Kalkulačka rodičovská dovolená 2022 – výpočet rodičovského příspěvku

<span>V této kalkulačce, pro výpočet rodičovské dovolené (rodičovského příspěvku v roce 2022), si můžete spočítat, kolik byste mohli každý měsíc dostat. Maximální výše rodičovské je v roce 2022 ve výši 47 700 Kč. Pokud jste neměli nárok na mateřskou, pak je maximální rodičovská 10 000 Kč měsíčně.</span> V této kalkulačce, pro výpočet rodičovské dovolené (rodičovského příspěvku v roce 2022), si můžete spočítat, kolik byste mohli každý měsíc dostat. Maximální výše rodičovské je v roce 2022 ve výši 47 700 Kč. Pokud jste neměli nárok na mateřskou, pak je maximální rodičovská 10 000 Kč měsíčně.

Rodičovský příspěvek na dítě, je v roce 2022 ve výši 300 000 Kč na jedno dítě, nebo 450 000 Kč na dvojčata (vícerčata). V následující kalkulačce pro výpočet rodičovské dovolené (měsíční výše rodičovského příspěvku), si můžete spočítat, kolik můžete dostávat během rodičovské v roce 2022.

Změny u rodičovské v roce 2022

V roce 2020, došlo ke zvýšení rodičovského příspěvku. V roce 2022 se zvažuje případné zvýšení rodičovské (viz dále), zatím ale není nic definitivně rozhodnuto. Základní podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek, jeho výše a výpočet měsíční částky, zůstávají stejné, jako v předchozím roce.

Od začátku roku 2022, dochází pouze ke změně u maximální částky, kterou je možné u rodičovské dostat za jeden měsíc. To je maximálně 30ti násobek 70% vyměřovacího základu pro peněžitou pomoc v mateřství. V roce 2022, je to teoreticky až 47 700 Kč na jedno dítě nebo 71 550 Kč na dvojčata. Na takto vysokou rodičovskou, má ale nárok jen málokdo.

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2022

Rodičovský příspěvek se naposledy zvyšoval od začátku roku 2020. Vzhledem k vysoké inflaci, která je zde především za poslední půl rok, už tato sociální dávky, nemusí plně pokrývat potřeby rodin s dětmi či samoživitelek s dítětem. I to je jeden z důvodů, proč vláda zvažuje zvýšení rodičovského příspěvku. Hovoří se o tom, že by se ještě během roku 2022, mohl rodičovský příspěvek zvýšit až o 15%.

Pokud by bylo takové zvýšení schváleno, pak by rodičovský příspěvek na jedno dítě, mohl být až 345 000 Kč. U dvojčat by to mohlo být až 517 500 Kč. Vláda se na zvýšení ale zatím definitivně neshodla.

Zatím jediná shoda panuje, na možnosti rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby se rodičovský příspěvek zvýšil na 13 000 Kč měsíčně (u dvojčat by to bylo 19 500 Kč). Tuto změnu, by chtěla vláda uvést do praxe, společně s výplatou mimořádného příspěvku na dítě 5000 Kč, do konce srpna 2022.

Kalkulačka: Výpočet rodičovského příspěvku v roce 2022

Kalkulačka rodičovská dovolená 2022
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kolik je rodičovská v roce 2022

Na rodičovský příspěvek mají rodiče nárok, z titulu péče o nejmladší dítě v rodině (dítě do 4 roků). Celková částka, kterou lze prostřednictvím rodičovského příspěvku získat je v roce 2022:

  • 300 000 Kč na jedno dítě
  • 450 000 Kč na dvojčata (vícerčata)

Celková výše rodičovské je pro všechny stejná. Bez ohledu na to, jestli před porodem pracovali, jaké byly jejich příjmy, nebo jiné věci. Rodičovský příspěvek mají všichni stejně vysoký.

To, v čem může být rozdíl, je maximální výše měsíčního příjmu. U rodičovského příspěvku je možnost volby:

  • Můžete mít delší rodičovskou s nižší měsíční částkou (maximálně do 4 roků dítěte)
  • Můžete mít kratší rodičovskou s vyšší měsíční částkou (minimum je cca 7 měsíců, na to ale dosáhne jen někdo)
  • Rodiče dvojčat mají nárok na 1,5 násobek toho co rodiče jednoho dítěte

Kdo může zvolit jinou výši rodičovské a jaké je maximum?

Možnost volby výše měsíčního rodičovského příspěvku, je navázána na to, zda máte (měli jste) nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Ten kdo neměl nárok na mateřskou (PPM), může mít rodičovský příspěvek do maximální výše 10 000 Kč měsíčně.

Ten kdo měl nárok na mateřskou (stačí, pokud podmínky splňuje alespoň jeden z rodičů), má možnost volby rodičovského příspěvku do stejné výše, jako byla mateřská (resp. konkrétně se jedná o 30 násobek denní částky peněžité pomoc v mateřství).

Kolik je maximální rodičovská v roce 2022?

Maximální výše rodičovského příspěvku je v roce 2022 ve výši 47 700 Kč měsíčně. Na dvojčata to může být až 71 550 Kč. Při této maximální výši, by se dal celý rodičovský příspěvek vyčerpat už za cca 6 měsíců.

Na takto vysoký rodičovský příspěvek ovšem dosáhne jen málokdo. Abyste mohli mít maximální rodičovský příspěvek, museli byste mít před porodem hrubou mzdu ve výši cca 118 000 Kč.

Změna výše rodičovského příspěvku během rodičovské dovolené

Rodičovský příspěvek si můžete v průběhu rodičovské dovolené měnit. Změnu je možné provést vždy jednou za 3 měsíce. Je tedy možné výplatu rodičovské prodloužit nebo i zkrátit.

To se může hodit, pokud se vám má narodit další dítě. Pak by vám mohlo hrozit, že o část rodičovského příspěvku na první dítě přijdete (*). A je tak vhodné, zvýšit měsíční výši RP, tak abyste jej stihli vyčerpat celý, před narozením dítěte.

(*) Jakmile vám vznikne nárok na mateřskou na druhé dítě, ztrácíte nárok na rodičovskou na první dítě.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek a jaké jsou podmínky?

Na rodičovský příspěvek má nárok ten, kdo se stará o nejmladší dítě v rodině, o dítě do maximálně 4 roků:

  • U rodičovské není (na rozdíl od mateřské) podmínka, abyste před porodem pracovali, nebo měli nějakou minimální výši příjmu.
  • Na rodičovský příspěvek vzniká nárok po narození dítěte (nebo pokud převezmete dítě do péče, která nahrazuje péči rodičů).

Jediným omezením, které je u rodičovského příspěvku, je to, že pro dítě musí být zajištěna celodenní péče. To platí i v případě, že dítě do 2 roků dáváte do jeslí/školky. Pokud nepřekročíte limit 92 hodin za měsíc, pak máte nárok na rodičovskou a můžete při tom chodit do zaměstnání.

U starších dětí (nad 2 roky) pak už není žádné omezení. Dítě může být celý den ve školce/v jeslích, vy můžete chodit do zaměstnání a stále můžete mít nárok na rodičovský příspěvek.

Kdy dostanu rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek se začne vyplácet buď po narození dítěte (pokud nemáte nárok na mateřskou), nebo po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství (PPM). Není možné dostávat souběžně rodičovskou a mateřskou.

Rodičovský příspěvek se vyplácí zpětně. V lednu 2022 tedy dostáváte rodičovský příspěvek za prosinec 2021, v únoru 2022 dostáváte rodičovský příspěvek za leden 2022.

Rodičovský příspěvek (podobně, jako i jiné sociální dávky) chodí na účet v průběhu měsíce. Každý úřad práce, má pro jednotlivé sociální dávky nastavené odlišené výplatní termíny. Není tedy možné říci nějaký konkrétní den, kdy byste přesně měli dostat rodičovskou na účet. Například v Praze se to liší i podle jednotlivých městských částí.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka rodičovská dovolená 2022 – výpočet rodičovského příspěvku

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna