Kalkulačka: výpočet kolik je otcovská v roce 2024

<span>Otec dítěte (tatínek) má po narození dítěte nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok je na ni během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské dovolené je stejný, jako výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). I otcovská je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.</span> Otec dítěte (tatínek) má po narození dítěte nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok je na ni během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské dovolené je stejný, jako výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). I otcovská je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Při narození dítěte má muž (otec dítěte) nárok na 2 týdny placené dovolené (otcovská dovolená). V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete během otcovské dovolené. Podíváme se na to, jaké jsou podmínky pro nárok na otcovskou.

Kdy je nárok na otcovskou dovolenou?

Na otcovskou dovolenou (placené volno), má nárok muž (otec dítěte), po narození potomka. Nárok na otcovskou je během prvních 6 týdnů po porodu. Nárok je na 14 kalendářních dní, které musí být vyčerpány v jednom kuse. Není nutné čerpat celou otcovskou dovolenou. Může se jednat i o kratší dobu než 14 dní. Není ale možné otcovskou rozdělit třeba na dvě části.

Na placenou otcovskou dovolenou mají nárok jak zaměstnanci, tak případně i živnostníci (OSVČ), pokud si platí nemocenské pojištění.

Jaké jsou podmínky pro nárok na otcovskou dovolenou?

Aby měl otec dítěte nárok na placenou otcovskou dovolenou, pak musí být splněny tyto podmínky:

 • Musí být zaměstnán v zaměstnání, kde mu vzniká účast na nemocenském pojištění (nesmí se tedy jednat o práci na DPP s příjmem do 10 000 Kč měsíčně, nebo práci na DPČ, pokud je sjednán příjem nižší než 4 000 Kč)
 • Nebo se musí jednat o OSVČ, který si alespoň 3 měsíce platí nemocenské pojištění (minimální nemocenské pojištění je v roce 2024 ve výši 216 Kč)
 • Nárok na otcovskou je pouze v době zaměstnání (nebo podnikání) nebo maximálně do 7 dní od ukončení pracovního poměru (ochranná doba je 7 kalendářních dní)
 • Zaměstnanec si o otcovskou žádá předem u svého zaměstnavatele
 • OSVČ si o proplacení otcovské žádá až zpětně u ČSSZ (resp. místní OSSZ)
 • Nárok na otcovskou je ihned po porodu (i když je žena ještě v porodnici)
 • Otcovská musí být vyčerpána během prvních 6 týdnů po porodu, jinak nárok propadá

Kalkulačka: Výpočet otcovské dovolené v roce 2024

Kalkulačka otcovská dovolená 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet dní na otcovské
Výpočet

Kolik je placená otcovská dovolená v roce 2024?

Výpočet otcovské dovolené je podobný, jako výpočet jiných nemocenských dávek (otcovská spadá mezi dávky vyplácené na základě nemocenského pojištění).

Pro výpočet otcovské, je u zaměstnanců rozhodující denní vyměřovací základ. Velmi zjednodušeně je možné říci, že pokud má někdo hrubou mzdu do cca 44 700 Kč měsíčně, pak je otcovská ve výši 70% z hrubé mzdy. Při vyšší hrubé mzdě se pak při výpočtu projeví redukce.

Pro výpočet otcovské, platí stejné redukční hranice, jako pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). V roce 2024 se denní vyměřovací základ redukuje podle těchto redukčních hranic:

 • Do 1466 Kč se započítá 100%
 • Od 1466 Kč do 2199 Kč se započítá 60%
 • Od 2199 Kč do 4397 Kč se započítá 30%
 • Nad 4397 Kč se napočítá nic

Příklad výpočtu otcovské dovolené 2024

Pan Novák pracuje v zaměstnání s průměrnou hrubou mzdou 35 000 Kč měsíčně. Narodí se mu dítě a pan Novák bude čerpat 14 dní placené otcovské dovolené:

 • Hrubá mzda = 35 000 Kč měsíčně
 • Denní vyměřovací základ = 1150,80 Kč
 • Otcovská za 1 kalendářní den = 806 Kč (70%)
 • Otcovská za 14 dní celkem = 11 284 Kč

Příklad výpočtu otcovské dovolené pro OSVČ v roce 2024

Pan Dvořák podniká jako OSVČ. Platí si jen minimální nemocenské pojištění ve výši 216 Kč. Panu Dvořákovi se narodí dítě a on bude čerpat 14 dní placené otcovské dovolené:

 • Nemocenské pojištění = 216 Kč měsíčně
 • Vyměřovací základ = 8 000 Kč měsíčně
 • Denní vyměřovací základ = 263,01 Kč (redukovaný 264 Kč)
 • Otcovská za 1 kalendářní den = 185 Kč (70%)
 • Otcovská za 14 dní celkem = 2 590 Kč

Díky tomu, že si p. Dvořák platí jen minimální nemocenské pojištění, pak je i jeho otcovská jen minimální. To ostatně u OSVČ platí pro všechny nemocenské dávky (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství). Při minimálním nemocenském pojištění jsou tyto dávky velmi nízké.

Otcovská nebo mateřská dovolená pro tatínky?

Otcovská dovolená pro tatínky je něco jiného než mateřská. Na mateřské může být i otec dítěte. Muž má na PPM (peněžitou pomoc v mateřství) nárok až od začátku 7 týdne po porodu. V závislosti na tom, kolik týdnů z mateřské vyčerpá žena (matka dítěte), může být muž na mateřské až 22 týdnů (nebo 31 týdnů u dvojčat).

Mateřská dovolená a otcovská dovolená jsou dvě různé věci. Muž má možnost čerpat obě dvě. Může být například v 6 týdnu po porodu na otcovské dovolené a následně od 7 týdne plynule navázat mateřskou dovolenou.

Nárok na placenou otcovskou dovolenou u nezaměstnaného?

Pokud by byl muž nezaměstnaný, pak nemůže mít nárok na placenou otcovskou dovolenou. V době uplatnění nároku na otcovskou dovolenou musí být muž zaměstnaný (nebo si jako OSVČ platit nemocenské pojištění). Nebo to musí být maximálně do 7 dní od skončení zaměstnání.

Pokud je již muž nějakou dobu nezaměstnaný, pak mu nemůže vzniknout nárok na tuto nemocenskou dávku.

Kde a kdy se vyřizuje žádost o otcovskou dovolenou

Zaměstnanci si vyřizují otcovskou dovolenou u svého zaměstnavatele předem. Pro žádost o otcovskou dovolenou existuje příslušný formulář, který můžete najít zde: Formulář žádost o otcovskou dovolenou.

OSVČ si o otcovskou dovolenou nemusí žádat předem. Žádost podává až poté, co vyčerpal 14 dní. Pak si může u ČSSZ uplatnit nárok, na proplacení příslušné částky. Během otcovské dovolené není nutné přerušovat podnikání. Ani zde není žádné jiné omezení.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: výpočet kolik je otcovská v roce 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna