Výpočet přídavky na dítě pro samoživitelku 2023

Při výpočtu nároku na dětské přídavky se započítávají všechny příjmy v rozhodném období

V roce 2021, se změnily podmínky pro nárok na přídavky na dítě. Od poloviny roku 2021,  se hranice pro nárok na přídavky na dítě zvýšila. Nyní je nárok, i při příjmu do 3,4 násobku životního minima (dříve to bylo do 2,7 násobku životního minima).

Současně se zvýšily i samotné přídavky na dítě. A to o 130 – 380 Kč (podle věku dítěte).

Od 1. dubna 2022, začíná platit další významná změna, která ovlivní posuzování nároku na přídavky na dítě. Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 10% (tj. o 200 – 390 Kč). Následně se životní minimum zvyšuje ještě jednou, od 1. 7. 2022 o cca 8,8%.

Matka samoživitelka, která má jedno dítě (do šesti roků), by tedy měla nárok na přídavky na dítě, pokud by její příjem  nepřekročil částku 22 474 Kč (životní minimum pro matku s dítětem je od 1. 7. 2022 zvýšeno na 6610 Kč).

Pokud by se jednalo o samotnou matku se dvěma dětmi (jedno dítě 7 roků a druhé třeba 16 roků), pak by byl nárok na příspěvek na děti v případě, že by příjem byl nižší než 35 598 Kč. (životní minimum je od 1. 7. 2022 zvýšeno na 10 470 Kč).

Pro výpočet můžete použít i tuto naši kalkulačku od 1. 7. 2022. Při výpočtu nároku na dětské přídavky se započítávají všechny příjmy v rozhodném období, jako je třeba výživné nebo alimenty, výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, odstupné, mateřská, a mnohé další.

Mohlo by vás zajímat: Vyživovací povinnost otce, Sociální dávky pro matku, Podnikání během mateřské

V roce 2023, dochází ke zvýšení příspěvku na bydlení (změna podmínek od 1. 1. 2023, zvýšení normativních nákladů na bydlení, atd.). Na přídavky, je nárok při bydlení v nájmu, v podnájmu, v družstevním bytě, nebo při bydlení ve vlastním (včetně věcného břemene).
Od začátku července 2022 se znovu zvýšilo životní a existenční minimum (zvýšení o 8,8% od 1. 7. 2022). Od července, bude mít nárok na sociální dávky více lidí. Týká se to i příspěvek na dítě. Na dětské přídavky je nově nárok, i při vyšších příjmech. V srpnu se také bude vyplácet mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků.
Na ošetřovné (OČR) může mít nárok i babička na vnuka nebo vnučku. A to, i když nebydlí ve společné domácnosti. Podmínky jsou stejné (maximálně 9 dní, 60% z redukovaného vyměřovacího základu). Na OČR ale není nárok v době, kdy je na dítě čerpán rodičovský příspěvek (to může mít nárok jenom žena, pokud už pracuje).
Na mimořádný jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě, bude nárok při příjmu do 1 miliónu korun hrubého (příjem za rok 2021). Mezi příjmy se počítá výplata ze zaměstnání, příjmy z podnikání, příjmy z DPP nebo DPČ, alimenty (výživné), rodičovský příspěvek, a další. Počítá se i příjem dalších osob (které sdílí společnou domácnost s rodičem dítěte).
Od začátku letních prázdnin (od 1. 7. 2022), by se mělo znovu zvyšovat životní minimum (letos už podruhé). Životní minimum pro jednotlivce, bude nově 4620 Kč. Existenční minimum, bude nově 2980 Kč. Na sociální dávky, bude mít od července nárok více lidí – mohou dostat i více peněz.
Vláda představila záměr na zvýšení rodičovského příspěvku (nově až 13 000 Kč měsíčně). A dále by chtěla během srpna 2022, vyplatit mimořádný jednorázový příspěvek na dítě 5000 Kč. Tento přídavek na dítě, by byl určen pro rodiny s ročním příjmem do 1 miliónu korun a týkal by se dětí do
V roce 2021 se zvýšily přídavky a změnily se i podmínky. Nově je nárok na příspěvek, při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Životní minimum se od 1. 4. 2022 zvýšilo o 10%. Díky těmto změnám, má na přídavky nárok více dětí (rodin). O příspěvek na dítě je možné požádat na Úřadu práce.
V roce 2021, se od poloviny roku zvýšily přídavky na dítě o 130 až 380 Kč. Současně je nově nárok na přídavky, i při průměrném měsíčním příjmu v rodině, který nepřekračuje 3,4 násobek životního minima. Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 10% (tj. o 200 - 390 Kč)