Podpora pro OSVČ během epidemie

Podpora pro OSVČ během epidemie

V souvislosti s epidemií koronaviru v roce 2020 schválila vláda celou řadu změn, které mají pomoci OSVČ. Ti jsou často postiženi tím, že nemohou během epidemie podnikat (uzavření veřejných provozoven, nemožnost chodit za klienty, nutnost být doma s dětmi kvůli uzavřeným školám).

Podpora pro OSVČ během epidemie zahrnuje novou dávku, která je podobná jako ošetřovné, na které mají nárok zaměstnanci. OSVČ při péči o dítě do 13 roků dostane 500 Kč denně, tedy cca 15 000 Kč měsíčně. Dávku vyřizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda a parlament dále schválili podporu ve výši cca 30 000 Kč pro OSVČ. Ta bude realizována formou odpuštění záloh na zdravotní a sociální pojištění. OSVČ tak nemusí 6 měsíců v roce 2020 platit zálohy (březen až srpen). A v konečném vyúčtování v roce 2021 se to bude brát tak, že tyto minimální zálohy byly uhrazeny v plné výši. Tj. OSVČ ušetří cca 30 000 Kč.

Také byl schválen první a druhá kompenzační bonus – tj. jednorázová podpora 25 000 Kč a 19 500 Kč.

Mohlo by vás zajímat: Kdy má OSVČ nárok na mateřskou?, Nárok na porodné u OSVČ, Alergie u kojenců

Nárok na ošetřovné (OČR) pro zaměstnance nebo OSVČ bude až dokonce školního roku (do 30. 6. 2020). Pokud se rodiče rozhodnou ponechat si dítě doma, budou muset vyplnit zvláštní formulář, kde budou muset uvést své důvody, pro toto rozhodnutí
Vláda již schválila, že na zvýšené ošetřovné (OČR) ve výši 80% z hrubé mzdy (resp. z redukovaného vyměřovacího základu) bude nárok až do konce června.
OSVČ má nárok na ošetřovné na dítě, pokud se stará alespoň o jedno dítě, které má maximálně 13 roků. A které je doma z důvodu uzavřené školy nebo školky. Nárok je i v dalších případech.
Ošetřovné pro OSVČ a kompenzační bonus (podpora 25 tisíc korun) mají rozdílné podmínky. V obou případech ale může být nárok na podporu pro OSVČ i po přerušení nebo obnovení (znovuzahájení) podnikání. Máte nárok na ošetřovné/bonus za konkrétní dny.
O podporu je možné žádat od 10. 4. 2020. Žádost je možné podat kdykoliv, až do června 2020. Kromě samotné žádosti (viz formulář níže) nejsou požadovány žádné další doklady nebo potvrzení.
Na podporu 25 tisíc korun mají nárok i ženy, které jsou na mateřské nebo rodičovské. Kompenzační bonus je možné požádat na příslušném Finančním úřadu.
Aby měla OSVČ nárok na nemocenské dávky (nejenom během rizikového těhotenství), pak si musí platit nemocenské pojištění nejméně po dobu 3 měsíce.,
OSVČ mají nově nárok na ošetřovné 424 Kč za den (cca 13 000 Kč měsíc). Další podpora (cca 30 000 Kč) formou odpuštění záloh na sociální a zdravotní.