Nárok na porodné u studentky

O porodné si pak studentka může zažádat po narození dítěte na místním Úřadu práce

Při narození prvního nebo druhého dítěte může vznikat nárok na sociální dávku porodné. U prvního dítěte je to 13000 Kč, u druhého pak 10000 Kč.

Na rozdíl třeba od nároku na mateřskou (PPM, peněžitá pomoc v mateřství) u porodného nehraje roli to, zda byla žena před porodem zaměstnaná, nezaměstnaná nebo studentka. Rozhodující je pouze výše příjmů

Nárok na porodné vzniká, pokud příjmy v době před porodem (konkrétně pak v posledním kalendářním čtvrtletí), nepřekročily 2,7 násobek životního minima.

Pokud se tak dítě narodí třeba v červnu, posuzují se měsíce leden – březen. Pokud v těchto měsících průměrný měsíční příjem matky a otce dítěte nepřesáhne 23 544 Kč, pak na porodné nárok bude. Pokud by se jednalo pouze o samotnou matku, pak průměrný měsíční příjem nesmí překročit 14 904 Kč.

V případě že se takto dítě narodí studentce, pak u ní se mezi příjmy může počítat třeba nějaký příjem z brigády, kterou vykonávala během studia (nějaká práce na DPP nebo DPČ).

O porodné si pak studentka může zažádat po narození dítěte na místním Úřadu práce (podle místa trvalého bydliště matky), kde i pak bude vyřizovat i rodičovský příspěvek.

K vyřízení porodného je potřeba rodný list dítěte (proto až do porodu) a lhůta je maximálně jeden rok od narození dítěte, pak je případný nárok „promlčen“.

Mohlo by vás zajímat: Nárok na mateřskou u studentky, Mám nárok na mateřskou?, Kdy zjistím že jsem těhotná

Nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), můžete být i po skončení studia na VŠ. Pouze ale za předpokladu, že nastoupíte do nějakého zaměstnání (kde vám bude vznikat účast na nemocenském pojištění). A v době začátku PPM, bude zaměstnaná nebo v ochranné době.
Studentka VŠ, která dokončí studium a během studia nepracovala (nebyla účastníkem nemocenského pojištění), může mít na mateřskou nárok, jen pokud by po ukončení VŠ nastoupila do nějakého zaměstnání. Jinak nárok nevznikne. I studentka má ale nárok na rodičovskou (rodičovský příspěvek) hned po porodu.
Na porodné je i v roce 2021, nárok jen u prvního a druhého dítě. Porodné na první dítě je 13 000 Kč. Porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Nárok na porodné mají rodiny (samoživitelky), pokud jejich průměrný čistý příjem, není vyšší než 2,7 násobek životního minima (to se zvýšilo naposledy od 1. 4. 2020).
Nárok na porodné vzniká, pokud příjem rodiny (otec dítěte, matika dítěte, děti) nepřekračuje v rozhodném období (poslední kalendářní čtvrtletí), 2,7 násobek životního minima.
Rodina, které se narodí první dítě má životní minimum v roce 2021 ve výši 8 720 Kč. Nárok na porodné je tedy do průměrného příjmu 23 544 Kč měsíčně. Porodné na první dítě je v roce 2021 částka 13 000 Kč.