Kalkulačka: OSVČ a peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) 2024

<span>Aby měla OSVČ nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), tak je nutné, aby si platila nemocenské pojištění. V roce 2024 je minimální nemocenské pojištění 216 Kč měsíčně. Mateřská na základě minimálního pojištění, je ale jen velmi nízká. Jen 185 Kč na jeden den, tj. 5550 Kč na měsíc (30 dní).</span> Aby měla OSVČ nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), tak je nutné, aby si platila nemocenské pojištění. V roce 2024 je minimální nemocenské pojištění 216 Kč měsíčně. Mateřská na základě minimálního pojištění, je ale jen velmi nízká. Jen 185 Kč na jeden den, tj. 5550 Kč na měsíc (30 dní).

Pokud pracujete jako OSVČ a plánujete těhotenství, nebo jste už dokonce těhotná, mohlo by vás zajímat, jak je to s mateřskou u OSVČ. Za jakých podmínek má na mateřskou nárok i OSVČ.

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz byste dostávali, kolik je peněžitá pomoc v mateřství v roce 2024.

Dozvíte se také, jak ovlivňuje nárok na mateřskou nemocenské pojištění, a co dělat, aby vaše mateřská, byla co nejvyšší.

Pro výpočet „klasické“ mateřské (peněžitá pomoc pro zaměstnance) pak můžete použít tuto kalkulačku: Kalkulačka PPM: Kolik je mateřská v roce 2024?

Kdy má OSVČ nárok na mateřskou?

Aby měla OSVČ nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), tak je nutné, aby si platila nemocenské pojištění. Zatímco placení zdravotního a sociálního pojištění je povinné (ze zákona), nemocenské pojištění si OSVČ platit nemusí. Nemocenské pojištění je dobrovolné.

Pokud si OSVČ platí nemocenské pojištění, pak má nárok na některé nemocenské dávky – především na nemocenské dávky během pracovní neschopnosti (od 15 dne na neschopence) a na peněžitou pomoc v mateřství. Na některé nemocenské dávky – například ošetřovné – ale OSVČ nárok nemá ani, když si platí pojištění.

V souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o dítě jsou zde dvě různé věci:

  • Mateřská dovolená = ta se týká pouze zaměstnanců, jedná se o omluvené volno v zaměstnání, které poskytuje těhotným ženám zaměstnavatel
  • Peněžitá pomoc v mateřství = dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění, na PPM může mít nárok i OSVČ

Výpočet peněžité pomoci v mateřství pro OSVČ od 1. 1. 2024

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jaké jsou podmínky pro nárok na PPM pro OSVČ?

Základní podmínkou je placení nemocenského pojištění. OSVČ si musí nemocenské pojištění platit nejméně 270 kalendářních dní v posledních dvou letech. To ale nestačí. Nejméně 180 dní (z těch 270 dní) musí být zaplaceno během posledního roku. A nakonec, aby měla OSVČ nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musí být účastníkem nemocenského pojištění i v době zahájení PPM (v době 6 – 8 týdnů před plánovaným termínem porodu), nebo musí být v ochranné lhůtě (až 180 dní od skončení poslední pojištěné činnosti).

Kolik je mateřská pro OSVČ v roce 2024?

Výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství) se odvíjí od vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Vyměřovací základ je jedna polovina ze „zisku“ (tedy z rozdílu mezi příjmy a náklady). Od vyměřovacího základu se pak odvíjí i platba nemocenského pojištění:

  • Minimální nemocenské pojištění v roce 2024 = 216 Kč/měsíčně
  • Maximální nemocenské pojištění = 2,7% z vyměřovacího základu pro sociální pojištění

Pokud OSVČ vykazuje jenom nízké „zisky“, pak má sice adekvátně nízký vyměřovací základ pro sociální pojištění (a tím pádem platí nízké sociální a zdravotní pojištění), současně si nemůže platit vysoké nemocenské pojištění výsledná mateřská tak bude velmi nízká).

Při placení minimálního nemocenského pojištění:

  • Minimální nemocenské pojištění = 216 Kč měsíčně
  • Měsíční vyměřovací základ = 8000 Kč
  • Výše PPM na 1 den = 185 Kč
  • PPM na měsíc (30 dní) = 5 550 Kč
  • PPM celkem (196 dní) = 36 260 Kč
  • PPM celkem (256 dní) = 47 915 Kč

Délka mateřské dovolené 2024

To, jak dlouho vám případně bude vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, se odvíjí od počtu narozených dětí. Pokud se vám narodí jedno dítě, tak se PPM vyplácí 28 týdnů (196 dní). Pokud se vám narodí dvojčata (nebo vícerčata), tak se PPM platí 37 týdnů (256 dní).

Rodičovská a rodičovský příspěvek pro OSVČ v roce 2024

Pokud OSVČ nemá nárok na PPM, nebo po skončení vyplácení mateřské, vzniká nárok na rodičovský příspěvek. Ten spadá mezi sociální dávky (řeší se na Úřadu práce), a není podmíněn placením nemocenského pojištění.

V souvislosti s nárokem na PPM mohou vznikat dvě situace. Pokud OSVČ má nárok na PPM, pak má zpravidla i možnost zvolit si délku / výši rodičovského příspěvku. Pokud OSVČ nemá nárok na PPM, pak jsou možnosti volby délky / výše PPM omezené.

V roce 2024 je rodičovský příspěvek ve výši na 350 000 Kč (na dvojčata je 525 000 Kč). Pokud OSVČ neměla nárok na mateřskou (PPM), nebo není možné doložit příjem otce dítěte (v žádosti o RP stačí doložit příjem alespoň jednoho z rodičů), pak je maximální rodičovský příspěvek do 13 000 Kč měsíčně (nebo do 19 500 Kč měsíčně u dvojčat).

Je tedy možné volit rodičovský příspěvek jen do této částky. Pokud by byl nárok na PPM, nebo pokud může doložit příjem otec dítěte, pak je možné zvolit RP až do výše mateřské (do 30ti násobku ze 70% vyměřovacího základu). Maximální výše rodičovské je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč měsíčně (to je současně i maximální mateřská v roce 2024). Na takto vysoký rodičovský příspěvek (nebo mateřskou), ale dosáhne jen málokdo.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: OSVČ a peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna