Nárok na mateřskou pro studentku, po ukončení studia na VŠ

<span>Studentka VŠ, která dokončí studium a během studia nepracovala (nebyla účastníkem nemocenského pojištění), může mít na mateřskou nárok, jen pokud by po ukončení VŠ nastoupila do nějakého zaměstnání. Jinak nárok nevznikne. I studentka má ale nárok na rodičovskou (rodičovský příspěvek) hned po porodu.</span> Studentka VŠ, která dokončí studium a během studia nepracovala (nebyla účastníkem nemocenského pojištění), může mít na mateřskou nárok, jen pokud by po ukončení VŠ nastoupila do nějakého zaměstnání. Jinak nárok nevznikne. I studentka má ale nárok na rodičovskou (rodičovský příspěvek) hned po porodu.

Dobrý den, letos jsem dokončila 5 ročník studia na Vysoké škole a teď v říjnu jsem absolvovala závěrečné zkoušky.

Jsem ale současně ve 13 týdnu těhotenství a zajímalo by mě, jaké jsou moje možnosti, co se týká nároku na mateřskou a rodičovskou.

Skoro po celou dobu studia na VŠ, jsem pracovala. Nebyla to ale práce na HPP. Většinou to byly jen krátkodobé brigády na DPP. Nebo dost často i jen „na dobré slovo“, bez smlouvy, s výplatou „na ruku“.

Obávám se, že na mateřskou asi nárok mít nebudu? Dala by se případně mateřská nějak vypočítat z platu mého přítele (budoucí otec dítěte)?

Pokud bych neměla nárok na mateřskou, od kdy budu dostávat rodičovský příspěvek? Až někdy po porodu nebo si o něj mohu požádat už dříve?

Děkuji za rady!


Nárok na mateřskou (PPM) u studentky VŠ

Nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), vám vznikne jen v případě, že jste v posledních 2 letech (před začátkem mateřské), účastníkem nemocenského pojištění, alespoň po dobu 270 kalendářních dní.

Jako za studentku, za vás stát platil pouze zdravotní pojištění. Sociální pojištění (jehož součástí je i nemocenské pojištění), za vás nikdo neplatil.

Účast na nemocenském pojištění vzniká zaměstnancům (sociální pojištění se jim strhává z výplaty + část platí i zaměstnavatel) nebo u OSVČ (ti si musí platit nemocenské pojištění sami).

Při práci na nějaké brigádě (DPP nebo DPČ), vzniká účast na nemocenském pojištění jen někdy. U práce na DPP, by vám vznikla účast na nemocenském pojištění v měsíci, kdy byste měla příjem z DPP vyšší než 10 000 Kč.

Pokud jste ale měla jen krátkodobé brigády, nebo pracovala jen „na černo“, pak je dosti nepravděpodobné, že by se vám během doby studia podařilo splnit tuto podmínku.

Dále je požadováno, abyste v době začátku mateřské (na PPM je nárok 6 – 8 týdnů před porodem), byla zaměstnána (účastník nemocenského pojištění), nebo abyste byla v ochranné lhůtě (až 180 dní od poslední skončené, nemocensky pojištěné časnosti, ve které bylo zahájeno těhotenství).

Nárok na mateřskou po úspěšném dokončení studia na VŠ

Existuje ještě jedna možnost, jak byste mohla mít nárok na mateřskou i bez potřebné doby nemocenského pojištění, v posledních dvou letech.

Pokud byste nyní, po dokončení studia na VŠ, nastoupila do nějakého zaměstnání na HPP (kde by vám vznikla účast na nemocenském pojištění), tak by se vám následně mohla započítat i doba studia na VŠ.

Viz paragraf 32, zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.):

(4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též 

a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,

Takže pokud byste nastoupila do nějakého zaměstnání, mohla byste mít vy sama nárok na mateřskou, díky tomu, že by se vám započítala i část doby studia. Současně byste splňovala i podmínku, že v době začátku PPM, jste zaměstnána (účastník nemocenského pojištění).

Nárok na mateřskou pro otce dítěte

Pokud váš přítel (otec dítěte), splňuje podmínky při nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství)  – tj. je zaměstnaný (alespoň 270 dní v zaměstnání, kde je placeno nemocenské pojištění), pak by mohl mít nárok na mateřskou on.

Nefunguje to ale tak, že byste vy dostávala mateřskou na základě jeho platu. To bylo možné kdysi dávno. Nyní by musel váš přítel jít na běžnou mateřskou dovolenou. Přítel může být na mateřské od začátku 7 týdne po porodu.

Po dobu 22 týdnů, by nemohl vykonávat své zaměstnání (nějaké jiné případně ano). A mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) by dostával on (ne vy).

Nárok na rodičovský příspěvek pro studentku po skončení studia na VŠ

Pokud byste neměla nárok na mateřskou a pokud by nárok na PPM neuplatnil ani váš přítel, pak vám určitě vzniká nárok na rodičovský příspěvek.

U RP nevadí, že jste před porodem „oficiálně“ nepracovala. Nárok na RP, má každý, kdo pečuje o nejmladší dítě v rodině, do jeho 4 roků.

Rodičovský příspěvek na jedno dítě je 300 000 Kč (na dvojčata by to bylo 450 000 Kč). Nárok na RP máte hned od narození dítěte (před porodem na něj ještě není nárok, ale žádost si podat můžete – stejně ale budete muset ještě dokládat rodný list, tj. dřív než po porodu ho nedostanete).

Pokud byste neměla nárok na mateřskou, pak je možné v žádosti o rodičovský příspěvek doložit příjem otce dítěte (potvrzení o příjmu od zaměstnavatele – je na to zvláštní formulář). Na základě toho, byste si pak mohla zvolit výši měsíčního rodičovského příspěvku.

Jako žena bez nároku na mateřskou, můžete mít rodičovský příspěvek maximálně do 10 000 Kč měsíčně. Na základě příjmu vašeho přítele (otce dítěte), může být možné zvolit i vyšší měsíční částku. Tím se ale adekvátně zkracuje doba, po kterou vám bude RP vyplácen – viz tato kalkulačka pro výpočet rodičovské v roce 2021.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Nárok na mateřskou pro studentku, po ukončení studia na VŠ

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna