Kdo má nárok na výživné na dítě

Výživné na dítě je určeno pro toto dítě.

Výživné na dítě je určeno pro toto dítě. Pokud se jedná o nezletilé dítě, pak je příjemcem výživného jeho zákonný zástupce. Ten by pak toto výživné měl používat v souladu s jeho účelem – tedy na pokrytí potřeb dítěte.

Pokud se jedná o zletilé dítě (tedy dítě, které dosáhlo plnoletosti), pak by příjemcem výživného mělo být přímo toto dítě.

O nároku na výživné  – pokud se jeho rodiče (nebo obecněji osoby, které mají vůči dítěti vyživovací povinnost) nedohodnou, rozhoduje soud. A to na návrh dítěte nebo jeho zákonného zástupce. V praxi pak může nastat řada situací, které se liší v tom, komu bude přiznán nárok na výživné.

Nejčastější situací je když se manželé rozvedou, nebo když se neprovdané ženě narodí dítě. V takovém případě je výživné v 90% přiznáno matce dítěte, Tedy otec dítěte pak musí platit alimenty v soudem stanovené výši. Jsou ale i případy, kdy povinnost hradit výživné mají oba rodiče., nebo ani jeden z nich.

Pokud druhý rodič neplatí alimenty, tak je možné požádat Úřad práce, o tzv. „náhradní výživné“. Na to je nárok, pokud jeden z rodičů nebude platit výživné. Je možné dostat až 3000 Kč na jedno dítě. Ale jen za předpokladu, že nezaplacené výživné, bude vymáháno prostřednictvím exekutora.

Mohlo by vás zajímat: Kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu?, Tabulka doporučená výše výživného

Podmínky pro nárok na dětské přídavky se v roce 2024 zatím nemění. MPSV připravuje reformu sociálních dávek – 4 sociální dávky se budou rušit (zruší se i příspěvek na dítě) a vznikne 1 nová sociální dávka. Změna by měla platit od začátku roku 2025.
Těhotná žena (neprovdaná matka dítěte), má nárok na výživné pro sebe (až do 2 roků po porodu). Dále je nárok na výživné pro dítě, a na jednorázový příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Výživné je možné žádat i po pravděpodobném otci dítěte.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2024. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
Dítě má právo, aby s ním v nemocnici byl jeho rodič. Toto právo ale není absolutní. Záleží i na omezeních v konkrétní nemocnici. Během hospitalizace dítěte v nemocnici, není nárok na ošetřovné (OČR). Může být ale nárok na neschopenku (pokud je rodič hospitalizován společně s dítětem).
Parlament schválil změnu zákona o náhradním výživném. Na alimenty od státu (od Úřadu práce), bude nově nárok až 4 roky (48 měsíců). Doposud to byly pouze 2 roky. Od státu je možné dostat až 3 tisíce korun na jedno dítě (podmínkou je zahájení exekuce na alimenty).
Během rodičovské dovolené, může být nárok na různé sociální dávky. Rodiny nebo samoživitelky s malým dítětem, mají nárok na rodičovský příspěvek a obvykle i na přídavky na dítě. Kromě toho může být nárok i na příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Samoživitelky mohou mít nárok i na náhradní výživné od státu.
Základní životní minimum jednotlivce je v roce 2024 částka 4860 Kč. Existenční minimum jednotlivce je v roce 2024 částka 3130 Kč. K poslednímu zvýšení, došlo na začátku minulého roku. Letos se zatím nic nemění. O možném zvýšení bude vláda jednat až ve druhé polovině roku 2024.