Životní minimum pro rodinu s dítětem 2023

Životní minimum rodiny s jedním dítětem do 6 roků, by tedy bylo 10450 Kč na měsíc.

Životní minimum je určeno zákonem číslo 110/2006 Sb., Zákon o životním a existenčním minimu.

Zákon říká, že životní minium je částka (výše peněžního příjmu), jaká je nutná k zajištění základních životních potřeb. Tedy k úhradě výdajů za jídlo, na základní hygienické potřeby a oblečení.

Do životního minima nejsou zahrnuty výdaje za bydlení, ty jsou řešeny jinými právním předpisy.

Životní minimum pro rodinu s dítětem (dětmi) v roce 2022, se spočítá tak, že se sečtou částky určené zákonem, které připadají na jednotlivé členy rodiny. Jedná se o tyto peníze:

Životní minimum první dospělé osoby (otec či matka) od 1. 7. 2022 = 4250 Kč
Životní minium na druhou a další dospělou osobu od 1. 7. 2022 = 3840 Kč
Dítě do 6 roků od 1. 7. 2022 = 2360 Kč
Dítě 6 – 15 roků od 1. 7. 2022 = 2900 Kč
Dítě do 26 roků od 1. 7. 2022 = 3320 Kč

Životní minimum rodiny s jedním dítětem do 6 roků, by tedy v roce 2022 bylo 10 450 Kč na měsíc. Což odpovídá součtu částek 4250 Kč + 3840 Kč + 2360 Kč.

Životní minimum pro rodinu se dvěma dětmi (jedno do 6 roků, druhé 6 – 15 roků), by v roce 2022 bylo 13 3500 Kč měsíčně, což odpovídá součtu částek 4250 Kč + 3840 Kč + 2360 Kč + 2900Kč.
Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2022
V roce 2022, se zvýší životní minimum. Nový ministr práce a sociálních věcí při svém uvedení prohlásil, že nový vláda se bude mimo jiné zabývat i valorizací životního a existenčního minima (a to především kvůli probíhající epidemii COVID, vysoké inflaci a prudkému zdražování elektřiny a plynu).

Na konci března 2022, schválila vláda zvýšení životního a existenčního minima o cca 10%. Životní minimum se zvyšuje o 390 Kč, od 1. 4. 2022 to bude 4250 Kč. Existenční minimum se zvyšuje o 250 Kč, od 1. 4. 2022 to bude 2740 Kč.

V polovině roku 2022, bylo schváleno i druhé zvýšení. To platí od 1. 7. 2022 a životní minimum se zvyšuje o cca 8,8%. Životní minimum jednotlivce je od července 4620 Kč. Existenční minimum je od července 2980 Kč.

Mohlo by vás zajímat: Zpětný nárok na přídavky na dítě, Zpětný nárok na porodné, Z čeho se počítá PPM 2022

V roce 2023 platí jen standardní podmínky pro nárok na OČR (epidemie COVID již dávno skončila). Ošetřovné je pouze 60% a jenom po dobu 9 dní (popř. 16 dní u samoživitelek). Od roku 2024, by měli mít na ošetřovná nárok i lidé s dohodou DPP a DPČ.
V roce 2023, dochází ke zvýšení příspěvku na bydlení (změna podmínek od 1. 1. 2023, zvýšení normativních nákladů na bydlení, atd.). Na přídavky, je nárok při bydlení v nájmu, v podnájmu, v družstevním bytě, nebo při bydlení ve vlastním (včetně věcného břemene).
Od začátku července 2022 se znovu zvýšilo životní a existenční minimum (zvýšení o 8,8% od 1. 7. 2022). Od července, bude mít nárok na sociální dávky více lidí. Týká se to i příspěvek na dítě. Na dětské přídavky je nově nárok, i při vyšších příjmech. V srpnu se také bude vyplácet mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků.
Od 1. července 2022 se zvýšilo životní a existenční minimum. Na porodné, bude mít nárok více rodin. Na porodné je nárok u prvního dítěte (13 000 Kč) nebo u druhého dítěte (10 000 Kč), pokud je průměrný měsíční příjem, do 2,7 násobku životního minima.
Příspěvek na bydlení je základní sociální dávka na bydlení. Na přídavek na bydlení máte nárok při bydlení v nájmu, u podnájmu celého bytu, na družstevní byt, byt v osobním vlastnictví. V roce 2022 dochází k mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení a zvýší se i životní a existenční minimum.
Od začátku letních prázdnin (od 1. 7. 2022), by se mělo znovu zvyšovat životní minimum (letos už podruhé). Životní minimum pro jednotlivce, bude nově 4620 Kč. Existenční minimum, bude nově 2980 Kč. Na sociální dávky, bude mít od července nárok více lidí – mohou dostat i více peněz.
Na konci června 2022, budou poslanci hlasovat o zvýšení rodičovské. Mohla by se zvýšit až na 400 000 Kč pro jedno dítě (nebo jen na 360 000 Kč). Nebo také vůbec a změní se jen měsíční částka na 13 000 Kč. Měly by se i měnit podmínky rodičovského příspěvku – zruší se omezení pobytu ve školce nebo v jeslích.
V roce 2021 se zvýšily přídavky a změnily se i podmínky. Nově je nárok na příspěvek, při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Životní minimum se od 1. 4. 2022 zvýšilo o 10%. Díky těmto změnám, má na přídavky nárok více dětí (rodin). O příspěvek na dítě je možné požádat na Úřadu práce.