Kalkulačka PPM – výpočet peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ 2024

<span>Od začátku roku 2024, se zvyšují redukční hranice pro výpočet PPM (peněžité pomoci v mateřství). V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je „mateřská“ pro OSVČ od 1. 1. 2024, a jaké jsou podmínky pro nárok na PPM. Nebo jak je to s rodičovskou u OSVČ v roce 2024</span> Od začátku roku 2024, se zvyšují redukční hranice pro výpočet PPM (peněžité pomoci v mateřství). V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je „mateřská“ pro OSVČ od 1. 1. 2024, a jaké jsou podmínky pro nárok na PPM. Nebo jak je to s rodičovskou u OSVČ v roce 2024

Od začátku ledna 2024, dochází k mírné změně podmínek, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM), nejenom pro OSVČ. Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice pro výpočet všech nemocenských dávek (peněžitá pomoc v mateřství, nemocenská během neschopenky, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné či otcovská).

Zvýšení redukčních hranic od začátku roku 2024, může znamenat i zvýšení mateřské (PPM). Projeví se to ale jen u zaměstnanců, kteří mají nadprůměrnou mzdu nebo u podnikatelek (OSVČ), které mají vysoký vyměřovací základ.

Mateřská dovolená vs. peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ

I když se to v běžném hovoru často zaměňuje, je docela velký rozdíl mezi mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství (pro oboje se často používá zjednodušený termín „mateřská“).

Mateřská dovolená, je definována v zákoníku práce, v paragrafu 195, a je to pracovní volno bez náhrady mzdy, které poskytuje těhotným ženám zaměstnavatel, v souvislosti s porodem a následnou péči o dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata nebo více dětí).

 • Na mateřskou dovolenou nemá nárok OSVČ (nemá zaměstnavatele, nemůže čerpat žádnou dovolenou, ani běžnou, ani mateřskou, ani rodičovskou)
 • Na mateřskou dovolenou nemají nárok nezaměstnaní (po skončení zaměstnání může být nárok na PPM, ale už ne na mateřskou dovolenou)

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM), je dávka placená státem, na základě nemocenského pojištění. Za zaměstnance platí nemocenské pojištění zaměstnavatel (v rámci povinných odvodů sociálního pojištění). Podnikatelé (OSVČ) si musí platit nemocenské pojištění sami (na rozdíl od sociálního a zdravotního, je pro OSVČ nemocenské pojištění dobrovolné). Minimální platba je v roce 2024 ve výši 216 Kč měsíčně

 • Na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), může mít nárok zaměstnanec nebo i podnikatelka (OSVČ, pokud si platí nemocenské pojištění); nárok mohou mít někdy i nezaměstnané ženy; nárok může mít i muž
 • Doba, po kterou je vyplácena PPM, je stejná, jako délka mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů, pro muže je to 22 týdnů)
 • Pokud není nárok na PPM, tak hned po porodu vzniká nárok na rodičovský příspěvek (ten je jinak vyplácen po vyčerpání PPM)

Kalkulačka: Výpočet peněžité pomoci v mateřství pro OSVČ od 1. 1. 2024

U zaměstnanců se výpočet PPM provádí na základě denního vyměřovacího základu, který vychází z hrubé mzdy v posledním zaměstnání (zpravidla za posledních 12 měsíců.)

U OSVČ se výpočet PPM také provádí na základě vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem pro OSVČ, je jedna polovina ze zisku z podnikání.

Vzhledem k tomu, že nemocenské pojištění je 2,7% z měsíčního vyměřovacího základu, tak se dá „mateřská“ spočítat i na základě toho, jaké si platíte nemocenské pojištění (zjednodušený výpočet).

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Další kalkulačky:

Výpočet: Kolik je mateřská pro OSVČ v roce 2024?

Pro výpočet peněžité pomoci v mateřství, jsou poměrně důležité redukční hranice. Ty určují, jaká část z vyměřovacího základu, se skutečně použije pro výpočet PPM (čím vyšší vyměřovací základ, tím menší část se nakonec použije pro výpočet).

Od 1. 1. 2024 platí nové redukční hranice pro výpočet „mateřské“:

 • Do 1 466 Kč se pro PPM započítá 100%
 • Do 2 199 Kč se pro PPM započítá 60%
 • Do 4 397 Kč se pro PPM započítá 30%

Pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM), je u OSVČ rozhodující vyměřovací základ (a tedy i to, kolik si platí nemocenské pojištění:

 • Minimální nemocenské pojištění je v roce 2024 ve výši 216 Kč měsíčně
 • Minimální pojištění odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu 8000
 • Mateřská při minimálním pojištění je stejná, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 8000 Kč měsíčně (tj. naprosto minimální, jen 5550 Kč měsíčně)

Aby měla podnikatelka (OSVČ) nárok na nějakou „rozumně“ vysokou mateřskou, musí si platit vyšší nemocenské pojištění (což je ale možné, jen při adekvátně vysokém vyměřovacím základu):

 • Pokud si OSVČ platí jen minimální sociální pojištění (což je 3852 Kč v roce 2024), tak může platit nemocenské pojištění maximálně cca 357 Kč (mateřská pak vychází na 9 180 Kč měsíčně)
 • Pro vyšší nemocenské pojištění (a vyšší mateřskou) je možné dobrovolně zvýšit vyměřovací základ (pokud nejsou odpovídající příjmy/zisk z podnikání), tím se ale zvýší i platba sociálního pojištění

Příklad výpočtu PPM pro OSVČ v roce 2024

Pro názornost si můžeme uvést modelový příklad výpočtu:

Paní Zelená podniká jako OSVČ. Roční obrat z podnikání má 1 milión korun. V daňovém přiznání si uplatňuje náklady paušálem 60%. Platí si nemocenské pojištění 496 Kč měsíčně:

 • Zisk z podnikání = 400 000 Kč (40% z obratu 1 milión korun)
 • Vyměřovací základ = 220 000 Kč/rok (tj. 18 334 Kč měsíčně)
 • Maximální nemocenské pojištění může být 496 Kč (2,7% z vyměřovacího základu)
 • Denní vyměřovací základ je 603,96 Kč (je to méně než první redukční hranice, započítá se 100%, tj. 604 Kč)
 • Mateřská za jeden den = 423 Kč (70% z redukovaného základu)
 • Mateřská na jeden měsíc = 12 690 Kč (za 30 dní)
 • Mateřská celkem = 82 908 Kč (1 dítě, 28 týdnů, 196 kalendářních dní)

V uvedeném příkladu výpočtu PPM pro OSVČ v roce 2024 je vidět, že i s poměrně vysokým obratem 1 milión korun, je díky nízkému zisku, poměrně hodně nízká mateřská.

V našem příkladu odpovídá mateřská zhruba tomu, co mají zaměstnanci s minimální mzdou.

Jaké jsou podmínky pro nárok na PPM pro OSVČ v roce 2024

Základní podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, se v roce 2024 nijak nemění (zvyšují se pouze redukční hranice). Mezi hlavní podmínky pro nárok na mateřskou u OSVČ patří:

 • Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dní za poslední 2 roky (může se započítat případně i předchozí zaměstnání, pokud se nepřekrývá s dobou podnikání)
 • Účast na nemocenském pojištění jako OSVČ, alespoň 180 dní za poslední rok
 • V době nástupu na PPM (6 až 8 týdnů před porodem), být účastníkem nemocenského pojištění (nebo v ochranné době až 180 dní)
 • Během čerpání PPM, nemůže OSVČ osobně vykonávat podnikatelskou činnost

OSVČ a rodičovská (rodičovský příspěvek) v roce 2024

Pokud si OSVČ neplatí nemocenské pojištění, pak nemůže mít nárok na PPM. V takovém případě vzniká hned po porodu, nárok na rodičovský příspěvek. Ten  se roce 2024 zvýšil na 350 000 Kč na jedno dítě (nebo 525 000 Kč na dvojčata).

Pokud OSVČ nemá nárok na PPM (nebo je PPM jen nízká), tak je nárok na rodičovský příspěvek do 13 000 Kč měsíčně (nebo do 19 500 Kč na dvojčata). Rodičovská pak vychází minimálně na 30 měsíců. Může to ale být i déle, pokud je zvolena nižší měsíční částka (nárok je maximálně do 4 roků dítěte).

Během čerpání rodičovského příspěvku, je OSVČ považována za vedlejší (zdravotní pojištění platí stát, u sociálního záleží na příjmech). Během rodičovské je možné podnikat bez omezení, nebo je možné podnikání i přerušit. Pak by případně po skončení rodičovské vznikal nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka PPM – výpočet peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna