Nárok na dovolenou a mateřská či rodičovská dovolená

Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se z pohledu nároku na dovolenou započítávají, jako „práce“.

Od ledna 2021 (od 1. 1. 2021) se změnily podmínky pro výpočet dovolené v zaměstnání. Nově se bude za každý odpracovaný týden (resp. za každých odpracovaných 40 hodin), započítávat 1/52 dovolené, na kterou máte nárok.

Ten, kdo má nárok na 4 týdny dovolené, tak za odpravovaný týden získává nárok na 3,07 hodiny dovolené. Ten kdo má nárok na 5 týdnů dovolené, tak za odpracovaný týden získává nárok na 3,84 hodin dovolené (platí pro 40ti hodinovou týdenní pracovní dobu).

Pokud někdo pracuje na kratší úvazek, pak mu stačí odpracovat adekvátně kratší dobu (při úvazku 20 hodin, vzniká nárok na dovolenou po odpracování 20 hodin).

Současně se tím analogicky zkracuje i délka dovolené. Zatímco u zaměstnance s týdenní pracovní dobou 40 hodin, představují 4 týdny dovolené nárok na 160 hodin. U zaměstnance s týdenní pracovní dovolenu 20 hodin, představují 4 týdny dovolené nárok na 80 hodin.

Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se z pohledu nároku na dovolenou započítávají jako „práce“. Za mateřskou dovolenou, se tedy nárok na řádnou dovolenou nijak nekrátí.

U rodičovské dovolené je to jinak. Z rodičovské dovolené se jako „práce“ (pro nárok na dovolenou) započítá jenom 20 týdnů (20ti násobek stanovené týdenní pracovní doby).

Mohlo by vás zajímat: Nárok na dovolenou po skončení mateřské dovolené, Výpočet dovolené v zaměstnání 2024, Alergie u kojenců

Proplacení dovolené, je možné jenom při ukončení zaměstnání. Po skončení mateřské, je možné čerpat řádnou dovolenu (před začátkem rodičovské). Za dovolenou je nárok na náhradu mzdy – vypočítá se z průměrného nebo z pravděpodobného výdělku.
Od 1. ledna 2024 se zvýší rodičovský příspěvek na 350 00 Kč. Na zvýšenou rodičovskou ale bude nárok jenom u dětí, narozených v roce 2024. Pro tyto dětí se rodičovská zkrátí jenom na 3 roky. Pro ostatní děti (narozené do konce roku 2023), platí ještě staré podmínky.
Před třemi roky, se změnila pravidla pro výpočet dovolené v zaměstnání. I v roce 2024 tedy platí, že se dovolená vypočítá za každý odpracovaný týden (minimálně 4). Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se pro nárok na dovolenou započítává celá. Rodičovská dovolená se započítá maximálně jako 20 týdnů.
Zvýšení rodičovského příspěvku na 350 000 Kč (nebo 525 000 Kč pro dvojčata), a zkrácení maximální délky jen na 3 roky (do 3 narozenin) se týká pouze dětí, které se narodí až v roce 2024 (nejdříve od 1. 1. 2024 v 0:00:01).
Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství, PPM), může být nárok i při práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Nebo někdy i při práci na dohodu o provedení práce (DPP). U DPP je ale nárok na mateřskou, jen pokud je příjem nad 10 000 Kč (u příjmu do 10 000 Kč nárok není).
V roce 2024 se rodičovský příspěvek zvýšil na 350 000 Kč na jedno dítě (nebo 525 000 Kč na dvojčata). Zvýšení ale platí jenom pro děti, které se narodí od 1. 1. 2024. Pro tyto děti, se současně zkrátila maximální doba jenom 3 roky. Pro děti narozené do 31. 12. 2023 se nic nemění (mají nárok na rodičovskou 300 tisíc korun na maximálně 4 roky).
Po skončení mateřské dovolené, před začátkem rodičovské dovolené, máte nárok si vybrat řádnou dovolenou. Nárok na dovolenou vzniká za dobu na mateřské (v celém rozsahu), za dobu na rodičovské (maximálně 20/týdnů za rok), za dobu na neschopence (maximálně 20 týdnů za rok), za dobu práce v zaměstnání i za dobu čerpání řádné dovolené.
Rodičovský příspěvek, který dostáváte během rodičovské dovolené, se od 1. 1. 2024 zvýšil na 350 000 Kč na jedno dítě (nebo 525 000 Kč na dvojčata). Zvýšila se i maximální možná měsíční částka na 53 910 Kč (až 80 865 Kč u dvojčat). Pro děti narozené od 1. 1. 2024, se také zkrátila maximální délka rodičovské jenom na 3 roky.