Prodloužení otcovské dovolené od 1. 1. 2022 – nově 2 týdny placené dovolené pro tatínky

Prodloužení otcovské dovolené od 1. 1. 2022 – nově 2 týdny placené dovolené pro tatínky

Od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), se prodlužuje otcovská dovolená na 2 týdny (14 kalendářních dní). Na otcovskou mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ. Otcovská, musí být vyčerpána, během prvních 6 týdnů po porodu. Na delší otcovskou, mají nárok i ti, komu se dítě narodí před koncem roku 2021.

Od začátku roku 2022, se prodlužuje otcovská dovolená. Zatímco doposud, měli tatínci, kterým se narodilo dítě, nárok na 1 týden placené otcovské dovolené, od ledna 2022, budou mít nárok na dva týdny.

Na delší otcovskou dovolenou, budou mít nárok i ti, komu se dítě narodí v době 6 týdnů, před koncem roku 2021.

Na otcovskou dovolenou, mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ (kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění).

Nárok může být i u práce na DPP nebo DPČ (viz dále). Na otcovskou dovolenou, je nárok během prvních 6 týdnů, po narození dítěte.

Prodloužení otcovské dovolené na 2 týdny v roce 2022

Otcovská dovolená (resp. dávka otcovské poporodní péče „otcovská“), umožňuje tatínkům, kterým se právě narodilo dítě, aby s ním strávili jeden týden doma, v době po porodu.

Již několik let, byl nárok na jeden týden (7 kalendářních dní), placené otcovské dovolené.

Tato dávka (otcovská), spadá pod dávky nemocenského pojištění (podobně, jako nemocenská nebo mateřská – peněžitá pomoc v mateřství).

Od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), začne platit novela zákona o nemocenském pojištění, která prodlouží otcovskou na dva týdny (14 kalendářních dní):

  • Prodloužení otcovské dovolené na 2 týdny (14 kalendářních dní) od 1. 1. 2022
  • Na 2 týdny otcovské, mají nárok i ti, komu se narodí dítě před koncem roku 2021 (nejpozději 6 týdnů před koncem roku)
  • Základní podmínky a výše otcovské se nemění

Kolik bude otcovská dovolená v roce 2022?

Během otcovské dovolené, nesmí otec dítěte, vykonávat zaměstnání (na jehož základě mu vzniká nárok na otcovskou). Je to stejné, jako při neschopence – není možné pracovat ve stejném zaměstnání, v jiném ano (například je možné podnikat i během otcovské, nebo mít nějakou brigádu/přivýdělek).

Výše otcovské, je stanovena stejně, kolik je mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). I otcovská je 70% z redukovaného vyměřovacího základu. Při hrubé mzdě, do cca 36 000 Kč, to vychází na přibližně 70% z hrubé mzdy.

Otcovská, se stejně jako mateřská, vyplácí za každý kalendářní den (tj. i za víkend nebo státní svátek).

Do konce roku, je tak nárok, na 7 kalendářních dní placené otcovské dovolené, od začátku roku 2022, je nárok na 14 kalendářních dní, placené otcovské dovolené.

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik byste mohli dostat během otcovské dovolené.

Kalkulačka – výpočet výše otcovské v roce 2022

V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je otcovská v roce 2022. Pro výpočet, zadejte svoji hrubou mzdu a počet dní na otcovské dovolené.

Od 1. 1. 2022, se zvyšují redukční hranice, které ovlivňují výpočet výše dávek, placených na základě nemocenského pojištění (tedy i otcovské). Pro některé zaměstnance, to znamená vyšší otcovskou, než v roce 2021 (především pro ty, s vyšší hrubou mzdou).

Kalkulačka otcovská dovolená 2022
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet dní na otcovské
Výpočet

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou – jaké jsou podmínky?

Na placenou otcovskou dovolenou má nárok muž (otec dítěte), kterému se narodí dítě (nárok je i při převzetí dítěte do péče). Otec dítěte, nemusí být manželem ženy, která dítě porodila.

Nárok na otcovskou mají především zaměstnanci – předpokladem je to, že otec dítěte, je účastníkem nemocenského pojištění, nebo že je alespoň v ochranné době (7 kalendářních dní od skončení zaměstnání).

Na otcovskou mohou mít nárok i OSVČ – pouze ale za předpokladu, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Na otcovskou, mohou mít nárok i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ. Pouze ale za předpokladu, že jim práce na dohodu, zakládá účast na nemocenském pojištění. U DPP je to při příjmu nad 10 000 Kč měsíčně, u práce na DPČ je to při příjmu od 3500 Kč.

Na otcovskou je nárok, pouze po dobu prvních 6 týdnů od narození dítěte. Otcovská dovolená, nemusí být čerpána celá. I když je nově nárok na 14 kalendářních dní, je možné být doma i kratší dobu. Například jen 5 dní.

Není ale možné otcovskou dovolenou rozdělit na více částí. Není tedy možné, vzít si například jeden týden, následně jít na týden do práce a pak další týden, být zase doma.

Na otcovskou dovolenou, je nárok i v době, kdy je žena s dítětem ještě v porodnici. Otcovská ale musí být vyčerpána, během prvních 6 týdnů od porodu (šestinedělí).

Žádost o otcovskou dovolenou – formulář a jak postupovat?

Zaměstnanci, si o otcovskou dovolenou, žádají prostřednictvím svého zaměstnavatele. Na otcovskou dovolenou je „automaticky“ nárok – zaměstnavatel vám to nemůže odmítnout.

Zaměstnanec si vyplní příslušný formulář – Žádost o otcovskou dovolenou. Ten je možné najít na webu ČSSZ viz zde:

Zaměstnanec, si v žádosti vyplní osobní údaje, a předvyplněný formulář, předá svému zaměstnavateli. Ten doplní další údaje (o výši příjmu) a předá žádost na ČSSZ.

Otcovská, je stejně jako ostatní nemocenské dávky, vyplácena do 30 dnů, od předání podkladů.

Trochu jiný postup, je u OSVČ. Zatímco zaměstnanci, si musí o otcovskou požádat předem, OSVČ si o proplacení otcovské žádá, až po jejím skončení. OSVČ si vyplňuje celý formulář sám, a předává jej na ČSSZ (resp. na jeho místně příslušnou pobočku OSSZ či PSSZ).

Ostatní čtenáři si prohlédli: