Kdo má nárok na výživné na dítě

Výživné na dítě je určeno pro toto dítě.

Výživné na dítě je určeno pro toto dítě. Pokud se jedná o nezletilé dítě, pak je příjemcem výživného jeho zákonný zástupce. Ten by pak toto výživné měl používat v souladu s jeho účelem – tedy na pokrytí potřeb dítěte.

Pokud se jedná o zletilé dítě (tedy dítě, které dosáhlo plnoletosti), pak by příjemcem výživného mělo být přímo toto dítě.

O nároku na výživné  – pokud se jeho rodiče (nebo obecněji osoby, které mají vůči dítěti vyživovací povinnost) nedohodnou, rozhoduje soud. A to na návrh dítěte nebo jeho zákonného zástupce. V praxi pak může nastat řada situací, které se liší v tom, komu bude přiznán nárok na výživné.

Nejčastější situací je když se manželé rozvedou, nebo když se neprovdané ženě narodí dítě. V takovém případě je výživné v 90% přiznáno matce dítěte, Tedy otec dítěte pak musí platit alimenty v soudem stanovené výši. Jsou ale i případy, kdy povinnost hradit výživné mají oba rodiče., nebo ani jeden z nich.

Od poloviny roku 2021, je možné požádat Úřad práce, o tzv. „náhradní výživné“. Na to je nárok, pokud jeden z rodičů nebude platit výživné. Je možné dostat až 3000 Kč na jedno dítě. Ale jen za předpokladu, že nezaplacené výživné, bude vymáháno prostřednictvím exekutora.

Mohlo by vás zajímat: Kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu?, Tabulka doporučená výše výživného

Od července 2021, je nárok na náhradní výživné od státu. Pokud vám druhý rodič dítěte, neplatí soudem stanovené alimenty, pak je možnost obrátit se na Úřad práce, a podat žádost o náhradní výživné. To může být ve výši až 3000 Kč na jedno dítě. Nárok je po dobu 24 měsíců.
Aktuálně neexistuje žádný přesný vzorec, nebo tabulka, podle které by se musel soud řídit při stanovení výše výživného.
Od 1. 7. 2021 budou mít samoživitelky (samoživitelé) nárok na náhradní výživné od státu. Bude se jednat o novou sociální dávku, kterou bude vyplácet Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) bude až 3000 Kč na jedno dítě. Žádost o náhradní výživné bude možné začít řešit až od poloviny roku 2021.
I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí. Jedná se především o návrh doporučující výši výživného procentem z příjmů rodiče. Tabulka je aktuální i pro rok 2021.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2021. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
Vláda schválila návrh, že by od července 2021 bylo vypláceno náhradní výživné za neplatiče alimentů. Náhradní výživné by vyplácel Úřad práce (jako jiné sociální dávky), v maximální výši 3000 Kč měsíčně. To odpovídá tomu, jaká je průměrná výše alimentů v roce 2020.
V roce 2020 se zvýšilo životní minimum (od dubna 2020 se navýšily částky životního a existenčního minima). Pro rok 2021 se tyto částky nemění. Další zvýšení se neplánuje. Základní životní minimum jednotlivce je tedy v roce 2021 částka 3860 Kč. Existenční minimum jednotlivce je pak v roce 2021 částka 2490 Kč.