Peněžitá pomoc v mateřství po skončení studia na VŠ

Aby měla těhotná studentka nebo absolventka VŠ nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství) musí splňovat příslušné podmínky.

Pokud je žena těhotná během studia VŠ nebo po skončení studia na VŠ (nebo případně na VOŠ či střední škole), pak bude nárok na peněžitou pomoc v mateřství záviset na tom, zda žena pracuje nebo pracovala během studia.

Aby měla těhotná studentka nebo absolventka VŠ nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), musí splňovat příslušné podmínky.

Sem patří především to, že v době zahájení PPM (což je 6 – 8 týdnů před porodem) je zaměstnána (pak za ní platí nemocenské pojištění zaměstnavatel) nebo podniká jako OSVČ (a sama si platí dobrovolné nemocenské pojištění) nebo je v ochranné lhůtě 180 dní od skončení posledního zaměstnání (poslední pojištěné činnosti).

Bez splnění výše uvedené podmínky, nárok na PPM není. Během studia VŠ za studenty stát platí jenom zdravotní pojištění, což je něco jiného.

Druhou podmínkou pro nárok na PPM je to, že v posledních dvou letech musí být žadatel účastníkem nemocenského pojištění alespoň po dobu 270 dní.

Pokud žena ukončí studium VŠ tím, že školu úspěšně absolvuje (tedy nejedná se o přerušení studia apod.), pak se jí poměrná část studia může započítat do těchto 270 dní.

Pořád ale platí, že v době případného zahájení PPM musí být zaměstnána nebo v ochranné době. Samotné úspěšné ukončení studia VŠ nestačí. Z něj žádná ochranná lhůta neplyne.

Mohlo by vás zajímat: Sociální dávky pro těhotnou ženu, Z čeho se počítá PPM 2022, Kalkulačka mateřská 2022

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), může mít nárok i muž (otec dítěte). Nárok je po dobu 22 týdnů – nejdříve od začátku 7 týdne po porodu. Výpočet mateřské pro otce dítěte je stejný, jako pro ženu. I zde se jedná o 70% z redukovaného vyměřovacího základu.
Během mateřské dovolené, nesmíte pracovat pro stejného zaměstnavatele, resp. vykonávat stejnou práci, na základě které vám vznikl nárok na PPM. Během rodičovské dovolené, je možné pracovat bez větších omezení. Výpočet mateřské na druhé dítě, se může odvíjet od stejného vyměřovacího základu, jako u prvního dítěte, pokud druhá mateřská začne do 4 roků
Na mateřskou (PPM), může být nárok i po skončení studia. Ale jen za předpokladu, že je žena zaměstnaná (účastník nemocenského pojištění). Nezaměstnaná na Úřadu práce, zpravidla nemá nárok na mateřskou. Může mít ale nárok, na jiné sociální dávky.
Mateřská dovolená na 1 dítě je 28 týdnů (196 dní). Mateřská dovolená na dvojčata je 37 týdnů (259 dní). Žena, která je těhotná může na mateřskou nastoupit už v době 6 – 8 týdnů před porodem. Podmínky pro výpočet PPM, jsou v roce 2022 stejné, jako v předchozích letech.
Na mateřskou dovolenou, je nárok 28 týdnů nebo 37 týdnů (pro muže jen 22 týdnů). Mateřská začíná 6 – 8 týdnů před porodem. Během mateřské dostáváte peněžitou pomoc v mateřství. Od 1. 1. 2022 se mateřská zvyšuje (jen pro někoho). V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je mateřská (PPM) v roce 2022.
Nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), můžete být i po skončení studia na VŠ. Pouze ale za předpokladu, že nastoupíte do nějakého zaměstnání (kde vám bude vznikat účast na nemocenském pojištění). A v době začátku PPM, bude zaměstnaná nebo v ochranné době.
Studentka VŠ, která dokončí studium a během studia nepracovala (nebyla účastníkem nemocenského pojištění), může mít na mateřskou nárok, jen pokud by po ukončení VŠ nastoupila do nějakého zaměstnání. Jinak nárok nevznikne. I studentka má ale nárok na rodičovskou (rodičovský příspěvek) hned po porodu.
Během rizikového těhotenství (pracovní neschopnosti) je nárok na standardní nemocenskou. Za prvních 14 dní je to náhrada mzdy od zaměstnavatele. Od 15 dne jsou to nemocenské dávky. I během rizikového těhotenství platí běžné vycházky, maximálně 6 hodin v době 7:00 až 19:00.