Nárok na porodné u OSVČ – minimální příjem 2024

Jak je to s nárokem na porodné, pokud je jeden (nebo oba) z rodičů OSVČ?

Jak je to s nárokem na porodné, pokud je jeden (nebo oba) z rodičů OSVČ? Nárok na porodné je při narození prvního (13000 Kč) nebo druhého (10000 Kč) dítěte.

Předpokladem pro získání porodného je to, že průměrný měsíční příjem v posledním kalendářním čtvrtletí nepřesáhne 2,7 násobek životního minima.

U zaměstnanců se počítají skutečné příjmy – výplata, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, nemocenské dávky apod.

U OSVČ je to jiné – vychází se z posledního daňového přiznání. Zde se pak „zisk“ rozpočítá na 12 měsíců.

Pokud ale OSVČ zatím nepodával daňové přiznání, nebo pokud má jen paušální daň, pak se jako příjem započítá jedna polovina průměrné mzdy v ČR.

Pro první polovinu roku 2024, by to byla jedna polovina průměrné mzdy Kč, tedy 20 100 Kč. A to bez ohledu na to, jaké jsou skutečné příjmy.

Pokud má někdo podnikání jako OSVČ, jen jako vedlejší příjem, pak se také počítá buď 1/12 z příjmů v daňovém přiznání, nebo případně 25% z průměrné mzdy. V roce 2024 by to bylo 10 000 Kč.

Mohlo by vás zajímat: Výpočet mateřské u OSVČ 2024, Výpočet nemocenské při rizikovém těhotenství 2024

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je pro rok 2024 částka 216 Kč měsíčně. Zvyšují se i redukční hranice pro výpočet PPM. Aby měla OSVČ nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), musí si platit nemocenské pojištění (alespoň 270 dní za poslední 2 roky, 180 dní z toho za poslední rok).
Pokud by si OSVČ platit jen minimální nemocenské pojištění, pak je i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), jen minimální. Při nemocenském pojištění 216 Kč měsíčně v roce 2024, by mateřská byla 36 260 Kč za 28 týdnů (196 dní).
Aby měla OSVČ nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), tak je nutné, aby si platila nemocenské pojištění. V roce 2024 je minimální nemocenské pojištění 216 Kč měsíčně. Mateřská na základě minimálního pojištění, je ale jen velmi nízká. Jen 185 Kč na jeden den, tj. 5550 Kč na měsíc (30 dní).
Na porodné je nárok u prvního dítěte (13 000 Kč) nebo u druhého dítěte (10 000 Kč), pokud je průměrný měsíční příjem, do 2,7 násobku životního minima. V roce 2024 se podmínky nemění (nemění se ani životní minimum).
Porodné je sociální dávka, na kterou je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Porodné na první dítě je 13 000 Kč. Porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Porodné na dvojčata by bylo 23 000 Kč. V roce 2024, platí stejné podmínky, jako v předchozím roce (nejsou žádné změny).
Na porodné je i v roce 2024, nárok jen u prvního a druhého dítě. Porodné na první dítě je 13 000 Kč. Porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Nárok na porodné mají rodiny (samoživitelky), pokud jejich průměrný čistý příjem, není vyšší než 2,7 násobek životního minima.
Nárok na porodné má žena, která porodní první nebo druhé dítě (na třetí a další dítě porodné není). Hodnotí se výše příjmu – ten nesmí být vyšší než 2,7 násobek životního minima. Příjem otce se započítává, pokud je uveden v rodném listě a sdílí s matkou společnou domácnost (trvalé bydliště nerozhoduje).
Na porodné je nárok, pokud průměrný měsíční příjem překračuje 2,7 životního minima. U přídavků na dítě je to stejné. U OSVČ, se jako příjem započítá minimálně 17 000 Kč (v roce 2020). Nebo 8500 Kč u OSVČ vedlejších (v roce 2020).