Kalkulačka rodičovská dovolená 2024 – výpočet rodičovského příspěvku

<span>V této kalkulačce, pro výpočet rodičovské dovolené (rodičovského příspěvku v roce 2024), si můžete spočítat, kolik byste mohli každý měsíc dostat. Maximální výše rodičovské je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč. Pokud jste neměli nárok na mateřskou, pak je maximální rodičovská 13 000 Kč měsíčně.</span> V této kalkulačce, pro výpočet rodičovské dovolené (rodičovského příspěvku v roce 2024), si můžete spočítat, kolik byste mohli každý měsíc dostat. Maximální výše rodičovské je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč. Pokud jste neměli nárok na mateřskou, pak je maximální rodičovská 13 000 Kč měsíčně.

Rodičovský příspěvek na dítě, je v roce 2024 ve výši 350 000 Kč na jedno dítě, nebo 525 000 Kč na dvojčata (vícerčata). V následující kalkulačce pro výpočet rodičovské dovolené (měsíční výše rodičovského příspěvku), si můžete spočítat, kolik můžete dostávat během rodičovské v roce 2024.

Změny u rodičovské v roce 2024

Od 1. 1. 2024, se zvýšil rodičovský příspěvek o 50 000 Kč na 350 000 Kč (u dvojčat až na 525 000 Kč). Zvýšení rodičovské ale platí jenom pro děti, které se narodí od 1. ledna 2024. Pro děti narozené do 31. prosince 2023, platí stále původní podmínky, a je nárok jenom na 300 000 Kč.

Společně se zvýšením rodičovské, se pro děti narozené v roce 2024, zkrátila i maximální doba, na kterou je možné rozložit čerpání příspěvku. Nově jsou to maximálně 3 roky (do 3 narozenin dítěte). Změna se opět netýká dětí narozených do konce roku 2023 – u nich je i nadále možné čerpat rodičovskou až do 4 roků dítěte.

Od začátku roku 2024, se zvyšuje i maximální částka, kterou je možné u rodičovské dostat za jeden měsíc. To je maximálně 30ti násobek 70% vyměřovacího základu pro peněžitou pomoc v mateřství. V roce 2024, je to teoreticky až 53 910 Kč na jedno dítě nebo 80 865 Kč na dvojčata. Na takto vysokou rodičovskou, má ale nárok jen málokdo.

Zvýšení rodičovské 2024 – rodičovský příspěvek se zvýšil o 50 tisíc korun

Od začátku roku 2024 platí velké množství změn. Většina změn, není příliš pozitivních (zvýšení daní, změny DPH, důchodová reforma, úsporná opatření, atd.). Bude se rušit daňová sleva za dítě ve školce (školkovné), nebo se omezí podmínky pro možnost uplatnit daňovou slevu na manželku. Změn je opravdu hodně.

Jedna ze změn, která platí od ledna 2024, by ale mohla potěšit rodiny s malými dětmi, nebo i nastávající maminky. V minulém roce bylo schváleno zvýšení rodičovského příspěvku (zvýšení se ale bude týkat jenom některých maminek).

Od 1. 1. 2024 platí zvýšení rodičovské o 50 000 Kč. Rodičovský příspěvek se zvýšil na 350 000 Kč u jednoho dítěte a na 525 000 u dvojčat nebo vícerčat). Na zvýšenou rodičovskou je ale nárok jenom u dětí, které se narodí od začátku roku 2024 (od 1. ledna 2024).

Pro děti narozené do 31. 12. 2024, se nic nemění. Mají nárok jenom na „původních“ 300 00 Kč (nebo na 450 000 Kč u dvojčat a vícerčat).

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024 – zvýšení rodičovského příspěvku

Kalkulačka: Výpočet rodičovského příspěvku v roce 2024

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kolik je rodičovská v roce 2024

V roce 2024 došlo ke zvýšení rodičovského příspěvku – zvýšení ale platí jenom pro některé maminky. Záleží na tom, kdy přesně se dítě narodilo:

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené do 31. prosince 2023:

  • Rodičovská na jedno dítě = 300 000 Kč
  • Rodičovská na dvojčata (nebo vícerčata) = 450 000 Kč

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené od 1. ledna 2024:

  • Rodičovská na jedno dítě = 350 000 Kč
  • Rodičovská na dvojčata (nebo vícerčata) = 525 000 Kč

Celková výše rodičovské je pro všechny stejná. Bez ohledu na to, jestli před porodem pracovali, jaké byly jejich příjmy, nebo jiné věci. Rodičovský příspěvek mají všichni stejně vysoký.

To, v čem může být rozdíl, je maximální výše měsíčního příjmu. U rodičovského příspěvku je možnost volby:

  • Můžete mít delší rodičovskou s nižší měsíční částkou (maximálně do 3 nebo 4 roků dítěte)
  • Můžete mít kratší rodičovskou s vyšší měsíční částkou (minimum je cca 7 měsíců, na to ale dosáhne jen někdo)
  • Rodiče dvojčat mají nárok na 1,5 násobek toho co rodiče jednoho dítěte

Kdo může zvolit jinou výši rodičovské a jaké je maximum?

Možnost volby výše měsíčního rodičovského příspěvku, je navázána na to, zda máte (měli jste) nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Ten kdo neměl nárok na mateřskou (PPM), může mít rodičovský příspěvek do maximální výše 13 000 Kč měsíčně.

Ten kdo měl nárok na mateřskou (stačí, pokud podmínky splňuje alespoň jeden z rodičů), má možnost volby rodičovského příspěvku do stejné výše, jako byla mateřská (resp. konkrétně se jedná o 30 násobek denní částky peněžité pomoc v mateřství).

Kolik je maximální rodičovská v roce 2024?

Maximální výše rodičovského příspěvku je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč měsíčně. Na dvojčata to může být až 80 865 Kč. Při této maximální výši, by se dal celý rodičovský příspěvek vyčerpat už za cca 6 měsíců.

Na takto vysoký rodičovský příspěvek ovšem dosáhne jen málokdo. Abyste mohli mít maximální rodičovský příspěvek, museli byste mít před porodem hrubou mzdu ve výši cca 133 000 Kč.

Změna výše rodičovského příspěvku během rodičovské dovolené

Rodičovský příspěvek si můžete v průběhu rodičovské dovolené měnit. Změnu je možné provést vždy jednou za 3 měsíce. Je tedy možné výplatu rodičovské prodloužit nebo i zkrátit.

To se může hodit, pokud se vám má narodit další dítě. Pak by vám mohlo hrozit, že o část rodičovského příspěvku na první dítě přijdete (*). A je tak vhodné, zvýšit měsíční výši RP, tak abyste jej stihli vyčerpat celý, před narozením dítěte.

(*) Jakmile vám vznikne nárok na mateřskou na druhé dítě, ztrácíte nárok na rodičovskou na první dítě.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek a jaké jsou podmínky?

Na rodičovský příspěvek má nárok ten, kdo se stará o nejmladší dítě v rodině, o dítě do maximálně 3 nebo 4 roků:

  • U rodičovské není (na rozdíl od mateřské) podmínka, abyste před porodem pracovali, nebo měli nějakou minimální výši příjmu.
  • Na rodičovský příspěvek vzniká nárok po narození dítěte (nebo pokud převezmete dítě do péče, která nahrazuje péči rodičů).

Jediným omezením, které je u rodičovského příspěvku, je to, že pro dítě musí být zajištěna celodenní péče. To platí i v případě, že dítě do 2 roků dáváte do jeslí/školky. Pokud nepřekročíte limit 92 hodin za měsíc, pak máte nárok na rodičovskou a můžete při tom chodit do zaměstnání.

U starších dětí (nad 2 roky) pak už není žádné omezení. Dítě může být celý den ve školce/v jeslích, vy můžete chodit do zaměstnání a stále můžete mít nárok na rodičovský příspěvek.

Kdy dostanu rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek se začne vyplácet buď po narození dítěte (pokud nemáte nárok na mateřskou), nebo po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství (PPM). Není možné dostávat souběžně rodičovskou a mateřskou.

Rodičovský příspěvek se vyplácí zpětně. V lednu 2024 tedy dostáváte rodičovský příspěvek za prosinec 2023, v únoru 2024 dostáváte rodičovský příspěvek za leden 2024.

Rodičovský příspěvek (podobně, jako i jiné sociální dávky) chodí na účet v průběhu měsíce. Každý úřad práce, má pro jednotlivé sociální dávky nastavené odlišené výplatní termíny. Není tedy možné říci nějaký konkrétní den, kdy byste přesně měli dostat rodičovskou na účet. Například v Praze se to liší i podle jednotlivých městských částí.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka rodičovská dovolená 2024 – výpočet rodičovského příspěvku

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna