Nárok na mateřskou u studentky

Studentka, která během studia, nebo pak po jeho skončení nepracovala, s největší pravděpodobností nárok na mateřskou mít nebude.

Jak je to s nárokem na mateřskou (PPM, peněžitá pomoc v mateřství) u těhotné studentky střední, vyšší odborné nebo vysoké školy (nebo obecněji u jakékoliv studentky?).

Aby těhotná studentka měla nárok na mateřskou (tj. PPM, která se začíná vyplácet 6 – 8 týdnů před porodem po dobu 28 týdnů při narození jednoho dítěte, nebo 37 týdnů při narození dvou a více dětí), pak musí být splněny dvě hlavní podmínky.

První podmínkou je, že studentka musí být v posledních 2 letech před zahájením „mateřské“ účastníkem nemocenského pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní.

To znamená být buď zaměstnaná (kdy nemocenské pojištění platí zaměstnavatel), nebo podnikat jako OSVČ (a platit si dobrovolné nemocenské pojištění).

Nebo případně pracovat na nějaké brigádě formou DPP (dohoda o provedení práce, pak nemocenské pojištění vzniká, pokud je příjem v měsíci vyšší než 10 000 Kč) nebo formou DPČ (dohoda o pracovní činnosti, nemocenské pojištění vzniká, pokud je sjednán příjem 4000 Kč a více).

Případně – pokud studentka ještě před porodem úspěšně dokončí studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, pak se jí do těchto 270 dní může započítat i doba studia.

Druhou podmínkou, aby těhotná studentka měla nárok na mateřskou, je pak to, že v době zahájení PPM (6 – 8 týdnů před porodem) je zaměstnaná (účastník nemocenského pojištění) nebo v ochranné lhůtě 180 dní od skončení posledního zaměstnání (poslední pojištěné činnosti).

Studentka, která během studia, nebo pak po jeho skončení nepracovala, s největší pravděpodobností nárok na mateřskou mít nebude.

Mohlo by vás zajímat: Nárok na porodné u studentky, Zpětný nárok na porodné, Porodné na třetí dítě v roce 2024?

Proplacení dovolené, je možné jenom při ukončení zaměstnání. Po skončení mateřské, je možné čerpat řádnou dovolenu (před začátkem rodičovské). Za dovolenou je nárok na náhradu mzdy – vypočítá se z průměrného nebo z pravděpodobného výdělku.
Těhotná žena (neprovdaná matka dítěte), má nárok na výživné pro sebe (až do 2 roků po porodu). Dále je nárok na výživné pro dítě, a na jednorázový příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Výživné je možné žádat i po pravděpodobném otci dítěte.
Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), může mít nárok i muž (otec dítěte). Nárok je po dobu 22 týdnů – nejdříve od začátku 7 týdne po porodu. Výpočet mateřské pro otce dítěte je stejný, jako pro ženu. I zde se jedná o 70% z redukovaného vyměřovacího základu.
Od začátku roku 2024 dochází ke zvýšení redukčních hranic, které ovlivňují výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství, PPM). Mateřská by se měla v roce 2024 zvýšit jen mírně (může to být až 1000 Kč za měsíc, nebo i více). Od 1. 1. 2024 se zvyšuje i maximální mateřská. A v návaznosti na to, i maximální rodičovská (rodičovský příspěvek)
Mateřská dovolená na 1 dítě je 28 týdnů (196 dní). Mateřská dovolená na dvojčata je 37 týdnů (259 dní). Žena, která je těhotná může na mateřskou nastoupit už v době 6 – 8 týdnů před porodem. Podmínky pro výpočet PPM, jsou v roce 2024 stejné, jako v předchozích letech.
Na mateřskou (PPM), může být nárok i po skončení studia. Ale jen za předpokladu, že je žena zaměstnaná (účastník nemocenského pojištění). Nezaměstnaná na Úřadu práce, zpravidla nemá nárok na mateřskou. Může mít ale nárok, na jiné sociální dávky.
Na mateřskou dovolenou, je nárok 28 týdnů nebo 37 týdnů (pro muže jen 22 týdnů). Mateřská začíná 6 – 8 týdnů před porodem. Během mateřské dostáváte peněžitou pomoc v mateřství. Od 1. 1. 2024 se mateřská zvyšuje (jen pro někoho). V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je mateřská (PPM) v roce 2024.
Nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), můžete být i po skončení studia na VŠ. Pouze ale za předpokladu, že nastoupíte do nějakého zaměstnání (kde vám bude vznikat účast na nemocenském pojištění). A v době začátku PPM, bude zaměstnaná nebo v ochranné době.