Kalkulačka: Kolik bude mateřská (PPM) v roce 2022?

<span>Od začátku roku 2022 dochází ke zvýšení redukčních hranic, které ovlivňují výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství, PPM). Mateřská by se měla v roce 2022 zvýšit jen mírně (desítky korun měsíčně). Od 1. 1. 2022 se zvyšuje i maximální mateřská. A v návaznosti na to, i maximální rodičovská (rodičovský příspěvek)</span> Od začátku roku 2022 dochází ke zvýšení redukčních hranic, které ovlivňují výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství, PPM). Mateřská by se měla v roce 2022 zvýšit jen mírně (desítky korun měsíčně). Od 1. 1. 2022 se zvyšuje i maximální mateřská. A v návaznosti na to, i maximální rodičovská (rodičovský příspěvek)

Od začátku roku 2022 značnou platit nové redukční hranice, které ovlivňují výpočet výše mateřské v roce 2022. Ty se pravidelně každý rok od 1. 1. 2022 zvyšují (započítává se mimo jiné vliv inflace).

Díky zvýšení redukčních hranic, tak od začátku ledna 2022 mírně vzroste výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství). Změní se i to, kolik bude maximální mateřská v roce 2022 (nebo kolik bude maximální rodičovská – rodičovský příspěvek 2022).

Zvýšení redukčních hranic pro výpočet mateřské (PPM) v roce 2022

Redukční hranice, které se aplikují při výpočtu nemocenských dávek, kam spadá především mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele (nemocenská za prvních 14 dní), nemocenské dávky od 15 dne, otcovská, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné nebo i další, se zpravidla zvyšují od začátku roku 2022.

Od 1. 1. 2022 budou pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), platit tyto nové redukční hranice:

 • První redukční hranice je 1298 Kč (v roce 2021 to bylo 1182 Kč)
 • Druhá redukční hranice je 1946 Kč (v roce 2021 to bylo 1773 Kč)
 • Třetí redukční hranice je 3892 Kč (v roce 2021 to bylo 3545 Kč).

Vše, co bude v roce 2022 nad 3892 Kč (v roce 2021 to bylo 3545 Kč), už na výpočet mateřské nemá vliv.

Kalkulačka výpočet PPM: Kolik bude mateřská v roce 2022

Kalkulačka mateřská 2022
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jak se vypočítá mateřská (PPM) v roce 2022?

Pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), jsou důležité redukční hranice. Výpočet mateřské se podobě, jako i u dalších nemocenských dávek (nemocenská, ošetřovné, otcovská apod.), provádí na základě hrubého příjmu ze zaměstnání (nebo z vyměřovacího základu u OSVČ).

Výpočet mateřské se obvykle provádí na základě příjmů ze zaměstnání za posledních 12 měsíců (může to ale být i jinak, vychází se z posledního zaměstnání, resp. poslední nemocensky pojištěné činnosti).

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství, PPM), je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu). Při hrubé mzdě do 39 500 Kč, je to tedy 70% z hrubé mzdy (zjednodušeně řečeno, ale +/- to tomu odpovídá)

Výpočet: Denní vyměřovací základ pro výpočet PPM a výše mateřské v roce 2022

Denní vyměřovací základ se vypočítá tak, že se vezme souhrn hrubého příjmu za posledních 12 měsíců, který se vydělí počtem kalendářních dní (zjednodušené vyjádření – reálně je to trochu složitější).

Zjednodušeně bychom si to tedy mohli spočítat tak, že pokud má někdo průměrnou hrubou mzdu 45 000 Kč měsíčně, pak jeho denní vyměřovací základ bude: (12*45000)/365 = 1479,45 Kč.

Při skutečném výpočtu do hry mohou vstupovat třeba i vyloučené dny – doba, kdy jste byli na nemocenské nebo i některé další faktory. Rozdíl oproti výše uvedenému zjednodušenému výpočtu je ale obvykle jen minimální.

A v tuto chvíli vstupují do hry redukční hranice. Základní denní vyměřovací základ se totiž redukuje (snižuje):

 • Do první redukční hranice se započítá 100%
 • Do druhé redukční hranice se započítá 60%
 • Do 3 redukční hranice se započítá 30%
 • Nad třetí redukční hranici se už nezapočítá nic

Ve výše uvedeném příkladu, u průměrné hrubé mzdy 45 000 Kč, by to vypadalo takto:

 • Denní vyměřovací základ pro výpočet PPM v roce 2022 bude 1479,45 Kč
 • Do částky 1298 Kč (1 redukční hranice) se započítá 100% = 1298 Kč
 • Z částky nad 1298 (tj. z toho co zbývá do 1479,45 Kč, což je 181,45 Kč) se započítá 60% = 108,87 Kč
 • Celý výsledek se zaokrouhlí
 • Výsledný redukovaný denní vyměřovací základ bude 1407 Kč

Příklad: Výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM) v roce 2022

Výše mateřské, by u hrubé mzdy 45 000 Kč, byla v roce 2022 vypočítána, jako 70% z částky 1407 Kč:

 • Mateřská (PPM) 2022 za jeden kalendářní den = 985 Kč
 • Mateřská (PPM) 2022 za jeden měsíc (30dní) = 29 550 Kč
 • Mateřská (PPM) 2022 za celou dobu (28 týdnů) = 193 060 Kč

Zvýšení redukčních hranic pro výpočet výše mateřské (PPM), hraje největší roli především u zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou:

 • Do částky cca 39 500 Kč měsíčně (hrubá mzda), se v roce 2022 denní vyměřovací základ nesnižuje redukcí a mateřská je 70% z hrubé mzdy

O kolik se zvýší mateřská od 1. 1. 2022?

Jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích. Zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2022, bude mít vliv především na zaměstnance s vyšší hrubou mzdou. Ti, kdo mají hrubou mzdu (průměr za posledních 12 měsíců) do 39 500 Kč, v podstatě nepoznají žádný rozdíl.

Srovnání výpočtu mateřské – o kolik se zvýší mateřská v roce 2022

V následující tabulce je vidět, že zvýšení mateřské v roce 2022, by se u zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč projevilo zvýšením o skoro 1000 Kč za jeden měsíc (30 kalendářních dní).

 • Mateřská za jeden měsíc (30 dní), by se v roce 2022 zvýšila o 960 Kč
 • Celková mateřská na jedno dítě (28 týdnů), by se v roce 2022 zvýšila o 6272 Kč.
 • Celková mateřská na dvojčata (nebo více současně narozených dětí), by se v roce 2022 zvýšila o 8288 Kč.
v roce 2021 v roce 2022 Zvýšení 2022
Průměrná hrubá mzda 45 000 Kč 45 000 Kč
Denní vyměřovací základ 1 479,45 Kč 1 479,45 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ 1 361 Kč 1 407 Kč +46 Kč
Mateřská na 1 kalendářní den 953 Kč 985 Kč +32 Kč
Mateřská za 1 měsíc (30 dní) 28 590 Kč 29 550 Kč +960 Kč
Mateřská na 1 dítě (28 týdnů) 186 788 Kč 193 060 Kč +6272 Kč
Mateřská na dvojčata (37 týdnů) 246 827 Kč 255 115 Kč +8288 Kč

Kolik bude maximální mateřská (PPM) v roce 2022

Od výše redukčních hranic, se odvíjí i to, kolik může být maximální výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství v roce 2022. To je dáno tím, že vše, co je nad 3 redukční hranici, se nezapočítává:

 • Maximální mateřská v roce 2022 za 1 den = 1 590 Kč
 • Maximální mateřská v roce 2022 za 1 měsíc = 47 700 Kč
 • Maximální mateřská v roce 2022 na 1 dítě (28 týdnů) = 311 640 Kč
 • Maximální mateřská v roce 2022 na dvojčata (37 týdnů) = 411 640 Kč

Kolik bude maximální rodičovská (rodičovský příspěvek) v roce 2022?

Na maximální výši mateřské (peněžité pomoci v mateřství), je pak navázána i maximální výše rodičovské (rodičovského příspěvku).

Celková výše rodičovského příspěvku je v roce 2022 ve výši 300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata (či více dětí).

Měsíčně ale může být rodičovská (rodičovský příspěvek) maximálně do výše 30 násobku vyměřovacího základu pro mateřskou (PPM):

 • Pokud někdo neměl nárok na mateřskou (nebo jen nízkou), pak může mít rodičovskou maximálně do 10 000 Kč
 • Ostatní mohou mít maximální měsíční rodičovský příspěvek odpovídající jejich mateřské (PPM), např. u zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč, by byla rodičovská maximálně 29 550 Kč měsíčně
 • Maximální výše rodičovské (rodičovského příspěvku), bude v roce 2022 ve výši 47 700 Kč (týká se jen zaměstnanců s nadprůměrně vysokými příjmy).

Jaké jsou podmínky a kdo má nárok na mateřskou v roce 2022?

Základní podmínky pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), by se v roce 2022 neměly nijak měnit.

I v roce 2022 bude platit, že nárok na mateřskou má především ten, kdo:

 • Je zaměstnaný (zaměstnavatel za něj platí nemocenské pojištění) nebo podniká jako OSVČ (a platí si dobrovolné nemocenské pojištění)
 • Nemocenské pojištění (doba v zaměstnání nebo podnikání), musí být minimálně 270 kalendářních dní za poslední dva roky (u OSVČ navíc 180 dní, za poslední rok)
 • Nárok na mateřskou (PPM) je i po skončení zaměstnání – pokud je mateřská zahájena v ochranné době 180 dní, od skončení posledního zaměstnání, ve kterém už byla žena těhotná

Jak se změní mateřská v roce 2022

Jak vyplývá z předchozích odstavců, od 1. 1. 2022 dochází jen k mírnému zvýšení mateřské (peněžité pomoci v mateřství). A týká se to především zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou (popř. by se to týkalo i OSVČ, kteří platí vysoké sociální (nemocenské) pojištění).

Ostatní podmínky pro nárok na mateřskou, by měly být v roce 2022 stejné. I nadále bude platit, že délka mateřské dovolené je 28 týdnů na jedno dítě nebo 37 týdnů na dvojčata.

Na mateřskou může mít nárok i muž (otec dítěte). U muže je délka mateřské 22 týdnů (na jedno dítě) nebo 31 týdnů (na dvojčata).

Podmínkou pro nárok na mateřskou i nadále zůstává určitá minimální „odpracovaná“ doba (doba účasti na nemocenském pojištění). I v roce 2022 tedy bude platit, že ten, kdo je před porodem dlouhodobě nezaměstnaný, nebo třeba těhotná studentka, nebude mít nárok na mateřskou (PPM). A bude mít nárok až na rodičovský příspěvek od narození dítěte.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: Kolik bude mateřská (PPM) v roce 2022?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna