Mateřská na druhé dítě – je nárok na dovolenou v zaměstnání?

<span>Po skončení mateřské (před začátkem rodičovské dovolené), může být čerpána běžná dovolená v zaměstnání (není potřeba souhlas zaměstnavatele). Nárok na dovolenou, je za dobu na mateřské, a případně i za část doby na rodičovské.</span> Po skončení mateřské (před začátkem rodičovské dovolené), může být čerpána běžná dovolená v zaměstnání (není potřeba souhlas zaměstnavatele). Nárok na dovolenou, je za dobu na mateřské, a případně i za část doby na rodičovské.

Dobrý den, manželka má smlouvu na dobu neurčitou.

Narodilo se nám první dítě v prosinci 2019, kdy po skončení mateřské čerpala dovolenou a poté šla na rodičovskou dovolenou.

Pak otěhotněla podruhé, porodila v září 2021 a opět šla z rodičovské na mateřskou. Nyní ji končí druhá mateřská a půjde na rodičovskou.

Má i v tomto případě nárok na dovolenou od zaměstnavatele?

Děkuji za odpověď.


Nárok na dovolenou po skončení mateřské dovolené

V roce 2021 (od 1. 1. 2021) se měnily podmínky pro výpočet dovolené v zaměstnání. S ohledem na mateřskou dovolenou, je zde několik změn.

Stále ale platí, že po skončení mateřské dovolené (bezprostředně před začátkem rodičovské dovolené), může být čerpána řádná dovolená v zaměstnání.

K čerpání dovolené, po skončení mateřské, není potřeba souhlas zaměstnavatele (jinak platí, že o termínu čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel). Čerpání dovolené po MD, stačí pouze nahlásit.

Pokud by nebyla dovolená čerpána po skončení MD, pak nezanikne. Příslušné hodiny by se převedly, mohly by být čerpány po skončení rodičovské.

Nárok na dovolenou za dobu na mateřské a rodičovské

I když vaše manželka, byla po celý rok 2021, doma s dítětem/dětmi (nejprve rodičovská, následně mateřská dovolené), i tak jí může vznikat nárok na dovolenou od zaměstnavatele.

Pokud by manželka byla po celý rok jen na rodičovské, pak nárok na dovolenou nevznikne. Tím, že ale byla část roku na mateřské dovolené, tak nárok být může.

Doba mateřské dovolené (od září do konce roku) se pro nárok na dovolenou zohlední jako „výkon práce“.

Nárok na dovolenou za mateřskou v roce 2021

Nevíme, kdy přesně jí začala mateřská dovolená, takže jen orientačně. Pokud by měla začátek mateřské od 1. 9. 2021, pak by to do konce roku vycházelo na 84 pracovních dní, tj. 16 násobků týdenní pracovní doby.

Tím, že by se jako „odpracovaná“ doba počítalo více než 12 týdnů, tak by vznikl i nárok na započítání 20 týdnů z předchozí rodičovské. Tj. celkem by vznikl nárok na dovolenou za 36 „odpracovaných“ týdnů.

Výpočet dovolené po skončení mateřské

Opět jen teoreticky – nevíme, kolik týdnů dovolené má v zaměstnání a jaká je délka její týdenní pracovní doby.

Pokud by měla nárok na 4 týdny dovolené a 40 hodinový pracovní týden, tak by jí za rok 2021, vznikl nárok na 36/52 z celkové dovolené. Tedy na 110,76 hodiny, což se zaokrouhlí na 111 hodin dovolené.

Tuto dovolenou, může čerpat po skončení druhé mateřské, před začátkem druhé rodičovské.

Nárok na dovolenou za rok 2022 po skončení mateřské

Může jí pak vznikat nárok na dovolenou i za rok 2022. V roce 2022, bude opět část roku na mateřské dovolené a část roku na rodičovské dovolené.

V roce 2022, by se jí jako „odpracovaná“ doba pro nárok na dovolenou, počítala:

  • Doba na mateřské dovolené (zřejmě leden, únor a březen??)
  • Případné čerpání dovolené z roku 2021 (počítá se také jako „výkon práce“)
  • Pokud bude na mateřské a řádné dovolené minimálně 12 týdnů, pak je nárok na dovolenou i za 20 týdnů z rodičovské

Pro dovolenou za rok 2022, platí to samé, co pro dovolenou za rok 2021. Opět je nárok na dovolenou za „odpracované“ týdny a případně i za dobu na rodičovské. Za každý takový „týden“ je nárok na 1/52 z celkové dovolené. Výsledné hodiny se zaokrouhlují směrem nahoru.

Tato dovolená může být čerpána společně s dovolenou za rok 2021, po skončení mateřské. Nebo může být převedena na dobu po skončení rodičovské.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Mateřská na druhé dítě – je nárok na dovolenou v zaměstnání?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna