Jak se dokládá příjem pro nárok na porodné a přídavky na dítě u OSVČ

<span>Na porodné je nárok, pokud průměrný měsíční příjem překračuje 2,7 životního minima. U přídavků na dítě je to stejné. U OSVČ, se jako příjem započítá minimálně 17 000 Kč (v roce 2020). Nebo 8500 Kč u OSVČ vedlejších (v roce 2020).</span> Na porodné je nárok, pokud průměrný měsíční příjem překračuje 2,7 životního minima. U přídavků na dítě je to stejné. U OSVČ, se jako příjem započítá minimálně 17 000 Kč (v roce 2020). Nebo 8500 Kč u OSVČ vedlejších (v roce 2020).

Dobrý den, v září se nám má narodit dítě a mě by zajímalo, jestli budeme mít nárok na porodné. Já jsem momentálně bez zaměstnání a vím, že nebudu mít nárok ani na mateřskou. Přítel pracuje jako OSVČ.

Zajímalo by mě, jak je to s nárokem na porodné a na přídavky na dítě. Dočetla jsem se, že se dokládá příjem za 3 měsíce. Já jsem ale bez příjmu a nevím, jak se dokládají příjmy u živnostníka? Můžete mi poradit?

Děkuji Klára Š.


Kdo má nárok na porodné

Nárok na porodné vzniká při narození prvního nebo druhého dítěte. Nárok na tuto sociální dávku je v případě, že průměrný měsíční příjem rodiny není vyšší než 2,7 násobek životního minima:

  • Příjem se posuzuje za předchozí kalendářní čtvrtletí
  • Pokud se vám dítě narodí v září, pak se dokládá příjem za duben až červen
  • Životní minimum pro dva dospělé a jedno dítě do 6 roků je 8720 Kč
  • Nárok na porodné máte do příjmu 23 544 Kč měsíčně

Jak se dokládá příjem pro nárok na porodné

Při posuzování nároku na porodné se započítávají různé příjmy – výplata, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, ošetřovné, rodičovský příspěvek apod.

Záleží tedy, jestli jste nyní před porodem zcela bez příjmu, nebo jestli máte v rozhodném období (duben až červen), nárok třeba na nemocenské dávky nebo na podporu v nezaměstnanosti. Pokud ano, pak se to počítá jako příjem.

Jak se dokládá příjem u OSVČ pro sociální dávky

U OSVČ, je to s doložením příjmu trochu složitější. U OSVČ se vychází z příjmů v daňovém přiznání za předchozí rok. Celkový příjem v daňovém přiznání se vydělí 12. A to se pak u sociálních dávek započítá, jako měsíční příjem.

Pozor ale na to, že u OSVČ se vždy jako příjem započítá nejméně jedna polovina z průměrné mzdy v předchozím roce. Aktuálně, tedy v roce 2020 by se jako příjem u OSVČ počítalo minimálně 17 000 Kč.

Takto je určeno příslušným zákonem – viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 5 a 6:

(5) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

(6) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, avšak v předcházejícím zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost nevykonávala, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu

a) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, částka odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, nebo

b) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší činnost, částka, kterou uvede ve svém prohlášení o příjmu.

Výše průměrné mzdy je pak určena příslušným předpisem – viz Sdělení č. 252/2020 Sb.:

b) § 5 odst. 5 až 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 252/2014 Sb. a zákona č. 200/2017 Sb., částkou odpovídající

1, 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2019 částka 17000 Kč,

2, 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2019 částka 8500 Kč.

Takže, jako příjem vašeho přítele, bude započítáno minimálně 17 000 Kč. Na porodné tedy budete mít nárok, pokud váš příjem v daném období nebude vyšší, než 6544 Kč. Záleží tedy hlavně na tom, zda vy máte nějaký započitatelný příjem (nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti apod.)

Kdo má nárok na přídavky na dítě

S nárokem na přídavky na dítě je to podobné. I zde je nárok, pokud průměrný měsíční příjem nepřekročí 2,7 násobek životního minima. Tj. opět maximálně 23 544 Kč měsíčně. Pokud se vám dítě narodí v září, pak si o přídavky na dítě požádáte společně s porodným a budete dokládat příjem za stejné období – tj. duben až červen.

Po narození dítěte vám vzniká nárok na rodičovský příspěvek. Ten může být až 10 000 Kč měsíčně (pokud jste neměla nárok na PPM, jinak i více). Jakmile dostanete rodičovský příspěvek, tak už nebudete mít nárok na přídavky na dítě.

Příjem 10 000 Kč z rodičovského příspěvku a 17 000 Kč, jako minimální příjem z podnikání u vašeho přítele, by byl vyšší, než požadovaný maximální limit 23 544 Kč.

Musela byste jedině mít rodičovský příspěvek do částky 6544 Kč měsíčně. Na přídavky na dítě – pokud vůbec – tedy zřejmě budete mát nárok, jen za první 3 měsíce.

Příjem z podnikání OSVČ a sociální dávky

To, že se u OSVČ jako příjem započítá vždy nejméně jedna polovina z průměrné mzdy (tj. 17 000 Kč v roce 2020) nebo jedna čtvrtina z průměrné mzdy (tj. 8500 Kč v roce 2020), u OSVČ vedlejších, je společné pro všechny sociální dávky, kde se dokládá příjem.

Týká se to tedy nejenom přídavků na dítě a porodného, ale podobně by se příjem započítal třeba i u příspěvku na bydlení, nebo i u dalších sociálních dávek, kde hraje roli výše měsíčního příjmu.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Jak se dokládá příjem pro nárok na porodné a přídavky na dítě u OSVČ

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna