Výpočet insolvence 2024 – splátky při oddlužení a nezabavitelná částka

<span>Insolvence (oddlužení), je možná i během mateřské a rodičovské dovolené. Je nutné splácet alespoň minimální splátku (2178 Kč měsíčně). Od 1. 1. 2024, se snížilo nezabavitelné minimum (na 12 705 Kč + 3176 Kč za dítě, manžela, manželku). V roce 2024, se projednává zkrácení insolvence na 3 roky.</span> Insolvence (oddlužení), je možná i během mateřské a rodičovské dovolené. Je nutné splácet alespoň minimální splátku (2178 Kč měsíčně). Od 1. 1. 2024, se snížilo nezabavitelné minimum (na 12 705 Kč + 3176 Kč za dítě, manžela, manželku). V roce 2024, se projednává zkrácení insolvence na 3 roky.

Oddlužení (insolvence), nabízí možnost, jak vyřešit velké dluhy. Při oddlužení je nutné splácet 5 roků (uvažuje se o zkrácení na 3 roky). Během insolvence, zůstává dlužníkům jen velmi málo peněz (poměrně dlouhou dobu). Po 5 letech, se ale díky tomu mohou zbavit všech dluhů, a mít zase „klidný život“.

Insolvence (oddlužení), je možné i během mateřské nebo rodičovské dovolené. Je ale nutné splácet alespoň minimální splátku (2178 Kč měsíčně). Na tuto minimální splátku, může případně přispívat i nějaká třetí osoba (rodiče, známí, kamarádi apod.).

Oddlužení splátkovým kalendářem – insolvenční srážky ze mzdy (nebo jiných příjmů)

Při oddlužení dochází k prodeji majetku dlužníka, a současně jsou prováděny srážky ze všech pravidelných i mimořádných příjmů.

Při oddlužení splátkovým kalendářem, se provádí srážky ze mzdy (nebo jiných příjmů), po dobu až 5 roků (v některých případech to může být i kratší dobu – viz dále).

Po dobu insolvence, má dlužník nárok jen na nezabavitelnou částku (stejná jako při exekuci) a dále na 1/3 ze zbylé části příjmu (maximální možné srážky jsou stejné, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky). Soud ale může stanovit i jiné (nižší) splátky.

Srážky během insolvence, mohou být prováděny z výplaty v zaměstnání (včetně odměny z dohody DPP a DPČ).  Výpočet srážek se provádí z čisté mzdy.

Srážky jsou možné i z důchodu (invalidní nebo starobní důchod). Srážky mohou být i z nemocenské, z podpory v nezaměstnanosti, z mateřské (PPM) nebo z rodičovské (rodičovský příspěvek).

Některé příjmy ale mohou být nižší, než kolik je nezabavitelné minimum – srážky v takovém případně neproběhnou (může se týkat například rodičovské).

Kolik je nezabavitelné minimum během insolvence v roce 2024?

Nezabavitelná částka (stejná pro exekuci i pro insolvenci) se  obvykle zvyšuje. Jenom během posledních několika roků, se nezabavitelné minimum zvýšilo na cca dvojnásobek. Letos se ale nezabavitelná částka nezvyšuje. Na začátku roku (od 1. 1. 2024), naopak dochází ke snížení.

Od 1. 1. 2024, začalo platit jedna zásadní změna, která má vliv na výpočet nezabavitelné částky:

  • Změnily se normativní náklady na bydlení (pro výpočet insolvence se používá částka 14 197 Kč)
  • Kvůli snížení normativních nákladů na bydlení o 1400 Kč, se následně snižuje i nezabavitelná částka o 933 Kč

Nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2024:

  • Pro dlužníka v insolvenci je nezabavitelná částka = 12 705 Kč
  • Za další osoby (manžel, manželka, dítě) se připočte = 3 176 Kč

Pokud jsou v insolvenci oba manželé, pak mají oba nárok na stejnou nezabavitelnou částku (u rodiny, kde jsou dva dospělí a dvě děti, je to v roce 2024 částka 22 234 Kč). Pro bezdětného, svobodného jednotlivce, bude nezabavitelná částka, jenom 12 705 Kč. Pro matku s dítětem, bude nezabavitelná částka 15 881 Kč.

Výpočet insolvenčních splátek – srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu) v roce 2024

Výpočet insolvenčních srážek ze mzdy (nebo z jiného příjmu), je stejný, jako výpočet exekučních srážek u přednostní pohledávky.

Výpočet insolvence se provádí z čisté mzdy, a roli hraje i počet dalších vyživovaných osob (manžel, manželka nebo dítě, ke kterému má dlužník vyživovací povinnost; výjimkou je situace, kdy je dluh na výživném, pak se dítě nezohlední).

Kromě toho, má ale insolvenční správce nárok, i na všechny mimořádné příjmy (výhry, dědictví, dary, odstupné, apod.).

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Jak dlouho trvá insolvence (oddlužení) v roce 2024?

Při oddlužení, se podle aktuálních podmínek, musí splácet dluhy až po dobu 5 roků. Jen v některých případech to může být méně.

Insolvence končí:

  • Po 5 letech, pokud soud shledá, že dlužník vyvinul maximální snahu splácet dluhy (neplatí už dříve závazná podmínka, že se musí zaplatit 30% dluhů, nyní je to spíše „doporučení“)
  • Po 3 letech, pokud je zaplaceno 60% dluhů
  • Po 3 letech, pokud je dlužník v insolvenci invalidní nebo starobní důchodce, nebo pokud dluhy vznikly z větší části před 18 rokem dlužníka
  • Případně i dříve, pokud dojde k zaplacení 100% dluhů

Zkrácení insolvence na 3 roky, pro všechny dlužníky v roce 2024

Před nedávnou dobou, předložilo Ministerstvo spravedlnosti návrh na změnu insolvenčního zákona. V souladu s požadavky na sjednocení právní úpravy se právem v EU, se navrhuje zkrácení doby oddlužení jen na 3 roky, pro všechny dlužníky.

Zkrácení oddlužení na 3 roky, by se mělo týkat jak podnikatelů (OSVČ), tak i všech dalších dlužníků (běžných fyzických osob).

O změně zákona, by měl v roce 2024 jednat Parlament (zatím proběhlo jenom první čtení). Proti zkrácení doby insolvence, ale poměrně ostře protestují zástupci věřitelů.

Nyní dlužníci v insolvenci v průměru splatí asi 56% svých dluhů. Po zkrácení o 2 roky, by to bylo méně než 40%. Je tedy logické, že se to věřitelům příliš nelíbí.

Insolvence (oddlužení) během mateřské nebo rodičovské dovolené

Mateřská nebo rodičovská dovolená, není sama o sobě překážkou, pro zahájení insolvence. Jednou z podstatných podmínek, aby soud povolil zahájení insolvence, je schopnost splácet alespoň minimální splátku.

Vzhledem k tomu, kolik je aktuální nezabavitelná částka (12 705 Kč za dlužníka + 3176 Kč za dítě, popř. i za manžela), se nedá očekávat, že by dlužník na mateřské nebo rodičovské, byl schopen splácet dluhy formou srážek z mateřské nebo z rodičovského příspěvku.

Jedním z možných řešení je závazek nějaké 3 osoby, že bude dlužníkovi přispívat na úhradu dluhů, právě alespoň minimální splátku.

Minimální splátka během insolvence, je stanovena na dvojnásobek odměny insolvenčního správce (dlužník v insolvenci, musí být schopen platit náklady insolvence a minimálně stejnou částku i na úhradu dluhů, proto dvojnásobek odměny insolvenčního správce).

Insolvenční správce, má nárok na odměnu 750 Kč + náhradu nákladů 150 Kč, dohromady 900 Kč bez DPH, s DPH je to 1089 Kč.

  • Minimální splátka během insolvence je tedy minimálně 2178 Kč měsíčně

Pokud by dlužník v insolvenci, nebyl schopen platit ani tuto minimální splátku (déle než 3 měsíce), pak soud může rozhodnout o zrušení oddlužení (návrh na zrušení insolvence, může podat například insolvenční správce).

Přerušení insolvence během mateřské nebo rodičovské

Splácení dluhů během insolvence, může zkomplikovat i neplánované těhotenství a následná mateřská a rodičovská dovolená.

Pokud je žena již v insolvenci, splácí své dluhy a je neplánovaně těhotná, pak má možnost požádat soud o přerušení insolvence.

Přerušení splátek v insolvenci, je možné – ale jenom na 1 rok, a pouze jednou, za celou dobu insolvence.

Případně je možné požádat soud, pouze o snížení splátek. Důvodem může být například snížení příjmu ze zaměstnání, pokud je žena na neschopence z důvodu rizikového těhotenství, nebo i z důvodu následné mateřské/rodičovské dovolené. I když soud schválí snížení splátek, stále je nutné platit alespoň minimální částku.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Výpočet insolvence 2024 – splátky při oddlužení a nezabavitelná částka

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna