Zpětný nárok na porodné

Na porodné je nárok i zpětně. Maximálně ale do doby, než má dítě 1 rok.

Porodné je sociální dávka, na kterou má nárok žena, při narození prvního nebo druhého dítěte. Na první dítě je porodné aktuálně ve výši 13000 Kč, na druhé je to pak už „jen“ 10000 Kč (pokud by se narodila dvojčata, tak je to 23000 Kč).

O porodné si také může zažádat i ten, kdo adoptuje dítě (resp. přesněji převezme dítě do trvalé péče, nahrazující péči rodičů). Pokud se jedná o dítě do 1 roku, pak je nárok i na porodné.

O porodné se zpravidla žádá při narození dítěte. Nemusí to být ale ihned. Na porodné je nárok i zpětně. Maximálně ale do doby, než má dítě 1 rok. Pak nárok na porodné zaniká.

I když je žádost o porodné podána zpětně – třeba až po 6 měsících od narození dítěte, stále se posuzují podmínky, které byly před narozením dítěte.

Zde se jedná o to, že na porodné je nárok, pokud v posledním ukončeném kalendářním čtvrtletí před porodem má rodina (nebo samotná matka) příjem nižší než 2,7 násobek životního minima.

Pokud měl ale někdo před porodem vysoké příjmy, a chtěl by počkat třeba půl roku, než má nízký příjem (třeba kvůli tomu, že dostává jen nízkou mateřskou/rodičovskou), tak si „nepomůže“.

U zpětného nároku na porodné se neposuzují příjmy, které má žadatel při podání žádosti, ale ty, které byly před narozením dítěte.

Mohlo by vás zajímat: Za jak dlouho zjistím že jsem těhotná, Ochranná lhůta mateřská po zaměstnání

Od 1. července 2022 se zvýšilo životní a existenční minimum. Na porodné, bude mít nárok více rodin. Na porodné je nárok u prvního dítěte (13 000 Kč) nebo u druhého dítěte (10 000 Kč), pokud je průměrný měsíční příjem, do 2,7 násobku životního minima.
Na porodné je nárok, pokud jsou příjmy rodiny nižší než 25 947 Kč (otec + matka + 1 narozené dítě; platí od 1. 4. 2022, kdy se zvýšilo životní minimum).
Porodné je sociální dávka, na kterou je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Porodné na první dítě je 13 000 Kč. Porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Porodné na dvojčata by bylo 23 000 Kč. Od 1. dubna 2022 se zvyšuje životní minimum o 10%. Na porodné bude mít nově nárok více rodin.
Na porodné je i v roce 2022, nárok jen u prvního a druhého dítě. Porodné na první dítě je 13 000 Kč. Porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Nárok na porodné mají rodiny (samoživitelky), pokud jejich průměrný čistý příjem, není vyšší než 2,7 násobek životního minima (to se zvýšilo naposledy od 1. 4. 2022).
Nárok na porodné má žena, která porodní první nebo druhé dítě (na třetí a další dítě porodné není). Hodnotí se výše příjmu – ten nesmí být vyšší než 2,7 násobek životního minima. Příjem otce se započítává, pokud je uveden v rodném listě a sdílí s matkou společnou domácnost (trvalé bydliště nerozhoduje).
Na porodné je nárok, pokud průměrný měsíční příjem překračuje 2,7 životního minima. U přídavků na dítě je to stejné. U OSVČ, se jako příjem započítá minimálně 17 000 Kč (v roce 2020). Nebo 8500 Kč u OSVČ vedlejších (v roce 2020).
Nárok na porodné vzniká, pokud příjem rodiny (otec dítěte, matika dítěte, děti) nepřekračuje v rozhodném období (poslední kalendářní čtvrtletí), 2,7 násobek životního minima.
Rodina, které se narodí první dítě, má životní minimum od 1. 4. 2022 ve výši 9 610 Kč. Nárok na porodné je tedy do průměrného příjmu 25 947 Kč měsíčně. Porodné na první dítě je v roce 2022 částka 13 000 Kč.