Nárok na dovolenou a mateřská či rodičovská dovolená

Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se z pohledu nároku na dovolenou započítávají jako „práce“.

Od ledna 2021 (od 1. 1. 2021) se mění podmínky pro výpočet dovolené v zaměstnání. Nově se bude za každý odpracovaný týden (resp. za každých odpracovaných 40 hodin), započítávat 1/52 dovolené, na kterou máte nárok.

Ten, kdo má nárok na 4 týdny dovolené, tak za odpravovaný týden získává nárok na 3,07 hodiny dovolené. Ten kdo má nárok na 5 týdnů dovolené, tak za odpracovaný týden získává nárok na 3,84 hodin dovolené (platí pro 40ti hodinovou týdenní pracovní dobu).

Pokud někdo pracuje na kratší úvazek, pak mu stačí odpracovat adekvátně kratší dobu (při úvazku 20 hodin, vzniká nárok na dovolenou po odpracování 20 hodin).

Současně se tím analogicky zkracuje i délka dovolené. Zatímco u zaměstnance s týdenní pracovní dobou 40 hodin, představují 4 týdny dovolené nárok na 160 hodin. U zaměstnance s týdenní pracovní dovolenu 20 hodin, představují 4 týdny dovolené nárok na 80 hodin.

Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se z pohledu nároku na dovolenou započítávají jako „práce“. Za mateřskou dovolenou, se tedy nárok na řádnou dovolenou nijak nekrátí.

U rodičovské dovolené je to jinak. Z rodičovské dovolené se jako „práce“ (pro nárok na dovolenou) započítá jenom 20 týdnů (20ti násobek stanovené týdenní pracovní doby).

Mohlo by vás zajímat: Nárok na dovolenou po skončení mateřské dovolené, Výpočet dovolené v zaměstnání od 1.1.2021, Alergie u kojenců

Od 1. 1. 2021 se mění pravidla pro výpočet dovolené v zaměstnání. Nově se bude dovolená započítávat za každý odpracovaný týden. Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se pro nárok na dovolenou započítává celá. Rodičovská dovolená se započítá maximálně jako 20 týdnů.
Celková výše rodičovského příspěvku je 300 000 Kč. Na tuto částku pak má nárok každý, kdo pečuje o dítě do 4 roků.
Mateřská dovolená je poskytována zaměstnancům v rozsahu 28 týdnů nebo 37 týdnů (u dvojčat).
Výše rodičovského příspěvku je vždy 300 000 Kč na jedno dítě, nebo 450 000 Kč na dvojčata (vícerčata).