Kalkulačka ošetřovné (OČR) v roce 2022

<span>Na začátku roku - pouze do konce února 2022 - byl nárok na krizové ošetřovné (80%). Od začátku března 2022, je nárok již jen na běžné ošetřovné. Jedná se o 60%, po dobu maximálně 9 nebo 16 dní. Od začátku roku se také zvýšily redukční hranice, nebo se rozšířil okruh možných příjemců OČR.</span> Na začátku roku - pouze do konce února 2022 - byl nárok na krizové ošetřovné (80%). Od začátku března 2022, je nárok již jen na běžné ošetřovné. Jedná se o 60%, po dobu maximálně 9 nebo 16 dní. Od začátku roku se také zvýšily redukční hranice, nebo se rozšířil okruh možných příjemců OČR.

Od začátku roku se zvyšují redukční hranice, které se používají při výpočtu nemocenských dávek, kam spadá i ošetřovné). To může mít vliv na výši OČR v roce 2022. Ovlivní to ale především zaměstnance s vyšší výplatou.

Od 1. 1. 2022, se také rozšiřuje okruh příjemců OČR. Nově mají na ošetřovné nárok i další příbuzní v přímé linii, i když s ošetřovanou osobou nesdílí spolčenou domácnost (měnilo se již u krizového ošetřovného během epidemie, nově platí i pro „běžné“ ošetřovné). Na OČR tak může mít nárok například i babička, která se stará o vnuka/vnučku, i když s ním nebydlí (platí to i obráceně).

Na začátku roku (prví dva měsíce), také platí odlišné podmínky pro ošetřovné, kvůli doznívající epidemii koronaviru COVID. Až do konce února 2022, může být nárok na zvýšené a případně i prodloužené ošetřovné. Od března 2022, by už ale měly platit běžné podmínky pro OČR.

Nárok na zvýšené ošetřovné jen do 28. 2. 2022 – epidemie COVID

Na začátku roku 2022, byl v souvislosti s pokračující epidemií COVID, nárok na zvýšené (a případně i prodloužené) ošetřovné. Podobně, jako již několikrát před tím, bylo ošetřovné zvýšeno na 80% a nárok byl po celou dobu karantény, izolace nebo omezení výuky ve třídě, škole či školce (a v dalších podobných případech). Viz. Kalkulačka – COVID krizové ošetřovné (zvýšení na 80%)

Na „krizové“ ošetřovné byl nárok pouze do 28. 2. 2022. Od začátku března 2022, je aktuálně nárok pouze na standardní OČR, ve výši 60%, po dobu maximálně 9 nebo 16 dní.

Kalkulačka: Výpočet ošetřovného (OČR) od 1. 3. 2022

V této kalkulačce si můžete spočítat, klasické ošetřovné (60%, jen 9 nebo 16 dní). Do konce února (do 28. 2. 2022) byl nárok na krizové ošetřovné během epidemie COVID (80%, při karanténě nebo izolaci, po celou dobu, co jsou uzavřené školy, školky a jiná podobná zařízení). Od 1. 3. 2022, ale platí již jen běžné podmínky (ty platily i před tím, pro případy nesouvisející s epidemií COVID).

Pro výpočet ošetřovného je rozhodující vaše hrubá mzda:

Kalkulačka ošetřovné 2022
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny. Maximum je 9 dní (u samoživitelů až 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Zvýšení ošetřovného (OČR) v roce 2022

Od 1. 1. 2022 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. To má vliv na výpočet všech dávek poskytovaných na základě nemocenského pojištění.

Ovlivní to nejenom výpočet ošetřovného, ale i nemocenských dávek (během pracovní neschopnosti) nebo mateřské (peněžité pomoci v mateřství), otcovské a dalších.

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek (včetně OČR), se od 1. 1. 2022 zvyšují:

 • První redukční hranice 2022 = 1298 Kč (u OČR se započítá 90%)
 • Druhá redukční hranice 2022 = 1946 Kč (u OČR se započítá 60%)
 • Třetí redukční hranice 2022 = 3892 Kč (u OČR se započítá 30%)

Nad 3892 Kč se nezapočítá nic dalšího. První redukční hranice 1298 Kč, odpovídá dennímu vyměřovacímu základu, spočítanému na základě hrubé mzdy cca 39 500 Kč.

Zvýšení redukčních hranic, se tak projeví u zaměstnanců, kteří měli/mají průměrnou nebo nadprůměrnou mzdu. U zaměstnanců se mzdou nižší než je průměr, se zvýšení redukčních hranic v roce 2022, nijak neprojeví. Ošetřovné (a i ostatní nemocenské dávky), by jim vycházeli stejně, jako v předchozím roce.

Kolik je ošetřovné v roce 2022?

Výše ošetřovného závisí na tom, jestli se bude jednat o běžné ošetřovné (OČR na dítě nebo jiného člena rodiny). Nebo jestli to bude ošetřovné, poskytované na základě uzavření škol, během epidemie.

U běžného OČR, je nárok na 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu. U zaměstnance s hrubou mzdou do 39 500 Kč, je to cca 54% z hrubé mzdy (počítá se jako 60% z 90% hrubé mzdy).

Během prvních dvou měsíců roku 2022 (do konce února 2022), je nárok na zvýšené krizové ošetřovné. V případě OČR na dítě, v souvislosti s epidemií COVID (karanténa, izolace, omezení výuky ve třídě, škole či školce, a v dalších případech), je nárok na ošetřovné ve výši 80%. A také po delší dobu.

Jaké jsou podmínky pro nárok na ošetřovné (OČR) v roce 2022

Základní podmínky pro nárok na ošetřovné se v roce 2022 nijak výrazně nemění. Pro běžné ošetřovné platí, že nárok je jen:

 • U dětí do 10 roků (mladších než 10 roků v den zahájení OČR), pokud jsou nemocné, nebo nemohou chodit do školy/školky z důvodu nějaké havárie, epidemie apod.
 • U dětí nad 10 roků (obecně to platí i pro dospělé členy rodiny), je nárok na ošetřovné, jen v případě, že jejich zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby
 • Nárok na ošetřovné, je jen 9 kalendářních dní (samoživitelé a samoživitelky mají nárok na 16 kalendářních dní)
 • Na ošetřovné zpravidla není nárok, během rodičovské dovolené (výjimkou je situace, kdy je žena například v porodnici)
 • Na ošetřovné je nárok jen u osob, se kterými sdílíte společnou domácnost (máte shodné bydliště)

Od začátku roku 2022, je zde jedna změna – nově mají na ošetřovné nárok i další příbuzní v přímé linii, i když s ošetřovanou osobou nesdílí spolčenou domácnost (měnilo se již u krizového ošetřovného během epidemie, nově platí i pro „běžné“ ošetřovné). Na OČR tak může mít nárok například i babička, která se stará o vnuka/vnučku, i když s ním nebydlí (platí to i obráceně).

Pro krizové ošetřovné během epidemie (pouze do 28. 2. 2022), jsou podmínky odlišné:

 • Nárok je z důvodu uzavření školního zařízení (nebo jiného obdobného zařízení poskytujícího péči o dítě)
 • Nárok je jen u dětí, které v době uzavření školy, mají méně než 10 roků (to, že mají 10 narozeniny v průběhu pobírání OČR, ale nevadí)
 • Nárok je případně i u starších dětí (pokud mají nějaké omezení – alespoň I. stupeň závislosti na péči)
 • Během zavřené školy, je možné ošetřovné čerpat i přerušovaně (část dní pracovat, část dní být doma na OČR)
 • Během uzavřené školy se mohou rodiče vystřídat v péči o dítě

Příklad výpočtu ošetřovného na dítě v roce 2022

Pro výpočet ošetřovného, je rozhodující hrubá mzda zaměstnance. Podobně, jako i u všech ostatních nemocenských dávek, se denní vyměřovací základ vypočítá na základě příjmů za posledních 12 měsíců (resp. vychází se z posledního zaměstnání, pokud trvalo kratší dobu, pak se případně zohlední tato kratší doba).

Pokud bychom měli zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč měsíčně, tak by jeho vyměřovací základ byl cca 1479,45 Kč (zjednodušený výpočet (12*45000)/365 = 1479,45 Kč).

Tento denní vyměřovací základ se během výpočtu dále redukuje (viz redukční hranice pro rok 2022 uvedené výše):

 • Do částky 1298 se započítá 90% = 1168,20 Kč
 • Z částky nad 1298 se započítá 60% = 108,87 Kč
 • Redukovaný vyměřovací základ bude = 1277,07 Kč
 • Ošetřovné je 60% z redukovaného základu = 767 Kč na jeden den
 • Ošetřovné za 9 kalendářních dní, by vycházelo na 6 903 Kč

Pokud by se jednalo o standardní ošetřovné na dítě, pak za 9 dní, kdy budete doma s dítětem, můžete dostat 6 903 Kč (pro samoživitelku by to mohlo být za 16 dní 12 272 Kč.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka ošetřovné (OČR) v roce 2022

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna