Otcovská dovolená 2024 – 2 týdny placené dovolené pro tatínky

<span>Otcovská dovolená je aktuálně na 2 týdny (14 kalendářních dní). Na otcovskou mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ. Otcovská, musí být vyčerpána, během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské, je podobný jako výpočet mateřské (PPM) - i zde je to 70% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).</span> Otcovská dovolená je aktuálně na 2 týdny (14 kalendářních dní). Na otcovskou mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ. Otcovská, musí být vyčerpána, během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské, je podobný jako výpočet mateřské (PPM) - i zde je to 70% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).

Před dvěma roky, se prodloužila otcovská dovolená. Zatímco dříve , měli tatínci, kterým se narodilo dítě, nárok na 1 týden placené otcovské dovolené, aktuálně mají nárok na dva týdny.

Na otcovskou dovolenou, mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ (kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění).

Nárok může být i u práce na DPP nebo DPČ (viz dále). Na otcovskou dovolenou, je nárok během prvních 6 týdnů, po narození dítěte.

Po skončení otcovské (od 7 týdne po porodu), může být nárok i na mateřskou, nebo následně i na rodičovskou.

Otcovská dovolená – 2 týdny placené dovolené pro tatínky

Otcovská dovolená (resp. dávka otcovské poporodní péče „otcovská“), umožňuje tatínkům, kterým se právě narodilo dítě, aby s ním strávili 2 týdny doma, v době po porodu (během prvních 6 týdnů po porodu)

Dříve býval nárok na jeden týden (7 kalendářních dní), placené otcovské dovolené. To se ale v roce 2022 změnilo, a aktuálně je otcovská na 2 týdny (o dalším prodloužení se ale momentálně neuvažuje).

Tato dávka (otcovská), spadá pod dávky nemocenského pojištění (podobně, jako nemocenská nebo mateřská – peněžitá pomoc v mateřství).

V roce 2024, zůstává vše stejné, jako v minulém roce. Základní podmínky se nemění. Po narození dítěte, má tatínek nárok na 2 týdny placené dovolené (od 1. 1. 2024 se mírně zvýšily redukční hranice – může být nárok na mírně vyšší otcovskou).

Kolik bude otcovská dovolená v roce 2024?

Během otcovské dovolené, nesmí otec dítěte, vykonávat zaměstnání (na jehož základě mu vzniká nárok na otcovskou). Je to stejné, jako při neschopence – není možné pracovat ve stejném zaměstnání, v jiném ano (například je možné podnikat i během otcovské, nebo mít nějakou brigádu/přivýdělek).

Výše otcovské, je stanovena stejně, kolik je mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). I otcovská je 70% z redukovaného vyměřovacího základu. Při hrubé mzdě, do cca 41 000 Kč, to vychází na přibližně 70% z hrubé mzdy.

Otcovská, se stejně jako mateřská, vyplácí za každý kalendářní den (tj. i za víkend nebo státní svátek). Po narození dítěte je nárok na 14 kalendářních dní, placené otcovské dovolené.

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik byste mohli dostat během otcovské dovolené.

Kalkulačka – výpočet výše otcovské v roce 2024

V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je otcovská v roce 2024. Pro výpočet, zadejte svoji hrubou mzdu a počet dní na otcovské dovolené.

Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice, které ovlivňují výpočet výše dávek, placených na základě nemocenského pojištění (tedy i otcovské).

Pro některé zaměstnance, to znamená vyšší otcovskou, než v minulém roce (především pro ty, s vyšší hrubou mzdou).

Kalkulačka otcovská dovolená 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet dní na otcovské
Výpočet

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou – jaké jsou podmínky?

Na placenou otcovskou dovolenou má nárok muž (otec dítěte), kterému se narodí dítě (nárok je i při převzetí dítěte do péče). Otec dítěte, nemusí být manželem ženy, která dítě porodila.

Nárok na otcovskou mají především zaměstnanci – předpokladem je to, že otec dítěte, je účastníkem nemocenského pojištění, nebo že je alespoň v ochranné době (7 kalendářních dní od skončení zaměstnání).

Na otcovskou mohou mít nárok i OSVČ – pouze ale za předpokladu, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Na otcovskou, mohou mít nárok i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ. Pouze ale za předpokladu, že jim práce na dohodu, zakládá účast na nemocenském pojištění. U DPP je to při příjmu nad 10 000 Kč měsíčně, u práce na DPČ je to při příjmu od 4000 Kč.

Na otcovskou je nárok, pouze po dobu prvních 6 týdnů od narození dítěte. Otcovská dovolená, nemusí být čerpána celá. I když je nárok na 14 kalendářních dní, je možné být doma i kratší dobu. Například jen 5 dní.

Není ale možné otcovskou dovolenou rozdělit na více částí. Není tedy možné, vzít si například jeden týden, následně jít na týden do práce a pak další týden, být zase doma.

Na otcovskou dovolenou, je nárok i v době, kdy je žena s dítětem ještě v porodnici. Otcovská ale musí být vyčerpána, během prvních 6 týdnů od porodu (šestinedělí).

Žádost o otcovskou dovolenou – formulář a jak postupovat?

Zaměstnanci, si o otcovskou dovolenou, žádají prostřednictvím svého zaměstnavatele. Na otcovskou dovolenou je „automaticky“ nárok – zaměstnavatel vám to nemůže odmítnout.

Zaměstnanec si vyplní příslušný formulář – Žádost o otcovskou dovolenou. Ten je možné najít na webu ČSSZ viz zde:

Zaměstnanec, si v žádosti vyplní osobní údaje, a předvyplněný formulář, předá svému zaměstnavateli. Ten doplní další údaje (o výši příjmu) a předá žádost na ČSSZ.

Otcovská, je stejně jako ostatní nemocenské dávky, vyplácena do 30 dnů, od předání podkladů.

Trochu jiný postup, je u OSVČ. Zatímco zaměstnanci, si musí o otovskou požádat předem, OSVČ si o proplacení otcovské žádá, až po jejím skončení. OSVČ si vyplňuje celý formulář sám, a předává jej na ČSSZ (resp. na jeho místně příslušnou pobočku OSSZ či PSSZ).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Otcovská dovolená 2024 – 2 týdny placené dovolené pro tatínky

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna