Koronavirus a těhotenství

I v době vrcholící celosvětové pandemie, není možné říci, že by koronavirus pro těhotné ženy představoval významně vyšší riziko než pro zbytek populace.

I v době vrcholící celosvětové pandemie, není možné říci, že by koronavirus pro těhotné ženy představoval významně vyšší riziko než pro zbytek populace. Je pravda, že těhotné ženy patří spíše mezi rizikovější skupinu lidí.

Je známo, že největší riziko představuje koronavirus pro starší ročníky a pro lidi se sníženou imunitou. Tedy především pro lidi, kteří prodělali nebo prodělávají nějaké závažné onemocnění, jsou po nějaké náročné operaci, nebo mají vrozené problémy s imunitou.

Do této kategorie částečně spadají i těhotné ženy, protože u nich je imunita těhotenstvím také určitým způsobem omezena. K omezení imunity u těhotné ženy dochází přirozeným způsobem proto, aby tělo neodmítalo a nebojovalo s vyvíjejícím se plodem.

Pro těhotné ženy tak virové infekce představují vyšší míru rizika. Není ale důvod k panice. Zatím neexistují žádné údaje, o tom, že by koronavirus pro těhotné ženy představoval nějaké významně vyšší riziko, než třeba běžná chřipka.

Stejně tak zatím neexistuje žádný případ, kdy by došlo k přenosu koronaviru z těhotné ženy na nenarozené miminko. I přenos na čerstvě narozené dítě je poměrně vzácný (i když i takové případy se mohou stát).

Mohlo by vás zajímat: Epidemie koronavirus, Jak ochránit dítě po porodu před koronavirem?

Klasická chřipka, představuje zvýšené riziko pro těhotné ženy. Chřipka může během těhotenství způsobit závažnější průběh nemoci. A mohou s ní být spojena i další rizika pro samotnou matku nebo i pro nenarozené dítě. V těhotenství je doporučeno očkování proti chřipce.
V roce 2024, je nárok jen na běžné ošetřovné. To znamená, že u nemocného dítěte (nebo jiného člena rodiny/společné domácnosti), bude nárok na OČR pouze po dobu 9 kalendářních dní (pouze u osamělých rodičů je to až 16 kalendářních dní).
Pokud je těhotná žena na neschopence (rizikovém těhotenství), pak může mít nárok na nemocenské dávky. Od 1. 1. 2024 se mírně zvyšují redukční hranice, a díky tomu může být v roce 2024, i o něco málo vyšší nemocenská.
Na ošetřovné není nárok během podzimních prázdnin. V roce 2020 tedy není nárok na ošetřovné za dny od 26. 10. 2020 do konce měsíce. Na ošetřovní při zavřené škole je tak nárok od 14. 10. 2020 do 25. 10. 2020, a následně případně od 2. 11. 2020.
V souvislosti s těhotenstvím nebo následným porodem, můžete být v dočasné pracovní neschopnosti. Může se jednat o neschopenku z důvodu rizikového těhotenství. Nebo to může být neschopenka v souvislosti s porodem, pokud nemáte nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství).
O podporu je možné žádat od 10. 4. 2020. Žádost je možné podat kdykoliv, až do června 2020. Kromě samotné žádosti (viz formulář níže) nejsou požadovány žádné další doklady nebo potvrzení.
Pro těhotné ženy platí, že díky těhotenství mají sníženou imunitu, a tak pro ně může koronavirus představovat vyšší riziko, než pro zbytek běžné populace (se srovnatelným zdravotním stavem a věkem).