Krizové ošetřovné: Nárok na ošetřovné pro zaměstnance nebo OSVČ při zavřené škole

<span>Během podzimu se změní podmínky pro nárok na ošetřovné (OČR). Ošetřovné bude prodlouženo na celou dobu, co budou zavřené školy. Nárok je ale jen u dětí, mladších než 10 roků. Ošetřovné bude také zvýšené na 70%. Nárok na ošetřovné budou mít  OSVČ (400 Kč na den), nebo ti kdo pracují na DPP či DPČ.</span> Během podzimu se změní podmínky pro nárok na ošetřovné (OČR). Ošetřovné bude prodlouženo na celou dobu, co budou zavřené školy. Nárok je ale jen u dětí, mladších než 10 roků. Ošetřovné bude také zvýšené na 70%. Nárok na ošetřovné budou mít OSVČ (400 Kč na den), nebo ti kdo pracují na DPP či DPČ.

Během října 2020, nařídila vláda (podobně jako na jaře), plošné uzavření všech škol. Některé školy fungovaly v omezeném režimu již dříve (střední nebo vysoké), jinde zase z důvodu koronaviru a karanténě, docházelo k uzavírání celých tříd nebo i škol.

Zatímco během jarních měsíců vláda razantně měnila podmínky pro nárok na ošetřovné pro zaměstnance nebo i pro OSVČ, na začátku podzimu tomu tak nebylo.

Během září a začátku října platí pro ošetřovné běžné podmínky (které nejsou koncipovány na podobné situace, jako je epidemie koronaviru, nebo plošné zavření škol).

Vláda ale připravuje novelu zákona o ošetřovném. Společně s tím by mělo být opět spuštěno ošetřovné i pro OSVČ.

Co dělat při zavřené škole – kdy je nárok na ošetřovné?

I když novela zákona o ošetřovném, nebyla ještě schválena (v úterý 20. 10. 2020 ji má schvalovat parlament a následně snad i senát), můžeme vycházet z toho, co navrhuje vláda.

Při plošném zavření škol, mohou všichni rodiče, kteří potřebují zůstat doma, využít podmínek běžného ošetřovného. To je jen na dobu 9 nebo 16 kalendářních dní. Dá se ale očekávat, že do uplynutí této doby budou schváleny nové podmínky. Pak by už mělo být ošetřovné prodlouženo na delší dobu.

Kdo má nárok na ošetřovné během podzimu 2020?

Během podzimu by měly platit jiné podmínky pro ošetřovné, než na jaře:

  • Nárok na OČR budou mít rodiče dětí do 10 roků (dítě musí být v době začátku čerpání OČR mladší než 10 roků, to že má 10té narozeniny v průběhu čerpání nevadí)
  • Ošetřovné by mělo být prodloužena na celou dobu, kdy budou zavřené školy (tj. i na listopad a případně další měsíce, pokud to bude třeba)
  • U starších dětí může být na ošetřovné nárok pouze v případě, že má dítě nějaký zdravotní hendikep (I. stupeň)
  • Nárok na ošetřovné bude i v případě, že je nařízena karanténa v rodině
  • Během října (případně i v listopadu, nebo dále), by měli mít nárok na ošetřovné i OSVČ
  • Během podzimu by na ošetřovné měli mít nárok i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ (pokud platí sociální pojištění)

Kolik bude ošetřovné během podzimu 2020?

Zatímco na jaře bylo ošetřovné zvýšeno až na 80% (z hrubé mzdy, resp. z redukovaného vyměřovacího základu), během podzimu bude ošetřovné zvýšeno pouze na 70% (za běžných podmínek je to jen 60%).

Podle všeho by ale měla být současně zavedena minimální částka 400 Kč na den.

Nárok na ošetřovné v říjnu 2020 – podzimní prázdniny

Během října ale nebude nárok na ošetřovné za celou dobu, co jsou zavřené školy.

K plošnému uzavření škol došlo od 14. 10. 2020. Současně ale vláda vyhlásila prodloužené podzimní prázdniny, které jsou letos od 26. 10. do 30. 10. 2020:

  • Během školních prázdnin není nárok na ošetřovné (tj. 29. a 30. října)
  • 26. a 27. října sice neprobíhá výuka, ale nejedná se o prázdniny v pravém slova smyslu (školy jsou uzavřené z rozhodnutí vlády), na ošetřovné nárok bude
  • Podobně není nárok na ošetřovné ani ve dnech, kdy je ve škole ředitelské volno

Z toho vyplývá, že v říjnu mohou rodiče dostat ošetřovné jen za 14. 10. 2020 až 28. 10. 2020. A následně od 31.10.2020. Tedy za 16 kalendářních dní. Případně o za delší dobu – pouze ale za předpokladu, že dítě bylo doma už před 14. 10. 2020.  Od 29. 10. do 30.10., na ošetřovné nárok nevzniká.

Žádost o ošetřovné za říjen – nový formulář

Na konci října, bude nutné vyplnit nový formulář. Ten by mělo připravit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podobně, jako na jaře, se bude jednat o formulář, kde rodiče vyplní, za jaké dny požadují ošetřovné. Je možné žádat OČR za celou dobu, nebo i jen za jednotlivé dny.

Pokud bude schválen vládní návrh změny zákona, pak by mělo platit, že rodiče se mohou během ošetřovného střídat. Podobně, jako na jaře, bude možné, aby část dní čerpal ošetřovné jeden rodič, a část zase druhý, přičemž se mohou libovolně střídat.

Formulář, pro žádost o ošetřovné za říjen by měl být k dispozici na konci měsíce, nebo na začátku listopadu.

Ošetřovné pro OSVČ – 400 Kč na den

Za běžných podmínek nemají OSVČ nárok na ošetřovné. Během jarních měsíců byla pro živnostníky zřízena speciální dotace „ošetřovné“ od Ministerstva průmyslu a obchodu (nejprve 424 Kč na den a následně 500 Kč na den). Nyní, během podzimu, by se měla tato dotace obnovit.

OSVČ si tak na začátku listopadu budou moci požádat o ošetřovné za říjen. Podobně, jako zaměstnanci, i OSVČ budou mít nárok na ošetřovné jen u dětí do 10 roků (u starších jen v případě, že má dítě zdravotní hendikep).

Bude možné žádat ošetřovné za 12 dní (od 14. 10. 2020 do 28. 10. 2020 a 31.10.2020), tj. za dobu, kdy byly plošně uzavřeny školy (na podzimní prázdniny by se ošetřovné nemělo vztahovat). Částka bude 400 Kč na jeden kalendářní den, tj. za říjen by mělo být možné požádat o 6 400 Kč.

Ošetřovné pro „dohodáře“ – práce na DPP a DPČ

Na ošetřovné by v říjnu (nebo i v listopadu) měli mít nárok i ti, kdo pracují na dohodu (DPP nebo DPČ). Pouze ale za předpokladu že jim daná dohoda zakládá účast na nemocenském pojištění.

Při práci na dohodu o provedení práce (DPP) to znamená příjem více než 10 000 Kč měsíčně. Při práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) to znamená minimální příjem alespoň 3000 Kč (od ledna 2021 to bude 3500 Kč).

Pokud není splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění v daném měsíci (říjnu), pak musí být účast na nemocenském pojištění splněna v předchozích 3 měsících.

Nárok na ošetřovné i v dalších měsících – listopad nebo prosinec 2020?

Zatím není jisté, jestli se děti budou vracet do škol od 2. listopadu 2020, jak se původně tvrdilo.

Novela zákona o ošetřovném s tím počítá, a změněné podmínky by měly platit až do konce školního roku 2020/2021, tedy až do 30. 6. 2021.

Pokud by tedy uzavření škol pokračovalo i v listopadu, nebo pokud by bylo školy nutné uzavřít znovu třeba v prosinci, či v roce 2021, tak by platily tyto nové podmínky. Podobně zřejmě bude koncipováno i ošetřovné pro OSVČ.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Krizové ošetřovné: Nárok na ošetřovné pro zaměstnance nebo OSVČ při zavřené škole

Diskuse: 2

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna