Nárok na porodné u studentky

O porodné si pak studentka může zažádat po narození dítěte na místním Úřadu práce

Při narození prvního nebo druhého dítěte může vznikat nárok na sociální dávku porodné. U prvního dítěte je to 13000 Kč, u druhého pak 10000 Kč.

Na rozdíl třeba od nároku na mateřskou (PPM, peněžitá pomoc v mateřství) u porodného nehraje roli to, zda byla žena před porodem zaměstnaná, nezaměstnaná nebo studentka. Rozhodující je pouze výše příjmů

Nárok na porodné vzniká, pokud příjmy v době před porodem (konkrétně pak v posledním kalendářním čtvrtletí), nepřekročily 2,7 násobek životního minima.

Pokud se tak dítě narodí třeba v červnu, posuzují se měsíce leden – březen. Pokud v těchto měsících průměrný měsíční příjem matky a otce dítěte nepřesáhne 23 544 Kč, pak na porodné nárok bude. Pokud by se jednalo pouze o samotnou matku, pak průměrný měsíční příjem nesmí překročit 14 904 Kč.

V případě že se takto dítě narodí studentce, pak u ní se mezi příjmy může počítat třeba nějaký příjem z brigády, kterou vykonávala během studia (nějaká práce na DPP nebo DPČ).

O porodné si pak studentka může zažádat po narození dítěte na místním Úřadu práce (podle místa trvalého bydliště matky), kde i pak bude vyřizovat i rodičovský příspěvek.

K vyřízení porodného je potřeba rodný list dítěte (proto až do porodu) a lhůta je maximálně jeden rok od narození dítěte, pak je případný nárok „promlčen“.

Mohlo by vás zajímat: Nárok na mateřskou u studentky, Mám nárok na mateřskou?, Kdy zjistím že jsem těhotná

Nárok na porodné vzniká, pokud příjem rodiny (otec dítěte, matika dítěte, děti) nepřekračuje v rozhodném období (poslední kalendářní čtvrtletí), 2,7 násobek životního minima.
Rodina, které se narodí první dítě = životní minimum je 8 720 Kč, hranice nároku na porodné je tedy 23 544 Kč měsíčně.