Kalkulačka životní minimum 2020 – od 1. 4. 2020 zvýšení

<span>Od 1. 4. 2020 dochází ke zvýšení částek životního a existenčního minima jak pro jednotlivce, tak i pro rodinu. </span> Od 1. 4. 2020 dochází ke zvýšení částek životního a existenčního minima jak pro jednotlivce, tak i pro rodinu.

Na začátku roku 2020 rozhodla vláda o zvýšení životního minima. Od 1. 4. 2020 dochází ke zvýšení částek životního a existenčního minima jak pro jednotlivce, tak i pro rodinu (pro jednotlivé společně posuzované osoby). Toto zvýšení pak ovlivní různé sociální dávky a další oblasti.

Co je to životní minimum a k čemu je dobré?

Životní minimum není nějaká peněžní dávka, na kterou byste měli nárok. Je to číslo, které určuje stát a považuje ho za hranici příjmu, který má sloužit k pokrytí základních životních potřeb (tedy především jídlo, základní hygienické potřeby, základní oblečení; naopak bydlení sem nespadá, to je řešeno v rámci samostatné oblasti).

Životní a existenční minimum je tak údaj, který se využívá pro stanovení nároku na jednotlivé sociální dávky. Například u sociální dávky přídavky na dítě, se nárok posuzuje podle výše příjmu rodiny. Pokud je průměrný měsíční příjem nižší, než 2,7 násobek životního minima, pak je na dávku nárok. Podobně to má i sociální dávka porodné. I u něj je nárok, pokud jsou příjmy rodiny (nebo matky samoživitelky) nižší než 2,7 násobek.

Životní minimum tak ovlivňuje nárok na různé sociální dávky. Kromě toho má ale vliv i na další oblasti. Výše životního minima mimo jiné rozhoduje o tom, jak velká částka zůstane při exekuci na plat. Díky zvýšení životního minima tedy od dubna 2020 bude lidem s exekucí zůstávat o něco více peněz.

Výpočet životního minima pro rodinu

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jaké je podle příslušných zákonů a nařízení životní minimum pro vaši rodinu:

Kalkulačka životní minimum 2020
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 3860 Kč
První osoba - 3550 Kč
Dalsi osoby - 3200 Kč
Děti do 6 roků
1970 Kč
Děti 6 - 15 roků
2420 Kč
Děti do 26 roků
2770 Kč
Výpočet

Kolik je životní minimum od dubna 2020?

17. února 2020 vydala vláda nařízení číslo 61/2020 Sb., kterým rozhodla o zvýšení částek životního a existenčního minima. Od začátku dubna 2020 tedy platí tyto částky:

Pro jednotlivce:

 • Existenční minimum jednotlivce = 2490 Kč
 • Životní minimum jednotlivce = 3860 Kč

Pro rodinu (skupinu společně posuzovaných osob):

 • První dospělá osoba = 3 550 Kč
 • Druhá dospělá osoba = 3 200 Kč (*)
 • Dítě do 6 roků = 1970 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 2420 Kč
 • Dítě 15 – 26 roků = 2770 Kč (**)

(*) v případě, že je ve společné domácnosti více dospělých osob, započítává se za druhou a každou další tato částka, stejná částek se započítá i za nezletilé dítě nad 15 roků, které již ukončilo povinnou školní docházku a dále nestuduje

(**) musí se jednat o zletilé nebo nezletilé dítě 15 – 26 roků, které je nezaopatřené, tj. například se jedná o studenta střední nebo vysoké školy apod.

O kolik se zvyšuje životní minimum od dubna 2020?

V následující tabulce máte přehled toho, o kolik se od 1. 4. 2020 zvýšilo životní minimum:

od 1. 1. 2020 od 1. 4. 2020 Zvýšení o
Existenční minimum jednotlivce 2 200 Kč 2 490 Kč 290 Kč
Životní minimum jednotlivce 3 410 Kč 3 860 Kč 450 Kč
Životní minimum pro rodinu
První dospělá osoba 3 140 Kč 3 550 Kč 410 Kč
Další dospělé osoby 2 830 Kč 3 200 Kč 370 Kč
Dítě do 6 roků 1 740 Kč 1 970 Kč 230 Kč
Dítě 6 – 15 roků 2 140 Kč 2 420 Kč 280 Kč
Dítě do 26 roků * 2 450 Kč 2 770 Kč 320 Kč

* musí se jednat o nezaopatřené dítě, například student střední nebo vysoké školy

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2020?

Životní minimum pro rodinu si můžete snadno spočítat, jako součet částek připadajících na jednotlivé osoby. Například životní minimum pro rodinu se dvěma dětmi ve věku 5 a 7 roků, kde jsou současně dva dospělí, pak bude:

 • Životní minimum první dospělé osoby = 3 550 Kč
 • Životní minimum druhé dospělé osoby = 3 200 Kč
 • Životní minimum pro první dítě = 1 970 Kč
 • Životní minimum pro druhé dítě = 2 420 Kč
 • Životní minimum pro rodinu celkem = 11 140 Kč

Kolik je životní minimum pro samoživitelku s dítětem v roce 2020

Pro samotnou osobu (samoživitelku nebo samoživitelka) s jedním dítětem ve věku 5 roků by pak příklad výpočtu vypadal takto:

 • Životní minimum první dospělé osoby = 3 550 Kč
 • Životní minimum pro první dítě = 1 970 Kč
 • Životní minimum pro matku s dítětem = 5 520 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2020?

Pokud by se jednalo o dva důchodce, kteří sdílí společnou domácnost, pak by se životní minimum spočítalo jako:

 • Životní minimum první dospělé osoby = 3 550 Kč
 • Životní minimum druhé dospělé osoby = 3 200 Kč
 • Životní minimum pro dva důchodce ve společné domácnosti celkem = 6 750 Kč

Pokud by se jednalo o osamělého důchodce, který žije sám, pak se bude počítat životní minimum pro jednotlivce, které je od 1. 4. 2020 ve výši 3860 Kč.

Obdobným způsobem, jako jsme ukázaly příklady výpočtu životního minima pro rodinu s dětmi, pro samoživitelku s dítětem nebo pro důchodce se postupuje i v jiných případech. Životní minimum je prostý součet jednotlivých částek určených příslušným zákonem, resp. aktuálně platným nařízením vlády.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka životní minimum 2020 – od 1. 4. 2020 zvýšení

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna