Nárok na porodné u OSVČ – minimální příjem 2021

Jak je to s nárokem na porodné, pokud je jeden (nebo oba) z rodičů OSVČ?

Jak je to s nárokem na porodné, pokud je jeden (nebo oba) z rodičů OSVČ? Nárok na porodné je při narození prvního (13000 Kč) nebo druhého (10000 Kč) dítěte.

Předpokladem pro získání porodného je to, že průměrný měsíční příjem v posledním kalendářním čtvrtletí nepřesáhne 2,7 násobek životního minima.

U zaměstnanců se počítají skutečné příjmy – výplata, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, nemocenské dávky apod.

U OSVČ je to jiné – vychází se z posledního daňového přiznání. Zde se pak „zisk“ rozpočítá na 12 měsíců. Je zde ale současně řečeno, že jako příjem OSVČ, se počítá vždy nejméně částka odpovídající polovině průměrné mzdy v ČR. Například v roce 2021 by to byla jedna polovina průměrné mzdy Kč, tedy 17 000 Kč.

A to bez ohledu na to, jaké jsou skutečné příjmy. Resp. pokud by byly skutečné příjmy vyšší, započítají se ty vyšší, pokud ale byly nulové, pak se jako příjem bude počítat nejméně těch cca 17 000 Kč měsíčně.

Pokud má někdo podnikání jako OSVČ, jen jako vedlejší příjem, pak se také počítá buď 1/12 z příjmů v daňovém přiznání, nebo případně 25% z průměrné mzdy. V roce 2021 by to bylo 8500 Kč.

Mohlo by vás zajímat: Výpočet mateřské u OSVČ 2021, Výpočet nemocenské při rizikovém těhotenství 2021

Na porodné je i v roce 2021, nárok jen u prvního a druhého dítě. Porodné na první dítě je 13 000 Kč. Porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Nárok na porodné mají rodiny (samoživitelky), pokud jejich průměrný čistý příjem, není vyšší než 2,7 násobek životního minima (to se zvýšilo naposledy od 1. 4. 2020).
V roce 2021 se zvyšuje minimální nemocenské pojištění pro OSVČ. Minimální částka pro rok 2021 je 147 Kč měsíčně. Zvyšují se i redukční hranice pro výpočet PPM. Aby měla OSVČ nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), musí si platit nemocenské pojištění (alespoň 270 dní za poslední 2 roky, 180 dní z toho za poslední rok).
Pokud by si OSVČ platit jen minimální nemocenské pojištění, pak je i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), jen minimální. Při nemocenském pojištění 147 Kč měsíčně v roce 2021, by mateřská byla 31 752 Kč za 28 týdnů (196 dní)
Nárok na porodné má žena, která porodní první nebo druhé dítě (na třetí a další dítě porodné není). Hodnotí se výše příjmu – ten nesmí být vyšší než 2,7 násobek životního minima. Příjem otce se započítává, pokud je uveden v rodném listě a sdílí s matkou společnou domácnost (trvalé bydliště nerozhoduje).
Na porodné je nárok, pokud průměrný měsíční příjem překračuje 2,7 životního minima. U přídavků na dítě je to stejné. U OSVČ, se jako příjem započítá minimálně 17 000 Kč (v roce 2020). Nebo 8500 Kč u OSVČ vedlejších (v roce 2020).
Aby měla OSVČ nárok na nemocenské dávky (nejenom během rizikového těhotenství), pak si musí platit nemocenské pojištění nejméně po dobu 3 měsíce.,
Nárok na porodné vzniká, pokud příjem rodiny (otec dítěte, matika dítěte, děti) nepřekračuje v rozhodném období (poslední kalendářní čtvrtletí), 2,7 násobek životního minima.
OSVČ mají nově nárok na ošetřovné 424 Kč za den (cca 13 000 Kč měsíc). Další podpora (cca 30 000 Kč) formou odpuštění záloh na sociální a zdravotní.