Kde a kdy žádat o porodné?

• Rodina, které se narodí první dítě = životní minimum je 7710 Kč, hranice nároku na porodné je tedy 20 817 Kč