Nárok na porodné u studentky

O porodné si pak studentka může zažádat po narození dítěte na místním Úřadu práce

Při narození prvního nebo druhého dítěte může vznikat nárok na sociální dávku porodné. U prvního dítěte je to 13000 Kč, u druhého pak 10000 Kč.

Na rozdíl třeba od nároku na mateřskou (PPM, peněžitá pomoc v mateřství) u porodného nehraje roli to, zda byla žena před porodem zaměstnaná, nezaměstnaná nebo studentka. Rozhodující je pouze výše příjmů

Nárok na porodné vzniká, pokud příjmy v době před porodem (konkrétně pak v posledním kalendářním čtvrtletí), nepřekročily 2,7 násobek životního minima.

Pokud se tak dítě narodí třeba v červnu, posuzují se měsíce leden – březen. Pokud v těchto měsících průměrný měsíční příjem matky a otce dítěte nepřesáhne 29 673 Kč, pak na porodné nárok bude. Pokud by se jednalo pouze o samotnou matku, pak průměrný měsíční příjem nesmí překročit 18 765 Kč.

V případě že se takto dítě narodí studentce, pak u ní se mezi příjmy může počítat třeba nějaký příjem z brigády, kterou vykonávala během studia (nějaká práce na DPP nebo DPČ).

O porodné si pak studentka může zažádat po narození dítěte na místním Úřadu práce (podle místa trvalého bydliště matky), kde i pak bude vyřizovat i rodičovský příspěvek.

K vyřízení porodného je potřeba rodný list dítěte (proto až do porodu) a lhůta je maximálně jeden rok od narození dítěte, pak je případný nárok „promlčen“.

Mohlo by vás zajímat: Nárok na mateřskou u studentky, Mám nárok na mateřskou?, Kdy zjistím že jsem těhotná

Těhotná žena (neprovdaná matka dítěte), má nárok na výživné pro sebe (až do 2 roků po porodu). Dále je nárok na výživné pro dítě, a na jednorázový příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Výživné je možné žádat i po pravděpodobném otci dítěte.
Na porodné je nárok u prvního dítěte (13 000 Kč) nebo u druhého dítěte (10 000 Kč), pokud je průměrný měsíční příjem, do 2,7 násobku životního minima. V roce 2024 se podmínky nemění (nemění se ani životní minimum).
Porodné je sociální dávka, na kterou je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Porodné na první dítě je 13 000 Kč. Porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Porodné na dvojčata by bylo 23 000 Kč. V roce 2024, platí stejné podmínky, jako v předchozím roce (nejsou žádné změny).
Na porodné je i v roce 2024, nárok jen u prvního a druhého dítě. Porodné na první dítě je 13 000 Kč. Porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Nárok na porodné mají rodiny (samoživitelky), pokud jejich průměrný čistý příjem, není vyšší než 2,7 násobek životního minima.
Na mateřskou (PPM), může být nárok i po skončení studia. Ale jen za předpokladu, že je žena zaměstnaná (účastník nemocenského pojištění). Nezaměstnaná na Úřadu práce, zpravidla nemá nárok na mateřskou. Může mít ale nárok, na jiné sociální dávky.
Nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), můžete být i po skončení studia na VŠ. Pouze ale za předpokladu, že nastoupíte do nějakého zaměstnání (kde vám bude vznikat účast na nemocenském pojištění). A v době začátku PPM, bude zaměstnaná nebo v ochranné době.
Studentka VŠ, která dokončí studium a během studia nepracovala (nebyla účastníkem nemocenského pojištění), může mít na mateřskou nárok, jen pokud by po ukončení VŠ nastoupila do nějakého zaměstnání. Jinak nárok nevznikne. I studentka má ale nárok na rodičovskou (rodičovský příspěvek) hned po porodu.
Nárok na porodné vzniká, pokud příjem rodiny (otec dítěte, matka dítěte, děti) nepřekračuje v rozhodném období (poslední kalendářní čtvrtletí), 2,7 násobek životního minima.