Kalkulačka – výpočet nemocenské při rizikovém těhotenství 2024

<span>Pokud je těhotná žena na neschopence (rizikovém těhotenství), pak může mít nárok na nemocenské dávky. Od 1. 1. 2024 se mírně zvyšují redukční hranice, a díky tomu může být v roce 2024, i o něco málo vyšší nemocenská.</span> Pokud je těhotná žena na neschopence (rizikovém těhotenství), pak může mít nárok na nemocenské dávky. Od 1. 1. 2024 se mírně zvyšují redukční hranice, a díky tomu může být v roce 2024, i o něco málo vyšší nemocenská.

Řada těhotných žen, zůstává během těhotenství doma na neschopence (rizikové těhotenství). Pokud je těhotná žena zaměstnaná (nebo si jako OSVČ platí nemocenské pojištění), pak má během rizikového těhotenství nárok na nemocenské dávky.

Od 1. ledna 2024, se mírně zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenské (náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele, i nemocenských dávek od státu). V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je nemocenská v roce 2024.

Výpočet nemocenské v této kalkulačce platí obecně (nejenom pro rizikové těhotenství, ale pro jakoukoliv neschopenku, kdy máte nárok na nemocenské dávky).

Kdo má nárok na rizikové těhotenství 2024

O tom, že se jedná o rizikové těhotenství, rozhoduje ošetřující lékař. Rizikové těhotenství, nemusí nutně znamenat, že je zde nějaké přímé ohrožení (riziko) pro těhotnou ženu nebo nenarozené dítě.

Často to znamená, že je zde pouze nějaké možné (potenciální) riziko, a z toho důvodu by neměla těhotná žena pracovat, nebo dodržovat nějaký klidový režim.

Důvody pro rizikové těhotenství, mohou být různé. Potenciálním rizikem, může být například vícečetné těhotenství, věk těhotné ženy, anamnéza, zdravotní stav, či mnoho jiných okolností.

I když by to tak oficiálně být nemělo, často jsou důvodem pro neschopenku (rizikové těhotenství), i „sociální důvody“. Může se například jednat o ztrátu zaměstnání, kdy je pak následně žena raději na neschopence, aby nebyla zcela bez příjmu.

Kalkulačka – výpočet nemocenské (nejenom při rizikovém těhotenství) v roce 2024

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dní), se vychází z průměrného hrubého hodinového výdělku, za předchozí 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí).

Výpočet nemocenských dávek (nemocenská od 15 dne neschopenky), vychází z vyměřovacího základu (z hrubé mzdy/platu, zpravidla za posledních 12 měsíců).

Výpočet nemocenské u OSVČ, se odvíjí od vyměřovacího základu a toho, jak vysoké nemocenské pojištění, si OSVČ platí. Výpočet nemocenské pro OSVČ je ale trochu jiný, než u zaměstnanců. Kalkulačku pro výpočet nemocenské pro OSVČ v roce 2024, najdete například zde.

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Nárok na nemocenskou během neschopenky – rizikové těhotenství

Aby byl nárok na placenou neschopenku (nemocenské dávky), během rizikového těhotenství, musí být splněna některá/některé z následujících podmínek:

 • Neschopenka (pracovní neschopnost) musí být zahájena ještě v průběhu zaměstnání, nebo nejpozději do 7 kalendářních dní od skončení zaměstnání
 • U OSVČ je podmínkou nároku na nemocenskou, placení nemocenského pojištění, alespoň po dobu 3 měsíce před začátkem neschopenky
 • Při práci na dohodu o provedení práce (DPP), je nárok na nemocenskou, jen při příjmu nad 10 000 Kč
 • Při práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), je nárok na nemocenskou, jen při sjednaném příjmu od 4 000 Kč

Během neschopenky (pracovní neschopnosti), je nejprve nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele (prvních 14 dní) a následně na nemocenské dávky:

 • Náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele nedostávají OSVČ (prvních 14 dní na neschopence, OSVČ nic nedostane)
 • Na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele, není nárok po skončení zaměstnání (pokud je neschopenka zahájena po skončení zaměstnání, v ochranné době 7 dní, pak je prvních 14 dní bez nemocenské)

Výpočet nemocenské – kolik dostanu při neschopence v roce 2024?

Výpočet nemocenské se odvíjí především od výše hrubé mzdy (platu). Neplatí ale zcela úplně, že čím vyšší hrubá mzda, tím vyšší nemocenská.

Při výpočtu nemocenských dávek (i náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele), se uplatňují redukční hranice. Od určité výše hrubé mzdy, se už nemocenská dále nezvyšuje.

Redukční hranice se od 1. 1. 2024 zvyšují. Díky tomu mohou mít někteří zaměstnanci v roce 2024, nárok na o něco málo vyšší nemocenskou, než jak tomu bylo v minulém roce.

Redukční hranice pro výpočet nemocenské v roce 2024:

 • 1 redukční hranice je 1466 Kč (započítá se 90%)
 • 2 redukční hranice je 2199 Kč (započítá se 60%)
 • 3 redukční hranice je 4397 Kč (započítá se 30%)

Obdobné redukční hranice se uplatňují i při výpočtu náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele (nemocenská za prvních 14 dní).

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc v roce 2024:

 • 1 redukční hranice je 256,55 Kč (započítá se 90%)
 • 2 redukční hranice je 384,83 Kč (započítá se 60%)
 • 3 redukční hranice je 769,48 Kč (započítá se 30%)

Výpočet mateřské (PPM) po neschopence (rizikovém těhotenství)

Těhotná žena, která je během těhotenství na neschopence z důvodu rizikového těhotenství, se nemusí obávat, že by díky tomu měla nižší mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství, PPM).

Pokud jsou splněny příslušné podmínky pro nárok na mateřskou (viz například zde), pak je mateřská po rizikovém těhotenství v podstatě stejná, jako by žena nebyla na neschopence, ale po celou dobu před porodem pracovala (výsledný výpočet se může lehce odlišovat, v závislosti na výši příjmu).

Doba v pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství) nebo snížený příjem (nemocenské dávky), se při výpočtu výše mateřské (PPM), nijak neprojeví.

Neschopenka spadá pod vyloučené doby, a nemocenské dávky, se pro výpočet PPM, vůbec nepoužívají. Výpočet mateřské bude vycházet z příjmu v zaměstnání, před začátkem neschopenky.

Vycházky během rizikového těhotenství – mohou být neomezené?

Drobnou negativní komplikací rizikového těhotenství, je omezení v podobě vycházek. I když je těhotná žena na rizikovém těhotenství v podstatě zdravá, přesto se na ni vztahují všechna omezení, jako na ostatní nemocné s neschopenkou.

I během rizikového těhotenství (kdy je žena zcela zdravá), vám lékař může napsat vycházky, maximálně na 6 hodin denně, v době od 7:00 do 19:00. Delší vycházky, v jiném časovém rozmezí (dříve ráno/později večer), nebo dokonce neomezené vycházky, lékař povolit nemůže. Nedovoluje mu to zákon.

Během rizikového těhotenství, je tedy těhotná žena omezena v tom, že musí většinu času trávit doma, na jedné adrese. Případná změna místa pobytu během neschopenky, je sice možná, ale opět jen na základě souhlasu lékaře, který to musí změnit v neschopence.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka – výpočet nemocenské při rizikovém těhotenství 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna