Nárok na dovolenou a mateřská či rodičovská dovolená

Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se z pohledu nároku na dovolenou započítávají, jako „práce“.

Od ledna 2021 (od 1. 1. 2021) se změnily podmínky pro výpočet dovolené v zaměstnání. Nově se bude za každý odpracovaný týden (resp. za každých odpracovaných 40 hodin), započítávat 1/52 dovolené, na kterou máte nárok.

Ten, kdo má nárok na 4 týdny dovolené, tak za odpravovaný týden získává nárok na 3,07 hodiny dovolené. Ten kdo má nárok na 5 týdnů dovolené, tak za odpracovaný týden získává nárok na 3,84 hodin dovolené (platí pro 40ti hodinovou týdenní pracovní dobu).

Pokud někdo pracuje na kratší úvazek, pak mu stačí odpracovat adekvátně kratší dobu (při úvazku 20 hodin, vzniká nárok na dovolenou po odpracování 20 hodin).

Současně se tím analogicky zkracuje i délka dovolené. Zatímco u zaměstnance s týdenní pracovní dobou 40 hodin, představují 4 týdny dovolené nárok na 160 hodin. U zaměstnance s týdenní pracovní dovolenu 20 hodin, představují 4 týdny dovolené nárok na 80 hodin.

Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se z pohledu nároku na dovolenou započítávají jako „práce“. Za mateřskou dovolenou, se tedy nárok na řádnou dovolenou nijak nekrátí.

U rodičovské dovolené je to jinak. Z rodičovské dovolené se jako „práce“ (pro nárok na dovolenou) započítá jenom 20 týdnů (20ti násobek stanovené týdenní pracovní doby).

Mohlo by vás zajímat: Nárok na dovolenou po skončení mateřské dovolené, Výpočet dovolené v zaměstnání 2023, Alergie u kojenců

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství, PPM), může být nárok i při práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Nebo někdy i při práci na dohodu o provedení práce (DPP). U DPP je ale nárok na mateřskou, jen pokud je příjem nad 10 000 Kč (u příjmu do 10 000 Kč nárok není).
V roce 2023 je rodičovský příspěvek zatím stále jen 300 000 Kč na jedno dítě (nebo 450 000 Kč na dvojčata). Během roku se bude schvalovat zvýšení o 50 tisíc korun. N zvýšený rodičovský příspěvek (350 000 Kč) bude zřejmě nárok od 1. 1. 2024.
Po skončení mateřské dovolené, před začátkem rodičovské dovolené, máte nárok si vybrat řádnou dovolenou. Nárok na dovolenou vzniká za dobu na mateřské (v celém rozsahu), za dobu na rodičovské (maximálně 20/týdnů za rok), za dobu na neschopence (maximálně 20 týdnů za rok), za dobu práce v zaměstnání i za dobu čerpání řádné dovolené.
V roce 2021, se změnila pravidla pro výpočet dovolené v zaměstnání. I v roce 2023 tedy platí, že se dovolená vypočítá za každý odpracovaný týden (minimálně 4). Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se pro nárok na dovolenou započítává celá. Rodičovská dovolená se započítá maximálně jako 20 týdnů.
Rodičovský příspěvek, který dostáváte během rodičovské dovolené, nečekají v roce 2023 žádné velké změny. I v roce 2023 platí celková částka 300 000 Kč na jedno dítě (nebo 450 000 Kč na dvojčata). Nezmění se příliš ani podmínky, pro maximální měsíční částku (a tím i délku výplaty rodičovské). Ke zvýšení rodičovské dojde zřejmě až od 1. 1. 2024.
Celková výše rodičovského příspěvku je v roce 2023 částka 300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata. Na tuto částku pak má nárok každý, kdo pečuje o dítě do 4 roků jeho věku. Může se ale lišit to, kolik budete dostávat každý měsíc. 
Nárok na dovolenou, vzniká i v době, kdy máte mateřskou dovolenou (započítává se jako „výkon práce“) nebo kdy čerpáte řádnou dovolenou. Rodičovská dovolená nebo neschopenka, se pro nárok na dovolenou, započítává jen částečně (maximálně 20 týdnů).
Na konci června 2022, budou poslanci hlasovat o zvýšení rodičovské. Mohla by se zvýšit až na 400 000 Kč pro jedno dítě (nebo jen na 360 000 Kč). Nebo také vůbec a změní se jen měsíční částka na 13 000 Kč. Měly by se i měnit podmínky rodičovského příspěvku – zruší se omezení pobytu ve školce nebo v jeslích.