Kalkulačka ošetřovné (OČR) v roce 2021

<span>Od 1. 1. 2021 se zvyšují redukční hranice pro výpočet ošetřovného (OČR). I v roce 2021 může být nárok na zvýšené ošetřovné (pokud budou kvůli epidemii koronaviru opět uzavřeny školy). Běžné ošetřovné je 60% z hrubé mzdy. Je na něj nárok 9 nebo 16 dní. Krizové ošetřovné je 70%, a je na něj nárok po celou dobu, co jsou zavřené školy.</span> Od 1. 1. 2021 se zvyšují redukční hranice pro výpočet ošetřovného (OČR). I v roce 2021 může být nárok na zvýšené ošetřovné (pokud budou kvůli epidemii koronaviru opět uzavřeny školy). Běžné ošetřovné je 60% z hrubé mzdy. Je na něj nárok 9 nebo 16 dní. Krizové ošetřovné je 70%, a je na něj nárok po celou dobu, co jsou zavřené školy.

Od začátku roku se zvyšují redukční hranice, které se používají při výpočtu nemocenských dávek, kam spadá i ošetřovné). To může mít vliv na výši OČR v roce 2021. Ovlivní to ale především zaměstnance s vyšší výplatou.

Během roku 2021, v závislosti na tom, jak bude probíhat epidemie koronaviru COVID, může být nárok buď na běžné ošetřovné (60%, jen po dobu 9 nebo 16 dní), nebo na krizové ošetřovné (pokud budou v roce 2021 opět uzavřené školy).

Krizové ošetřovné během epidemie koronaviru v roce 2021

Pokud by se v roce 2021 opět musely plošně uzavřít školy, tak je nárok na ošetřovné ve výši 70%, po celou dobu, co jsou uzavřené školy (případně až do 30. 6. 2021).

Na toto „krizové“ ošetřovné, pak mají nárok i ti kdo pracují na dohodu (DPP nebo DPČ). „Dohodáři“ nemají nárok na běžné ošetřovné na dítě, ale během epidemie mají výjimku.

Podobně jsou na tom i OSVČ. Ti také za běžných podmínek nemají nárok na ošetřovné. V souvislosti s plošným uzavřením škol, jim ale může vznikat nárok na speciální „ošetřovné“, poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Kalkulačka: Výpočet ošetřovného (OČR) od 1. 1. 2021

V této kalkulačce si můžete spočítat, jak klasické ošetřovné (60%, jen 9 nebo 16 dní), tak i krizové ošetřovné během epidemie (70%, po celou dobu, co jsou uzavřené školy, školky a jiná podobná zařízení). Pro výpočet ošetřovného je rozhodující vaše hrubá mzda:

Aktualizace 21. dubna 2021

Senát na zasedání 21. 4. 2021, definitivně schválil zvýšení ošetřovného na 80%. A to se zpětnou platností od začátku března 2021.

Pokud jste již dostali ošetřovné za březen 2021 v původní výši, měl by vám být nyní vyplacen i příslušný doplatek do zvýšeného ošetřovného – 80% platí zpětně od 1. 3. 2021.

Parlament také schválil, že na ošetřovné budou mít nově nárok i prarodiče (babička, dědeček), sourozenci či třeba teta nebo strýc (i když nežijí s dítětem ve společné domácnosti).

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2021
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Zvýšení ošetřovného (OČR) v roce 2021

Od 1. 1. 2021 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. To má vliv na výpočet všech dávek poskytovaných na základě nemocenského pojištění.

Ovlivní to nejenom výpočet ošetřovného, ale i nemocenských dávek (během pracovní neschopnosti) nebo mateřské (peněžité pomoci v mateřství), otcovské a dalších.

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek (včetně OČR), se od 1. 1. 2021 zvyšují:

 • První redukční hranice 2021 = 1182 Kč (u OČR se započítá 90%)
 • Druhá redukční hranice 2021 = 1773 Kč (u OČR se započítá 60%)
 • Třetí redukční hranice 2021 = 3545 Kč (u OČR se započítá 30%)

Nad 3454 Kč se nezapočítá nic dalšího. První redukční hranice 1182 Kč, odpovídá dennímu vyměřovacímu základu, spočítanému na základě hrubé mzdy cca 36 000 Kč.

Zvýšení redukčních hranic, se tak projeví u zaměstnanců, kteří měli v roce 2020, hrubou mzdu nad 35 000 Kč hrubého měsíčně. U těch kdo měli méně, je výpočet výše OČR stejný, jako v roce 2020.

Kolik je ošetřovné v roce 2021?

Výše ošetřovného závisí na tom, jestli se bude jednat o běžné ošetřovné (OČR na dítě nebo jiného člena rodiny). Nebo jestli to bude ošetřovné, poskytované na základě uzavření škol, během epidemie.

U běžného OČR, je nárok na 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu. U zaměstnance s hrubou mzdou do 36 000 Kč, je to cca 54% z hrubé mzdy (počítá se jako 60% z 90% hrubé mzdy).

Během podzimní epidemie koronaviru COVID, v roce 2020, byla schválena úprava zákona, která platí i v roce 2021. A to až do konce školního roku 2020/2021 (tj. do 30. 6. 2021).

Pokud by se v roce 2021 opět plošně uzavřely školy a školky, pak je automaticky nárok na prodloužené ošetřovné, které je ve výši 70%.

Nárok na toto prodloužené ošetřovné, by byl v roce 2021, pouze pokud dojde k uzavření škol. Stejně, jako tomu bylo během podzimu 2020.

Jaké jsou podmínky pro nárok na ošetřovné (OČR) v roce 2021

Základní podmínky pro nárok na ošetřovné se v roce 2021 nijak nemění. Pro běžné ošetřovné platí, že nárok je jen:

 • U dětí do 10 roků (mladších než 10 roků v den zahájení OČR), pokud jsou nemocné, nebo nemohou chodit do školy/školky z důvodu nějaké havárie, epidemie apod.
 • U dětí nad 10 roků (obecně to platí i pro dospělé členy rodiny), je nárok na ošetřovné, jen v případě, že jejich zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby
 • Nárok na ošetřovné, je jen 9 kalendářních dní (samoživitelé a samoživitelky mají nárok na 16 kalendářních dní)
 • Na ošetřovné zpravidla není nárok, během rodičovské dovolené (výjimkou je situace, kdy je žena například v porodnici)
 • Na ošetřovné je nárok jen u osob, se kterými sdílíte společnou domácnost (máte shodné bydliště)

Pro krizové ošetřovné během epidemie (pokud by na něj byl v roce 2021 opět nárok), jsou podmínky odlišné:

 • Nárok je z důvodu uzavření školního zařízení (nebo jiného obdobného zařízení poskytujícího péči o dítě)
 • Nárok je jen u dětí, které v době uzavření školy, mají méně než 10 roků (to, že mají 10 narozeniny v průběhu pobírání OČR, ale nevadí)
 • Nárok je případně i u starších dětí (pokud mají nějaké omezení – alespoň I. stupeň závislosti na péči)
 • Během zavřené školy, je možné ošetřovné čerpat i přerušovaně (část dní pracovat, část dní být doma na OČR)
 • Během uzavřené školy se mohou rodiče vystřídat v péči o dítě

Příklad výpočtu ošetřovného na dítě v roce 2021

Pro výpočet ošetřovného, je rozhodující hrubá mzda zaměstnance. Podobně, jako i u všech ostatních nemocenských dávek, se denní vyměřovací základ vypočítá na základě příjmů za posledních 12 měsíců (resp. vychází se z posledního zaměstnání, pokud trvalo kratší dobu, pak se případně zohlední tato kratší doba).

Pokud bychom měli zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč měsíčně, tak by jeho vyměřovací základ byl cca 1479,45 Kč (zjednodušený výpočet (12*45000)/365 = 1479,45 Kč).

Tento denní vyměřovací základ se během výpočtu dále redukuje (viz redukční hranice pro rok 2021 uvedené výše):

 • Do částky 1182 se započítá 90% = 1063,8 Kč
 • Z částky nad 1182 se započítá 60% = 178,47 Kč
 • Redukovaný vyměřovací základ bude = 1243 Kč
 • Ošetřovné je 60% z redukovaného základu = 746 Kč na jeden den
 • Krizové ošetřovné je 70% z redukovaného základu = 871 Kč na jeden den

Pokud by se jednalo o standardní ošetřovné na dítě, pak za 9 dní, kdy budete doma s dítětem, můžete dostat 6714 Kč (pro samoživitelku by to mohlo být za 16 dní 11 936 Kč.

Pokud by to bylo ošetřovné poskytované z důvodu uzavřené školy, a vy jste byli doma s dítětem celý měsíc (30 kalendářních dní), pak je OČR 26 130 Kč.

Na ošetřovné je nárok jen v době, kdy nejsou školní prázdniny, nebo není ředitelské volno. Nárok na ošetřovné také nevzniká jenom za víkend. Aby byl nárok na ošetřovné i o víkendu, musíte mít nárok na OČR alespoň za jeden pracovní den, v příslušném týdnu.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka ošetřovné (OČR) v roce 2021

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna