Alimenty na dítě: tabulky výživné 2022

<span>I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí. Jedná se především o návrh doporučující výši výživného procentem z příjmů rodiče. Tabulka je aktuální i pro rok 2022.</span> I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí. Jedná se především o návrh doporučující výši výživného procentem z příjmů rodiče. Tabulka je aktuální i pro rok 2022.

Zajímáte se o to, jak vysoké budete platit alimenty na dítě po rozvodu? Nebo již plníte soudem stanovenou vyživovací povinnost, a rádi byste se dozvěděli, nakolik je vám určená výše alimentů odpovídající? V tomto článku se pokusíme rozebrat problematiku stanovení výše výživného u soudu.

Kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu?

Problematika vyživovací povinnosti je upravena v Občanském zákoníku (Zákon 89/2012 Sb.) především pak v paragrafech 910 až 923. Obecně platí, že pro konkrétní výši alimentů, nestanovuje zákon žádné striktní hranice.

Zákon pouze říká, že by mělo být přihlédnuto k majetkovým poměrům otce (nebo matky) dítěte a od ní by se měla odvíjet výše výživného. Zákon také určuje, že dítě by mělo mít v zásadě srovnatelnou životní úroveň, jako jeho rodiče.

Viz: Kalkulačka doporučená výše výživného na dítě 2022

Kdo má nárok na výživné na dítě

Dle zákona jsou alimenty určené pro dítě. Tedy přímo pro uspokojování jeho potřeb. Je pochopitelně logické, že když se jedná o nezletilé dítě, pak je výživné vypláceno jeho zákonnému zástupci (matka nebo otec). A také jen v málokteré rodině by si vedli oddělený rozpočet pro dítě a pro zbytek rodiny, tak že by vždy výživné bylo použito pouze k úhradě potřeb dítěte. Výživné se tak obvykle stává součástí rodinného rozpočtu.

Důležitější to ale začíná být ve chvíli, kdy se již jedná o zletilé dítě, u kterého i nadále trvá vyživovací povinnost rodiče/rodičů. V takovém případě by pak alimenty měly být vypláceny přímo danému dítěti.

Doporučující tabulky výše výživného na dítě v roce 2022?

I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí. Jedná se především o návrh doporučující výši výživného procentem z příjmů rodiče. Nutno ale říci, že toto doporučení není právně závazné. Soudce k němu může, ale také nemusí přihlédnout (byť v běžné praxi přihlíženo obvykle je).

Tento návrh doporučené výše alimentů také příliš dobře neřeší situace, kdy má rozvedený rodič více dětí. Například pokud by měl 4 děti ve věku 18 roků a více, pak by jim jako výživné měl platit až 80% svého čistého příjmu, což je pochopitelně poměrně nereálné (při zohlednění toho, že i rozvedenému rodiči musí zůstat dostatek finančních prostředků na zajištění svých životních potřeb a nákladů na bydlení).

Tabulka doporučená výše výživného v roce 2022

V této tabulce doporučené výše alimentů je zohledněno 5 věkových kategorií dítěte. Ty jsou nastaveny podle období, kdy u dítěte nejčastěji dochází k podstatnějšímu zvýšení jeho potřeb. Tedy např. zahájení školní docházky, zahájení studia na střední škole apod.

Kategorie Věk dítěte Procentuální rozmezí
1. 0 – 5 let 11 – 15 %
2. 6 – 9 let 13 – 17 %
3. 10 – 14 let 15 – 19 %
4. 15 – 17 let 16 – 22 %
5. 18 a více let 19 – 25 %

Tabulka udává procentuální rozmezí minimální výše alimentů a také doporučené maximální výše alimentů. Ta horní hranice by měla být použita, pokud se jedná o vyživovací povinnost vůči jednomu dítěti. V případě, že se jedná o dvě děti, pak by vyživovací povinnost pro každé z dětí měla být zhruba uprostřed doporučeného rozmezí. V případě 3 dětí by pak již měla být aplikována nejnižší doporučená výše.  Pří více než 3 dětech by pak dávalo smysl, aby doporučená výše pro každé z dětí byla ještě nižší.

Tabulka – průměrná výše výživného 2022

Výše uvedená tabulka doporučené výše výživného uvádí jakési „ideální“ minimální a maximální hranice pro alimenty, tak jak si je představovali tvůrci této tabulky.

Jiný pohled na odpovídající výši výživného dává druhá tabulka, kde jsou uvedeny průměrné výše alimentů pro jednotlivé věkové skupiny. V tabulce je uveden procentuální poměr výše alimentů k příjmům druhého z rodičů. Tedy pokud alimenty platí otec, údaj vyjadřuje, jak velké procento z příjmu matky tvoří výživné na dítě. V závorce je pak uvedena absolutní částka zaokrouhlená na celé stokoruny.

Věk dítěte Pro rozvod – povinný otec Pro rozvod – povinná matka
0 – 5 let 14 % (2 700 Kč) 12 % (1 300 Kč)
6 – 10 let 18 % (3 100 Kč) 12 % (1 300 Kč)
11 – 14 let 16 % (3 400 Kč) 13 % (1 600 Kč)
15 – 18 let 28 % (3 800 Kč) 15 % (1 800 Kč)

Pozn.: tabulka ale není zcela aktuální, jedná se o několik let stará data, novější bohužel nejsou k dispozici. I vzhledem k inflaci a průběžnému zvyšování průměrné mzdy by aktuálně –  v roce 2022 měly být absolutní částky vyšší, procentuální podíl bude ale na srovnatelné výši.

Tabulka – životní minimum na dítě od 1. 4. 2022

Poslední pohled na to, jak vysoké by mělo být výživné na dítě po rozvodu, může nabídnou to, jak vysoké je životní minimum dítěte.

Věk dítěte Výše životního minima
do 6 let 2 170 Kč
6 – 15 let 2 670 Kč
od 15 let 3 050 Kč

Životní minimum jako takové s alimenty nesouvisí. Přesto ale díky tomu, že na základě toho, jaké je životní minimum, jsou stanovovány různé sociální dávky, dává nám i tato tabulka určitý pohled na doporučenou výši výživného.

Změna výše výživného

Nutno také připomenout, že výše výživného není pevně dána jednou provždy. Rodič, kterému bylo svěřeno dítě do péče, může v průběhu let žádat soud o zvýšení výživného – pokud je k tomu oprávněný důvod. Stejně tak ale i rodič, který má povinnost hradit výživné může naopak požadovat snížení – třeba kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti, kvůli snížení příjmu z důvodu nějaké dlouhodobé nemoci či úrazu apod.

Náhradní výživné od státu 2022

Od poloviny roku 2021, mají rodiče možnost, žádat na Úřadu práce o náhradní výživné od státu. Pokud jim druhý rodič neplatí alimenty (a je podán návrh na zahájení exekuce), pak jim může stát dávat až 3000 Kč za jedno dítě (maximálně po dobu 24 měsíců).

O náhradní výživné, si od jeho zavedení (v polovině roku 2021), požádalo již 9000 dětí (resp. jejich rodičů). Průměrná částka, kterou Úřad práce vyplácí na jedno dítě je aktuálně 1737 Kč (3000 Kč jsou maximální částka – záleží na tom, v jaké výši stanovil výživné soud, a jestli druhý rodič něco platí, nebo neplatí vůbec). Více informací o náhradním výživném najdete zde.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Alimenty na dítě: tabulky výživné 2022

Diskuse: 3
 • Custom avatar Tatiana

  Prosím o informaci, jak soud posuzuje výši příjmu otce pracujícího v zahraničí (mnimální mzda) pro určení výše výživného. Bere se v úvahu minimální mzda v ČR, nebo příjem jako takový? Děkuji.

 • Custom avatar Martin

  Mám dotaz,budu platit výživné na dceru,které je půl roku,chci založi účet na její jméno a tam posílat výživné,je to dobře,nebo ne?

 • Custom avatar Marta

  Dobrý den , otec mého dítěte podniká a rozhodně státu nepřiznává skutečné daně , dělá to tak roky.
  Výživné platí 2 tis.měsíčně krom tohoto nic víc dítěti neplatí. Já sama jsem postižená financí moc nemáme.
  Je nějaká možnost o zvýšení alimentů a pokud zažádám bude soud , kde bude otec přítomný , nebo se zvýšení alimentů dělá bez naší přítomnosti ?
  On si totiž ve všech případech zaplatí právního zástupce na což já nemám dostatečné finance.
  Dítě bude mít zanedlouho 10 let kolik má otec na dítě podle práva platit?

  Děkuji předem. M.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna