Kalkulačka: Kolik bude mateřská (PPM) v roce 2021?

<span>Od začátku roku 2021 dochází ke zvýšení redukčních hranic, které ovlivňují výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství, PPM). Mateřská by se měla v roce 2021 zvýšit jen mírně (desítky korun měsíčně). Od 1. 1. 2021 se zvyšuje i maximální mateřská. A v návaznosti na to, i maximální rodičovská (rodičovský příspěvek).</span> Od začátku roku 2021 dochází ke zvýšení redukčních hranic, které ovlivňují výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství, PPM). Mateřská by se měla v roce 2021 zvýšit jen mírně (desítky korun měsíčně). Od 1. 1. 2021 se zvyšuje i maximální mateřská. A v návaznosti na to, i maximální rodičovská (rodičovský příspěvek).

Od začátku roku 2021 značnou platit nové redukční hranice, které ovlivňují výpočet výše mateřské v roce 2021. Ty se pravidelně každý rok od 1. 1. 2021 zvyšují (započítává se mimo jiné vliv inflace).

Díky zvýšení redukčních hranic, tak od začátku ledna 2020 mírně vzroste výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství). Změní se i to, kolik bude maximální mateřská v roce 2021 (nebo kolik bude maximální rodičovská – rodičovský příspěvek 2021).

Zvýšení redukčních hranic pro výpočet mateřské (PPM) v roce 2021

Redukční hranice, které se aplikují při výpočtu nemocenských dávek, kam spadá především mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele (nemocenská za prvních 14 dní), nemocenské dávky od 15 dne, otcovská, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné nebo i další, se zpravidla zvyšují od začátku roku 2021.

Od 1. 1. 2021 budou pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), platit tyto nové redukční hranice:

 • První redukční hranice je 1182 Kč (v roce 2020 to bylo 1162 Kč)
 • Druhá redukční hranice je 1773 Kč (v roce 2020 to bylo 1742 Kč)
 • Třetí redukční hranice je 3545 Kč (v roce 2020 to bylo 3484 Kč).

Vše, co bude v roce 2021 nad 3545 Kč (v roce 2020 to bylo 3484 Kč), už na výpočet mateřské nemá vliv.

Kalkulačka výpočet PPM: Kolik bude mateřská v roce 2021

Kalkulačka mateřská 2021
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jak se vypočítá mateřská (PPM) v roce 2021?

Pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), jsou důležité redukční hranice. Výpočet mateřské se podobě, jako i u dalších nemocenských dávek (nemocenská, ošetřovné, otcovská apod.), provádí na základě hrubého příjmu ze zaměstnání (nebo z vyměřovacího základu u OSVČ).

Výpočet mateřské se obvykle provádí na základě příjmů ze zaměstnání za posledních 12 měsíců (může to ale být i jinak, vychází se z posledního zaměstnání, resp. poslední nemocensky pojištěné činnosti).

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství, PPM), je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu). Při hrubé mzdě do 36 000 Kč, je to tedy 70% z hrubé mzdy (zjednodušeně řečeno, ale +/- to tomu odpovídá)

Výpočet: Denní vyměřovací základ pro výpočet PPM a výše mateřské v roce 2021

Denní vyměřovací základ se vypočítá tak, že se vezme souhrn hrubého příjmu za posledních 12 měsíců, který se vydělí počtem kalendářních dní (zjednodušené vyjádření – reálně je to trochu složitější).

Zjednodušeně bychom si to tedy mohli spočítat tak, že pokud má někdo průměrnou hrubou mzdu 45 000 Kč měsíčně, pak jeho denní vyměřovací základ bude: (12*45000)/365 = 1479,45 Kč.

Při skutečném výpočtu do hry mohou vstupovat třeba i vyloučené dny – doba, kdy jste byli na nemocenské nebo i některé další faktory. Rozdíl oproti výše uvedenému zjednodušenému výpočtu je ale obvykle jen minimální.

A v tuto chvíli vstupují do hry redukční hranice. Základní denní vyměřovací základ se totiž redukuje (snižuje):

 • Do první redukční hranice se započítá 100%
 • Do druhé redukční hranice se započítá 60%
 • Do 3 redukční hranice se započítá 30%
 • Nad třetí redukční hranici se už nezapočítá nic

Ve výše uvedeném příkladu, u průměrné hrubé mzdy 45 000 Kč, by to vypadalo takto:

 • Denní vyměřovací základ pro výpočet PPM v roce 2021 bude 1479,45 Kč
 • Do částky 1182 Kč (1 redukční hranice) se započítá 100% = 1182 Kč
 • Z částky nad 1182 (tj. z toho co zbývá do 1479,45 Kč, což je 297,45 Kč) se započítá 60% = 178,47
 • Celý výsledek se zaokrouhlí
 • Výsledný redukovaný denní vyměřovací základ bude 1361 Kč

Příklad: Výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM) v roce 2021

Výše mateřské, by u hrubé mzdy 45 000 Kč, byla v roce 2021 vypočítána, jako 70% z částky 1361 Kč:

 • Mateřská (PPM) 2021 za jeden kalendářní den = 953 Kč
 • Mateřská (PPM) 2021 za jeden měsíc (30dní) = 28 590 Kč
 • Mateřská (PPM) 2021 za celou dobu (28 týdnů) = 186 788 Kč

Zvýšení redukčních hranic pro výpočet výše mateřské (PPM), hraje největší roli především u zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou:

 • Do částky cca 36 000 Kč měsíčně (hrubá mzda), se v roce 2021 denní vyměřovací základ nesnižuje redukcí a mateřská je 70% z hrubé mzdy
 • V roce 2020 to byl do cca 35 400 Kč měsíčně

O kolik se zvýší mateřská od 1. 1. 2021?

Jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích. Zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2021, bude mít vliv především na zaměstnance s vyšší hrubou mzdou. Ti, kdo mají hrubou mzdu (průměr za posledních 12 měsíců) do 36 000 Kč, v podstatě nepoznají žádný rozdíl.

Srovnání výpočtu mateřské – o kolik se zvýší mateřská v roce 2021

V následující tabulce je vidět, že zvýšení mateřské v roce 2021, by se u zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč projevilo zvýšením o 150 Kč za jeden měsíc (30 kalendářních dní).

 • Celková mateřská na jedno dítě (28 týdnů), by se v roce 2021 zvýšila o 980 Kč.
 • Celková mateřská na dvojčata (nebo více současně narozených dětí), by se v roce 2021 zvýšila o 1295 Kč.
v roce 2020 v roce 2021 Zvýšení 2021
Průměrná hrubá mzda 45 000 Kč 45 000 Kč
Denní vyměřovací základ 1 479,45 Kč 1 479,45 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ 1 353 Kč 1 361 Kč
Mateřská na 1 kalendářní den 948 Kč 953 Kč 5 Kč
Mateřská za 1 měsíc (30 dní) 28 440 Kč 28 590 Kč 150 Kč
Mateřská na 1 dítě (28 týdnů) 185 808 Kč 186 788 Kč 980 Kč
Mateřská na dvojčata (37 týdnů) 245 532 Kč 246 827 Kč 1 295 Kč

Kolik bude maximální mateřská (PPM) v roce 2021

Od výše redukčních hranic, se odvíjí i to, kolik může být maximální výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství v roce 2021. To je dáno tím, že vše, co je nad 3 redukční hranici, se nezapočítává:

 • Maximální mateřská v roce 2021 za 1 den = 1 449 Kč
 • Maximální mateřská v roce 2021 za 1 měsíc = 43 470 Kč
 • Maximální mateřská v roce 2021 na 1 dítě (28 týdnů) = 284 004 Kč
 • Maximální mateřská v roce 2021 na dvojčata (37 týdnů) = 375 291 Kč

Kolik bude maximální rodičovská (rodičovský příspěvek) v roce 2021?

Na maximální výši mateřské (peněžité pomoci v mateřství), je pak navázána i maximální výše rodičovské (rodičovského příspěvku).

Celková výše rodičovského příspěvku je v roce 2021 ve výši 300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata (či více dětí).

Měsíčně ale může být rodičovská (rodičovský příspěvek) maximálně do výše 30 násobku vyměřovacího základu pro mateřskou (PPM):

 • Pokud někdo neměl nárok na mateřskou (nebo jen nízkou), pak může mít rodičovskou maximálně do 10 000 Kč
 • Ostatní mohou mít maximální měsíční rodičovský příspěvek odpovídající jejich mateřské (PPM), např. u zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč, by byla rodičovská maximálně 28 590 Kč měsíčně
 • Maximální výše rodičovské (rodičovského příspěvku), bude v roce 2021 ve výši 43 470 Kč (týká se jen zaměstnanců s nadprůměrně vysokými příjmy).

Jaké jsou podmínky a kdo má nárok na mateřskou v roce 2021?

Základní podmínky pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), by se v roce 2021 neměly nijak měnit.

I v roce 2021 bude platit, že nárok na mateřskou má především ten, kdo:

 • Je zaměstnaný (zaměstnavatel za něj platí nemocenské pojištění) nebo podniká jako OSVČ (a platí si dobrovolné nemocenské pojištění)
 • Nemocenské pojištění (doba v zaměstnání nebo podnikání), musí být minimálně 270 kalendářních dní za poslední dva roky (u OSVČ navíc 180 dní, za poslední rok)
 • Nárok na mateřskou (PPM) je i po skončení zaměstnání – pokud je mateřská zahájena v ochranné době 180 dní, od skončení posledního zaměstnání, ve kterém už byla žena těhotná

Jak se změní mateřská v roce 2021

Jak vyplývá z předchozích odstavců, od 1. 1. 2021 dochází jen k mírnému zvýšení mateřské (peněžité pomoci v mateřství). A týká se to především zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou (popř. by se to týkalo i OSVČ, kteří platí vysoké sociální (nemocenské) pojištění).

Ostatní podmínky pro nárok na mateřskou, by měly být v roce 2021 stejné. I nadále bude platit, že délka mateřské dovolené je 28 týdnů na jedno dítě nebo 37 týdnů na dvojčata.

Na mateřskou může mít nárok i muž (otec dítěte). U muže je délka mateřské 22 týdnů (na jedno dítě) nebo 31 týdnů (na dvojčata).

Podmínkou pro nárok na mateřskou i nadále zůstává určitá minimální „odpracovaná“ doba (doba účasti na nemocenském pojištění). I v roce 2021 tedy bude platit, že ten, kdo je před porodem dlouhodobě nezaměstnaný, nebo třeba těhotná studentka, nebude mít nárok na mateřskou (PPM). A bude mít nárok až na rodičovský příspěvek od narození dítěte.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: Kolik bude mateřská (PPM) v roce 2021?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna