Změny a zvýšení rodičovského příspěvku od 1. 1. 2018

Od ledna 2018 se mění podmínky pro výši, a možnost volby, rodičovského příspěvku.

Od ledna 2018 se mění podmínky pro výši, a možnost volby, rodičovského příspěvku. Od 1. 1. 2018 vstoupí v platnost novela zákona (zákon číslo 117/1995 Sb.), která mění podmínky u sociální dávky rodičovský příspěvek.

Mezi změny patří zvýšení RP na dvojčata. Nyní byl rodičovský příspěvek jednotný – ve výši 220 000 Kč – bez ohledu na počet narozených dětí. Od začátku roku 20418 bude při dvojčatech (nebo vícerčatech), nárok na zvýšený rodičovský příspěvek, a to ve výši 330 000 Kč.

Další změna se týká maximální výše rodičovského příspěvku v jednom měsíci. Nyní bylo nastaveno omezení na 11500 Kč měsíčně. Což bylo omezující, protože tím vyčerpání celého rodičovského příspěvku trvalo 19 měsíců (v kombinaci s předchozí mateřskou, pak spíše 24 měsíců). Často se tak mohlo stát, že nebyl vyčerpán celý rodičovský příspěvek kvůli narození druhého dítěte.

Nově bude toto omezení zrušeno. Při splnění podmínek bude možné mít rodičovský příspěvek ve výši i přes 30000 Kč měsíčně. Na tuto maximální rodičovskou ale nebudou mít nárok ani zdaleka všichni. Pořád zde bude omezení maximální částky – ta nemůže být vyšší než 70% z 30-ti násobku denního vyměřovacího základu.

U nezaměstnaných, studentek, nebo obecně u těch žadatelů o rodičovský příspěvek, u kterých nebylo možné stanovit vyměřovací základ, pak bude omezení na maximálně 7600 Kč měsíčně. Ale i to je změna k lepšímu – do teď tito žadatelé neměli vůbec možnost volby výše/délky rodičovského příspěvku.

Mohlo by vás zajímat: Zvýšení RP na dvojčata, Jak zvýšit rodičovský příspěvek, Žádost o přídavky na dítě

Nově, tedy od 1. 1. 2018, bude nárok na tuto sociální dávku, pokud průměrný příjem rodiny nepřesáhne 2,7 násobek životního minima.
Zvýšení rodičovského příspěvku na dvojčata platí i pro děti, které se narodily (nebo ještě narodí) před účinností této novely (tedy děti narozené před 1. 1. 2018). Zákon je formulován tak, aby se tato změna vztahovala i na dříve narozené děti.
Od 1. 1. 2018 bude rodičovský příspěvek při narození dvou a více dětí v celkové výši 330 000 Kč. Zvýší se i maximální rodičovská a to až na 32000 Kč měsíčně.