Změny u rodičovského příspěvku v roce 2024

V roce 2024 je maximální možná výše rodičovského příspěvku, částka 53 910 Kč měsíčně.

V roce 2024 je rodičovský příspěvek  300 000 Kč (nebo 450 000 Kč na dvojčata) pro děti narozené do 31. 12. 2023. A 350 000 Kč (nebo 525 000 Kč na dvojčata), pro děti narozené od 1. 1. 2024.

V roce 2024 dochází ke zvýšení rodičovské o 50 000 Kč.

Rodičovský příspěvek se v roce 2024 zvýší na 350 000 Kč u jednoho dítěte a na 525 000 u dvojčat nebo vícerčat). Ke zvýšení dochází od začátku roku 2024 (platí ale jenom pro děti narozené od 1. ledna 2024).

U nezaměstnaných, studentek, nebo obecně u těch žadatelů o rodičovský příspěvek, u kterých nebylo možné stanovit vyměřovací základ, je maximální měsíční částka do 13 000 Kč.

U zaměstnanců (nebo OSVČ), kteří v době porodu splňují podmínky pro nárok na mateřskou (mohou v žádosti o rodičovskou doložit příslušný příjem), odpovídá maximální měsíční výše rodičovské tomu, jakou měli mateřskou.

Jedná se o 70% z 30ti násobku denního vyměřovacího základu.

V roce 2024, se od 1.1.2024 zvyšuje teoretické maximum na 53 910 Kč měsíčně (což je i maximální mateřská za 30 dní).

U rodičovského příspěvku tak máte možnost volby, zda chcete dostávat vyšší měsíční částku po kratší dobu. Nebo jestli naopak chcete dostávat nižší měsíční částku po delší dobu.

Nárok na rodičovský příspěvek je do 4 roků dítěte (u dětí narozených do 31. 12. 2023) nebo do 3 roků (u dětí narozených od 1. 1. 2024), nebo do té doby, než je vyčerpána celá částka.

Jednorázové vyplacené zbylé rodičovské po narození dalšího dítěte

Pokud se vám narodí další dítě během rodičovské, pak máte možnost po porodu dalšího dítěte, požádat Úřad práce o vyplacení zbylé (nevyčerpané) části rodičovského příspěvku.

Dříve to bohužel fungovalo tak, že pokud jste nestihli vybrat celý rodičovský příspěvek, před začátkem mateřské (PPM) na druhé dítě, nebo před narozením druhého dítěte (kdy vzniká nárok na RP na druhé dítě), pak nevyčerpaná část RP na první dítě „propadla“.

Nově je ale možné požádat, o jednorázové vyplacení zbylé částky z rodičovského příspěvku. Podmínkou je, aby alespoň jednomu z rodičů, bylo možné stanovit vyměřovací základ ke dni narození dalšího dítěte.

Mohlo by vás zajímat: Rodičovská na dvojčata 2024, Jak zvýšit rodičovský příspěvek, Žádost o přídavky na dítě

Na začátku roku 2024, dochází k řadě změn, které se týkají sociálních dávek, mateřské, rodičovské, nebo i dalších oblastí. Zvyšuje se například i minimální mzda a minimální zdravotní pojištění. Další změny přijdou v průběhu roku 2024.
Od začátku roku 2024, se zvýší rodičovský příspěvek na 350 000 Kč (525 000 Kč u dvojčat). Současně dojde ke zkrácení maximální doby rodičovské – nově jen do 3 roků dítěte (nyní je až do 4 roků). Změny (zvýšení a zkrácení rodičovské) se budou týkat jen dětí, které se narodí od 1. 1. 2024.
Rodičovský příspěvek se od 1. 1. 2024 zvýšil na 350 000 Kč na jedno dítě (525 000 Kč na dvojčata). Zvýšení ale platí jenom pro děti, narození od 1. ledna 2024. Na rodičovský příspěvek je nárok při péči o nejmladší dítě v rodině, do jeho maximálně 3 roků (u dětí narozených do 31. prosince 2023 to může být až do 4 roků).
V této kalkulačce, pro výpočet rodičovské dovolené (rodičovského příspěvku v roce 2024), si můžete spočítat, kolik byste mohli každý měsíc dostat. Maximální výše rodičovské je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč. Pokud jste neměli nárok na mateřskou, pak je maximální rodičovská 13 000 Kč měsíčně.
Rodičovský příspěvek, který dostáváte během rodičovské dovolené, se od 1. 1. 2024 zvýšil na 350 000 Kč na jedno dítě (nebo 525 000 Kč na dvojčata). Zvýšila se i maximální možná měsíční částka na 53 910 Kč (až 80 865 Kč u dvojčat). Pro děti narozené od 1. 1. 2024, se také zkrátila maximální délka rodičovské jenom na 3 roky.
Vláda představila záměr na zvýšení rodičovského příspěvku (nově až 13 000 Kč měsíčně). A dále by chtěla během srpna 2022, vyplatit mimořádný jednorázový příspěvek na dítě 5000 Kč. Tento přídavek na dítě, by byl určen pro rodiny s ročním příjmem do 1 miliónu korun a týkal by se dětí do
Po skončení mateřské (před začátkem rodičovské dovolené), může být čerpána běžná dovolená v zaměstnání (není potřeba souhlas zaměstnavatele). Nárok na dovolenou, je za dobu na mateřské, a případně i za část doby na rodičovské.
O zvýšení rodičovského příspěvku, zatím nebylo finálně rozhodnuto. Jedním z návrhů je zvýšení o 15% - tj. rodičovská na jedno dítě by se zvýšila na 345 000 Kč, a rodičovská na dvojčata by se zvýšila na 517 500 Kč. Ke zvýšení by mohlo dojít ještě během roku 2022, nebo nejpozději od 1. 1. 2023.