Kalkulačka výpočet ošetřovné (OČR) v roce 2024

<span>V roce 2024 je nárok již jen na běžné ošetřovné. Jedná se o 60%, po dobu maximálně 9 nebo 16 dní. Od začátku roku 2024, se také zvýšily redukční hranice, nebo se rozšířil okruh možných příjemců OČR.</span> V roce 2024 je nárok již jen na běžné ošetřovné. Jedná se o 60%, po dobu maximálně 9 nebo 16 dní. Od začátku roku 2024, se také zvýšily redukční hranice, nebo se rozšířil okruh možných příjemců OČR.

výpočetOd začátku roku se zvyšují redukční hranice, které se používají při výpočtu nemocenských dávek, kam spadá i ošetřovné). To může mít vliv na výši OČR v roce 2024. Ovlivní to ale především zaměstnance s vyšší výplatou.

V minulém roce, se také rozšířil okruh příjemců OČR. Na ošetřovné mají nárok i další příbuzní v přímé linii, i když s ošetřovanou osobou nesdílí spolčenou domácnost (měnilo se již u krizového ošetřovného během epidemie, aktuálně platí i pro „běžné“ ošetřovné). Na OČR tak může mít nárok například i babička, která se stará o vnuka/vnučku, i když s ním nebydlí (platí to i obráceně).

V roce 2024, bude nárok jen na „běžné“ ošetřovné. To znamená, že u nemocného dítěte (nebo jiného člena rodiny/společné domácnosti), bude nárok na OČR pouze po dobu 9 kalendářních dní (pouze u osamělých rodičů je to až 16 kalendářních dní). Ošetřovné je také pouze 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).

Kalkulačka: Výpočet ošetřovného (OČR) od 1. 1. 2024

V této kalkulačce si můžete spočítat, klasické ošetřovné (60%, jen 9 nebo 16 dní). Od 1. 1. 2024, platí jen běžné podmínky (nejsou již žádné výjimky nebo speciální podmínky, jako v době epidemie COVID).

Pro výpočet ošetřovného je rozhodující vaše hrubá mzda:

Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Zvýšení ošetřovného (OČR) v roce 2024

Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. To má vliv na výpočet všech dávek poskytovaných na základě nemocenského pojištění.

Ovlivní to nejenom výpočet ošetřovného, ale i nemocenských dávek (během pracovní neschopnosti) nebo mateřské (peněžité pomoci v mateřství), otcovské a dalších.

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek (včetně OČR), se od 1. 1. 2024 zvyšují:

 • První redukční hranice 2024 = 1466 Kč (u OČR se započítá 90%)
 • Druhá redukční hranice 2024 = 2199 Kč (u OČR se započítá 60%)
 • Třetí redukční hranice 2024 = 4397 Kč (u OČR se započítá 30%)

Nad 4397 Kč se nezapočítá nic dalšího. První redukční hranice 1466 Kč, odpovídá dennímu vyměřovacímu základu, spočítanému na základě hrubé mzdy cca 44 500 Kč.

Zvýšení redukčních hranic, se tak projeví u zaměstnanců, kteří měli/mají průměrnou nebo nadprůměrnou mzdu. U zaměstnanců se mzdou nižší než je průměr, se zvýšení redukčních hranic v roce 2024, nijak neprojeví. Ošetřovné (a i ostatní nemocenské dávky), by jim vycházeli stejně, jako v předchozím roce.

Kolik je ošetřovné v roce 2024?

U běžného OČR, je nárok na 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu. U zaměstnance s hrubou mzdou do 44 500 Kč, je to cca 54% z hrubé mzdy (počítá se jako 60% z 90% hrubé mzdy).

Příklad výpočtu OČR v roce 2024:

 • Hrubá mzda = 40 000 Kč
 • Vyměřovací základ = 1315,07 Kč
 • Redukovaný vyměřovací základ = 1 184 Kč
 • Ošetřovné za 1 kalendářní den = 711 Kč
 • Ošetřovné za 9 dní = 6 399 Kč

Jaké jsou podmínky pro nárok na ošetřovné (OČR) v roce 2024

Základní podmínky pro nárok na ošetřovné se v roce 2024 nijak výrazně nemění. Pro běžné ošetřovné platí, že nárok je jen:

 • U dětí do 10 roků (mladších než 10 roků v den zahájení OČR), pokud jsou nemocné, nebo nemohou chodit do školy/školky z důvodu nějaké havárie, epidemie apod.
 • U dětí nad 10 roků (obecně to platí i pro dospělé členy rodiny), je nárok na ošetřovné, jen v případě, že jejich zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby
 • Nárok na ošetřovné, je jen 9 kalendářních dní (samoživitelé a samoživitelky mají nárok na 16 kalendářních dní)
 • Na ošetřovné zpravidla není nárok, během rodičovské dovolené (výjimkou je situace, kdy je žena například v porodnici)
 • Na ošetřovné je nárok jen u osob, se kterými sdílíte společnou domácnost (máte shodné bydliště)

Aktuálně mají na ošetřovné nárok i další příbuzní v přímé linii, i když s ošetřovanou osobou nesdílí spolčenou domácnost (měnilo se již u krizového ošetřovného během epidemie, nyní platí i pro „běžné“ ošetřovné). Na OČR tak může mít nárok například i babička, která se stará o vnuka/vnučku, i když s ním nebydlí (platí to i obráceně).

Příklad výpočtu ošetřovného na dítě v roce 2024

Pro výpočet ošetřovného, je rozhodující hrubá mzda zaměstnance. Podobně, jako i u všech ostatních nemocenských dávek, se denní vyměřovací základ vypočítá na základě příjmů za posledních 12 měsíců (resp. vychází se z posledního zaměstnání, pokud trvalo kratší dobu, pak se případně zohlední tato kratší doba).

Pokud bychom měli zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč měsíčně, tak by jeho vyměřovací základ byl cca 1479,45 Kč (zjednodušený výpočet (12*45000)/365 = 1479,45 Kč).

Tento denní vyměřovací základ se během výpočtu dále redukuje (viz redukční hranice pro rok 2024 uvedené výše):

 • Do částky 1466 se započítá 90% = 1319,40 Kč
 • Z částky nad 1466 se započítá 60% = 8,017 Kč
 • Redukovaný vyměřovací základ bude = 1328 Kč
 • Ošetřovné je 60% z redukovaného základu = 797 Kč na jeden den
 • Ošetřovné za 9 kalendářních dní, by vycházelo na 7 173 Kč

Pokud by se jednalo o standardní ošetřovné na dítě, pak za 9 dní, kdy budete doma s dítětem, můžete dostat 7  173 Kč (pro samoživitelku by to mohlo být za 16 dní 12 752 Kč.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka výpočet ošetřovné (OČR) v roce 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna