Těhotenství po skončení studia – nezaměstnaná na Úřadu práce

<span>Na mateřskou (PPM), může být nárok i po skončení studia. Ale jen za předpokladu, že je žena zaměstnaná (účastník nemocenského pojištění). Nezaměstnaná na Úřadu práce, zpravidla nemá nárok na mateřskou. Může mít ale nárok, na jiné sociální dávky.</span> Na mateřskou (PPM), může být nárok i po skončení studia. Ale jen za předpokladu, že je žena zaměstnaná (účastník nemocenského pojištění). Nezaměstnaná na Úřadu práce, zpravidla nemá nárok na mateřskou. Může mít ale nárok, na jiné sociální dávky.

Dobrý den, bohužel jsme se dostali do složité životní situace a rád bych Vás požádal o radu.

Přítelkyně je momentálně ve třetím měsíci těhotenství, a je krátce po škole. Školu dokončila v září, a od té doby je na Úřadu práce, ale nedostává žádnou podporu. Zatím žádnou slušnou práci nesehnala, a vzhledem k těhotenství už asi ani nesežene.

Já jsem šest let zaměstnaný s průměrným měsíčním příjmem cca 25 000 Kč. Nejsme manželé, ale žijeme ve společné domácnosti. Trvalé bydliště přítelkyně je ale hlášeno ještě na adrese s její matkou a bratrem.

Otázka zní, jestli a jaký máme nárok na RP a následně RD. Máme nárok ještě i na jiné příspěvky?

Děkuji předem za odpověď.


Nárok na mateřskou, po skončení studia

Pokud vaše přítelkyně nedávno dokončila studium, a zatím nikde nepracovala (a do porodu pracovat nebude), tak jí s největší pravděpodobností nevzniká nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství).

Mezi podmínky pro nárok na „mateřskou“ (PPM), patří mimo jiné i minimální doba účasti na nemocenském pojištění, alespoň 270 dní za poslední dva roky. Tato podmínka, by možná mohla být splněna.

Pokud vaše přítelkyně dokončila studium na střední nebo vysoké škole, pak se jí doba studia může započítat, do doby účasti na nemocenském pojištění – viz paragraf 32, odstavec 4, zákon o nemocenském pojištění:

(4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též 

a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,

Nárok na mateřskou – nezaměstnaná na Úřadu práce

Druhou nezbytnou podmínkou, pro nárok na mateřskou, je ale to, že vaše přítelkyně musí být v době začátku PPM (6 až 8 týdnů před porodem) zaměstnaná (být účastníkem NP), nebo být alespoň v ochranné době.

Pokud je ale nyní na Úřadu práce, a do porodu nebude nikde pracovat, nárok na „mateřskou“ vzniknout nemůže (není účastníkem NP, za nezaměstnané na Úřadu práce, platí stát jenom zdravotní pojištění, není ani v ochranné době). Mohla by tedy mít nárok, až na rodičovský příspěvek, po narození dítěte.

Nárok na mateřskou, pro muže (otce dítěte)

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), byste případně mohl mít nárok vy. Vzhledem k udávané délce zaměstnání, byste měl splňovat podmínky pro nárok na PPM.

Jako otec dítěte, ale můžete mít mateřskou až od začátku 7 týdne po porodu, v délce 22 týdnů. Po dobu čerpání PPM, ale nesmíte vykonávat zaměstnání, na jehož základě vznikl nárok na PPM.

Takže by se vám tím snížil příjem (mateřská je jen 70%). Případně je možné i po dobu čerpání PPM pracovat – musel byste ale uzavřít nějakou dohodu (o provedení práce nebo pracovní činnosti), na jinou pracovní činnost (u stejného zaměstnavatele). Nebo pracovat na dohodu či jinou formou, pro jiného zaměstnavatele.

Otcovská dovolená

Jako otec dítěte, máte v roce 2022, nárok na 2 týdny placené otcovské dovolené. Tyto dva týdny (14 kalendářních dní), můžete čerpat během prvních 6 týdnů, po narození dítěte. Během otcovské dovolené, opět nesmíte pracovat v původním zaměstnání (stejně jako při mateřské nebo při neschopence). Viz například podrobnější informace zde.

