Životní minimum pro rodinu s dítětem 2023

Životní minimum rodiny s jedním dítětem do 6 roků, by tedy bylo 10990 Kč na měsíc.

Životní minimum je určeno zákonem číslo 110/2006 Sb., Zákon o životním a existenčním minimu.

Zákon říká, že životní minium je částka (výše peněžního příjmu), jaká je nutná k zajištění základních životních potřeb. Tedy k úhradě výdajů za jídlo, na základní hygienické potřeby a oblečení.

Do životního minima nejsou zahrnuty výdaje za bydlení, ty jsou řešeny jinými právním předpisy.

Životní minimum pro rodinu s dítětem (dětmi) v roce 2023, se spočítá tak, že se sečtou částky určené zákonem, které připadají na jednotlivé členy rodiny.

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2023

Na konci minulého roku, schválila vláda zvýšení životního a existenčního minima o cca 5,2%. Životní minimum se zvyšuje o 120 – 2400 Kč

Od 1. 1. 2023 je životní minimum jednotlivce částka 4860 Kč. Existenční minimum se zvyšuje na 3130 Kč.

Životní minimum první dospělé osoby (otec či matka) od 1. 1. 2023 = 4470 Kč
Životní minium na druhou a další dospělou osobu od 1. 1. 2023 = 4040 Kč
Dítě do 6 roků od 1. 1. 2023 = 2480 Kč
Dítě 6 – 15 roků od 1. 1. 2023 = 3050 Kč
Dítě do 26 roků od 1. 1. 2023 = 3490 Kč

Životní minimum rodiny s jedním dítětem do 6 roků, by tedy v roce 2023 bylo 10 990 Kč na měsíc. Což odpovídá součtu částek 4470 Kč + 4040 Kč + 2480 Kč.

Životní minimum pro rodinu se dvěma dětmi (jedno do 6 roků, druhé 6 – 15 roků), by v roce 2023 bylo 14 040 Kč měsíčně, což odpovídá součtu částek 4470 Kč + 4040 Kč + 2480 Kč + 3050Kč.

Mohlo by vás zajímat: Zpětný nárok na přídavky na dítě, Zpětný nárok na porodné, Z čeho se počítá PPM 2023

Na ošetřovné na dítě může být nárok, i když je s ním manželka doma na mateřské (nebo rodičovské) dovolené. Platí to pro případ, kdy je manželka hospitalizovaná v nemocnici (nebo i v případě pobytu v porodnici). Na OČR je ale nárok jenom 9 kalendářních dní.
Dítě má právo, aby s ním v nemocnici byl jeho rodič. Toto právo ale není absolutní. Záleží i na omezeních v konkrétní nemocnici. Během hospitalizace dítěte v nemocnici, není nárok na ošetřovné (OČR). Může být ale nárok na neschopenku (pokud je rodič hospitalizován společně s dítětem).
Během rodičovské dovolené, může být nárok na různé sociální dávky. Rodiny nebo samoživitelky s malým dítětem, mají nárok na rodičovský příspěvek a obvykle i na přídavky na dítě. Kromě toho může být nárok i na příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Samoživitelky mohou mít nárok i na náhradní výživné od státu.
Insolvence (oddlužení), je možná i během mateřské a rodičovské dovolené. Je nutné splácet alespoň minimální splátku (2178 Kč měsíčně). Od 1. 1. 2023, se zvýšilo nezabavitelné minimum (na 13 638 Kč + 3 409,50 Kč za dítě, manžela, manželku). V roce 2023, se projednává zkrácení insolvence na 3 roky.
V roce 2023 platí jen standardní podmínky pro nárok na OČR (epidemie COVID již dávno skončila). Ošetřovné je pouze 60% a jenom po dobu 9 dní (popř. 16 dní u samoživitelek). Od roku 2024, by měli mít na ošetřovná nárok i lidé s dohodou DPP a DPČ.
V roce 2023, dochází ke zvýšení příspěvku na bydlení (změna podmínek od 1. 1. 2023, zvýšení normativních nákladů na bydlení, atd.). Na přídavky, je nárok při bydlení v nájmu, v podnájmu, v družstevním bytě, nebo při bydlení ve vlastním (včetně věcného břemene).
Na podporu v nezaměstnanosti je nárok i po skončení rodičovské dovolené, nebo po ukončení výplaty rodičovského příspěvku. Rozdíl může být v tom, zda se podpora vypočítá z vašeho platu (mzdy), nebo jen z průměrné mzdy (pak je podpora v nezaměstnanosti jen minimální).
Na porodné je nárok, pokud jsou příjmy rodiny nižší než 29 673 Kč (otec + matka + 1 narozené dítě; platí od 1. 1. 2023, kdy se zvýšilo životní minimum).