Kalkulačka: Kolik bude mateřská (PPM) v roce 2023?

<span>Od začátku roku 2023 dochází ke zvýšení redukčních hranic, které ovlivňují výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství, PPM). Mateřská by se měla v roce 2023 zvýšit jen mírně (desítky korun měsíčně). Od 1. 1. 2023 se zvyšuje i maximální mateřská. A v návaznosti na to, i maximální rodičovská (rodičovský příspěvek)</span> Od začátku roku 2023 dochází ke zvýšení redukčních hranic, které ovlivňují výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství, PPM). Mateřská by se měla v roce 2023 zvýšit jen mírně (desítky korun měsíčně). Od 1. 1. 2023 se zvyšuje i maximální mateřská. A v návaznosti na to, i maximální rodičovská (rodičovský příspěvek)

Od začátku roku 2023 značnou platit nové redukční hranice, které ovlivňují výpočet výše mateřské v roce 2023. Ty se pravidelně každý rok od 1. 1. 2023 zvyšují (započítává se mimo jiné vliv inflace).

Díky zvýšení redukčních hranic, tak od začátku ledna 2023 mírně vzroste výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství). Změní se i to, kolik bude maximální mateřská v roce 2023 (nebo kolik bude maximální rodičovská – rodičovský příspěvek 2023).

Zvýšení redukčních hranic pro výpočet mateřské (PPM) v roce 2023

Redukční hranice, které se aplikují při výpočtu nemocenských dávek, kam spadá především mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele (nemocenská za prvních 14 dní), nemocenské dávky od 15 dne, otcovská, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné nebo i další, se zpravidla zvyšují od začátku roku 2023.

Od 1. 1. 2023 budou pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), platit tyto nové redukční hranice:

 • První redukční hranice je 134 Kč (v roce 2023 to bylo 1298 Kč)
 • Druhá redukční hranice je 2017 Kč (v roce 2023 to bylo 1976 Kč)
 • Třetí redukční hranice je 4033 Kč (v roce 2023 to bylo 3892 Kč).

Vše, co bude v roce 2023 nad 4033 Kč (v roce 2021 to bylo 3892 Kč), už na výpočet mateřské nemá vliv.

Výpočet mateřské (PPM) v roce 2024

Od začátku roku 2024, budou platit zvýšené redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM). Některé maminky, díky tomu mohou mít v roce 2024, nárok na vyšší mateřskou:

Od začátku roku 2024, by se také měla zvyšovat rodičovská o 50 000 Kč (na 350 000 Kč u jednoho dítěte nebo 525 000 Kč u dvojčat).

Kalkulačka výpočet PPM: Kolik bude mateřská v roce 2023

Kalkulačka mateřská 2023
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jak se vypočítá mateřská (PPM) v roce 2023?

Pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), jsou důležité redukční hranice. Výpočet mateřské se podobě, jako i u dalších nemocenských dávek (nemocenská, ošetřovné, otcovská apod.), provádí na základě hrubého příjmu ze zaměstnání (nebo z vyměřovacího základu u OSVČ).

Výpočet mateřské se obvykle provádí na základě příjmů ze zaměstnání za posledních 12 měsíců (může to ale být i jinak, vychází se z posledního zaměstnání, resp. poslední nemocensky pojištěné činnosti).

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství, PPM), je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu). Při hrubé mzdě do 40 900 Kč, je to tedy 70% z hrubé mzdy (zjednodušeně řečeno, ale +/- to tomu odpovídá)

Výpočet: Denní vyměřovací základ pro výpočet PPM a výše mateřské v roce 2023

Denní vyměřovací základ se vypočítá tak, že se vezme souhrn hrubého příjmu za posledních 12 měsíců, který se vydělí počtem kalendářních dní (zjednodušené vyjádření – reálně je to trochu složitější).

Zjednodušeně bychom si to tedy mohli spočítat tak, že pokud má někdo průměrnou hrubou mzdu 45 000 Kč měsíčně, pak jeho denní vyměřovací základ bude: (12*45000)/365 = 1479,45 Kč.

Při skutečném výpočtu do hry mohou vstupovat třeba i vyloučené dny – doba, kdy jste byli na nemocenské nebo i některé další faktory. Rozdíl oproti výše uvedenému zjednodušenému výpočtu je ale obvykle jen minimální.

A v tuto chvíli vstupují do hry redukční hranice. Základní denní vyměřovací základ se totiž redukuje (snižuje):

 • Do první redukční hranice se započítá 100%
 • Do druhé redukční hranice se započítá 60%
 • Do 3 redukční hranice se započítá 30%
 • Nad třetí redukční hranici se už nezapočítá nic

Ve výše uvedeném příkladu, u průměrné hrubé mzdy 45 000 Kč, by to vypadalo takto:

 • Denní vyměřovací základ pro výpočet PPM v roce 2023 bude 1479,45 Kč
 • Do částky 1345 Kč (1 redukční hranice) se započítá 100% = 1345 Kč
 • Z částky nad 1345 (tj. z toho co zbývá do 1479,45 Kč, což je 134,455 Kč) se započítá 60% = 80,67 Kč
 • Celý výsledek se zaokrouhlí
 • Výsledný redukovaný denní vyměřovací základ bude 1426 Kč

Příklad: Výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM) v roce 2023

Výše mateřské, by u hrubé mzdy 45 000 Kč, byla v roce 2023 vypočítána, jako 70% z částky 1426 Kč:

 • Mateřská (PPM) 2023 za jeden kalendářní den = 999 Kč
 • Mateřská (PPM) 2023 za jeden měsíc (30dní) = 29 970 Kč
 • Mateřská (PPM) 2023 za celou dobu (28 týdnů) = 195 804 Kč

Zvýšení redukčních hranic pro výpočet výše mateřské (PPM), hraje největší roli především u zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou:

 • Do částky cca 40 900 Kč měsíčně (hrubá mzda), se v roce 2023 denní vyměřovací základ nesnižuje redukcí a mateřská je 70% z hrubé mzdy

O kolik se zvýší mateřská od 1. 1. 2023?

Jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích. Zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2023, bude mít vliv především na zaměstnance s vyšší hrubou mzdou. Ti, kdo mají hrubou mzdu (průměr za posledních 12 měsíců) do 40 900 Kč, v podstatě nepoznají žádný rozdíl.

Srovnání výpočtu mateřské – o kolik se zvýší mateřská v roce 2023

V následující tabulce je vidět, že zvýšení mateřské v roce 2023, by se u zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč projevilo zvýšením o 420 Kč za jeden měsíc (30 kalendářních dní).

 • Mateřská za jeden měsíc (30 dní), by se v roce 2023 zvýšila o 420 Kč
 • Celková mateřská na jedno dítě (28 týdnů), by se v roce 2023 zvýšila o 2744 Kč.
 • Celková mateřská na dvojčata (nebo více současně narozených dětí), by se v roce 2023 zvýšila o 3626 Kč.
v roce 2022 v roce 2023 Zvýšení 2023
Průměrná hrubá mzda 45 000 Kč 45 000 Kč
Denní vyměřovací základ 1 479,45 Kč 1 479,45 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ 1 407 Kč 1 426 Kč +19 Kč
Mateřská na 1 kalendářní den 985 Kč 999 Kč +14 Kč
Mateřská za 1 měsíc (30 dní) 29 550 Kč 29 970 Kč +420 Kč
Mateřská na 1 dítě (28 týdnů) 193 060 Kč 195 804 Kč +2744 Kč
Mateřská na dvojčata (37 týdnů) 255 115 Kč 258 741 Kč +3626 Kč

Kolik bude maximální mateřská (PPM) v roce 2023

Od výše redukčních hranic, se odvíjí i to, kolik může být maximální výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství v roce 2023. To je dáno tím, že vše, co je nad 3 redukční hranici, se nezapočítává:

 • Maximální mateřská v roce 2023 za 1 den = 1 648 Kč
 • Maximální mateřská v roce 2023 za 1 měsíc = 49 440 Kč
 • Maximální mateřská v roce 2023 na 1 dítě (28 týdnů) = 323 008 Kč
 • Maximální mateřská v roce 2023 na dvojčata (37 týdnů) = 426 832 Kč

Kolik bude maximální rodičovská (rodičovský příspěvek) v roce 2023?

Na maximální výši mateřské (peněžité pomoci v mateřství), je pak navázána i maximální výše rodičovské (rodičovského příspěvku).

Celková výše rodičovského příspěvku je v roce 2023 ve výši 300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata (či více dětí).

Měsíčně ale může být rodičovská (rodičovský příspěvek) maximálně do výše 30 násobku vyměřovacího základu pro mateřskou (PPM):

 • Pokud někdo neměl nárok na mateřskou (nebo jen nízkou), pak může mít rodičovskou maximálně do 13 000 Kč
 • Ostatní mohou mít maximální měsíční rodičovský příspěvek odpovídající jejich mateřské (PPM), např. u zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč, by byla rodičovská maximálně 29 970 Kč měsíčně
 • Maximální výše rodičovské (rodičovského příspěvku), bude v roce 2023 ve výši 49 440 Kč (týká se jen zaměstnanců s nadprůměrně vysokými příjmy).

Jaké jsou podmínky a kdo má nárok na mateřskou v roce 2023?

Základní podmínky pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), by se v roce 2023 neměly nijak měnit.

I v roce 2023 bude platit, že nárok na mateřskou má především ten, kdo:

 • Je zaměstnaný (zaměstnavatel za něj platí nemocenské pojištění) nebo podniká jako OSVČ (a platí si dobrovolné nemocenské pojištění)
 • Nemocenské pojištění (doba v zaměstnání nebo podnikání), musí být minimálně 270 kalendářních dní za poslední dva roky (u OSVČ navíc 180 dní, za poslední rok)
 • Nárok na mateřskou (PPM) je i po skončení zaměstnání – pokud je mateřská zahájena v ochranné době 180 dní, od skončení posledního zaměstnání, ve kterém už byla žena těhotná

Jak se změní mateřská v roce 2023

Jak vyplývá z předchozích odstavců, od 1. 1. 2023 dochází jen k mírnému zvýšení mateřské (peněžité pomoci v mateřství). A týká se to především zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou (popř. by se to týkalo i OSVČ, kteří platí vysoké sociální (nemocenské) pojištění).

Ostatní podmínky pro nárok na mateřskou, by měly být v roce 2023 stejné. I nadále bude platit, že délka mateřské dovolené je 28 týdnů na jedno dítě nebo 37 týdnů na dvojčata.

Na mateřskou může mít nárok i muž (otec dítěte). U muže je délka mateřské 22 týdnů (na jedno dítě) nebo 31 týdnů (na dvojčata).

Podmínkou pro nárok na mateřskou i nadále zůstává určitá minimální „odpracovaná“ doba (doba účasti na nemocenském pojištění). I v roce 2023 tedy bude platit, že ten, kdo je před porodem dlouhodobě nezaměstnaný, nebo třeba těhotná studentka, nebude mít nárok na mateřskou (PPM). A bude mít nárok až na rodičovský příspěvek od narození dítěte.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: Kolik bude mateřská (PPM) v roce 2023?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna