Výpočet: Nástup na mateřskou dovolenou (začátek mateřské)

<span>Termín nástupu na mateřskou dovolenou, je v době od začátku 8 týdne před porodem do začátku 6 týdne před porodem. Muž může nastoupit na mateřskou až od začátku 7 týdne po porodu. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů na jedno dítě nebo 37 týdnů na dvojčata (či vícerčata).</span> Termín nástupu na mateřskou dovolenou, je v době od začátku 8 týdne před porodem do začátku 6 týdne před porodem. Muž může nastoupit na mateřskou až od začátku 7 týdne po porodu. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů na jedno dítě nebo 37 týdnů na dvojčata (či vícerčata).

Nástup na mateřskou dovolenou (a s ní související začátek peněžité pomoci v mateřství), je možný už v době před porodem. A to konkrétně v době od začátku osmého týdne před porodem, do začátku 6 týdne před porodem. To se týká těhotných žen.  Pokud by byl na mateřské muž, tak je to jiná situace (viz dále).

V následující kalkulačce si můžete spočítat termín začátku mateřské dovolené, na základě toho, na kdy vám vychází předpokládaný termín porodu (termín vám určí gynekolog).

Kalkulačka: Výpočet termínu zahájení mateřské dovolené

Termín nástupu na mateřskou dovolenou, se odvíjí od předpokládaného termínu porodu. Začátek mateřské dovolené (a peněžité pomoci v mateřství), může být v době od 8 do 6 týdne před porodem (viz zákon o nemocenském pojištění, paragraf 34, případně zákoník práce, paragraf 195).

Pokud zatím termín porodu neznáte, můžete si jej orientačně spočítat, na základě data poslední ovulace či data zahájení poslední menstruace, před začátkem těhotenství (viz příslušné volby v kalkulačce).

Kalkulačka - termín začátku mateřské dovolené
Druh termínu
Datum
Výpočet

Další užitečné kalkulačky:

Výpočet délky mateřské dovolené

  • Mateřská při narození jednoho dítěte = 28 týdnů (196 dní)
  • Mateřská při narození dvojčat (vícerčat) = 37 týdnů (259 dní)
  • Mateřská při převzetí dítěte do péče = 22 týdnů (154 dní)
  • Mateřská pro muže = 22 týdnů (154 dní) nebo 31 týdnů (217 dní)

Výpočet mateřské (PPM) v roce 2024

Od začátku roku 2024, budou platit zvýšené redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM). Některé maminky, díky tomu mohou mít v roce 2024, nárok na vyšší mateřskou:

Od začátku roku 2024, by se také měla zvyšovat rodičovská o 50 000 Kč (na 350 000 Kč u jednoho dítěte nebo 525 000 Kč u dvojčat).

Co je to mateřská dovolená a kdy začíná

Mateřská dovolená, je pojem ze zákoníku práce. Mateřská dovolená, je pracovní volno bez náhrady mzdy, které vám musí zaměstnavatel poskytnout v souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o dítě.

Mateřská dovolená se tedy týká pouze zaměstnanců. Po skončení zaměstnání nebo u OSVČ, se nedá hovořit o mateřské dovolené v pravém slova smyslu.

Podle zákoníku práce, je délka mateřské dovolené 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvě a více dětí). Termín nástupu na mateřskou dovolenou, je od začátku 6 týdne před porodem (a nejdříve od začátku 8 týdne před porodem).

Co je to peněžitá pomoc v mateřství (PPM) a kdy začíná?

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM), je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění. S mateřskou dovolenou souvisí jen volněji. Je možné mít nárok na PPM a přitom nebýt na mateřské dovolené. Teoreticky je to možné i obráceně.

Termín nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, je definován v zákonu o nemocenském pojištění v zásadě stejně, jako začátek mateřské dovolené. I zde se jedná o interval od začátku 8 do začátku 6 týdne před porodem.

Ve specifických případech může být začátek PPM i dříve – například v situaci, kdy se jedná o předčasný porod. U muže je naopak nástup na mateřskou až později (viz dále).

Doba, po kterou je nárok na peněžitou pomoc v mateřství, je také stejná. Je to 28 týdnů na jedno dítě nebo 37 týdnů na dvojčata či vícerčata.

Kdy začíná mateřská pro muže?

Trochu jiné to je v situaci, kdy by byl na mateřské muž. Muž (otec dítěte či manžel), může nastoupit na mateřskou až od začátku 7 týdně po porodu. Během prvních 6 týdnů po porodu, může být na mateřské pouze žena. Muž má v této době ale nárok, na jeden týden placené otcovské dovolené.

Termín nástupu na PPM pro muže, je tedy od začátku 7 týdne po porodu. Muž má mateřskou také kratší. U jednoho dítěte by to bylo 22 týdnů, u dvojčat (nebo vícerčat) by to bylo 31 týdnů.

Podobné je to i v situaci, kdy je o PPM žádáno na základě převzetí dítěte do péče (nahrazující péči rodičů).

Pozdější nástup na mateřskou

Nástup na mateřskou dovolenou je možný i později. V případě, že se jedná o případ převzetí dítěte do péče, pak je možný nástup na mateřskou dovolenou, od data převzetí dítěte do péče.

Mateřská dovolená může být i kratší, než výše uvedených 28 nebo 37 týdnů. Minimální délka mateřské dovolené poskytované v souvislosti s porodem, je 14 týdnů. Mateřská současně nesmí skončit, nebo být přerušena dříve, než po uplynutí 6 týdne po porodu.

U PPM je to s pozdějším nástupem trochu jinak. U peněžité pomoci v mateřství je přímo uvedeno, že pokud není zvolen termín nástupu na PPM v období od počátku 8 do začátku 6 týdne před porodem, tak se za den nástupu na PPM považuje začátek 6 týdne před porodem.

I PPM může být čerpána kratší dobu nebo může dojít k přerušení. Opět ale platí, že minimální doba PPM, by v souvislosti s porodem měla být 14 týdnů. A neměla by skončit dříve, než po 6 týdnu od porodu.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Výpočet: Nástup na mateřskou dovolenou (začátek mateřské)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna