Kalkulačka životní minimum: Výpočet životního minima od 1. 1. 2024

<span>Základní životní minimum jednotlivce je v roce 2024 částka 4860 Kč. Existenční minimum jednotlivce je v roce 2024 částka 3130 Kč. K poslednímu zvýšení, došlo na začátku minulého roku. Letos se zatím nic nemění. O možném zvýšení bude vláda jednat až ve druhé polovině roku 2024.</span> Základní životní minimum jednotlivce je v roce 2024 částka 4860 Kč. Existenční minimum jednotlivce je v roce 2024 částka 3130 Kč. K poslednímu zvýšení, došlo na začátku minulého roku. Letos se zatím nic nemění. O možném zvýšení bude vláda jednat až ve druhé polovině roku 2024.

V minulém roce, byla stále ještě velmi vysoká inflace. Podle ČSÚ, by celková inflace za minulý rok měla být výši cca 10%. Reálně ale mnoho věcí zdražilo i podstatně více. Od nájmů, přes potraviny po nejrůznější služby.

Vysoká inflace a zdražování, dopadá především na sociálně slabší rodiny a jednotlivce. Přesto ale v roce 2024 nedochází ke zvýšení životního a existenčního minima.

Životní minimum zůstává stejné – pro jednotlivce je to v roce 2024 stále „jenom“ 4 860 Kč. Nemění se ani částky pro výpočet životního minima pro rodinu. I existenční minimum je stejné, a v roce 2024 je to „jenom“ 3 130 Kč.

Minimálně v první polovině roku 2024, se ale stále očekává vyšší inflace. Zdražování určitě zatím neskončilo, a můžeme jen doufat, že ve druhé polovině roku to už bude lepší.

Co je to životní minimum a k čemu je dobré?

Životní minimum není nějaká peněžní dávka, na kterou byste měli nárok. Je to číslo, které určuje stát a považuje ho za hranici příjmu, který má sloužit k pokrytí základních životních potřeb (tedy především jídlo, základní hygienické potřeby, základní oblečení; naopak bydlení sem nespadá, to je řešeno v rámci samostatné oblasti).

Životní a existenční minimum je tak údaj, který se využívá pro stanovení nároku na jednotlivé sociální dávky. Například u sociální dávky přídavky na dítě, se nárok posuzuje podle výše příjmu rodiny. Pokud je průměrný měsíční příjem nižší, než 3,4 násobek životního minima, pak je na dávku nárok . Podobně to má i sociální dávka porodné. I u něj je nárok, pokud jsou příjmy rodiny (nebo matky samoživitelky) nižší než 2,7 násobek.

Životní minimum tak ovlivňuje nárok na různé sociální dávky. Kromě toho má ale vliv i na další oblasti. Výše životního minima mimo jiné rozhoduje o tom, jak velká částka zůstane při exekuci na plat.

Výpočet životního minima pro rodinu v roce 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jaké je podle příslušných zákonů a nařízení životní minimum pro vaši rodinu:

Kalkulačka životní minimum 2024
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Kolik je životní minimum v roce 2024?

K poslednímu zvýšení životní a existenčního minima, došlo v roce 2023 (od 1.1.2023):

Pro jednotlivce:

 • Existenční minimum jednotlivce v roce 2024 = 3130 Kč
 • Životní minimum jednotlivce v roce 2024 = 4860 Kč

Pro rodinu (skupinu společně posuzovaných osob):

 • První dospělá osoba = 4 470 Kč
 • Druhá dospělá osoba = 4 040 Kč (*)
 • Dítě do 6 roků = 2480 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 3050 Kč
 • Dítě 15 – 26 roků = 3490 Kč (**)

(*) v případě, že je ve společné domácnosti více dospělých osob, započítává se za druhou a každou další tato částka, stejná částek se započítá i za nezletilé dítě nad 15 roků, které již ukončilo povinnou školní docházku a dále nestuduje

(**) musí se jednat o zletilé nebo nezletilé dítě 15 – 26 roků, které je nezaopatřené, tj. například se jedná o studenta střední nebo vysoké školy apod.

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2024?

Životní minimum pro rodinu si můžete snadno spočítat, jako součet částek připadajících na jednotlivé osoby. Například životní minimum pro rodinu se dvěma dětmi ve věku 5 a 7 roků, kde jsou současně dva dospělí, pak bude:

 • Životní minimum první dospělé osoby = 4 470 Kč
 • Životní minimum druhé dospělé osoby = 4 040 Kč
 • Životní minimum pro první dítě = 2 480 Kč
 • Životní minimum pro druhé dítě = 3 050 Kč
 • Životní minimum pro rodinu celkem = 14 040 Kč

Kolik je životní minimum pro samoživitelku s dítětem v roce 2024

Pro samotnou osobu (samoživitelku nebo samoživitelka) s jedním dítětem ve věku 5 roků by pak příklad výpočtu vypadal takto:

 • Životní minimum první dospělé osoby = 4 470 Kč
 • Životní minimum pro první dítě = 2 480 Kč
 • Životní minimum pro matku s dítětem = 6 950 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2024?

Pokud by se jednalo o dva důchodce, kteří sdílí společnou domácnost, pak by se životní minimum spočítalo jako:

 • Životní minimum první dospělé osoby = 4 470 Kč
 • Životní minimum druhé dospělé osoby = 4 040 Kč
 • Životní minimum pro dva důchodce ve společné domácnosti celkem = 8 510 Kč

Pokud by se jednalo o osamělého důchodce, který žije sám, pak se bude počítat životní minimum pro jednotlivce, které je v roce 2024 ve výši 4860 Kč.

Obdobným způsobem, jako jsme ukázaly příklady výpočtu životního minima pro rodinu s dětmi, pro samoživitelku s dítětem nebo pro důchodce se postupuje i v jiných případech. Životní minimum je prostý součet jednotlivých částek určených příslušným zákonem, resp. aktuálně platným nařízením vlády.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka životní minimum: Výpočet životního minima od 1. 1. 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna