Výpočet přídavky na dítě pro samoživitelku 2022

Při výpočtu nároku na dětské přídavky se započítávají všechny příjmy v rozhodném období

V roce 2021, se změnily podmínky pro nárok na přídavky na dítě. Od poloviny roku 2021,  se hranice pro nárok na přídavky na dítě zvýšila. Nyní je nárok, i při příjmu do 3,4 násobku životního minima (dříve to bylo do 2,7 násobku životního minima).

Současně se zvýšily i samotné přídavky na dítě. A to o 130 – 380 Kč (podle věku dítěte).

Od 1. dubna 2022, začíná platit další významná změna, která ovlivní posuzování nároku na přídavky na dítě. Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 10% (tj. o 200 – 390 Kč).

Matka samoživitelka, která má jedno dítě (do šesti roků), by tedy měla nárok na přídavky na dítě, pokud by její příjem  nepřekročil částku 20 672 Kč (životní minimum pro matku s dítětem je 6 080 Kč).

Pokud by se jednalo o samotnou matku se dvěma dětmi (jedno dítě 7 roků a druhé třeba 16 roků), pak by byl nárok na příspěvek na děti v případě, že by příjem byl nižší než 32 742 Kč. (životní minimum je 9 630 Kč).

Pro výpočet můžete použít i tuto naši kalkulačku od 1. 4. 2022. Při výpočtu nároku na dětské přídavky se započítávají všechny příjmy v rozhodném období, jako je třeba výživné nebo alimenty, výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, odstupné, mateřská, a mnohé další.

Mohlo by vás zajímat: Vyživovací povinnost otce, Sociální dávky pro matku, Podnikání během mateřské

Vláda představila záměr na zvýšení rodičovského příspěvku (nově až 13 000 Kč měsíčně). A dále by chtěla během srpna 2022, vyplatit mimořádný jednorázový příspěvek na dítě 5000 Kč. Tento přídavek na dítě, by byl určen pro rodiny s ročním příjmem do 1 miliónu korun a týkal by se dětí do
V roce 2021 se zvýšily přídavky a změnily se i podmínky. Nově je nárok na příspěvek, při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Životní minimum se od 1. 4. 2022 zvýšilo o 10%. Díky těmto změnám, má na přídavky nárok více dětí (rodin). O příspěvek na dítě je možné požádat na Úřadu práce.
V roce 2021, se od poloviny roku zvýšily přídavky na dítě o 130 až 380 Kč. Současně je nově nárok na přídavky, i při průměrném měsíčním příjmu v rodině, který nepřekračuje 3,4 násobek životního minima. Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 10% (tj. o 200 - 390 Kč)
V této kalkulačce, pro výpočet exekuce na plat, si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci v roce 2022. Od začátku roku (do 1. 2. 2021) dochází ke zvýšení nezabavitelné částky (díky zvýšení normativních nákladů na bydlení). Od 1. 4. 2022, se nezabavitelná částka zvyšuje, díky zvýšení životního minima.
Životní minimum pro rodinu s jedním malým dítětem je v roce 2022 částka 9 610 Kč měsíčně (jedná se o součet 3910 + 3530 + 2170). Životní minimum se zvýšilo od 1. 4. 2022 o 10%.
Na začátku roku - pouze do konce února 2022 - byl nárok na krizové ošetřovné (80%). Od začátku března 2022, je nárok již jen na běžné ošetřovné. Jedná se o 60%, po dobu maximálně 9 nebo 16 dní. Od začátku roku se také zvýšily redukční hranice, nebo se rozšířil okruh možných příjemců OČR.
Od poloviny minulého roku, mohou mít samoživitelky (samoživitelé) nárok na náhradní výživné od státu. Jedná se o novou sociální dávku, kterou vyplácí Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) jsou až 3000 Kč na jedno dítě. Aktuálně již bylo přijato přes 9000 žádostí. Průměrná měsíční částka je 1700 Kč na jedno dítě.
Daňová sleva na dítě se zvýšila. V roce 2022 je daňové zvýhodnění na první dítě 1267 Kč měsíčně, na druhé dítě je to 1860 Kč měsíčně a na třetí a další dítě je to 2320 Kč měsíčně. Díky uplatnění daňové slevy, může vznikat nárok i na daňový bonus (minimální příjem v roce 2022 je 97 200 Kč).