Kalkulačka ošetřovné na dítě (běžné OČR i během epidemie)

<span>Ošetřovné je za běžných podmínek 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Během epidemie koronaviru COVID (až do 30. 6. 2021), může být ošetřovné zvýšené na 70% (minimálně 400 Kč na den). Platí i odlišné podmínky.</span> Ošetřovné je za běžných podmínek 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Během epidemie koronaviru COVID (až do 30. 6. 2021), může být ošetřovné zvýšené na 70% (minimálně 400 Kč na den). Platí i odlišné podmínky.

V případě, že vám onemocní dítě, a vy s ním musíte zůstat doma, máte nárok na ošetřovné. Připravili jsme pro vás kalkulačku pro výpočet výše ošetřovného v roce 2021. Podíváme se na to, kdo má nárok na ošetřovné a jaké jsou podmínky. Jak je to s ošetřovným pro OSVČ, matky samoživitelky, jak dlouho můžete být na ošetřovném a kolik je maximální výše ošetřovného.

Kdo má nárok na ošetřovné v roce 2021?

Ošetřovné je podobně, jako nemocenská, vypláceno na základě nemocenského pojištění. Abyste měli nárok na ošetřovné, tak musíte aktuálně pracovat v zaměstnání, kde je za vás odváděno nemocenské pojištění.

Z toho vyplývá, že na ošetřovné nemají za běžných podmínek nárok třeba ti, kdo pracují na dohodu o provedení práce (nemocenské pojištění se neodvádí). Na ošetřovné pak také nemají nárok živnostníci (OSVČ). A to ani v případě, že si sami platí nemocenské pojištění a měli by tak nárok na placenou nemocenskou. Na ošetřovné OSVČ nárok nemají.

Během epidemie koronaviru COVID, ale mohou platit odlišené podmínky (až do 30.6.2021), kdy na OČR mohou mít nárok nejenom zaměstnanci, ale i ti, kdo pracují na dohodu (DPP nebo DPČ). OSVČ nemají na ošetřovné nárok ani během epidemie. Mohou si ale požádat o dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem „ošetřovné“.

Kolik je ošetřovné a jaké jsou podmínky v roce 2024?

Během předchozích dvou roků, se několikrát měnily podmínky pro nárok na ošetřovné. Bylo to kvůli epidemii COVID. Epidemie už ale skončila, a nyní platí jen standardní podmínky.

V roce 2024, je nárok na ošetřovné ve výši 60%, po dobu maximálně 9 nebo 16 dní.

Ošetřovné 2024: Kdo má nárok na OČR ve školním roce 2023/2024?

Aktualizace 2. prosinec 2021

Ošetřovné by se mělo opět zvýšit na 80% (minimálně 400 Kč za den). Na zvýšené ošetřovné, bude nárok zpětně, od začátku listopadu 2021, minimálně do konce února 2022.

Na zvýšené ošetřovné, bude nárok při karanténě (dítěte, nějaké osoby v rodině), při distanční výuce (uzavření třídy, školy, školky). Podmínky jsou podobné, jako v předchozím školním roce.

Viz. Kalkulačka – COVID krizové ošetřovné (zvýšení na 80%)

Kalkulačka – výpočet výše ošetřovného v roce 2021

Tato kalkulačka je určena pro výpočet výše ošetřovného v roce 2021 (běžné ošetřovné 60%). Je určena pro zaměstnance, kterým onemocní dítě nebo jiný člen rodiny a oni s ním musí zůstat doma a starat se o něj. Současně si v ní můžete spočítat i zvýšené ošetřovné během epidemie COVID (zvýšené ošetřovné 70%). Pro výpočet zadávejte vaši průměrnou hrubou mzdu a počet dní, které budete doma:

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2021
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Jaké jsou podmínky nároku na ošetřovné za běžné situace

Ošetřovné je možné dostávat jen v určitých případech:

 • Pokud zůstanete doma s nemocným dítětem nebo jiným členem rodiny, jehož zdravotní stav vyžaduje celodenní péči jiné osoby (tj. na ošetřovné není nárok při každé nemoci, o nutnosti celodenního ošetřování rozhoduje ošetřující lékař
 • Pokud zůstanete doma s nemocným dítětem do 10 roků – vztahuje se i na případy, kdy je dítě zdravé, ale nemůže být ve škole třeba z důvodu uzavření školy nebo školky z důvodu havárie nebo epidemie nebo z důvodu karantény
 • Pokud pečujete o ženu, která porodila a jejíž stav po porodu vyžaduje celodenní péči

Jaké jsou podmínky nároku na ošetřovné během epidemie

V souvislosti s epidemií koronaviru COVID, může být až do 30.6.2021 nárok na ošetřovné za těchto podmínek:

 • nárok na OČR je po celou dobu, co jsou uzavřené školy nebo je omezena výuka (distanční výuka), s výjimkou dní kdy jsou řádné školní prázdniny
 • Nárok na OČR je během epidemie jen u dětí do 10 roků (mladších než 10 roků v den zahájení OČR)
 • Na ošetřovné během epidemie, může být nárok i u starších dětí (do 26 roků), pokud je dítě závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.
 • Nárok na ošetřovné může být i u starších osoby (pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.)
 • Na ošetřovné mohou mít nárok i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ
 • Ošetřovné je možné během epidemie čerpat i přerušovaně (část dní v měsíci/týdnu pracovat, část být doma s dítětem)
 • Rodiče se mohou na OČR střídat

Jak dlouho máte nárok na ošetřovné?

Ošetřovné, na rozdíl třeba od nemocenské, kterou dostáváte během pracovní neschopnosti, dostáváte jen krátkou dobu. Zatímco nemocenské dávky můžete dostávat třeba i po celý rok (a někdy i déle), ošetřovné je jenom na „pár“ dní:

 • Délka ošetřovného je 9 kalendářních dní
 • Pokud se jedná o matku samoživitelku (nebo otce samoživitele), která má alespoň jedno školou povinné dítě do 16 roků, pak je délka ošetřovného 16 kalendářních dní

Během epidemie je to ale jinak. Na ošetřovné je nárok po celou dobu, co jsou zavření školy, školky nebo jiná podobná zařízení.

Kolik je ošetřovné v roce 2021?

Výpočet výše ošetřovného se odvíjí od vašeho hrubého příjmu v zaměstnání. I u ošetřovného (podobně jako u jiných nemocenských dávek jako je nemocenská nebo mateřská) je stavena určitá maximální hranice.

Pro výpočet výše ošetřovného je určující denní vyměřovací základ. Ten se dá jednoduše spočítat jako součet vašich příjmů v posledním zaměstnání za posledních 12 měsíců, vydělený počet kalendářních dní (365). Pokud by poslední zaměstnání trvalo kratší dobu, tak je postup výpočtu trochu složitější, ale pro orientační představu postačí stejně jako u naší kalkulačky vycházet z hrubé mzdy.

Denní vyměřovací základ se ve výpočtu redukuje (započítá se z něj jenom určitá část). Pro rok 2020 platí tyto redukční hranice:

Redukční hranice od 1. 1. 2021:     

 • Do 1 182 Kč se započítává ve výši 90 %
 • nad 1 182 Kč do 1 773 Kč redukce na 60 %
 • nad 1 773 Kč do 3 545 Kč redukce na 30 %
 • nad 3 545 Kč se nezohledňuje

Běžné ošetřovné je pak 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Během epidemie je ošetřovné zvýšené na 70% (minimálně 400 Kč za den).

Příklad výpočtu výše ošetřovného:

Paní Zelená má průměrnou hrubou mzdu 33 600 Kč:

 • Denní vyměřovací základ bude 1104,66 Kč (tj. denní vyměřovací základ = ((33600 * 12)/365)
 • Redukovaný vyměřovací základ = 995 Kč (do částky 1182 se z denního vyměřovacího základu započítá jen 90%, výsledek se pak zaokrouhlí)
 • Za jeden den bude ošetřovné 597 Kč (60% z 995 Kč)
 • Za 9 dní bude ošetřovné 5 373 Kč

Během epidemie to ale bude jinak:

 • Za jeden den bude ošetřovné 697 Kč (70% z 995 Kč)
 • Za 9 dní bude ošetřovné 6 273 Kč
 • Za 30 dní (měsíc) to bude 20 910 Kč

Maximální výše ošetřovného 2021

Maximální možná částka, jakou můžete během OČR (ošetřování člena rodiny) dostat, vychází z toho, jak jsou nastaveny redukční hranice. Zohledňuje se denní vyměřovací základ jen do výše 3545 Kč. To odpovídá hrubé mzdě cca 108 000 Kč. Pokud by byl hrubá mzda vyšší, tak se to na výši ošetřovného (nebo jiných nemocenských dávek) už nijak neodrazí.

Maximální možná výše ošetřovného je v roce 2021 tedy:

 • 1170 Kč za jeden den (při hrubé mzdě cca 108 000 Kč)
 • 10 530 Kč za 9 dní
 • 18 720 za 16 dní (u samoživitelů/samoživitelek)
 • během epidemie by to ale bylo o 10% více

Nárok na ošetřovné pro OSVČ 2021

Živnostníci (OSVČ) nemají nárok na ošetřovné. I kdyby si platili nemocenské pojištění (jehož placení je na rozdíl od sociálního nebo zdravotního pojištění dobrovolné a většina OSVČ si jej neplatí), tak na ošetřovné nárok nemají.

Během epidemie si ale OSVČ, mohou požádat u Ministerstva průmyslu a obchodu o dotaci COVID ošetřovné. Ta byla během podzimu 2020 ve výši 400 Kč za jeden kalendářní den. V roce 2021 bude pravděpodobně stejná. Podmínky pro nárok na tuto dotaci, jsou obdobné, jako u klasického ošetřovného pro zaměstnance.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka ošetřovné na dítě (běžné OČR i během epidemie)

Diskuse: 4
 • Custom avatar Sabina

  Dobrý den, je nárok na ošetřovné možné čerpat i o Velikonocích tedy od pátku 2.4. – do pondělí 5.4.2021?
  1.4. 2021 mají děti prázdniny to je mi jasné, jde mi o Velikonoce. Děkuji za odpověď.

  • Mateřská.org

   Velikonoční prázdniny jsou pouze 1.4.2021 a týkají se školních dětí (na předškolní se nevztahují). Za ten den u školních dětí nebude nárok na ošetřovné. U ostatních dní ano (pokud byl nárok na ošetřovné alespoň za jeden den v daném kalendářním týdnu).

 • Custom avatar Ilona

  Dobrý den,jsem nyní v pracovní neschopnosti do konce měsíce dubna a pak zůstávám s 8letou dcerkou na střídavé distanční výuce,kde mám požádat o ošetřovné,když jsem nucena ukončit zaměstnání kvůli zdravotním problémům ,mám žádat na pracovním úřadě?Děkuji předem za info.

  • Mateřská.org

   Pokud budete nezaměstnaná, tak na ošetřovné nebudete mít nárok, na to je nárok jenom v průběhu zaměstnání. Viz paragraf 3, odstavec 3, zákon 438/2020 Sb.:

   (3) Nárok na ošetřovné, na které vznikl nárok podle tohoto zákona, zaniká skončením zaměstnání.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna