Maximální rodičovská v roce 2018

Od nového roku, ale toto omezení na maximální výši rodičovské, bude zrušeno. Nově tedy už nebude limit 11500 Kč.

Od 1. 1. 2018 začne platit novela zákona státní sociální podpoře (Zákon číslo 117/1995 Sb.), která přináší několik změn. Jednou ze sociálních dávek, kterých se změny týkají, je i rodičovský příspěvek. Ten je vyplácen osobám pečujícím o nejmladší dítě (maximálně do 4 roků, nebo do vyčerpání limitu 220 000 Kč na jedno dítě, nebo 330 000 Kč na dvojčata (vícerčata)).

Do konce roku 2017 (a v předchozích letech), byla maximální rodičovská ve výši 11500 Kč. Na tuto maximální částku nebyl nárok „automaticky“, ale pouze pokud měl žadatel/žadatelka (stačilo jeden z rodičů), dostatečně vysoký vyměřovací základ. Maximální výše rodičovského příspěvku odpovídala 70% z 30-ti násobku denního vyměřovacího základu (stejný, jako se používá pro výpočet výše „mateřské“).

Od nového roku, ale toto omezení na maximální výši rodičovské, bude zrušeno. Nově tedy už nebude limit 11500 Kč. Zůstane ale zachováno omezení na 70% z 30-ti násobku vyměřovacího základu. Letos by tak maximální výše rodičovské byla cca 34000 Kč. Od ledna 2018 může být o něco málo vyšší (od začátku roku se zpravidla zvyšují redukční hranice, podle kterých se počítá vyměřovací základ).

Při splnění příslušných podmínek, tak bude možné od ledna 2018, mít mnohem vyšší rodičovský příspěvek (ale tím se adekvátně zkrátí i doba jeho vyplácení).

Mohlo by vás zajímat: Zvýšení rodičovské na dvojčata 2018, Změny a zvýšení rodičovského příspěvku

Doba, kdy jste doma na rodičovské dovolené, se z pohledu nároku na podporu v nezaměstnanosti zohledňuje stejně, jako byste byla zaměstnaná.
Pokud tedy nemáte nárok na „mateřskou“ na druhé dítě, bude vám vznikat nárok na rodičovský příspěvek od data narození druhého dítěte.
Zvýšení rodičovského příspěvku na dvojčata platí i pro děti, které se narodily (nebo ještě narodí) před účinností této novely (tedy děti narozené před 1. 1. 2018). Zákon je formulován tak, aby se tato změna vztahovala i na dříve narozené děti.
Od 1. 1. 2018 bude rodičovský příspěvek při narození dvou a více dětí v celkové výši 330 000 Kč. Zvýší se i maximální rodičovská a to až na 32000 Kč měsíčně.