Maximální rodičovská v roce 2023

V roce 2022 je tedy teoretické maximum u rodičovského příspěvku ve výši 47 700 Kč za měsíc.

V roce 2022 je rodičovský příspěvek  300 000 Kč (nebo 450 000 Kč na dvojčata). Jedná se o celkovou sumu, kterou můžete dostat. Je pro všechny příjemce stejná.

U rodičovského příspěvku máte možnost volby, kolik budete dostávat měsíčně.

Pokud jste neměli nárok na mateřskou, pak můžete dostat maximálně 10 000 Kč měsíčně (resp. do 15 000 Kč u dvojčat). Od července 2022, ale dochází ke zvýšení. U jednoho dítěte může být nově nárok až na 13 000 Kč, u dvojčat až na 19 500 Kč (případně i více pokud byl nárok na PPM).

Pokud jste měli nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), pak maximální výše rodičovského příspěvku odpovídá tomu, jaká byla vaše mateřská. Konkrétně se jedná o 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.

V roce 2022 je tedy teoretické maximum u rodičovského příspěvku ve výši 47 700 Kč za měsíc. To je současně maximální výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství za 30 dní).

Na takto vysoký rodičovský příspěvek by ale dosáhl pouze ten, kdo by měl před porodem hrubou mzdu ve výši cca 118 400 Kč. A takových lidí mnoho není.

Mohlo by vás zajímat: Rodičovská na dvojčata 2022, Změny u rodičovského příspěvku 2022

V roce 2023 je rodičovský příspěvek zatím stále jen 300 000 Kč na jedno dítě (nebo 450 000 Kč na dvojčata). Během roku se bude schvalovat zvýšení o 50 tisíc korun. N zvýšený rodičovský příspěvek (350 000 Kč) bude zřejmě nárok od 1. 1. 2024.
Na konci června 2022, budou poslanci hlasovat o zvýšení rodičovské. Mohla by se zvýšit až na 400 000 Kč pro jedno dítě (nebo jen na 360 000 Kč). Nebo také vůbec a změní se jen měsíční částka na 13 000 Kč. Měly by se i měnit podmínky rodičovského příspěvku – zruší se omezení pobytu ve školce nebo v jeslích.
Od 1. července 2022, by mohla začít platit novela zákona, která přinese zvýšení rodičovského příspěvku na 13 000 Kč měsíčně (u dvojčat na 19 500 Kč). Současně by mělo dojít i ke zrušení omezení, že dítě do 2 roků, nesmí být ve školce nebo jeslích déle než 92 hodin měsíčně. Jsou navrhovány i další změny u sociálních dávek a u hmotné nouze.
Vláda představila záměr na zvýšení rodičovského příspěvku (nově až 13 000 Kč měsíčně). A dále by chtěla během srpna 2022, vyplatit mimořádný jednorázový příspěvek na dítě 5000 Kč. Tento přídavek na dítě, by byl určen pro rodiny s ročním příjmem do 1 miliónu korun a týkal by se dětí do
Rodičovský příspěvek je zatím stále 300 000 Kč na jedno dítě (450 000 Kč na dvojčata). Během roku 2022 (nebo od 1. 1. 2023), by se ale rodičovská mohla zvýšit o 15%. Na rodičovský příspěvek je nárok při péči o nejmladší dítě v rodině, do jeho maximálně 4 roků (rodičovská dovolená ale končí nejpozději ve 3 letech).
O zvýšení rodičovského příspěvku, zatím nebylo finálně rozhodnuto. Jedním z návrhů je zvýšení o 15% - tj. rodičovská na jedno dítě by se zvýšila na 345 000 Kč, a rodičovská na dvojčata by se zvýšila na 517 500 Kč. Ke zvýšení by mohlo dojít ještě během roku 2022, nebo nejpozději od 1. 1. 2023.
Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2022. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
Rodičovský příspěvek, který dostáváte během rodičovské dovolené, nečekají v roce 2022 žádné velké změny. I v roce 2022 platí celková částka 300 000 Kč na jedno dítě (nebo 450 000 Kč na dvojčata). Nezmění se příliš ani podmínky, pro maximální měsíční částku (a tím i délku výplaty rodičovské). Ke zvýšení rodičovské dojde zřejmě až od 1. 1. 2023.