Kalkulačky

Od 1. 4. 2020 se zvýšilo životní minimum. Díky tomu má v roce 2020 nárok na přídavky více rodin, než v předchozím období.
Od 1. 4. 2020 dochází ke zvýšení částek životního a existenčního minima jak pro jednotlivce, tak i pro rodinu.
Nárok na porodné vzniká, pokud příjem rodiny (otec dítěte, matika dítěte, děti) nepřekračuje v rozhodném období (poslední kalendářní čtvrtletí), 2,7 násobek životního minima.
Ošetřovné je pak 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Můžete ho dostávat po dobu 9 dní (nebo až 16 dní pokud jste samoživitel nebo samoživitelka).
Z hlediska genetiky se na dědičnosti barvy očí podílí přibližně 15 různých genů (podle některých studí je to dokonce 16 genů). Jejich vzájemná interakce zatím není přesně známa.
Aby měla OSVČ nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), tak je nutné, aby si platila nemocenské pojištění.
Po skončení rodičovské dovolené (po skončení pobírání rodičovského příspěvku), má žena, která bude nezaměstnaná, nárok na podporu.
Rodina, které se narodí první dítě = životní minimum je 7710 Kč, hranice nároku na porodné je tedy 20 817 Kč