Výpočet přídavky na dítě pro samoživitelku

Při výpočtu nároku na dětské přídavky se započítávají všechny příjmy v rozhodném období

Na přídavky na dítě má nárok matka samoživitelka a její dítě (resp. děti), pokud mají příjmy nižší než 2,7 násobek životního minima. Pokud by žena samoživitelka o přídavky na dítě žádala třeba v březnu 2020 , tak se budou posuzovat příjmy za kalendářní čtvrtletí říjen – prosinec 2019. V dubnu 2020 se posuzuje období leden – březen 2020, atd.

Matka samoživitelka, která má jedno dítě (do šesti roků), by tedy měla nárok na přídavky na dítě, pokud by její příjem nepřekročil částku 14 904 Kč (životní minimum pro matku s dítětem je 5 520 Kč)

Pokud by se jednalo o samotnou matku se dvěma dětmi (jedno dítě 7 roků a druhé třeba 16 roků), pak by nárok na příspěvek na děti byl v případě, že by příjem byl nižší než 23 598 Kč (životní minimum je 8740 Kč).

Pro výpočet můžete použít i tuto naši kalkulačku. Při výpočtu nároku na dětské přídavky se započítávají všechny příjmy v rozhodném období, jako je třeba výživné nebo alimenty, výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, odstupné, mateřská, a mnohé další.

Mohlo by vás zajímat: Vyživovací povinnost otce, Sociální dávky pro matku, Podnikání během mateřské

Nárok na ošetřovné (OČR) pro zaměstnance nebo OSVČ bude až dokonce školního roku (do 30. 6. 2020). Pokud se rodiče rozhodnou ponechat si dítě doma, budou muset vyplnit zvláštní formulář, kde budou muset uvést své důvody, pro toto rozhodnutí
Vláda již schválila, že na zvýšené ošetřovné (OČR) ve výši 80% z hrubé mzdy (resp. z redukovaného vyměřovacího základu) bude nárok až do konce června.
Po skončení rodičovské vám určitě vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ta se vypočítá na základě průměrné mzdy v ČR. Za první dva měsíce je to v roce 2020 částka 5015 Kč měsíčně.
Od 1. 4. 2020 se zvýšilo životní minimum. Díky tomu má v roce 2020 nárok na přídavky více rodin, než v předchozím období.
Ošetřovné je pak 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Můžete ho dostávat po dobu 9 dní (nebo až 16 dní pokud jste samoživitel nebo samoživitelka).
Nově, tedy od 1. 1. 2018, bude nárok na tuto sociální dávku, pokud průměrný příjem rodiny nepřesáhne 2,7 násobek životního minima.
Aktuálně neexistuje žádný přesný vzorec, nebo tabulka, podle které by se musel soud řídit při stanovení výše výživného.
I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí.