Nárok na výživné pro matku dítěte

Pokud matka dítěte není provdána za otce dítěte, pak má otec dítěte povinnost platit jí výživné po dobu dva roky od porodu.

Pokud matka dítěte není provdána za otce dítěte, pak má otec dítěte povinnost platit jí výživné po dobu dva roky od porodu. Výše výživného pro matku dítěte, se stanovuje s ohledem na potřeby matky dítěte, a současně s ohledem na finanční možnosti otce dítěte. Výše výživného pro ženu po porodu, by měla být v takové výši, aby žena měla zajištěn takový životní standard, jakého by dosahovala, pokud by s daným mužem žila v manželství.

Současně má otec dítěte povinnost přispět jí i na část nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Jedná se o skutečně vynaložené náklady, které převyšují příspěvky pro těhotnou ženu, na které má nárok od státu.

V zásadě sem mohou spadat náklady na zajištění kvalitnější výživy během těhotenství, těhotenské oblečení, léky které žena bere v souvislosti s těhotenstvím apod. Je také možné požadovat, aby tyto náklady otec dítěte uhradil ještě před porodem. Žena na ně má nárok, i kdyby se dítě nenarodilo živé.

Naopak sem nepatří náklady spojené s pořízením výbavičky pro dítě – oblečení, postýlka, kočárek ap. Tyto náklady by měly být řešeny v rámci výživného pro dítě, které se řeší odděleně od výživného pro matku.

Promlčecí lhůta, po které již není možné vyžadovat úhradu těchto nákladů je 3 roky. Podobně, jako u výživného na dítě – pokud se matka dítěte a jeho otec nedohodnou, pak je nutné obrátit se na soud s požadavkem na určení výše výživného a výše nákladů spojených s těhotenství.

Mohlo by vás zajímat: Změny u rodičovského příspěvku 2022, Z čeho se počítá PPM 2022, Nárok na porodné 2022

Od poloviny minulého roku, mohou mít samoživitelky (samoživitelé) nárok na náhradní výživné od státu. Jedná se o novou sociální dávku, kterou vyplácí Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) jsou až 3000 Kč na jedno dítě. Aktuálně již bylo přijato přes 9000 žádostí. Průměrná měsíční částka je 1700 Kč na jedno dítě.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
Od července 2021, je nárok na náhradní výživné od státu. Pokud vám druhý rodič dítěte, neplatí soudem stanovené alimenty, pak je možnost obrátit se na Úřad práce, a podat žádost o náhradní výživné. To může být ve výši až 3000 Kč na jedno dítě. Nárok je po dobu 24 měsíců.
Aktuálně neexistuje žádný přesný vzorec, nebo tabulka, podle které by se musel soud řídit při stanovení výše výživného.
Vláda schválila návrh, že by od července 2021 bylo vypláceno náhradní výživné za neplatiče alimentů. Náhradní výživné by vyplácel Úřad práce (jako jiné sociální dávky), v maximální výši 3000 Kč měsíčně. To odpovídá tomu, jaká je průměrná výše alimentů v roce 2020.
V případě práce na DPP účast na nemocenském pojištění vzniká jen v případě, že je měsíční příjem vyšší než 10 000 Kč.
Pokud má například matka krevní skupinu 0 a otec krevní skupinu A, není možné, aby dítě mělo krevní skupinu B nebo AB.
Na porodné vzniká nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Při narození prvního dítěte je to v roce 2022 částka 13 000 Kč. Při narození druhého dítěte je 10 000 Kč.