Nárok na mateřskou u studentky

Studentka, která během studia, nebo pak po jeho skončení nepracovala, s největší pravděpodobností nárok na mateřskou mít nebude.

Jak je to s nárokem na mateřskou (PPM, peněžitá pomoc v mateřství) u těhotné studentky střední, vyšší odborné nebo vysoké školy (nebo obecněji u jakékoliv studentky?).

Aby těhotná studentka měla nárok na mateřskou (tj. PPM, která se začíná vyplácet 6 – 8 týdnů před porodem po dobu 28 týdnů při narození jednoho dítěte, nebo 37 týdnů při narození dvou a více dětí), pak musí být splněny dvě hlavní podmínky.

První podmínkou je, že studentka musí být v posledních 2 letech před zahájením „mateřské“ účastníkem nemocenského pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní.

To znamená být buď zaměstnaná (kdy nemocenské pojištění platí zaměstnavatel), nebo podnikat jako OSVČ (a platit si dobrovolné nemocenské pojištění).

Nebo případně pracovat na nějaké brigádě formou DPP (dohoda o provedení práce, pak nemocenské pojištění vzniká, pokud je příjem v měsíci vyšší než 10 000 Kč) nebo formou DPČ (dohoda o pracovní činnosti, nemocenské pojištění vzniká, pokud je sjednán příjem 3500 Kč a více).

Případně – pokud studentka ještě před porodem úspěšně dokončí studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, pak se jí do těchto 270 dní může započítat i doba studia.

Druhou podmínkou, aby těhotná studentka měla nárok na mateřskou, je pak to, že v době zahájení PPM (6 – 8 týdnů před porodem) je zaměstnaná (účastník nemocenského pojištění) nebo v ochranné lhůtě 180 dní od skončení posledního zaměstnání (poslední pojištěné činnosti).

Studentka, která během studia, nebo pak po jeho skončení nepracovala, s největší pravděpodobností nárok na mateřskou mít nebude.

Mohlo by vás zajímat: Nárok na porodné u studentky, Zpětný nárok na porodné, Porodné na třetí dítě v roce 2021?

Nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), můžete být i po skončení studia na VŠ. Pouze ale za předpokladu, že nastoupíte do nějakého zaměstnání (kde vám bude vznikat účast na nemocenském pojištění). A v době začátku PPM, bude zaměstnaná nebo v ochranné době.
Studentka VŠ, která dokončí studium a během studia nepracovala (nebyla účastníkem nemocenského pojištění), může mít na mateřskou nárok, jen pokud by po ukončení VŠ nastoupila do nějakého zaměstnání. Jinak nárok nevznikne. I studentka má ale nárok na rodičovskou (rodičovský příspěvek) hned po porodu.
Od začátku roku 2021 dochází ke zvýšení redukčních hranic, které ovlivňují výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství, PPM). Mateřská by se měla v roce 2021 zvýšit jen mírně (desítky korun měsíčně). Od 1. 1. 2021 se zvyšuje i maximální mateřská. A v návaznosti na to, i maximální rodičovská (rodičovský příspěvek).
Mateřská dovolená na 1 dítě je 28 týdnů (196 dní). Mateřská dovolená na dvojčata je 37 týdnů (259 dní). Žena, která je těhotná může na mateřskou nastoupit už v době 6 – 8 týdnů před porodem. Podmínky pro výpočet PPM, jsou v roce 2021 stejné, jako v předchozích letech.
Na neplacené volno po skončení rodičovské nevzniká automatický nárok. Zaměstnavatel vám ho může poskytnout nebo nemusí. Nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) na druhé dítě, vzniká i při neplaceném volnu.
Aby byl nárok na PPM, tak v posledních dvou letech (před zahájením PPM) musíte být zaměstnaná alespoň po dobu 270 kalendářních dní.
Připravili jsme pro vás aktuální verzi kalkulačky pro výpočet výše peněžité pomoci v mateřství („mateřské“) v roce 2021. Sami si tak můžete spočítat, kolik byste dostávali od státu v době před porodem a po porodu.
Do doby účasti na nemocenském pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) se započítává doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.