Nárok na dovolenou a mateřská či rodičovská dovolená

Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se z pohledu nároku na dovolenou započítávají, jako „práce“.

Od ledna 2021 (od 1. 1. 2021) se změnily podmínky pro výpočet dovolené v zaměstnání. Nově se bude za každý odpracovaný týden (resp. za každých odpracovaných 40 hodin), započítávat 1/52 dovolené, na kterou máte nárok.

Ten, kdo má nárok na 4 týdny dovolené, tak za odpravovaný týden získává nárok na 3,07 hodiny dovolené. Ten kdo má nárok na 5 týdnů dovolené, tak za odpracovaný týden získává nárok na 3,84 hodin dovolené (platí pro 40ti hodinovou týdenní pracovní dobu).

Pokud někdo pracuje na kratší úvazek, pak mu stačí odpracovat adekvátně kratší dobu (při úvazku 20 hodin, vzniká nárok na dovolenou po odpracování 20 hodin).

Současně se tím analogicky zkracuje i délka dovolené. Zatímco u zaměstnance s týdenní pracovní dobou 40 hodin, představují 4 týdny dovolené nárok na 160 hodin. U zaměstnance s týdenní pracovní dovolenu 20 hodin, představují 4 týdny dovolené nárok na 80 hodin.

Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se z pohledu nároku na dovolenou započítávají jako „práce“. Za mateřskou dovolenou, se tedy nárok na řádnou dovolenou nijak nekrátí.

U rodičovské dovolené je to jinak. Z rodičovské dovolené se jako „práce“ (pro nárok na dovolenou) započítá jenom 20 týdnů (20ti násobek stanovené týdenní pracovní doby).

Mohlo by vás zajímat: Nárok na dovolenou po skončení mateřské dovolené, Výpočet dovolené v zaměstnání od 1.1.2022, Alergie u kojenců

Proplacení nevyčerpané dovolené, je možné pouze při ukončené pracovního poměru. Nárok na čerpání dovolené, je buď ihned po skončení mateřské dovolené (ještě před začátkem rodičovské), nebo až po skončení rodičovské dovolené.
Po skončení mateřské (před začátkem rodičovské dovolené), může být čerpána běžná dovolená v zaměstnání (není potřeba souhlas zaměstnavatele). Nárok na dovolenou, je za dobu na mateřské, a případně i za část doby na rodičovské.
V minulém roce (2021), se změnila pravidla pro výpočet dovolené v zaměstnání. I v roce 2022 tedy platí, že se dovolená vypočítá za každý odpracovaný týden (minimálně 4). Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se pro nárok na dovolenou započítává celá. Rodičovská dovolená se započítá maximálně jako 20 týdnů.
Rodičovský příspěvek, který dostáváte během rodičovské dovolené, nečekají v roce 2022 žádné velké změny. I v roce 2022 platí celková částka 300 000 Kč na jedno dítě (nebo 450 000 Kč na dvojčata). Nezmění se příliš ani podmínky, pro maximální měsíční částku (a tím i délku výplaty rodičovské). Ke zvýšení rodičovské dojde zřejmě až od 1. 1. 2023.
Od 1. 1. 2021 platí nové podmínky pro výpočet dovolené v zaměstnání. Doba v pracovní neschopnosti (nemocenská) nebo doba na rodičovské dovolené, se může počítat pro nárok na dovolenou – maximálně 20 týdnů, pokud je v daném roce „odpracováno“ alespoň 12 týdnů.
Celková výše rodičovského příspěvku je v roce 2022 částka 300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata. Na tuto částku pak má nárok každý, kdo pečuje o dítě do 4 roků jeho věku. Může se ale lišit to, kolik budete dostávat každý měsíc.
Mateřská dovolená je poskytována zaměstnancům v rozsahu 28 týdnů nebo 37 týdnů (u dvojčat). Pro výpočet mateřské je rozhodující vaše hrubá mzdy, resp. vyměřovací základ.