Kalkulačka životní minimum: Zvýšení životního minima od 1. 4. 2022

<span>V roce 2022 se zvýšilo životní minimum (od 1. dubna 2022 se navýšily částky životního a existenčního minima o 10%). Základní životní minimum jednotlivce je tedy od 1. 4. 2022 částka 4250 Kč (zvýšení o 390 Kč). Existenční minimum jednotlivce je od 1. 4. 2022 částka 2740 Kč (zvýšení o 250 Kč).</span> V roce 2022 se zvýšilo životní minimum (od 1. dubna 2022 se navýšily částky životního a existenčního minima o 10%). Základní životní minimum jednotlivce je tedy od 1. 4. 2022 částka 4250 Kč (zvýšení o 390 Kč). Existenční minimum jednotlivce je od 1. 4. 2022 částka 2740 Kč (zvýšení o 250 Kč).

V roce 2020 se zvýšilo životní minimum (od dubna 2020 se navýšily částky životního a existenčního minima o 13%). Vzhledem k dlouho probíhající epidemii COVID (která na řadu lidí dopadla v podobě ztráty zaměstnání či snížení příjmu) a i vzhledem k vysoké inflaci či růstu cen elektřiny a plynu (mimo jiné i v souvislosti s válkou na Ukrajině), rozhodla vláda na konci března 2022 o dalším zvýšení životního minima.

Od začátku dubna 2022 (od 1. 4. 2022) se zvyšují všechny částky životního a existenčního minima (pro jednotlivce i pro rodinu – více společně posuzovaných osob) o cca 10%.

Základní životní minimum jednotlivce je tedy od 1. 4. 2022 částka 4250 Kč (předtím to bylo 3860 Kč, tj. zvýšení o 390 Kč). Existenční minimum jednotlivce je od 1. 4. 2022 částka 2740 Kč (předtím to bylo 2490 Kč, tj. zvýšení o 250 Kč).

Co je to životní minimum a k čemu je dobré?

Životní minimum není nějaká peněžní dávka, na kterou byste měli nárok. Je to číslo, které určuje stát a považuje ho za hranici příjmu, který má sloužit k pokrytí základních životních potřeb (tedy především jídlo, základní hygienické potřeby, základní oblečení; naopak bydlení sem nespadá, to je řešeno v rámci samostatné oblasti).

Životní a existenční minimum je tak údaj, který se využívá pro stanovení nároku na jednotlivé sociální dávky. Například u sociální dávky přídavky na dítě, se nárok posuzuje podle výše příjmu rodiny. Pokud je průměrný měsíční příjem nižší, než 3,4 násobek životního minima, pak je na dávku nárok . Podobně to má i sociální dávka porodné. I u něj je nárok, pokud jsou příjmy rodiny (nebo matky samoživitelky) nižší než 2,7 násobek.

Životní minimum tak ovlivňuje nárok na různé sociální dávky. Kromě toho má ale vliv i na další oblasti. Výše životního minima mimo jiné rozhoduje o tom, jak velká částka zůstane při exekuci na plat. Díky zvýšení životního minima tedy od dubna 2022 bude lidem s exekucí zůstávat o něco více peněz.

Druhé zvýšení životního minima od 1. července 2022

V roce 2022, se životní a existenční minimum, mimořádně zvyšuje dvakrát. První zvýšení, bylo od začátku dubna (viz informace zde v článku), kdy se zvyšovalo o cca 10%.

Kvůli vysoké inflaci (15% a více) a rostoucím nákladům na živobytí, bylo schváleno další zvýšení o 8,8%. Druhé zvýšení platí od 1. 7. 2022.

Od 1. července 2022, se životní minimum jednotlivce zvyšuje na 4 620 Kč (o 370 Kč více). Existenční minimum se zvyšuje na 2980 Kč (o 240 Kč více).

Nová kalkulačka pro výpočet životního minima od 1. 7. 2022 je zde

Výpočet životního minima pro rodinu v roce 2022

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jaké je podle příslušných zákonů a nařízení životní minimum pro vaši rodinu:

Kalkulačka životní minimum od 1. 4. 2022
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4250 Kč
První osoba - 3910 Kč
Dalsi osoby - 3530 Kč
Děti do 6 roků
2170 Kč
Děti od 6 do 15 roků
2670 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3050 Kč
Výpočet

Kolik je životní minimum v roce 2022?

K poslednímu zvýšení životní a existenčního minima, došlo v roce 2022 (od 1.4.2022):

Pro jednotlivce:

 • Existenční minimum jednotlivce od 1. 4. 2022 = 2740 Kč
 • Životní minimum jednotlivce  od 1. 4. 2022 = 4250 Kč

Pro rodinu (skupinu společně posuzovaných osob):

 • První dospělá osoba = 3 910 Kč
 • Druhá dospělá osoba = 3 530 Kč (*)
 • Dítě do 6 roků = 2170 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 2670 Kč
 • Dítě 15 – 26 roků = 3050 Kč (**)

(*) v případě, že je ve společné domácnosti více dospělých osob, započítává se za druhou a každou další tato částka, stejná částek se započítá i za nezletilé dítě nad 15 roků, které již ukončilo povinnou školní docházku a dále nestuduje

(**) musí se jednat o zletilé nebo nezletilé dítě 15 – 26 roků, které je nezaopatřené, tj. například se jedná o studenta střední nebo vysoké školy apod.

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2022?

Životní minimum pro rodinu si můžete snadno spočítat, jako součet částek připadajících na jednotlivé osoby. Například životní minimum pro rodinu se dvěma dětmi ve věku 5 a 7 roků, kde jsou současně dva dospělí, pak bude:

 • Životní minimum první dospělé osoby = 3 910 Kč
 • Životní minimum druhé dospělé osoby = 3 530 Kč
 • Životní minimum pro první dítě = 2 170 Kč
 • Životní minimum pro druhé dítě = 2 670 Kč
 • Životní minimum pro rodinu celkem = 12 280 Kč

Kolik je životní minimum pro samoživitelku s dítětem v roce 2022

Pro samotnou osobu (samoživitelku nebo samoživitelka) s jedním dítětem ve věku 5 roků by pak příklad výpočtu vypadal takto:

 • Životní minimum první dospělé osoby = 3 910 Kč
 • Životní minimum pro první dítě = 2 170 Kč
 • Životní minimum pro matku s dítětem = 6 080 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2022?

Pokud by se jednalo o dva důchodce, kteří sdílí společnou domácnost, pak by se životní minimum spočítalo jako:

 • Životní minimum první dospělé osoby = 3 910 Kč
 • Životní minimum druhé dospělé osoby = 3 530 Kč
 • Životní minimum pro dva důchodce ve společné domácnosti celkem = 7 440 Kč

Pokud by se jednalo o osamělého důchodce, který žije sám, pak se bude počítat životní minimum pro jednotlivce, které je v roce 2022 ve výši 4250 Kč.

Obdobným způsobem, jako jsme ukázaly příklady výpočtu životního minima pro rodinu s dětmi, pro samoživitelku s dítětem nebo pro důchodce se postupuje i v jiných případech. Životní minimum je prostý součet jednotlivých částek určených příslušným zákonem, resp. aktuálně platným nařízením vlády.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka životní minimum: Zvýšení životního minima od 1. 4. 2022

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna