OČR na dítě – může mít babička ošetřovné na vnuka?

<span>Na ošetřovné (OČR) může mít nárok i babička na vnuka nebo vnučku. A to, i když nebydlí ve společné domácnosti. Podmínky jsou stejné (maximálně 9 dní, 60% z redukovaného vyměřovacího základu). Na OČR ale není nárok v době, kdy je na dítě čerpán rodičovský příspěvek (to může mít nárok jenom žena, pokud už pracuje).</span> Na ošetřovné (OČR) může mít nárok i babička na vnuka nebo vnučku. A to, i když nebydlí ve společné domácnosti. Podmínky jsou stejné (maximálně 9 dní, 60% z redukovaného vyměřovacího základu). Na OČR ale není nárok v době, kdy je na dítě čerpán rodičovský příspěvek (to může mít nárok jenom žena, pokud už pracuje).

Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně ošetřovného na dítě. Zajímalo by mě, jestli mám nárok na OČR, při péči o nemocného vnuka.

Dcera nedávno nastoupila po skončení mateřské do práce. Vnuk začal chodit do školky, ale je každou chvíli nemocný (jak to u školkových dětí bývá).

Dcera si nemůže pořád brát pořád dokola ošetřovačku, takže jsme přemýšleli, že bych mohla jít na OČR já. Nevím ale, zda je to možné.

Nemáme společnou domácnost. Žijeme sice ve stejné obci, ale každá jinde. Je možnost, abychom se prostřídaly na paragrafech?

Předem děkuji za radu

Vladana N.


Kdo má nárok na ošetřovné na dítě

Podmínky pro nárok na ošetřovné na dítě (OČR), se během posledních dvou roků několikrát měnily. Kvůli epidemii COVID, se přijímaly časově omezené změny. Některé změny se ale týkají i nároku na ošetřovné za běžných podmínek.

Jednou z těchto změn, která platí od začátku letošního roku, je nárok na ošetřovné i pro další osoby (kromě rodičů), které s dítětem nesdílí společnou domácnost.

Už dříve, mohla mít například babička, nárok na ošetřovné na dítě, ale pouze v případech, kdy s vnukem/vnučkou sdílela společnou domácnost.

Nyní už ale mají nárok na ošetřovné i ti, kdo s ošetřovanou osobou nesdílí společnou domácnost.

Týká se to především příbuzných v přímé linii (rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, tety/strýcové, apod.). Na ošetřovné je nárok i u registrovaných partnerů. Nárok na ošetřovné je i na rodiče manžela/manželky nebo na rodiče registrovaného partnera/partnerky.

Ve všech těchto případech, není vyžadováno stejné bydliště (společná domácnosti). V ostatních případech, je stále podmínkou stejné bydliště (společná domácnost).

Viz. paragraf 39, odstavec 2, zákona o nemocenském pojištění:

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.

Mohu si vzít OČR na vnuka?

Takže co se týká vašeho dotazu, tak jako babička, máte nárok na ošetřovné na vnuka, i kdy s ním nežijete v jedné domácnosti.

Pokud jste zaměstnaná (v zaměstnání, kde vám vzniká účast na nemocenském pojištění), pak můžete pečovat o dítě během jeho nemoci, a máte nárok na ošetřovné.

Podmínky pro nárok na OČR jsou stejné, jako pro rodiče. O dítě se můžete starat po dobu maximálně 9 kalendářních dní (na 16 dní mají nárok samoživitelky, to by ale nebyl váš případ). Výše ošetřovného je 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Možnost vystřídání během OČR

Během OČR, je i možnost se vystřídat s dcerou. Tedy že byste část doby byla doma s dítětem vy, a část dcera. Vystřídání je ale možné jenom jednou. Vystřídaní během ošetřovného, ale nemá žádný vliv na celkovou délku.

Není to tak, že byste mohla být na OČR 9 dní vy a následně 9 dní vaše dcera. Pořád se jedná pouze o 9 dní (je ale možné, abyste vy měla například 5 dní a dcera 4 dny).

Viz. paragraf 39, odstavec 4, zákona o nemocenském pojištění:

(4) V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání podle věty první je možné jen jednou; u zaměstnance, který takto převzal ošetřování (péči), se podmínky nároku na ošetřovné posuzují ke dni převzetí ošetřování (péče). Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.

Nárok na ošetřovné a rodičovský příspěvek

V dotazu také zmiňujete, že dceři skončila mateřská dovolená. Nevím, zda tím myslíte opravdu mateřskou dovolenou (prvních 28 týdnů) nebo spíše rodičovskou dovolenou (do 3 roků dítěte).

Pokud by se jednalo opravdu o mateřskou, pak by vaše dcera zřejmě nyní ještě pobírala rodičovský příspěvek (to je možné, i když už pracuje).

Pokud by ale byl na dítě čerpán rodičovský příspěvek, pak byste na ošetřovné nárok neměla. V takovém případě může mít nárok na OČR jen vaše dcera, ale už nikdo jiný.

Viz. paragraf 39, odstavec 4, zákona o nemocenském pojištění:

(3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo z důvodu péče o dítě podle odstavce 1 písm. b), jestliže jiný pojištěnec má z důvodu poskytování dlouhodobé péče osobě uvedené v odstavci 1 nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: OČR na dítě – může mít babička ošetřovné na vnuka?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna