Nárok na porodné u OSVČ – minimální příjem 2022

Jak je to s nárokem na porodné, pokud je jeden (nebo oba) z rodičů OSVČ?

Jak je to s nárokem na porodné, pokud je jeden (nebo oba) z rodičů OSVČ? Nárok na porodné je při narození prvního (13000 Kč) nebo druhého (10000 Kč) dítěte.

Předpokladem pro získání porodného je to, že průměrný měsíční příjem v posledním kalendářním čtvrtletí nepřesáhne 2,7 násobek životního minima.

U zaměstnanců se počítají skutečné příjmy – výplata, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, nemocenské dávky apod.

U OSVČ je to jiné – vychází se z posledního daňového přiznání. Zde se pak „zisk“ rozpočítá na 12 měsíců.

Pokud ale OSVČ zatím nepodával daňové přiznání, nebo pokud má jen paušální daň, pak se jako příjem započítá jedna polovina průměrné mzdy v ČR.

Pro první polovinu roku 2022, by to byla jedna polovina průměrné mzdy Kč, tedy 17 500 Kč. A to bez ohledu na to, jaké jsou skutečné příjmy.

Pokud má někdo podnikání jako OSVČ, jen jako vedlejší příjem, pak se také počítá buď 1/12 z příjmů v daňovém přiznání, nebo případně 25% z průměrné mzdy. V roce 2022 by to bylo 8900 Kč.

Ve druhé polovině roku 2022 (od 1. 7. 2022), se jako minimální příjem u OSVČ hlavních, započítá částka 18 900 Kč. U OSVČ vedlejších je to 9 400 Kč.

Mohlo by vás zajímat: Výpočet mateřské u OSVČ 2022, Výpočet nemocenské při rizikovém těhotenství 2022

Od 1. července 2022 se zvýšilo životní a existenční minimum. Na porodné, bude mít nárok více rodin. Na porodné je nárok u prvního dítěte (13 000 Kč) nebo u druhého dítěte (10 000 Kč), pokud je průměrný měsíční příjem, do 2,7 násobku životního minima.
Porodné je sociální dávka, na kterou je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Porodné na první dítě je 13 000 Kč. Porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Porodné na dvojčata by bylo 23 000 Kč. Od 1. dubna 2022 se zvyšuje životní minimum o 10%. Na porodné bude mít nově nárok více rodin.
Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je pro rok 2022 částka 147 Kč měsíčně. Zvyšují se i redukční hranice pro výpočet PPM. Aby měla OSVČ nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), musí si platit nemocenské pojištění (alespoň 270 dní za poslední 2 roky, 180 dní z toho za poslední rok).
Na porodné je i v roce 2022, nárok jen u prvního a druhého dítě. Porodné na první dítě je 13 000 Kč. Porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Nárok na porodné mají rodiny (samoživitelky), pokud jejich průměrný čistý příjem, není vyšší než 2,7 násobek životního minima (to se zvýšilo naposledy od 1. 4. 2022).
Pokud by si OSVČ platit jen minimální nemocenské pojištění, pak je i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), jen minimální. Při nemocenském pojištění 147 Kč měsíčně v roce 2022, by mateřská byla 31 752 Kč za 28 týdnů (196 dní)
Nárok na porodné má žena, která porodní první nebo druhé dítě (na třetí a další dítě porodné není). Hodnotí se výše příjmu – ten nesmí být vyšší než 2,7 násobek životního minima. Příjem otce se započítává, pokud je uveden v rodném listě a sdílí s matkou společnou domácnost (trvalé bydliště nerozhoduje).
Na porodné je nárok, pokud průměrný měsíční příjem překračuje 2,7 životního minima. U přídavků na dítě je to stejné. U OSVČ, se jako příjem započítá minimálně 17 000 Kč (v roce 2020). Nebo 8500 Kč u OSVČ vedlejších (v roce 2020).
Aby měla OSVČ nárok na nemocenské dávky (nejenom během rizikového těhotenství), pak si musí platit nemocenské pojištění nejméně po dobu 3 měsíce.,