Kalkulačka ošetřovné na dítě 2020

<span>Ošetřovné je pak 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Můžete ho dostávat po dobu 9 dní (nebo až 16 dní pokud jste samoživitel nebo samoživitelka).</span> Ošetřovné je pak 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Můžete ho dostávat po dobu 9 dní (nebo až 16 dní pokud jste samoživitel nebo samoživitelka).

V případě, že vám onemocní dítě, a vy s ním musíte zůstat doma, máte nárok na ošetřovné. Připravili jsme pro vás kalkulačku pro výpočet výše ošetřovného v roce 2020. Podíváme se na to, kdo má nárok na ošetřovné a jaké jsou podmínky. Jak je to s ošetřovným pro OSVČ, matky samoživitelky, jak dlouho můžete být na ošetřovném a kolik je maximální výše ošetřovného.

Kdo má nárok na ošetřovné v roce 2020?

Ošetřovné je podobně, jako nemocenská, vypláceno na základě nemocenského pojištění. Abyste měli nárok na ošetřovné, tak musíte aktuálně pracovat v zaměstnání, kde je za vás odváděno nemocenské pojištění.

Z toho vyplývá, že na ošetřovné nemají nárok třeba ti, kdo pracují na dohodu o provedení práce (nemocenské pojištění se neodvádí). Na ošetřovné pak také nemají nárok živnostníci (OSVČ). A to ani v případě, že si sami platí nemocenské pojištění a měli by tak nárok na placenou nemocenskou. Na ošetřovné OSVČ nárok nemají.

POZOR: Během epidemie se mění podmínky pro ošetřovné. Aktuální informace k OČR pro zaměstnance zde. Nárok na ošetřovné mají i OSVČ. Ošetřovné se během epidemie může znovu změnit. Vláda také nově navrhuje zvýšení ošetřovného pro zaměstnance na 80%. Pokud bude návrh schválen, měl by začít platit zpětně od dubna 2020.

Kalkulačka – výpočet výše ošetřovného v roce 2020

Tato kalkulačka je určena pro výpočet výše ošetřovného v roce 2020. Je určena pro zaměstnance, kterým onemocní dítě nebo jiný člen rodiny a oni s ním musí zůstat doma a starat se o něj. Pro výpočet zadávejte vaši průměrnou hrubou mzdu a počet dní, které budete doma:

Kalkulačka ošetřovné 2020
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní v pracovní neschopnosti při ošetřování člena rodiny.
Na ošetřovné je nárok maximálně za 9 dní, pro samoživitelku/samoživitele pak maximálně 16 kalendářních dní.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. prměrná hrubá mzda za poslednáích 12 měsíců)
Výpočet

Jaké jsou podmínky nároku na ošetřovné

Ošetřovné je možné dostávat jen v určitých případech:

 • Pokud zůstanete doma s nemocným dítětem nebo jiným členem rodiny, jehož zdravotní stav vyžaduje celodenní péči jiné osoby (tj. na ošetřovné není nárok při každé nemoci, o nutnosti celodenního ošetřování rozhoduje ošetřující lékař
 • Pokud zůstanete doma s nemocným dítětem do 10 roků – vztahuje se i na případy, kdy je dítě zdravé, ale nemůže být ve škole třeba z důvodu uzavření školy nebo školky z důvodu havárie nebo epidemie nebo z důvodu karantény
 • Pokud pečujete o ženu, která porodila a jejíž stav po porodu vyžaduje celodenní péči

Jak dlouho máte nárok na ošetřovné?

Ošetřovné, na rozdíl třeba od nemocenské, kterou dostáváte během pracovní neschopnosti, dostáváte jen krátkou dobu. Zatímco nemocenské dávky můžete dostávat třeba i po celý rok (a někdy i déle), ošetřovné je jenom na „pár“ dní:

 • Délka ošetřovného je 9 kalendářních dní
 • Pokud se jedná o matku samoživitelku (nebo otce samoživitele), která má alespoň jedno školou povinné dítě do 16 roků, pak je délka ošetřovného 16 kalendářních dní

Kolik je ošetřovné v roce 2020?

Výpočet výše ošetřovného se odvíjí od vašeho hrubého příjmu v zaměstnání. I u ošetřovného (podobně jako u jiných nemocenských dávek jako je nemocenská nebo mateřská) je stavena určitá maximální hranice.

Pro výpočet výše ošetřovného je určující denní vyměřovací základ. Ten se dá jednoduše spočítat jako součet vašich příjmů v posledním zaměstnání za posledních 12 měsíců, vydělený počet kalendářních dní (365). Pokud by poslední zaměstnání trvalo kratší dobu, tak je postup výpočtu trochu složitější, ale pro orientační představu postačí stejně jako u naší kalkulačky vycházet z hrubé mzdy.

Denní vyměřovací základ se ve výpočtu redukuje (započítá se z něj jenom určitá část). Pro rok 2020 platí tyto redukční hranice:

Redukční hranice od 1. 1. 2020:     

 • Do 1 162 Kč se započítává ve výši 90 %
 • nad 1 162 Kč do 1 742 Kč redukce na 60 %
 • nad 1 742 Kč do 3 484 Kč redukce na 30 %
 • nad 3 484 Kč se nezohledňuje

Ošetřovné je pak 60% z redukovaného vyměřovacího základu.

Příklad výpočtu výše ošetřovného:

Paní Zelená má průměrnou hrubou mzdu 33 600 Kč:

 • Denní vyměřovací základ bude 1104,66 Kč (tj. denní vyměřovací základ = ((33600 * 12)/365)
 • Redukovaný vyměřovací základ = 995 Kč (do částky 1162 se z denního vyměřovacího základu započítá jen 90%, výsledek se pak zaokrouhlí)
 • Za jeden den bude ošetřovné 597 Kč (60% z 995 Kč)
 • Za 9 dní bude ošetřovné 5373 Kč

Maximální výše ošetřovného

Maximální možná částka, jakou můžete během OČR (ošetřování člena rodiny) dostat, vychází z toho, jak jsou nastaveny redukční hranice. Zohledňuje se denní vyměřovací základ jen do výše 3484 Kč. To odpovídá hrubé mzdě cca 106 000 Kč. Pokud by byl hrubá mzda vyšší, tak se to na výši ošetřovného (nebo jiných nemocenských dávek) už nijak neodrazí.

Maximální možná výše ošetřovného je tedy:

 • 1151 Kč za jeden den (při hrubé mzdě cca 106 000 Kč)
 • 10 359 Kč za 9 dní
 • 18 416 za 16 dní (u samoživitelů/samoživitelek)

Nárok na ošetřovné pro OSVČ

Živnostníci (OSVČ) nemají nárok na ošetřovné. I kdyby si platili nemocenské pojištění (jehož placení je na rozdíl od sociálního nebo zdravotního pojištění dobrovolné a většina OSVČ si jej neplatí), tak na ošetřovné nárok nemají.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka ošetřovné na dítě 2020

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna