žádosti o náhradní výživné od Úřadu práce bude zveřejněný až po definitivním schválení zákona.

Jak se bude vyplácet náhradní výživné?

Náhradní výživné (alimenty) od státu se bude vyplácet stejně, jako i všechny ostatní sociální dávky od Úřadu práce.

Tedy jednou měsíčně, v příslušný výplatní termín (každý Úřad práce má výplatní termín stanovený na jiný den v měsíci).

Náhradní výživné by mělo chodit na účet (nebo složenkou na poštu) pravidelně každý měsíc stejně, jako například přídavky na dítě, příspěvek na bydlení nebo rodičovský příspěvek.

Podobně, jako i u jiných sociálních dávek, se bude náhradní výživné vyplácet zpětně. To znamená, že náhradní výživné za leden dostanete v únoru (podobně jako je to i s výplatou ze zaměstnání).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Náhradní výživné (alimenty) pro samoživitelky – až 3000 Kč od 1. 1. 2021

komentáře 2
 • Custom avatar Milena Honzeková

  Dobrý den, chtěla bych informaci, zda by měla moje dcera nárok na náhradní výživné, když je otec dětí nezvěstný a za pět let nezaplatil ani korunu. Soud mu vyměřil platit 5000,- Kč na dvě nezletilé děti. (nyní 12 a 8 let). Děkuji Honzeková

  • Mateřská.org

   Viz obsah článku a příslušný zákon:
   Oprávněná osoba má nárok na náhradní výživné, pokud
   a) k vymožení pohledávek na výživné probíhá exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí; to neplatí, pokud soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zastaveny pro nemajetnost povinné osobypodle § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu, a to v posledních 4 měsících před podáním žádosti, popřípadě v průběhu řízení o náhradní výživné nebo po přiznání nároku na náhradní výživné,

   Tj. jednou z hlavních podmínek je to, aby byla byla zahájena exekuce.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna