Změna schválena: Náhradní výživné od Úřadu práce se prodlouží na 4 roky

<span>Parlament schválil změnu zákona o náhradním výživném. Na alimenty od státu (od Úřadu práce), bude nově nárok až 4 roky (48 měsíců). Doposud to byly pouze 2 roky. Od státu je možné dostat až 3 tisíce korun na jedno dítě (podmínkou je zahájení exekuce na alimenty).</span> Parlament schválil změnu zákona o náhradním výživném. Na alimenty od státu (od Úřadu práce), bude nově nárok až 4 roky (48 měsíců). Doposud to byly pouze 2 roky. Od státu je možné dostat až 3 tisíce korun na jedno dítě (podmínkou je zahájení exekuce na alimenty).

Jsou již více než 2 roky, co si mohou rodiče dětí (na které druhý rodič neplatí alimenty) požádat Úřad práce o náhradní výživné. Od státu mohou dostávat až 3 tisíce korun měsíčně na jedno dítě.

Podle stávajících podmínek, byl nárok na náhradní výživné pouze po dobu 2 roky (24 měsíců).

To se nyní změní. Maximální doba, po kterou stát bude platit náhradní výživné, se prodlouží na 4 roky (48 měsíců).

Jak funguje náhradní výživné od Úřadu práce? Kdy bude stát platit alimenty?

Stát rozhodně neplatí náhradní výživné (alimenty) za neplatícího rodiče všem „samoživitelkám“, jak se mylně domnívají někteří lidé. Podmínky pro náhradní výživné jsou poměrně přísné. Stát takto platí alimenty asi jenom pro 10 tisíc dětí.

Jednou z hlavních podmínek pro nárok na náhradní výživné, je zahájení exekuce pro neplacení alimentů. Rodič, který chce požádat stát o náhradní výživné, musí podat alespoň návrh na zahájení exekuce. Bez splnění této podmínky, není nárok na alimenty od státu.

Náhradní výživné se vyřizuje na Úřadu práce (jedná se o sociální dávku, podobně jako rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, nebo například přídavky na bydlení).

Aby byl nárok na náhradní výživné, pak musí být dlužné výživné vymáháno v exekuci (musí být podán alespoň návrh na zahájení exekuce) – viz podmínky pro nárok na náhradní výživné (paragraf 3, zákon číslo 588/2020 Sb., Zákon o náhradním výživném):

§3 Podmínky nároku na náhradní výživné

Oprávněná osoba má nárok na náhradní výživné, pokud 

a) k vymožení pohledávek na výživné probíhá exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí; to neplatí, pokud soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zastaveny pro nemajetnost povinné osoby podle § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu, a to v posledních 4 měsících před podáním žádosti, popřípadě v průběhu řízení o náhradní výživné nebo po přiznání nároku na náhradní výživné, a

b) má na území České republiky bydliště podle zákona o pomoci v hmotné nouzi; splnění této podmínky se nevyžaduje u osob uvedených v § 2 odst. 2 písm. a).

Pro nárok na náhradní výživné od státu, dále musí nastat situace, kdy druhý rodič neplatí alimenty.

Pokud druhý rodič neplatí výživné alespoň 4 měsíce (resp. více než 3 měsíce), pak se jedná o trestný čin, který je možné nahlásit na policii (za neplacení alimentů, může hrozit i nepodmíněný trest odnětí svobody).

S exekucí pro neplacení výživného, ale není nutné čekat 4 měsíce. Návrh na zahájení exekuce, je možné podat ihned, jakmile vznikne dluh. V exekuci je možné vymáhat jak dlužné (nezaplacené) výživné, tak případně i budoucí výživné (pokud existuje předpoklad, že druhý rodič nebude platit).

Exekuce na alimenty – jak vymáhat výživné v exekuci?

Pro možnost exekuce na alimenty, musí být výživné stanoveno soudem (rozhodnutí soudu o vyživovací povinnosti druhého rodiče, nebo alespoň soudem schválená dohoda o výživném mezi rodiči).

Za návrh na zahájení exekuce se obvykle nic neplatí. Můžete si vybrat kteréhokoliv exekutora (viz seznam exekutorů na webu Exekutorské komory ČR). Ať už v místě vašeho bydliště, nebo v místě kde bydlí dlužník (neplatící rodič), nebo i kteréhokoli jiného exekutora.

Pro návrh na zahájení exekuce je nutný exekuční titul – tedy například rozsudek soudu stanovující povinnost platit výživné, dohoda o výživném schválená soudem, apod.

1) Pokud jste měli výživné dohodnuté pouze „na dobré slovo“, pak je nutné se nejprve obrátit na soud, a podat žalobu na stanovení výše alimentů

2) Pokud jsou alimenty nařízené soudem, a druhý rodič naplatí (není nutné čekat 4 měsíce), pak je možné ihned kontaktovat exekutora

Exekutor na základě platného exekučního titulu, podá příslušný návrh k soudu (do 15 dní) a soud má následně dalších 15 dní, aby exekutora pověřil vedením exekuce.

Poté exekutor vyzve dlužníka, aby zaplatil dluh, a může nařídit exekuci na mzdu nebo exekuci na účet v bance. Může také nechat „zabavit“ řidičský průkaz. A v případě vyšších dluhů, může zahájit i kroky, vedoucí k exekuci na majetek. To už ale pro nárok na náhradní výživné není až tak podstatné.

Pro nárok na alimenty od Úřadu práce stačí, že byl podán návrh na zahájení exekuce. Na základě toho, je nárok až na 3 tisíce korun měsíčně (pro jedno dítě).

Kolik je náhradní výživné od státu?

U náhradního výživného, není nutné dokládat vaše příjmy (ty nehrají žádnou roli, na rozdíl od jiných sociálních dávek). Stačí, že má dítě nárok na výživné (stanovený soudem), že druhý rodič neplatí, a že byl podán návrh na zahájení exekuce.

Náhradní výživné je maximálně 3 000 Kč měsíčně pro jedno dítě (u dvou dětí tak může být nárok až na 6 000 Kč, u tří dětí to může být až 9 000 Kč, atd.)

Pokud ale soud pro dítě stanovil nižší výživné, pak i to náhradní bude nižší (pokud soud stanoví povinnost platit na dítě 2 tisíce korun měsíčně, pak jsou náhradní alimenty také jen 2000 Kč měsíčně).

U náhradního výživného, je nutné dokládat nárok opakovaně, každé 4 měsíce. Musí se dokládat, že podmínky pro nárok dále trvají. Tj. že druhý rodič stále neplatí. Případně jestli a kolik peněz se podařilo získat exekutorovi, apod.

Prodloužení nároku na náhradní výživné na 4 roky

Na náhradní výživné, mohl být nárok maximálně po dobu 24 měsíců. To se ale nyní mění. A na náhradní výživné bude nárok až po dobu 48 měsíců.

Příslušnou změnu zákona, schválil Parlament na konci srpna 2023. Změnu nyní musí ještě potvrdit Senát a prezident. Nepředpokládá se, že by při schvalování v Senátu nebo u prezidenta, nastalo nějaké zpoždění.

Změna zákona, by tedy mohla začít platit už od začátku října 2023 nebo od začátku listopadu 2023 (záleží na konkrétním termínu, kdy bude schváleno v Senátu a kdy zákon podepíše prezident).

Vzhledem k tomu, že na náhradní výživné je nárok už od poloviny roku 2021, tak některým rodičům už mohl zaniknout nárok na náhradní výživné.

Jakmile začne platit změna zákona, mohou si i tito rodiče znovu požádat na Úřadu práce o náhradní výživné, a budou na něj mít nárok další dva roky.

Všem ostatním rodičům (kteří v současnosti pobírají náhradní výživné, nebo kteří si o něj budou teprve žádat), se maximální doba automaticky prodlouží na 4 roky).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Změna schválena: Náhradní výživné od Úřadu práce se prodlouží na 4 roky

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna