Nárok na porodné u OSVČ – minimální příjem

Jak je to s nárokem na porodné, pokud je jeden (nebo oba) z rodičů OSVČ?

Jak je to s nárokem na porodné, pokud je jeden (nebo oba) z rodičů OSVČ? Nárok na porodné je při narození prvního (13000 Kč) nebo druhého (10000 Kč) dítěte. Předpokladem pro získání porodného je to, že průměrný měsíční příjem v posledním kalendářním čtvrtletí nepřesáhne 2,7 násobek životního minima.

U zaměstnanců se počítají skutečné příjmy – výplata, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, nemocenské dávky apod.

U OSVČ je to jiné – vychází se z posledního daňového přiznání. Zde se pak „zisk“ rozpočítá na 12 měsíců. Je zde ale současně řečeno, že jako příjem OSVČ se počítá vždy nejméně částka odpovídající polovině průměrné mzdy v ČR. Například v roce by to byla jedna polovina 28 761 Kč, tedy cca 14350 Kč.

A to bez ohledu na to, jaké jsou skutečné příjmy. Resp. pokud by byly skutečné příjmy vyšší, započítají se ty vyšší, pokud ale byly nulové, pak se jako příjem bude počítat nejméně těch cca 14350 Kč.

Mohlo by vás zajímat: Výpočet mateřské u OSVČ, Výpočet nemocenské při rizikovém těhotenství

Pokud byste byla vedená jako OSVČ, tak abyste měla nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství) i na druhé dítěte, musela byste si platit nemocenské pojištění.
Aby měla OSVČ nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), tak je nutné, aby si platila nemocenské pojištění.
Od 1. 1. 2018 máte možnost (i když se neplatíte nemocenské pojištění a nemáte nárok na mateřskou), zvolit si délku a tím i výši RP, až do částky 7600 Kč měsíčně.