Tabulka doporučená výše výživného

Tabulka dobručené výše výživného udává rozpětí minimální a maximální doporučené výše alimentů.

V aktuálně platných zákonech není výše výživného nijak přesně stanovena. Zákon pouze říká, že dítě má nárok na obdobnou životní úroveň, jako jeho rodiče. Pro určení výše výživného tedy soud vychází z příjmů rodiče (nebo rodičů)m a také z jejich celkové majetkové situace.

Přesto ale existují určité tabulky doporučené výše výživného. Těmi se pak většina soudců řídí. Neplatí to ale 100%, existuje celá řada výjimek jedním nebo druhým směrem.

Tabulka dobručené výše výživného udává rozpětí minimální a maximální doporučené výše alimentů. Platí také, že pokud je povinnost platit výživné jen na jedno dítě, pak by mělo být spíše u maximální hranice. Pokud se platí výživné na dvě nebo tři děti, pak by mělo každé dítě dostávat alimenty spíše na spodní hranici uvedeného rozpětí.

Doporučená výše výživného je pak v příslušné tabulce stanovena jako % podíl z příjmu rodiče, který má toto výživné platit:

–> Výživné pro dítě ve věku 0 – 5 let = 11 – 15 %

–> Výživné pro dítě ve věku 6 – 9 let = 13 – 17 %

–> Výživné pro dítě ve věku 10 – 14 let = 15 – 19 %

–> Výživné pro dítě ve věku 15 – 17 let = 16 – 22 %

–> Výživné pro dítě ve věku 18 a více let = 19 – 25 %

Mohlo by vás zajímat: Kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu?, Kdo má nárok na výživné na dítě

Parlament schválil změnu zákona o náhradním výživném. Na alimenty od státu (od Úřadu práce), bude nově nárok až 4 roky (48 měsíců). Doposud to byly pouze 2 roky. Od státu je možné dostat až 3 tisíce korun na jedno dítě (podmínkou je zahájení exekuce na alimenty).
Samoživitelky (samoživitelé) mohou mít nárok na náhradní výživné od státu. Jedná se o novou sociální dávku, kterou vyplácí Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) jsou až 3000 Kč na jedno dítě. Aktuálně již bylo přijato přes 9000 žádostí. Průměrná měsíční částka je 1700 Kč na jedno dítě.
Pokud vám druhý rodič dítěte, neplatí soudem stanovené alimenty, pak je možnost obrátit se na Úřad práce, a podat žádost o náhradní výživné. To může být ve výši až 3000 Kč na jedno dítě. Nárok je po dobu 24 měsíců. Podmínkou je zahájení exekuce pro neplacení alimentů.
I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí. Jedná se především o návrh doporučující výši výživného procentem z příjmů rodiče. Tabulka je aktuální i pro rok 2022.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
Aktuálně neexistuje žádný přesný vzorec, nebo tabulka, podle které by se musel soud řídit při stanovení výše výživného.
Vláda schválila návrh, že by od července 2021 bylo vypláceno náhradní výživné za neplatiče alimentů. Náhradní výživné by vyplácel Úřad práce (jako jiné sociální dávky), v maximální výši 3000 Kč měsíčně. To odpovídá tomu, jaká je průměrná výše alimentů v roce 2020.