Tabulka doporučená výše výživného

Tabulka dobručené výše výživného udává rozpětí minimální a maximální doporučené výše alimentů.

V aktuálně platných zákonech není výše výživného nijak přesně stanovena. Zákon pouze říká, že dítě má nárok na obdobnou životní úroveň, jako jeho rodiče. Pro určení výše výživného tedy soud vychází z příjmů rodiče (nebo rodičů)m a také z jejich celkové majetkové situace.

Přesto ale existují určité tabulky doporučené výše výživného. Těmi se pak většina soudců řídí. Neplatí to ale 100%, existuje celá řada výjimek jedním nebo druhým směrem.

Tabulka dobručené výše výživného udává rozpětí minimální a maximální doporučené výše alimentů. Platí také, že pokud je povinnost platit výživné jen na jedno dítě, pak by mělo být spíše u maximální hranice. Pokud se platí výživné na dvě nebo tři děti, pak by mělo každé dítě dostávat alimenty spíše na spodní hranici uvedeného rozpětí.

Doporučená výše výživného je pak v příslušné tabulce stanovena jako % podíl z příjmu rodiče, který má toto výživné platit:

–> Výživné pro dítě ve věku 0 – 5 let = 14 %

–> Výživné pro dítě ve věku 6 – 10 let = 16 %

–> Výživné pro dítě ve věku 11 – 15 let = 18 %

–> Výživné pro dítě ve věku 16 a více let = 20 %

Tato doporučená výše výživného platí pro případ, kdy je placeno výživné pouze na jedno dítě. Pokud by měly být placeny alimenty na dvě děti (nebo na více dětí), pak se doporučení procento snižuje.

Při výpočtu výživného dále hraje roli i doba, kterou dítě tráví s druhým rodičem. Pokud by u něj trávilo polovinu dní v měsíci, tak se i výsledná částka výživného sníží jenom na polovinu.

Pro výpočet výživného v roce 2024, můžete použít například tuto kalkulačku na alimenty.

Mohlo by vás zajímat: Kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu?, Kdo má nárok na výživné na dítě

Těhotná žena (neprovdaná matka dítěte), má nárok na výživné pro sebe (až do 2 roků po porodu). Dále je nárok na výživné pro dítě, a na jednorázový příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Výživné je možné žádat i po pravděpodobném otci dítěte.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
Parlament schválil změnu zákona o náhradním výživném. Na alimenty od státu (od Úřadu práce), bude nově nárok až 4 roky (48 měsíců). Doposud to byly pouze 2 roky. Od státu je možné dostat až 3 tisíce korun na jedno dítě (podmínkou je zahájení exekuce na alimenty).
Samoživitelky (samoživitelé) mohou mít nárok na náhradní výživné od státu. Jedná se o novou sociální dávku, kterou vyplácí Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) jsou až 3000 Kč na jedno dítě. Aktuálně již bylo přijato přes 9000 žádostí. Průměrná měsíční částka je 1700 Kč na jedno dítě.
Pokud vám druhý rodič dítěte, neplatí soudem stanovené alimenty, pak je možnost obrátit se na Úřad práce, a podat žádost o náhradní výživné. To může být ve výši až 3000 Kč na jedno dítě. Nárok je po dobu 48 měsíců. Podmínkou je zahájení exekuce pro neplacení alimentů.
I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí. Jedná se především o návrh doporučující výši výživného procentem z příjmů rodiče. Tabulka je aktuální i pro rok 2024.
Ministerstvo spravedlnosti vydalo tabulku doporučené výše výživného (a související metodiku pro výpočet alimentů). Stále se ale jedná pouze o doporučení – tabulka ani jiné postupy nejsou pro soud právně závazné.
Vláda schválila návrh, že by od července 2021 bylo vypláceno náhradní výživné za neplatiče alimentů. Náhradní výživné by vyplácel Úřad práce (jako jiné sociální dávky), v maximální výši 3000 Kč měsíčně. To odpovídá tomu, jaká je průměrná výše alimentů v roce 2020.