Kdo má nárok na rodičovskou dovolenou?

Co se týká rodičovské dovolené, tak tu můžete mít jenom vy. Rodičovská dovolená je volno, poskytované zaměstnavatelem. U vaší přítelkyně, tím že je nezaměstnaná, se o rodičovské dovolené v pravém slova smyslu, mluvit nedá.

Na rodičovskou dovolenou, může mít nárok zaměstnanec, po narození dítěte. Maximální délka rodičovské dovolené, je do 3 roků dítěte (rodičovská dovolená končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte).

Kolik bude rodičovský příspěvek?

Vaše přítelkyně, by případně hned po narození dítěte, mohla mít nárok na rodičovský příspěvek. Na ten je nárok buď hned po porodu, nebo případně po skončení čerpání PPM (pokud byste PPM čerpal vy).

Rodičovský příspěvek (RP), je aktuálně 300 000 Kč na jedno dítě (nebo 450 000 Kč, pokud by se narodila dvojčata).

Vaše přítelkyně by tak mohla mít nárok například na 10 000 Kč měsíčně, po dobu 30 měsíců (2,5 roku). Nebo na nižší částku, po delší dobu (nárok je případně až do 4 roků).

Nebo by bylo možné, mít rodičovskou i vyšší. Na základě vašeho příjmu (pokud by zmíněných 25 000 Kč, byla hrubá mzda), by bylo možné žádat o rodičovský příspěvek až cca 17 300 Kč měsíčně, tj. cca po dobu 18 měsíců (1,5 roku).

Nárok na porodné, při narození prvního dítěte

Po narození dítěte, můžete mít případně nárok i na porodné. Porodné na první dítě, je aktuálně 13 000 Kč (jednorázový příspěvek). Na tuto sociální dávku je nárok, pokud průměrný měsíční příjem rodiny, v předchozím kalendářním čtvrtletí, nepřekročí 23 544 Kč.

Záleží tedy na tom, jaký bude váš společný průměrný příjem, v době před narozením dítěte. Pokud by bylo zmíněných 25 000 Kč, vaším čistým příjmem, pak by nárok na porodné zřejmě nebyl. Viz kalkulačka pro výpočet porodného – například zde.

Nárok na přídavky na dítě – po narození prvního dítěte

Po narození dítěte, můžete mít také nárok na přídavky na dítě. U jednoho dítěte do 6 roků, se jedná o částku 1 130 Kč měsíčně. Nárok je v případě, že průměrný měsíční příjem nepřekročí 29 648 Kč (rodina – 2 dospělí a jedno dítě do 6 roků).

Také zde bude záležet na tom, jaké budou vaše příjmy (i se započítáním rodičovského příspěvku, na který pak zřejmě bude mít nárok vaše přítelkyně). Viz kalkulačka pro výpočet přídavků na dítě – například zde.

Nárok na přídavky na bydlení pro rodinu s dítětem

Můžete mít také případně nárok na příspěvek na bydlení. Na ten je nárok při bydlení v nájmu, v bytě v osobním vlastnictví nebo v družstevním bytě.

Roli hrají doložené příjmy (vaše + vaší přítelkyně), dále doložené náklady na bydlení (nájemné, platby za energie a služby, atd.). Roli hraje i velikost města a počet osob (jinak to bude vycházet před narozením dítěte, a jinak po narození dítěte).

Záleží tedy na tom, jakou formu má vaše bydlení, jaké jsou/budou vaše příjmy (posuzuje se vždy předchozí kalendářní čtvrtletí) a jaké jsou/budou doložené náklady na bydlení.

Podmínky se navíc průběžně mění. Například od 1. 1. 2022 dojde ke zvýšení normativních nákladů na bydlení a výpočet tak může vycházet jinak, než v roce 2021. Viz kalkulačka pro výpočet přídavků na bydlení – například zde.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Těhotenství po skončení studia – nezaměstnaná na Úřadu práce

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna