Kdo má nárok na výživné na dítě

Výživné na dítě je určeno pro toto dítě.

Výživné na dítě je určeno pro toto dítě. Pokud se jedná o nezletilé dítě, pak je příjemcem výživného jeho zákonný zástupce. Ten by pak toto výživné měl používat v souladu s jeho účelem – tedy na pokrytí potřeb dítěte.

Pokud se jedná o zletilé dítě (tedy dítě, které dosáhlo plnoletosti), pak by příjemcem výživného mělo být přímo toto dítě.

O nároku na výživné  – pokud se jeho rodiče (nebo obecněji osoby, které mají vůči dítěti vyživovací povinnost) nedohodnou, rozhoduje soud. A to na návrh dítěte nebo jeho zákonného zástupce. V praxi pak může nastat řada situací, které se liší v tom, komu bude přiznán nárok na výživné.

Nejčastější situací je když se manželé rozvedou, nebo když se neprovdané ženě narodí dítě. V takovém případě je výživné v 90% přiznáno matce dítěte, Tedy otec dítěte pak musí platit alimenty v soudem stanovené výši. Jsou ale i případy, kdy povinnost hradit výživné mají oba rodiče., nebo ani jeden z nich.

Mohlo by vás zajímat: Kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu?, Tabulka doporučená výše výživného

Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2020. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
Vláda schválila návrh, že by od července 2021 bylo vypláceno náhradní výživné za neplatiče alimentů. Náhradní výživné by vyplácel Úřad práce (jako jiné sociální dávky), v maximální výši 3000 Kč měsíčně. To odpovídá tomu, jaká je průměrná výše alimentů v roce 2020.
Od 1. 4. 2020 dochází ke zvýšení částek životního a existenčního minima jak pro jednotlivce, tak i pro rodinu.
Žena v domácnosti, která pečuje o jedno dítě do 7 roků nebo o dvě děti do 15 roků, má možnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně, a zdravotní pojištění za ni bude platit stát.
Aktuálně neexistuje žádný přesný vzorec, nebo tabulka, podle které by se musel soud řídit při stanovení výše výživného.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí.