Kalkulačka: Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek v roce 2023

<span>Rodičovský příspěvek, který dostáváte během rodičovské dovolené, nečekají v roce 2023 žádné velké změny. I v roce 2023 platí celková částka 300 000 Kč na jedno dítě (nebo 450 000 Kč na dvojčata). Nezmění se příliš ani podmínky, pro maximální měsíční částku (a tím i délku výplaty rodičovské). Ke zvýšení rodičovské dojde zřejmě až od 1. 1. 2024.</span> Rodičovský příspěvek, který dostáváte během rodičovské dovolené, nečekají v roce 2023 žádné velké změny. I v roce 2023 platí celková částka 300 000 Kč na jedno dítě (nebo 450 000 Kč na dvojčata). Nezmění se příliš ani podmínky, pro maximální měsíční částku (a tím i délku výplaty rodičovské). Ke zvýšení rodičovské dojde zřejmě až od 1. 1. 2024.

V této kalkulačce si může spočítat, na jak vysoký rodičovský příspěvek můžete mít v roce 2023 nárok. U rodičovského příspěvku máte možnost volby, zda chcete dostávat vyšší měsíční částku, po kratší dobu. Nebo zda naopak chcete dostávat rodičovskou delší dobu (maximálně do 4 roků dítěte), ale v nižší měsíční platbě.

Od začátku roku 2023, se u rodičovského příspěvku neplánují žádné velké změny. K poslední větší změně došlo na začátku roku 2020. Během roku 2023, ale probíhají diskuse, že by se rodičovský příspěvek mohl zvýšit o 50 000. Ke zvýšení rodičovské, by ale zřejmě došlo až od začátku příštího roku (od 1. 1. 2024).

Zvýšení maximální rodičovské v roce 2023

Ta je navázána, na výši maximální mateřské. Od 1. 1. 2023, dochází ke zvýšení redukčních hranic. Tím se mimo jiné mění výpočet mateřské (a všech dalších nemocenských dávek).

Rodičovský příspěvek, pak může být v maximální výši 30 násobku vyměřovacího základu pro mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Zatímco tedy v roce 2022, byla maximální možná rodičovská ve výši 47 770 Kč za měsíc, v roce 2023 se to zvýší. Od 1. 1. 2023 je maximální možná rodičovská ve výši 49 440 Kč.

Je to ale spíše jen teoretická částka. Abyste mohli mít takto vysoký rodičovský příspěvek, museli byste mít adekvátně vysokou mateřskou. A to by znamenalo mít hrubou mzdu v zaměstnání cca 140 tisíc korun.

Navíc takto vysoký rodičovský příspěvek, by znamenal, že ho celý vyčerpáte už za 6 měsíců, což by asi pro většinu lidí nebylo moc praktické.

Kalkulačka: Výpočet rodičovské (rodičovského příspěvku) v roce 2023

Maximální výše měsíčního rodičovského příspěvku je buď 13 000 Kč měsíčně (pokud jste měli jen nízkou mateřskou, nebo na ni neměli vůbec nárok). V ostatních případech je maximální rodičovská stejná, jako 30ti násobek denního vyměřovacího základu pro mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství)

V následující kalkulačce si můžete spočítat různé varianty, kolik byste mohli dostávat během rodičovské, podle délky doby:

Kalkulačka rodičovská dovolená 2023
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Rodičovská dovolená v roce 2023

V oblasti rodičovské dovolené, nejsou v roce 2023, zatím žádné velké změny. I nadále platí, že na rodičovskou dovolenou, má nárok jak žena, tak i muž (otec dítěte), v souvislosti s porodem a následnou péčí o dítě.

Délka rodičovské dovolené, je maximálně do 3 roků dítěte. Po 3 narozeninách, je nutný návrat zpět do zaměstnání, nebo se zaměstnavatelem dohodnout, například na poskytnutí neplaceného volna.

Během rodičovské dovolené platí standardní ochrana v podobě zákazu výpovědi. Zaměstnavatel má také povinnost vás zaměstnat, po skončení rodičovské, nebo vám nabídnou adekvátní náhradu.

V roce 2021, se změnil výpočet řádné dovolené v zaměstnání. Nárok na dovolenou, vám vzniká i za dobu na mateřské nebo rodičovské dovolené. Tuto dovolenou si pak můžete vyčerpat po skončení mateřské (před začátkem rodičovské), nebo následně po skončení rodičovské dovolené.

Pro více informací, jak je to s výpočtem dovolené v zaměstnání v roce 2023, se můžete podívat sem.

Rodičovský příspěvek v roce 2023

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, na kterou je nárok při péči o nejmladší dítě v rodině. Až do jeho maximálně 4 roků (nebo dokud není vyčerpána celá částka).

Začátek výplaty rodičovského příspěvku je buď po skončení mateřské (peněžité pomoci v mateřství), nebo po narození dítěte (pokud ani jeden rodič nemá nárok na PPM).

Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2023?

Rodičovská se naposledy zvyšovala na začátku roku 2020, v roce 2023 může dojít ke zvýšení, ale pravděpodobněji až od 1. 1. 2024:

  • Rodičovská na jedno dítě v roce 2023 = 300 000 Kč
  • Rodičovská na dvojčata (nebo vícerčata) v roce 2023 = 450 000 Kč

Pokud se vám narodí dvojčata, nebo vícerčata (trojčata, čtyřčata atd.), pak máte nárok na 1,5 násobek rodičovského příspěvku, než kolik je u jednoho dítěte.

Pokud byste u jednoho dítěte měli nárok na maximální rodičovský příspěvek 13 000 Kč měsíčně, u dvojčat to bude 19 500 Kč měsíčně.

Zvýšení rodičovské 2023 – rodičovský příspěvek se zvýší o 50 tisíc korun

V roce 2023, plánuje vláda velké množství změn. Většina změn, není příliš pozitivních (zvýšení daní, změny DPH, důchodová reforma, úsporná opatření, atd.). Bude se rušit daňová sleva za dítě ve školce (školkovné), nebo se omezí podmínky pro možnost uplatnit daňovou slevu na manželku. Změn je opravdu hodně.

Jedna z připravovaných změn v roce 2023, by ale mohla potěšit jak rodiny s malými dětmi, tak i nastávající maminky. Během letošního roku, by chtělo ministerstvo práce a sociálních věcí už konečně zvýšit rodičovský příspěvek (o možném zvýšení se mluvilo i v minulém roce, ke zvýšení ale loni nedošlo).

Podle aktuálních informací, připravuje vláda zvýšení rodičovské o 50 000 Kč. Rodičovský příspěvek by se tedy zvýšil na 350 000 Kč u jednoho dítěte a na 525 000 u dvojčat nebo vícerčat). Ke zvýšení by údajně mělo dojít až od začátku roku 2024 (od 1. ledna 2024).

Pokud bude zvýšení opravdu schváleno, pak by se rodičovská zvýšila jak těm, kdo si o ni teprve budou žádat, tak i těm, kdo již rodičovský příspěvek pobírají (bude pouze nutné, aby vám v lednu 2024, zbývala ještě nějaká částka k čerpání).

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024 – zvýšení rodičovského příspěvku

Kdo si může zvolit délku a výši rodičovské v roce 2023?

Výši měsíčního rodičovského příspěvku (a tím i délku vyplácení této sociální dávky) si volíte buď v úvodní žádosti o rodičovský příspěvek. Nebo případnou změnu (zvýšení či snížení), můžete provést kdykoliv v průběhu čerpání RP.

Maximálně ale jednou za 3 měsíce. Změna se pak projeví od následujícího kalendářního měsíce.

Výši rodičovské si může zvolit i ten, kdo neměl nárok na mateřskou (PPM). V takovém případě může být rodičovská maximálně do 13 000 Kč za měsíc (nebo do 19 500 Kč u dvojčat).

V ostatních případech může být rodičovská i vyšší – maximálně do částky mateřské, na jeden měsíc (30ti násobek denní PPM). U dvojčat je to opět 1,5 násobek.

Záleží tedy hlavně na vás, po jak dlouhou dobu, chcete dostávat rodičovský příspěvek.

Podnikání, brigáda a zaměstnání během rodičovské

U rodičovské (na rozdíl od mateřské), neplatí žádné omezení pro případné podnikání, zaměstnání nebo nějakou brigádu.

Při pobírání rodičovského příspěvku může normálně podnikat, chodit do zaměstnání i na plný úvazek, nebo pracovat někde na DPP nebo DPČ. Výše příjmu, nebo doba v zaměstnání není nijak limitována.

Platí pouze jedna podmínka, a to že během čerpání RP, musí být zajištěna řádná celodenní péče o dítě. Zajistit ji ale může klidně starší sourozenec (dospělý), babička, školka, apod.

Pouze u dětí do 2 roků je omezení, na dobu strávenou ve školce/v jeslích, na 92 hodin měsíčně.

Kdy chodí rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek, podobně jako i další sociální dávky, které jsou vypláceny pravidelně každý měsíc (příspěvek na bydlení, přídavky na dítě apod.), je vyplácen v pravidelný výplatní termín.

Výplatu rodičovské, má na starosti Úřad práce. Každý Úřad práce (v ČR je cca 80 poboček), má výplatní termíny stanoveny odlišně. Někde jsou v průběhu měsíce i dva nebo tři výplatní termíny. Někde jenom jeden.

Rodičovská, tedy chodí na účet v pravidelném režimu, vždy +/- ve stejný den v měsíci (pokud není zrovna nějaká odstávka na ÚP). Rodičovský příspěvek se vyplácí zpětně. Tj. v únoru 2023, dostáváte rodičovský příspěvek za leden 2023.

Zvýšení životního minima v roce 2023

Pro rodiny s dítětem (dětmi), je zde v roce 2023, jedna pozitivní zpráva. Od začátku roku 2023 (od 1. 1. 2023) se zvyšuje životní a existenční minimum o 5,2%. Toto zvýšení, bude mít vliv na porodné a také na přídavky na dítě (ovlivní to ale i další sociální dávky). Kromě toho, se od začátku roku, zvyšují i přídavky na dítě o 200 Kč měsíčně.

Na porodné, je nárok, pokud průměrný čistý měsíční příjem rodiny, nepřekračuje 2,7 násobek životního minima. Na přídavky na dítě je nárok, pokud průměrný čistý měsíční příjem rodiny, nepřekračuje 3,4 násobek životního minima (dětské přídavky se navíc od začátku roku 2023 zvýšily). Od ledna 2023, tak může mít na porodné nebo na přídavky na dítě nárok více žadatelů.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek v roce 2023

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna