Náhradní výživné od státu 2024 – kdo má nárok a jak si o něj požádat?

<span>Pokud vám druhý rodič dítěte, neplatí soudem stanovené alimenty, pak je možnost obrátit se na Úřad práce, a podat žádost o náhradní výživné. To může být ve výši až 3000 Kč na jedno dítě. Nárok je po dobu 48 měsíců. Podmínkou je zahájení exekuce pro neplacení alimentů.</span> Pokud vám druhý rodič dítěte, neplatí soudem stanovené alimenty, pak je možnost obrátit se na Úřad práce, a podat žádost o náhradní výživné. To může být ve výši až 3000 Kč na jedno dítě. Nárok je po dobu 48 měsíců. Podmínkou je zahájení exekuce pro neplacení alimentů.

Pokud jeden z rodičů neplatí alimenty, tak je možné na Úřadu práce, žádat o náhradní výživné od státu. Umožňuje to zákon o náhradním výživném, který platí již od poloviny roku 2021. V minulém roce, došlo k prodloužení maximální doby, po kterou může být nárok na náhradní výživné na 4 roky (až 48 měsíců).

Nárok na náhradní výživné má dítě, pokud mu jej neplatí rodič (kterému byla tato povinnost určena soudem). Zásadní podmínkou je ale to, že je dlužné výživné vymáháno u soudu nebo exekutorem. Pak je možné získat až 3000 Kč měsíčně (na jedno dítě).

Kdo má nárok na náhradní výživné

Náhradní výživné od státu (vyplácí Úřad práce, kde se vyřizují i různé sociální dávky), náleží nezaopatřenému dítěti.

Nezaopatřené dítě, může být i student až do 26 roků (definice nezaopatřeného dítěte, vychází ze zákona o státní sociální podpoře, viz paragraf 11, zákon 117/1995 Sb.).

Povinnost platit alimenty musí stanovit soud

Na náhradní výživné od státu, je ale nárok pouze v případě, že byla povinnost platit výživné, stanovena soudem. Pokud se rodiče dohodli jen mezi sebou, a jeden z nich přestane platit, pak to není dostatečným důvodem, pro nárok na náhradní výživné. Dohoda o výživném musí být schválena soudem.

V takovém případě je nutné, se nejprve obrátit na soud, a podat příslušnou žalobu na stanovení vyživovací povinnosti. Pokud následně povinný rodič, nebude plnit vyživovací povinnost stanovenou soudem, je možné se obrátit na exekutora, a požádat si na Úřadu práce o náhradní výživné.

Kalkulačka alimenty 2024 – doporučená výše výživného

Pokud zatím nemáte určeny alimenty soudem, pak je nutné podat příslušnou žalobu. V této kalkulačce si pak můžete orientačně spočítat, jaká je doporučená výše alimentů na dítě:  Kalkulačka výživné na dítě v roce 2024. Rozhodnutí o výši výživného, je ale plně závislé na rozhodnutí soudce.

Náhradní výživné dostanete jen při zahájení exekuce

Druhou nezbytnou podmínkou, aby vám Úřad práce vyplácel náhradní výživné, je vymáhání alimentů u soudu/exekutorem.

Před podáním žádosti o náhradní výživné, je potřeba podat návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo na zahájení exekuce. Bez toho nebude žádost o náhradní výživné schválena

Kolik je náhradní výživné od státu 2024

Výše náhradního výživného, může být až 3000 Kč měsíčně na jedno dítě (při dvou dětech tedy až 6000 Kč, při třech dětech až 9000 Kč, atd.).

Zmíněné 3000 Kč, je ale maximální částka. Záleží i na tom, jak vysoké alimenty stanovil soud. Pokud soud stanovil povinnost, platit na dítě 2000 Kč měsíčně, pak je i maximální výše náhradního výživného jen 2000 Kč.

Záleží i na tom, jestli povinný rodič (ten kdo neplatí alimenty), neplatí vůbec, nebo třeba jen částečně.

Pokud by byla stanovena povinnost platit například 2000 Kč měsíčně, a reálně bylo placeno jen 1000 Kč (víc se třeba exekutorovi nedaří získat), pak by se to zohlednilo při stanovení výše náhradního výživného (i proto je potřeba, vždy jednou za 4 měsíce dokládat, jak se daří vymáhat výživné).

Formulář – žádost o náhradní výživné od Úřadu práce

Výplatu náhradního výživného, má na starosti Úřad práce (podobně, jako i různé sociální dávky). Měli byste se tedy obrátit na Úřad práce v místě vašeho bydliště.

Formulář s žádostí o náhradní výživné, můžete najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí:

Kromě samotné žádosti, budou potřeba i další dokumenty:

  • Vaše osobní doklady a osobní doklady dítěte (občanský průkaz nebo rodný list)
  • U starších dětí nad 15 roků) je potřeba potvrzení o nezaopatřenosti (např. potvrzení o studiu, zdravotním stavu, aj.)
  • Rozsudek soudu o alimentech nebo dohoda o výživném schválená soudem
  • Doklad o tom, že byl podán návrh na zahájení výkonu soudního rozhodnutí nebo exekuce
  • Prohlášení o přijatém výživném (buď že nebylo vyplaceno vůbec nebo jen částečně – doloží se například výpisem z účtu)

Žádost o náhradní výživné, je možné podat osobně, na pobočce Úřadu práce v místě vašeho bydliště.

Nebo je možné příslušnou žádost poslat i poštou či elektronicky (přes datovou schránku, emailem s elektronickým podpisem, apod.)

Náhradní výživné, když otec není v rodném listu

Pokud není otec dítěte uveden v rodném listu, tak nemůže být stanovena vyživovací povinnost soudem (povinnost platit alimenty na dítě).

Nejprve je tedy nutné se obrátit na soud, s žalobou o určení otcovství (otec dítěte může být do rodného listu zapsán i zpětně, pokud soud prokáže otcovství). A následně soud požádat o stanovení vyživovací povinnosti.

Teprve na základě toho (a toho, že výživné nebude řádně placeno), je možné požádat o náhradní alimenty od státu.

Náhradní výživné, když je otec dítěte cizinec

Pro nárok na náhradní výživné od státu, není rozhodující národnost otce dítěte. To podstatné je, aby byly splněny podmínky u dítěte, aby mělo nárok na náhradní alimenty. To zahrnuje například i to, že dítě má trvalý pobyt a bydliště v ČR.

I když je otec cizinec, je nutné doložit, že jsou dlužné alimenty vymáhány exekucí, u příslušného orgánu v zahraničí.

Kdy vyplácí Úřad práce náhradní výživné

Pokud bude vaše žádost o náhradní výživné schválena, bude vám Úřad práce vyplácet náhradní alimenty pravidelně každý měsíc.

Podobně, jako u sociálních dávek nebo u podpory v nezaměstnanosti, i náhradní výživné se vyplácí zpětně.

Pokud by vám tedy vznikl nárok na náhradní výživné už za červenec 2024, dostanete ho vyplaceno v průběhu měsíce srpna 2024.

Jak dlouho budu dostávat náhradní výživné?

Na náhradní výživné od Úřadu práce, je nárok po dobu 48 měsíců. Počítá se jen doba, kdy vám výživné není placeno.

Například, pokud vám druhý rodič nebude 6 měsíců platit, následně začne platit – například po dobu půl roku, tak máte stále ještě nárok na dalších 42 měsíců náhradního výživného, pokud by opět přestal platit alimenty.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Náhradní výživné od státu 2024 – kdo má nárok a jak si o něj požádat?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna