Kdo má nárok na výživné na dítě

Výživné na dítě je určeno pro toto dítě.

Výživné na dítě je určeno pro toto dítě. Pokud se jedná o nezletilé dítě, pak je příjemcem výživného jeho zákonný zástupce. Ten by pak toto výživné měl používat v souladu s jeho účelem – tedy na pokrytí potřeb dítěte.

Pokud se jedná o zletilé dítě (tedy dítě, které dosáhlo plnoletosti), pak by příjemcem výživného mělo být přímo toto dítě.

O nároku na výživné  – pokud se jeho rodiče (nebo obecněji osoby, které mají vůči dítěti vyživovací povinnost) nedohodnou, rozhoduje soud. A to na návrh dítěte nebo jeho zákonného zástupce. V praxi pak může nastat řada situací, které se liší v tom, komu bude přiznán nárok na výživné.

Nejčastější situací je když se manželé rozvedou, nebo když se neprovdané ženě narodí dítě. V takovém případě je výživné v 90% přiznáno matce dítěte, Tedy otec dítěte pak musí platit alimenty v soudem stanovené výši. Jsou ale i případy, kdy povinnost hradit výživné mají oba rodiče., nebo ani jeden z nich.

Od poloviny roku 2021, je možné požádat Úřad práce, o tzv. „náhradní výživné“. Na to je nárok, pokud jeden z rodičů nebude platit výživné. Je možné dostat až 3000 Kč na jedno dítě. Ale jen za předpokladu, že nezaplacené výživné, bude vymáháno prostřednictvím exekutora.

Mohlo by vás zajímat: Kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu?, Tabulka doporučená výše výživného

Od začátku července 2022 se znovu zvýšilo životní a existenční minimum (zvýšení o 8,8% od 1. 7. 2022). Od července, bude mít nárok na sociální dávky více lidí. Týká se to i příspěvek na dítě. Na dětské přídavky je nově nárok, i při vyšších příjmech. V srpnu se také bude vyplácet mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků.
V roce 2022 se zvýšilo životní minimum (od 1. dubna 2022 se navýšily částky životního a existenčního minima o 10%). Základní životní minimum jednotlivce je tedy od 1. 4. 2022 částka 4250 Kč (zvýšení o 390 Kč). Existenční minimum jednotlivce je od 1. 4. 2022 částka 2740 Kč (zvýšení o 250 Kč).
Od poloviny minulého roku, mohou mít samoživitelky (samoživitelé) nárok na náhradní výživné od státu. Jedná se o novou sociální dávku, kterou vyplácí Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) jsou až 3000 Kč na jedno dítě. Aktuálně již bylo přijato přes 9000 žádostí. Průměrná měsíční částka je 1700 Kč na jedno dítě.
Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2022. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí. Jedná se především o návrh doporučující výši výživného procentem z příjmů rodiče. Tabulka je aktuální i pro rok 2022.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
Od července 2021, je nárok na náhradní výživné od státu. Pokud vám druhý rodič dítěte, neplatí soudem stanovené alimenty, pak je možnost obrátit se na Úřad práce, a podat žádost o náhradní výživné. To může být ve výši až 3000 Kč na jedno dítě. Nárok je po dobu 24 měsíců.
Aktuálně neexistuje žádný přesný vzorec, nebo tabulka, podle které by se musel soud řídit při stanovení výše výživného.