Výpočet přídavky na dítě pro samoživitelku 2021

Při výpočtu nároku na dětské přídavky se započítávají všechny příjmy v rozhodném období

V roce 2021, se mění podmínky pro nárok na přídavky na dítě. Do 30.6.2021 je nárok, při průměrném měsíčním příjmu do 2,7 násobku životního minima.

Od 1.7.2021 se hranice pro nárok na přídavky na dítě zvýší. Nově bude nárok, i při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Současně se zvýší i samotné přídavky na dítě. A to o 130 – 380 Kč (podle věku dítěte).

Pokud by žena samoživitelka o přídavky na dítě žádala třeba v březnu 2021, tak se budou posuzovat příjmy za kalendářní čtvrtletí říjen – prosinec 2020. A hranice příjmu bude 2,7 násobek životního minima.

V červenci 2021 se posuzuje období duben – červen 2021, a hranice příjmu už bude 3,4 násobek životního minima.

Matka samoživitelka, která má jedno dítě (do šesti roků), by tedy měla nárok na přídavky na dítě, pokud by její příjem do 30.6.2021 nepřekročil částku 14 904 Kč (životní minimum pro matku s dítětem je 5 520 Kč). Od 1.7.2021 to už ale bude příjem do 18 768 Kč.

Pokud by se jednalo o samotnou matku se dvěma dětmi (jedno dítě 7 roků a druhé třeba 16 roků), pak by nárok na příspěvek na děti byl do 30.6.2021 v případě, že by příjem byl nižší než 23 598 Kč (životní minimum je 8740 Kč). Od 1.7.2021 to už ale bude i při příjmu do 29 716 Kč.

Pro výpočet můžete použít i tuto naši kalkulačku od 1.7.2021. Při výpočtu nároku na dětské přídavky se započítávají všechny příjmy v rozhodném období, jako je třeba výživné nebo alimenty, výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, odstupné, mateřská, a mnohé další.

Mohlo by vás zajímat: Vyživovací povinnost otce, Sociální dávky pro matku, Podnikání během mateřské

Aktuálně neexistuje žádný přesný vzorec, nebo tabulka, podle které by se musel soud řídit při stanovení výše výživného.
V roce 2021 by se měly přídavky na dítě zvýšit o 26 - 38%. Konkrétně od 130 až 380 Kč. A to od 1. července 2021. Na konci roku 2020, se na tom shodla vláda. Společně se zvýšením přídavků, by se měly změnit i podmínky pro nárok, na tuto sociální dávku. Nárok bude při příjmu do 3,4 násobku životního minima.
V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte od 1. 7. 2021 nárok na příspěvek na dítě. V roce 2021, se zvýší přídavky na dítě. A to o 26 - 38% (o 130 až 380 Kč, podle věku dítěte). Současně bude mít na dětské přídavky nárok více rodin. Zvýší se maximální výše příjmu (3,4 násobek životního minima), při kterém je nárok na tyto sociální dávky.
Daňové zvýhodněné na jedno dítě je v roce 2021 ve výši 1267 Kč měsíčně (15 204 Kč ročně). Za další děti je to ještě více.
Od 1. 1. 2021 se zvyšují redukční hranice pro výpočet ošetřovného (OČR). I v roce 2021 může být nárok na zvýšené ošetřovné (pokud budou kvůli epidemii koronaviru opět uzavřeny školy). Běžné ošetřovné je 60% z hrubé mzdy. Je na něj nárok 9 nebo 16 dní. Krizové ošetřovné je 70%, a je na něj nárok po celou dobu, co jsou zavřené školy.
V této kalkulačce, pro výpočet exekuce na plat, si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci v roce 2021. Od začátku roku (do 1. 1. 2021) dochází k menšímu zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Jedná se ale jen o menší změnu.
Od 1. 7. 2021 budou mít samoživitelky (samoživitelé) nárok na náhradní výživné od státu. Bude se jednat o novou sociální dávku, kterou bude vyplácet Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) bude až 3000 Kč na jedno dítě. Žádost o náhradní výživné bude možné začít řešit až od poloviny roku 2021.
I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí. Jedná se především o návrh doporučující výši výživného procentem z příjmů rodiče. Tabulka je aktuální i pro rok 2021.