Tabulka doporučená výše výživného

Tabulka dobručené výše výživného udává rozpětí minimální a maximální doporučené výše alimentů.

V aktuálně platných zákonech není výše výživného nijak přesně stanovena. Zákon pouze říká, že dítě má nárok na obdobnou životní úroveň, jako jeho rodiče. Pro určení výše výživného tedy soud vychází z příjmů rodiče (nebo rodičů)m a také z jejich celkové majetkové situace.

Přesto ale existují určité tabulky doporučené výše výživného. Těmi se pak většina soudců řídí. Neplatí to ale 100%, existuje celá řada výjimek jedním nebo druhým směrem.

Tabulka dobručené výše výživného udává rozpětí minimální a maximální doporučené výše alimentů. Platí také, že pokud je povinnost platit výživné jen na jedno dítě, pak by mělo být spíše u maximální hranice. Pokud se platí výživné na dvě nebo tři děti, pak by mělo každé dítě dostávat alimenty spíše na spodní hranici uvedeného rozpětí.

Doporučená výše výživného je pak v příslušné tabulce stanovena jako % podíl z příjmu rodiče, který má toto výživné platit:

–> Výživné pro dítě ve věku 0 – 5 let = 11 – 15 %

–> Výživné pro dítě ve věku 6 – 9 let = 13 – 17 %

–> Výživné pro dítě ve věku 10 – 14 let = 15 – 19 %

–> Výživné pro dítě ve věku 15 – 17 let = 16 – 22 %

–> Výživné pro dítě ve věku 18 a více let = 19 – 25 %

 

Mohlo by vás zajímat: Kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu?, Kdo má nárok na výživné na dítě

Vláda schválila návrh, že by od července 2021 bylo vypláceno náhradní výživné za neplatiče alimentů. Náhradní výživné by vyplácel Úřad práce (jako jiné sociální dávky), v maximální výši 3000 Kč měsíčně. To odpovídá tomu, jaká je průměrná výše alimentů v roce 2020.
Aktuálně neexistuje žádný přesný vzorec, nebo tabulka, podle které by se musel soud řídit při stanovení výše výživného.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí.